Agnieszka Pasieka, Katarzyna Zielińska

Opór i dominacja

Oprawa twarda

Data wydania: Kraków 2015

Format: B-5

Stron:  425

ISBN: 9788-376-88-41-8969.00

  |  
  dostępny


Ilość:
do koszyka do schowka

O książce

Antologia ma na celu przybliżenie polskim czytelnikom problematyki oporu – jego różnorodnych, indywidualnych i zbiorowych, strategii i form – w perspektywie nauk społecznych, w szczególności antropologii społecznej. Choć tematyka ta od kilku dekad cieszy się bardzo dużą popularnością wśród badaczy społecznych na całym świecie, w Polsce znanych i dostępnych jest stosunkowo niewiele prac na ten temat. Dzięki starannemu doborowi tekstów antologia nie tylko przybliża polskim czytelnikom prace wybitnych badaczy, ale i wskazuje możliwości porównań i otwiera perspektywę dialogu pomiędzy różnymi stanowiskami teoretycznymi, metodologicznymi i odmiennymi kontekstami społeczno-politycznymi. Tym, co czyni zebrane w antologii prace szczególnie ważnymi, jest wartość i użyteczność proponowanych przez nich narzędzi analitycznych i koncepcji teoretycznych dla zrozumienia zachodzących w Polsce przemian oraz dla samej refleksji na temat – obarczonego wieloma (niefortunnymi) konotacjami – pojęcia „oporu”.
 
Książka zawiera piętnaście tekstów, podzielonych na trzy części i poprzedzonych wstępem. Adresatami antologii są pracownicy naukowcy, wykładowcy akademiccy i studenci antropologii kulturowej, socjologii, historii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa. Antologia będzie stanowić doskonały podręcznik podczas kursów poświęconych, między innymi, zagadnieniom: ruchów społecznych, stosunków etnicznych i narodowych, konfliktów, tożsamości klasowej, kwestii gender, a także samej metodologii badań, konstrukcji problemów i kategorii badawczych.
 
"Antologia jest wysoce pożądana i na czasie. Jak słusznie zauważają redaktorki tomu, rozumienie oporu w polskiej tradycji nie tylko politycznej, lecz także i naukowej jest jednoznacznie kojarzone z oporem czynnym, zorganizowanym czy wręcz z ruchem oporu. Tymczasem w literaturze światowej, w szczególności antropologicznej, pojmowanie oporu jest wiele bardziej złożone, konceptualnie wysublimowane (…) Warta podkreślenia jest także zasada doboru tekstów. Temat oporu ilustrowany jest przykładami pochodzącymi z różnych kontekstów kulturowych; owe studia przypadku analizowane są w kontekście historycznym i społecznym. Daje im to cenny walor bycia badanami konkretu przy zachowaniu cechy ogólności. Studia przypadku stają się podstawą do formułowania wniosków teoretycznych".

Z recenzji prof. dr. hab. Michała Buchowskiego
 
"Redaktorki podjęły się bardzo trudnego zadania, nie unikając kontrowersyjnych tematów i nie wahając się podjąć polemiki z dominującymi w humanistyce i naukach społecznych trendami. Proponowana antologia nie tylko oferuje wgląd w najważniejsze dyskusje teoretyczne i ilustruje je różnorodnymi, bardzo ciekawymi, przykładami, ale i podejmuje kwestie etyczne i filozoficzne, pytając o role nauki, relacje między badaczami a badanymi, uniwersalność norm kulturowych. Książka ta z jednej strony porusza uniwersalne problemy, z drugiej zaś – pozwala spojrzeć na nie z różnych, partykularnych perspektyw".
 
Z recenzji prof. dr. hab. Anny Malewskiej-Szałygin

Spis Treści: 

Wstęp
Agnieszka Pasieka, Opór, dominacja i teoria społeczna na przełomie XX i XXI wieku 

CZĘŚĆ I - NA SKRZYŻOWANIU DZIEJÓW I DYSCYPLIN – OPÓR W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ
Chris Wickham,  Plotki i opór wśród średniowiecznego chłopstwa (przeł. Michał Petryk)
François Rochat i Andre Modigliani, Zwyczajność oporu. Od laboratorium Milgrama do wioski Le Chambon (przeł. Michał Petryk)
Begoña Aretxaga, Siła różnicy płciowej. Kobiety z więzienia w Armagh  (przeł. Michał Petryk)
Padraic Kenney, Płeć opozycji w komunistycznej Polsce  (przeł. Agnieszka Halemba, Agnieszka Weseli)
Sally Engle Merry, Opór i kulturowa władza prawa  (przeł. Michał Petryk)

Część II - DIALOG TEORII Z ETNOGRAFIĄ
James Scott, Za kulisami oficjalnej wersji  (przeł. Michał Petryk)
Sherry Ortner, Opór i problem etnograficznej odmowy (przeł. Agnieszka Pasieka)
Lila Abu-Lughod,  Romantyka oporu. Z Beduinkami na tropie przemian władzy (przeł. Michał Petryk)
Deborah Reed-Danahay, Rozmowy o oporze: etnografia i teoria francuskiej wsi  (przeł. Agnieszka Pasieka)
Leo Howe,  Pasożyt, pracownik, żebrak, oszust. Dynamika bezrobocia i polityka oporu w Belfaście (przeł. Michał Petryk)

Część III - POLITYKA I KULTUROWA KONSTRUKCJA OPORU
Saba Mahmood,  Teoria feministyczna, ucieleśnienie i podatny podmiot. Kilka uwag o egipskiej odnowie islamu (przeł. Michał Petryk)
Martha Kaplan, John D. Kelly, Rewizja idei oporu – dialogizmy„nielojalności” w kolonialnym Fidżi (przeł. Michał Petryk)
Judith Okely, Chwile buntu. Płeć, opór i jednostka (przeł. Michał Petryk)
Orin Starn, Rewolta przeciwko rewolucji. Wojna i opór w peruwiańskich Andach (przeł. Michał Petryk)
Sherry Ortner, Gęsty opór: śmierć i kulturowa konstrukcja sprawczości w himalajskiej wspinaczce (przeł. Agnieszka Pasieka)


Zobacz również

Spotkania. Dwa studia z socjologii interakcji
Goffman Erving

Spotkania. Dwa studia z socjologii interakcji

48.30 zł

Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast
Kowalewski Maciej

Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast

45.00 zł

Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów. Tom I i II
Borowik Irena, Mucha Janusz (red.)

Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów. Tom I i II

160.00 zł

Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów. Tom II
Borowik Irena, Mucha Janusz (red.)

Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów. Tom II

89.00 zł

Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów. Tom I
Borowik Irena, Mucha Janusz (red.)

Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów. Tom I

89.00 zł

Religia w Brazylii
Siuda-Ambroziak Renata

Religia w Brazylii

46.00 zł

Matka Downa. Piętno - Znaczenia - Strategie
Sałkowska Marta

Matka Downa. Piętno - Znaczenia - Strategie

47.00 zł

Być i działać w społeczeństwie. Dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa
Iwińska Katarzyna

Być i działać w społeczeństwie. Dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa

45.00 zł

Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej
Bieliński Jacek

Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej

48.00 zł

Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj
Baert Patrick, Carreira da Silva Filipe

Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj

62.00 zł

Człowieczeństwo. Problem sprawstwa
Archer Margaret S.

Człowieczeństwo. Problem sprawstwa

69.00 zł

Zwierciadła i maski. W poszukiwaniu tożsamości
Strauss Anselm L.

Zwierciadła i maski. W poszukiwaniu tożsamości

49.00 zł

Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym (wyd. II)
Dahrendorf Ralf

Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym (wyd. II)

56.00 zł

O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej (wyd. II)
Schütz Alfred

O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej (wyd. II)

54.00 zł

Rytm życia. Wariacje na temat świata wyobraźni ponowoczesnej
Maffesoli Michel

Rytm życia. Wariacje na temat świata wyobraźni ponowoczesnej

54.00 zł

Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych
Honneth Axel

Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych

57.00 zł

Dziewięć wykładów z socjologii
Wieviorka Michel

Dziewięć wykładów z socjologii

56.00 zł

Łańcuchy rytuałów interakcyjnych
Collins Randall

Łańcuchy rytuałów interakcyjnych

69.00 zł

Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej
Alexander Jeffrey C.

Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej

69.00 zł

Kryzys zachodniej socjologii
Gouldner Alvin W.

Kryzys zachodniej socjologii

69.30 zł

Samotworzenie się społeczeństwa
Touraine Alain

Samotworzenie się społeczeństwa

68.25 zł

Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia
Goffman Erving

Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia

68.25 zł

Człowiek - istota niedoskonała. Klucz do zrozumienia nieszczęść i sukcesów naszego gatunku
Malinowski Tadeusz

Człowiek - istota niedoskonała. Klucz do zrozumienia nieszczęść i sukcesów naszego gatunku

36.00 zł

Goście ze wschodu
Kilias Jarosław

Goście ze wschodu

45.00 zł


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2018 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt