Katalog alfabetyczny

Spory i ich rozwiązywanie: elementy popularnej kultury prawnej

Spory i ich rozwiązywanie: elementy popularnej kultury prawnej

Praca ma szczególne walory poznawcze, zarówno ze względu na tematykę, rzadko będącą przedmiotem dociekań naukowych, jak i na sposób uzyskiwania ...

39.00

Opór i dominacja Agnieszka Pasieka, Katarzyna Zielińska

Opór i dominacja

Antologia ma na celu przybliżenie polskim czytelnikom problematyki oporu – jego różnorodnych, indywidualnych i zbiorowych, strategii i form – w perspektywie nauk społecznych, ...

69.00

Europa i okiełznanie władzy Albert Hans

Europa i okiełznanie władzy

W obszernym eseju Europa i okiełznanie władzy, Hans Albert, uczeń i kontynuator myśli Karla Rajmunda Poppera -- racjonalizmu krytycznego -- a jednocześnie wnikliwy badacz tradycji chrześcijańskiej poddaje ...

11.55

Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej Alexander Jeffrey C.

Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej

Sadzę, że mocny program socjologii, którego podwaliny położone zostały w tej książce, jest jedyną systematyczną teoretyczną próba, by uczynić znaczenia czymś centralnym dla makrosocjologii nowoczesności. ...

69.00

Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci Anna E. Kubiak, Małgorzata Zawiła (red.)

Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci

Niniejszy wybór pokazuje różne oblicza śmierci, wyłaniające się w wyniku badań empirycznych i analiz teoretycznych autorek i autorów. Różnorodność tematyki, podejść ...

74.00

W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach klutury Anna Łebkowska, Łukasz Wróblewski, Patrycja Badysiak (red.)

W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach klutury

Uważam tom za bardzo cenny i interesujący ogląd problematyki haptyczności w kulturze – nie tylko europejskiej. Obserwacje obejmują szeroki i zróżnicowany zakres zjawisk artystycznych ...

42.00

Człowieczeństwo. Problem sprawstwa Archer Margaret S.

Człowieczeństwo. Problem sprawstwa

Kartezjańska jasność wywodu Archer, nawiązująca do najlepszych dokonań brytyjskiej filozofii analitycznej, stawia czytelnika w intrygującej, choć wciągającej roli asystenta przyglądającego się z bliska ...

69.00

Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej Arczewska Magdalena

Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej

Praca dr Magdaleny Arczewskiej jest bardzo obszerną monografią naukową, w której po raz pierwszy poruszone zostało tak szeroko i wnikliwie zagadnienie „dobra dziecka” w świadomości przedstawicieli ...

49.00

Europe and America in the Mirror: Culture, Economy, and History Arnold Maik, Łukasik Przemysław (eds.)

Europe and America in the Mirror: Culture, Economy, and History

A vivid and more or less stable partnership between European and American countries is generally regarded as a key issue and particularly serious challenge in terms of cultural, economic, historical, ...

39.00

Ewolucyjny krajobraz religii Atran Scott

Ewolucyjny krajobraz religii

Praca Scotta Atrana jest znakomitym wykładem ewolucyjnej interpretacji religii, a także prawdziwą kopalnią wiedzy dla każdego kto planuje empiryczne badania religii.

Pascal Boyer
63.00

Metodologia a rzeczywistość społeczna. Dylematy badań etnicznych Babiński Grzegorz

Metodologia a rzeczywistość społeczna. Dylematy badań etnicznych

Praca Profesora Babińskiego obejmuje nurty: refleksji metodologicznej, metodologii badań i wynikających w tym kontekście problemów oraz analizy konkretnych przypadków. Czytelnik otrzymuje ...

33.60

Rosja w tekście i w doświadczeniu. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży Bachórz Agata

Rosja w tekście i w doświadczeniu. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży

Publikację charakteryzuje bogactwo podjętych wątków teoretycznych świadczących o imponującej erudycji autorki. Z założenia jest to Studium socjologiczne, w rzeczywistości jednak w wielu miejscach ...

49.00

O obiektywności poznania socjologicznego raz jeszcze Badura Grażyna

O obiektywności poznania socjologicznego raz jeszcze

Autorka podejmuje w książce dialog z wybranymi klasykami socjologii, aby udzielić odpowiedzi na fundamentalne pytanie: Jak koncepcje rozumienia–racjonalności–języka łączą się z ideą odkrywania ...

39.00

Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj Baert Patrick, Carreira da Silva Filipe

Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj

Książka Patricka Baerta i Filipe’a Carreiry da Silvy, oryginalnie wydana w 2010 roku, ma ambicje „wyjścia do przodu”, a więc zaprezentowania nie tylko tego, co było ważne w XX wieku (i ...

62.00

Teoria religii (wyd. II) Bainbridge William Sims, Stark Rodney

Teoria religii (wyd. II)

Teorię religii R. Starka I W. S. Bainbridge'a można uznać za pionierską w ramach wyłaniającego się nowego paradygmatu w socjologii religii, określanego mianem rynkowego lub ekonomicznego, gdyż swoje ...

54.60

Dao bohatera. Idea samorealizacji w chińskich wewnętrznych sztukach walki Baka Edmund

Dao bohatera. Idea samorealizacji w chińskich wewnętrznych sztukach walki

Biorąc pod uwagę bogatą i rzetelną faktografię, spoistą do granic możliwości siatkę kategorialną i wielki wysiłek interpretacyjny, mając na względzie całokształt pracy stwierdzam, że książka Edmunda Baki ...

28.35

Historia religii. Religie niechrześcijańskie Banek Kazimierz

Historia religii. Religie niechrześcijańskie

Książka niniejsza stanowi prezentację 19 najważniejszych (poza chrześcijaństwem) tradycji religijnych, zarówno żywych jak i martwych. Tradycje te zgrupowane zostały w pewne całości na podstawie ...

57.75

Religia w świecie człowieka Banek Kazimierz

Religia w świecie człowieka

Na niniejszą książkę składają się cztery zupełnie odmienne pod względem tematyki teksty, mające jednak wspólnie tworzyć pewien logiczny i koherentny obraz. Chodzi tu o wizerunek religii, oglądanej ...

43.00

Portret księdza w wyobrażeniach i ocenach polskiej młodzieży. Studium socjologiczne Baniak Józef

Portret księdza w wyobrażeniach i ocenach polskiej młodzieży. Studium socjologiczne

Praca socjologiczna Józefa Baniaka należy do rzadkich w naukach społecznych przykładów badań longitudinalnych, czyli konsekwentnego powtarzania tych samych pytań na przestrzeni wielu lat. ...

43.00

Dynamika powołań kapłańskich i zakonnych w Kościele rzymskokatolickim w Polsce w latach 1900-1994 Baniak Józef

Dynamika powołań kapłańskich i zakonnych w Kościele rzymskokatolickim w Polsce w latach 1900-1994

Socjograficzna analiza powołań kapłańskich oparta na drobiazgowych badaniach, zawierająca prócz rozważań autora również tabele i dane statystyczne. Autor od dawna specjalizuje się w socjologicznych ...

14.70

Rezygnacja z kapłaństwa i wybór życia małżeńsko-rodzinnego przez księży rzymskokatolickich w Polsce. Studium socjologiczne. Baniak Józef

Rezygnacja z kapłaństwa i wybór życia małżeńsko-rodzinnego przez księży rzymskokatolickich w Polsce. Studium socjologiczne.

Książka socjologa Józefa Baniaka jest pozycją unikatową w literaturze polskiej. Autor poddał wnikliwej analizie sytuację eksksięży i ich rodzin: ich życie intymne, wyznawane wartości, sytuację społeczną, ...

30.45

Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce Baniak Józef

Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce

Recenzowana praca wynikami badań, bogatymi zestawieniami tabelarycznymi dokumentuje dokonujące się współcześnie zmiany i przewartościowania w życiu religijnym Polaków. Polscy katolicy ...

50.40

Religia katolicka i Kościół rzymskokatolicki w opiniach polskiej młodzieży. Od akceptacji do kontestacji Baniak Józef

Religia katolicka i Kościół rzymskokatolicki w opiniach polskiej młodzieży. Od akceptacji do kontestacji

W książce tej ukazane są krytyczne postawy i negatywne oceny młodzieży polskiej dotyczące religii katolickiej i Kościoła rzymskokatolickiego jako instytucji, na podstawie badań socjologicznych zrealizowanych ...

49.00

Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży gimnazjalnej na tle kryzysu jej tożsamości osobowej. Baniak Józef

Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży gimnazjalnej na tle kryzysu jej tożsamości osobowej.

Prezentowana praca jest szeroką i głęboką analizą przemian w moralności współczesnej młodzieży polskiej, opartą na wynikach badań socjologicznych, przeprowadzonych przez autora w regionie Kalisza ...

40.95

Bezżennośc i czystość seksualna księży rzymskokatolickich... Baniak Józef

Bezżennośc i czystość seksualna księży rzymskokatolickich...

Profesor Józef Baniak od prawie czterdziestu lat wszechstronnie bada wszystkie aspekty celibatu. Przedstawione w książce wyniki badań socjologicznych realizowanych przez niego, ale też przez innych ...

49.00

W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie Baniak Józef (red.)

W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie

Artykuły zebrane w pracy układają się w dość spójną całość, pokazującą uniwersalizm procesów modernizacyjno-globalizujących dokonujących się w sferze religijno-moralnej w obszarze kultury ...

61.95

Między nakazem a wyborem. Moralne dylematy małżeństw i rodzin w Polsce Baniak Józef (red.)

Między nakazem a wyborem. Moralne dylematy małżeństw i rodzin w Polsce

Przedmiotem recenzowanej publikacji jest problematyka małżeństwa i rodziny w Polsce, ujęta wieloaspektowo, z kilku różnych perspektyw teoretycznych i badawczych, z uwzględnieniem wielu kontekstów ...

48.00

Człowiek w instytucji totalnej. Społeczne aspekty służby polskich żołnierzy poza granicami kraju Baranowska Aneta

Człowiek w instytucji totalnej. Społeczne aspekty służby polskich żołnierzy poza granicami kraju

Głównym tematem książki jest opis organizacji totalnych w oparciu o symboliczny interakcjonizm, a także poznanie społecznych i psychospołecznych wymiarów służby polskich żołnierzy w tzw. ...

39.00

Nowe ruchy religijne (wyd. II) Barker Eileen

Nowe ruchy religijne (wyd. II)

Często czyniono generalizujące uwagi odnośnie do nieuniknionego procesu stopniowej transformacji sekt w denominacje lub kościoły. Jest niewątpliwie prawdą, iż wiele nowych ruchów religijnych (NRR) ...

56.00

Zaprzeczanie śmierci Becker Ernest

Zaprzeczanie śmierci

Mimo wielu odczytań najważniejszego przesłania książki Beckera warto podkreślić, że jakakolwiek jest jej główna konkluzja, każdy czytelnik znajdzie w niej odpowiedź na własne pytanie egzystencjalne ...

69.00

Teoria społeczna a religia Beckford James A.

Teoria społeczna a religia

Moim zdaniem myślenie o religii jako o obiekcie czy przedmiocie, który mógłby istnieć niezależnie od ludzkich działań i instytucji społecznych, nie ma większego sensu. Religia nie "robi" ...

54.60

Antysemityzm. Bardzo krótkie wprowadzenie Beller Steven

Antysemityzm. Bardzo krótkie wprowadzenie

Antysemityzm był natarczywie i złowrogo obecny w ostatnim tysiącleciu. Stanowił centralny problem zachodniej cywilizacji, który ostatecznie doprowadził do mrocznego apogeum w postaci Holocaustu. To ...

29.00

Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii (wyd. II) Berger Peter

Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii (wyd. II)

Peter Berger jest jednym z najwybitniejszych współczesnych socjologów religii. Już od czasu wydania wspólnie z Thomasem Luckmannem książki Społeczne tworzenie rzeczywistości, ...

33.60

Religia i globalizacja Beyer Peter

Religia i globalizacja

Autor jest profesorem religioznawstwa na Uniwersytecie Ottawa, w Kanadzie, specjalizujący się w socjologii religii. Autor licznych publikacji w renomowanych czasopismach. Rozwija oryginalną teorie religii ...

44.10

Tatry huczą Gnozą! O gnozie w twórczości prozatorskiej Tadeusza Micińskiego Bezubik Krystyna

Tatry huczą Gnozą! O gnozie w twórczości prozatorskiej Tadeusza Micińskiego

Należy stwierdzić, że książka daje przekonujący obraz gnostyckich cech światopoglądu i pisarstwa Micińskiego. Bez wątpienia wysuwającą się na pierwszy plan cechą „gnozy” autora Xiędza Fausta ...

36.00

Filozoficzna myśl buddyjska w Tybecie Białek Joanna

Filozoficzna myśl buddyjska w Tybecie

Monografia Joanny Białek nie ma precedensu w rodzimym piśmiennictwie. Jest pierwszą, w pełni profesjonalną, udaną pod względem merytorycznym i formalnym, napisaną w języku polskim pracą dotyczącą ...

31.50

Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej Bieliński Jacek

Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej

Jacek Bieliński z Collegium Civitas w Warszawie jest, w mojej opinii, jednym z najbardziej interesujących polskich socjologów młodego pokolenia. Jest zarazem jednym z niewielu, którzy doceniając ...

48.00

Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym Bierwiaczonek Krzysztof, Lewicka Barbara, Nawrocki Tomasz

Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym

Czego można dowiedzieć się o funkcjonowaniu przestrzeni publicznej z tekstów trojga autorów? Nie sposób kwitować wszystkich wątków, ale kilka z nich wydaje się szczególnie ...

47.00

Socjologia wiedzy w Biblii Bińczyk Ewa

Socjologia wiedzy w Biblii

Przedmiotem badań Autorki jest język, którym przemawia do nas Biblia. Rozważa teksty biblijne i ich rozumienie w kontekście kulturowych i społecznych uwarunkowań. Książka zajmuje się analizą takich ...

23.10

Wymiana i władza w życiu społecznym Blau Peter M.

Wymiana i władza w życiu społecznym

Moim zamiarem nie jest przedstawienie systematycznej teorii struktury społecznej; zamiar jest o wiele skromniejszy. Rdzeń teorii społeczeństwa powinien wyjaśniać złożoną współzależność pomiędzy ...

57.75

Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda Blumer Herbert

Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda

Interakcjonizm symboliczny opiera się (...) na trzech prostych przesłankach. Przesłanka pierwsza mówi, że istoty ludzkie działają wobec przedmiotów na podstawie znaczeń, jakie te przedmioty ...

53.55

Antyhumanistyczna teoria polityki w myśli Michela Foucaulta Błesznowski Bartłomiej

Antyhumanistyczna teoria polityki w myśli Michela Foucaulta

Opiniowana monografia stanowi bez wątpienia poważny wkład w rozwój polskiej refleksji nad koncepcjami Michela Foucaulta i autorów pozostających w kręgu jego oddziaływania. Jej ...

42.00

Umysł człowieka pierwotnego Boas Franz

Umysł człowieka pierwotnego

Umysł człowieka pierwotnego, spisany cykl wykładów z Bostonu i Meksyku z lat 1910-1911, jest próbą rozstrzygnięcia kwestii relacji dotyczących rasy i kultury. Zawarte w nim tezy ...

50.40

Akira Kurosawa. Artysta pogranicza Bobrowski Michał

Akira Kurosawa. Artysta pogranicza

Cechą szczególnie wyróżniającą książkę Michała Bobrowskiego jest jej indywidualny charakter. Autor nie idzie tropem swoich poprzedników, nie „lepi” sto pierwszej pracy ...

39.00

Kataryzm. Spór o dualizm średniowieczny Borkowska Joanna

Kataryzm. Spór o dualizm średniowieczny

Książka jest próbą kompleksowego spojrzenia na kataryzm jako na fenomen społeczny epoki średniowiecza w kontekście kulturowym, religijnym i politycznym. Autorka, starając się dotrzeć do korzeni ...

31.50

Odbudowywanie pamięci. Przemiany religijne w Środkowowschodniej Europie po upadku komunizmu. Borowik Irena

Odbudowywanie pamięci. Przemiany religijne w Środkowowschodniej Europie po upadku komunizmu.

Autorka Kompleksowo analizuje zmiany i przemiany religijności dokonujące się w ostatnich dziesięciu latach aż w pięciu krajach Europy Środkowowschodniej: Polsce, Białorusi, Ukrainie, Federacji Rosyjskiej ...

26.25

Church-State Relations in Central and Eastern Europe Borowik Irena (ed.)

Church-State Relations in Central and Eastern Europe

W książce zostało zebranych 27 referatów wygłoszonych na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Religioznawstwa UJ w Krakowie w 1998r. Poszczególne artykuły poruszają zagadnienia ...

36.75

Religions, Churches and the Scientific Studies of Religion: Poland and Ukraine. Borowik Irena (ed.)

Religions, Churches and the Scientific Studies of Religion: Poland and Ukraine.

Szczególnym obszarem i przedmiotem zainteresowania autorów tego opracowania są przemiany na płaszczyźnie religijnej w Polsce i na Ukrainie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Przedstawiona ...

33.60

Religions, Churches and Religiosity in Post-Communist Europe Borowik Irena (ed.)

Religions, Churches and Religiosity in Post-Communist Europe

Książka jest zbiorem oryginalnych prac, stanowiących dobrą podstawę do studiów porównawczych nad religiami, kościołami i religijnością w społeczeństwach środkowo-europejskich na przełomie ...

79.80

W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w perspektywie socjologicznej Borowik Irena (red.)

W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w perspektywie socjologicznej

Socjologia religii jako nauka rodziła się w kontekście chrześcijańskiego świata. Pierwsze próby zatem rozumienia religii w sposób nieunikniony, jak się wydaje, były uwięzione w tym kontekście ...

49.00


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2018 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt