Katalog alfabetyczny

Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu Długosz Piotr

Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu

Praca podejmuje problem ogromnej wagi: autor pyta jak to się dzieje, że historyczny sukces „rewolucji 1989 roku” prowadzi wkrótce potem do pogłębiającej się depresji społecznej, ...

37.80

Młodzież Podkarpacia w III Rzeczypospolitej Długosz Piotr

Młodzież Podkarpacia w III Rzeczypospolitej

Opracowanie Piotra Długosza ma imponujący charakter - zarówno jeśli chodzi o ważne przemyślenia Autora, dotyczące roli młodzieży w społecznościach lokalnych, jej aspiracji edukacyjno-zawodowych, ...

26.25

Strategie życiowe młodzieży na pograniczy polsko-ukraińskim Długosz Piotr

Strategie życiowe młodzieży na pograniczy polsko-ukraińskim

W monografii zostały podjęte ważne i aktualne problemy, które zajmują również ukraińskich naukowców, w tym socjologów, politologów, pedagogów oraz wszystkich ...

45.00

Sekularyzacja: Trzy poziomy analizy Dobbelaere Karel

Sekularyzacja: Trzy poziomy analizy

Sekularyzacja: trzy poziomy analizy jest jedną z niewielu publikacji systematycznie prezentujących zagadnienia dotyczące zjawiska sekularyzacji. Na podstawie istniejących opracowań teoretycznych autor ...

54.60

Dobroczyński Bartłomiej

Kłopoty z duchowością

Coraz częściej ludzie zwracają się do psychologów z problemami, które trudno nazwać inaczej, niż „kłopoty z duchowością”. Wśród nich na czoło wysuwają się takie kwestie, ...

44.10

Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii Dobroczyński Bartłomiej

Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii

Coraz częściej ludzie zwracają się do psychologów z problemami, które trudno nazwać inaczej, niż „kłopoty z duchowością”. Wśród nich na czoło wysuwają się takie kwestie, ...

44.10

Nowe ślady - stare drogi. Europa w pamiętnikach Polaków Doliński Wojciech

Nowe ślady - stare drogi. Europa w pamiętnikach Polaków

O praktycznych walorach podjętego problemu nie trzeba specjalnie nikogo przekonywać. Chodzi przede wszystkim o uwikłania polityczne, widoczne w polskim dyskursie, dotyczącym zarówno relacji do Europy, ...

45.00

Ethos pracy w doktrynie i praktyce Opus Dei

Ethos pracy w doktrynie i praktyce Opus Dei

Praca Jana Domaradzkiego doskonale wypełnia lukę w socjologicznych badaniach nad Opus Dei, ruchami religijnymi i ich rolą dla zmiany społecznej. Koncentrując się na socjologicznej interpretacji Autor umiejętnie ...

51.45

Rozstaje samotności. Studium filozoficzne Domeracki Piotr

Rozstaje samotności. Studium filozoficzne

Książka Piotra Domerackiego poświęcona zagadnieniu samotności wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie filozoficznym, w którym dotąd nie zajmowało ono zbyt wiele miejsca. Samotność, która ...

46.00

Partycypacja i dyskurs. Mentalność pierwotna w badaniach Luciena Lévy-Bruhla Dominiak Łukasz M.

Partycypacja i dyskurs. Mentalność pierwotna w badaniach Luciena Lévy-Bruhla

Nakreślone przez Łukasza M. Dominiaka cele badawcze programu nowej historii socjologii, jak i następnie ich realizacja w pracy budzą moje uznanie. Praca umiejętnie łączy perspektywę historyczną rozumianą ...

42.00

Prywatność w perspektywie zmiany społecznej Dopierała Renata

Prywatność w perspektywie zmiany społecznej

Książka stanowi oryginalny i świeży materiał, dający wiele do myślenia. O erudycji, odwadze myśli i przyjaznym dla czytelnika języku pisarstwa Autorki przekona się każdy, kto sięgnie po tę książkę. Jasność ...

39.00

Tożsamość, nowoczesność, stereotypy Dopierała Renata, Kaźmierska Kaja (red.)

Tożsamość, nowoczesność, stereotypy

Wyznaczające obszar dociekań poznawczych pojęcia „tożsamości”, „stereotypów”, „nowoczesności” różnią status ontologiczny i zakresy semantyczne. Najszersza ...

59.00

Kontakty papiestwa z Polską w latach Schizmy Zachodniej 1378 - 1415 Drabina Jan

Kontakty papiestwa z Polską w latach Schizmy Zachodniej 1378 - 1415

Autor ukazuje kształt kontaktów między papiestwem a Polską na podstawie źródeł zaczerpniętych z archiwum watykańskiego. W ten sposób czytelnik otrzymuje do rąk unikalną rekonstrukcję ...

6.51

Komunikowanie prawa w dobie pluralizmu kulturowego Dudek Michał

Komunikowanie prawa w dobie pluralizmu kulturowego

W jaki sposób ludzie mogą zorientować się w obowiązującym ich prawie? Jakie szanse na to mają osoby znajdujące się na terytorium obcego dla siebie państwa (np. turyści i migranci)? Czy teorie opisujące ...

49.00

Świadomościowy wymiar prawa Dudek Michał, Struzińska Katarzyna (red.)

Świadomościowy wymiar prawa

Od lat sześćdziesiątych do początku lat dziewięćdziesiątych xx wieku świadomość prawna była jednym z najpopularniejszych tematów badawczych w polskiej socjologii prawa. Z czasem znacząco ...

39.00

Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej Dudra Stefan, Nitschke Bernadetta (red.)

Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej

Z uznaniem należy odnieść się do przedstawionego opracowania. Nośny jest sam problem ukazany w tytule. Rozpoznawanie mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce w dużej mierze generowane ...

53.00

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane elementy polityki państwa Dudra Stefan, Nitschke Bernadetta (red.)

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane elementy polityki państwa

W rekomendowanej pracy czytelnik znajduje nie tylko wiele ciekawych informacji dotyczących poszczególnych mniejszości, ale także istotę sporów i kontrowersji dotyczących kryteriów ...

51.45

Homo hierarchicus. System kastowy i jego implikacje Dumont Louis

Homo hierarchicus. System kastowy i jego implikacje

System kastowy i nasz system społeczny są tak odmienne w swoich ideologicznych podstawach, że z pewnością rzadko kiedy się zdarza, by człowiek współczesny był w stanie spokojnie czytać o kastach. ...

56.70

Na tropach sensów życia. Światopogląd i religia w biograficznych narracjach grekokatolików, rzymskich katolików i zielonoświątkowców Dyczewska Agnieszka

Na tropach sensów życia. Światopogląd i religia w biograficznych narracjach grekokatolików, rzymskich katolików i zielonoświątkowców

Przedmiotem książki jest analiza wywiadów biograficznych przeprowadzonych z mieszkańcami Przemyśla, deklarującymi się jako osoby wierzące, zaangażowane w struktury kościelne trzech wspólnot ...

42.00

Światopogląd na talerzu. Wegetarianizm jako przejaw współczesnej religijności Dyczewska Agnieszka

Światopogląd na talerzu. Wegetarianizm jako przejaw współczesnej religijności

Chodzi przede wszystkim o pytanie: czy wegetarianizm jest tylko rodzajem diety, stylem życia czy też światopoglądem? Autorka daje zdecydowaną odpowiedź - wegetarianizm jest światopoglądem w pełnym tego ...

26.25

Fotografia. Bardzo krótkie wprowadzenie Edwards Steve

Fotografia. Bardzo krótkie wprowadzenie

Nowoczesne społeczeństwa są nasycone fotografiami. Od wakacyjnych fotek po gazety, reklamy, nieskazitelne ściany galerii sztuki – fotografia jest wszędzie i pełni nadzwyczaj różnorodne funkcje.
36.90

Chasydzkie opowieści z czasów Holokaustu Eliach Yaffa

Chasydzkie opowieści z czasów Holokaustu

Osiemdziesiątdziewięc opowieści, spisanych przez Yaffę Eliach na podstawie wywiadów i ustnych przekazów, daje bezprecedensowe świadectwo „niewyrażalnego” cierpienia, i wewnętrznych ...

49.00

Aktywne społeczeństwo. Teoria procesów społecznych i politycznych Etzioni Amitai

Aktywne społeczeństwo. Teoria procesów społecznych i politycznych

Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze ...

84.00

Księga Królewska. Szahname. Tom I Ferdousi Abolqasem

Księga Królewska. Szahname. Tom I

Książka stanowi pierwszy, całościowy przekład na język polski „irańskiego eposu narodowego”. „Księga królów” lub trafniej „Księga królewska” jest ...

46.20

Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci zbiorowej Fiń Anna, Kapralska Łucja

Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci zbiorowej

Jesteśmy świadkami nowego zjawiska, jakim jest lokowanie pamięci społecznej w Sieci, gdzie najnowocześniejsza z technologii komunikacyjnych jest nośnikiem tworu tak dawnego, ...

44.00

Chrześcijaństwo i Europa (wyd. II) Flis Andrzej

Chrześcijaństwo i Europa (wyd. II)

Książka Andrzeja Flisa, filozofa, socjologa i antropologa kultury, dotyczy kultury i cywilizacji europejskiej, ujętej historycznie, analizowanej w perspektywie porównawczej kultur pozaeuropejskich, ...

46.20

Antropologia społeczna Radcliffe'a-Browna (wyd. II) Flis Mariola

Antropologia społeczna Radcliffe'a-Browna (wyd. II)

Autorka jest najlepszym w Polsce specjalistą w zakresie twórczości Radcliffe'a-Browna. W prezentowanej książce omawia biografię tego twórcy, intelektualne korzenie jego dzieła (w tzw. ...

29.40

Etyczny wymiar tożsamości kulturowej Flis Mariola (red.)

Etyczny wymiar tożsamości kulturowej

Książka przygotowana przez badaczy związanych z krakowskim ośrodkiem antropologii społecznej na uniwersytecie Jagiellońskim przedstawia niezwykle ważny problem tożsamości kulturowej rozumianej jako powinność ...

26.25

Między Lozanną, Fryburgiem i Vevey. Z dziejów polskich organizacji w Szwajcarii w latach 1914-1917 Florkowska-Frančić Halina

Między Lozanną, Fryburgiem i Vevey. Z dziejów polskich organizacji w Szwajcarii w latach 1914-1917

W czasie I wojny światowej środowiska polskie nad Lemanem odegrały szczególną rolę w narodowych wysyłkach wiodących do odzyskania niepodległości.

W poświęconej im monografii autorka ...

15.75

Homo nudus. Naturyzm w społecznej perspektywie Florkowski Robert Witold

Homo nudus. Naturyzm w społecznej perspektywie

Z dostępnych na naszym rynku pozycji, poruszających problem nagości i związanych z nią obyczajów nudystycznych, opracowanie Florkowskiego wyróżnia się korzystnie poziomem, znajomością obszernej ...

45.00

Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych Frysztacki Krzysztof

Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych

"Socjalna Ameryka” to próba uchwycenia oraz zinterpretowania problematyki socjalno-pomocowej w Stanach Zjednoczonych. Zagadnienia te oznaczają, z jednej strony, bardzo bogatą i skomplikowaną ...

52.50

O Krakowie raz jeszcze Frysztacki Krzysztof, Mach Zdzisław (red.)

O Krakowie raz jeszcze

Na czym polega wyjątkowość Krakowa? Jakie znaczenie ma przestrzeń symboliczna tego miasta? Kto i jak ją interpretuje, jaki nadaje jej sens? Jakie przemiany dokonują się w Krakowie współcześnie? ...

30.45

Między Ameryką a Polską. Opolskie spotkania socjologiczne Frysztacki Krzysztof, Śliz Anna (red.)

Między Ameryką a Polską. Opolskie spotkania socjologiczne

Socjologiczne poszukiwania, analizy i interpretacje zjawisk społecznych podejmowane w kontekście amerykańsko-polskiej współpracy badawczej mają u nas długą i bogatą tradycję. Opolskie spotkania ...

36.00

Wicca i wiccanie. Od tradycji do wirtualnej wspólnoty Furman Renata

Wicca i wiccanie. Od tradycji do wirtualnej wspólnoty

Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że wicca - szacunkowo licząca 800 tysięcy wyznawców - jest zjawiskiem stosunkowo młodym na rynku religijnym. Jej początki sięgają w Wielkiej Brytanii lat pięćdziesiątych ...

31.50

Prochy i diamenty. Kremacja ciała zmarłego człowieka jako zjawisko społeczne i kulturowe Gajewska Magdalena

Prochy i diamenty. Kremacja ciała zmarłego człowieka jako zjawisko społeczne i kulturowe

Klarowny i kompetentny język, jakim posługuje się autorka, dodaje jeszcze większego znaczenia tej książce, a czyta się ją bez najmniejszego trudu i z nieustannym zainteresowaniem. Temat w niej poruszony ...

40.95

Migration and Europeanisation. Changing Identities and Values among Polish Pendulum Migrants and Their Belgian Employers Galent Marcin, Goddeeris Idesbald, Niedźwiedzki Dariusz

Migration and Europeanisation. Changing Identities and Values among Polish Pendulum Migrants and Their Belgian Employers

This book delves deeply into the current processes of migration in Europe, analysing the changes in the values of economic migrants from Poland and – in what is an absolutely new aspect – in ...

40.95

Perswazja w przekazach kaznodziejskich na przykładzie homilii Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku Garpiel Rafał

Perswazja w przekazach kaznodziejskich na przykładzie homilii Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku

Niniejsze studium jest przykładem rzadko spotykanego świeckiego i interdyscyplinarnego spojrzenia na problematykę kaznodziejstwa w Kościele katolickim. Wygłaszanie homilii i kazańzostało potraktowane jako ...

27.30

Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego Garpiel Rafał, Leszczyńska Katarzyna (red.)

Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego

Profesor Hieronim Kubiak pisze o tej książce tak: „praktyka dowodzi, że językoznawca, psycholog i socjolog rzadko siadają przy jednym stole, by przyjrzeć się perswazji jako zjawisku należącemu jednocześnie ...

40.95

Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych (wyd. II) Giddens Anthony

Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych (wyd. II)

Konkludując, poniżej w skrótowej formie przedstawię parę nowych „zasad metody socjologicznej”. Pewna ironia w brzmieniu tego sformułowania jest, oczywiście, zamierzona. Nie twierdzę, ...

43.05

Tradycja celtycka w życiu religijnym współczesnego społeczeństwa irlandzkiego Gierek Bożena

Tradycja celtycka w życiu religijnym współczesnego społeczeństwa irlandzkiego

Tradycja celtycka w Irlandii to temat od dawna wzbudzający zainteresowanie licznych badaczy. W przypadku Irlandii dwie tradycje – chrześcijańska i przedchrześcijańska- koegzystują w kulturze, religii, ...

34.65

Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego Glaser Barney G., Strauss Anselm L.

Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego

Od początku do końca tej książki nawołujemy o więcej teorii, ale nie byle jakiej teorii. Ogólna metoda porównawcza służąca generowaniu teorii, która będzie przedmiotem rozważań w Części ...

56.70

Świadomość umierania Glaser Barney G., Strauss Anselm L.

Świadomość umierania

Umieranie jest zorganizowanym społecznie procesem, nie zawsze uwzględniającym punkt widzenia umierającego. Można umrzeć społecznie będąc żywym biologicznie. Socjologia ...

59.00

Jak się dzielimy i co nas łączy? Głowacka-Grajper Małgorzata, Nowicka Ewa (red.)

Jak się dzielimy i co nas łączy?

Współcześnie dużo mówi się o „kryzysie” czy „rozpadzie” więzi społecznych. Czy: istotnie ginie oparta na więzi? Czy istotnie więź traci na znaczeniu? Gdzie, w ...

36.75

Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia Goffman Erving

Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia

Moim celem jest próba wyizolowania niektórych podstawowych ram rozumienia dostępnych w naszym społeczeństwie, umożliwiających nadawanie sensu wydarzeniom, oraz przeanalizowanie szczególnych ...

68.25

Spotkania. Dwa studia z socjologii interakcji Goffman Erving

Spotkania. Dwa studia z socjologii interakcji

W życiu wielu małych grup regularnie zdarzają się okazje, podczas których gromadzą się wszyscy ich członkowie – i nikt poza nimi – i wspólnie podtrzymują system usytuowanych czynności ...

48.30

Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych Golczyńska-Grondas Agnieszka

Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

Autorka postawiła sobie ambitne zadanie: zrekonstruowanie strategii tożsamościowych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy zostali naznaczeni podwójnym piętnem ...

49.00

Rzeczywistość Hebrajczyków Goldberg Oskar

Rzeczywistość Hebrajczyków

Goldberg rozumiał, że niekończący się łańcuch wojny, chaosu i zniszczenia, obecny w historii, nie wynika z jakiejś ludzkiej ułomności, lecz z niedoskonałości samego boga. „Konstrukcja świata”, ...

56.00

Style konsumpcji polskiej klasy wyższej Goryszewski Łukasz

Style konsumpcji polskiej klasy wyższej

Książka stanowi oryginalny i cenny wkład do krajowej literatury socjologicznej dotyczącej uwarstwienia społeczeństwa polskiego. W części teoretycznej zawiera czytelny opis rozwoju teorii konsumpcji i teorii ...

42.00

Kryzys zachodniej socjologii Gouldner Alvin W.

Kryzys zachodniej socjologii

Socjologia refleksyjna jest i powinna być socjologią radykalną. Radykalną, ponieważ uznaje, że wiedzy na temat świata nie można pogłębiać w oderwaniu od wiedzy socjologa o nim samym i o jego pozycji w ...

69.30

Na Zachód od Wschodu 9788360490792 Górska Katarzyna, Łepkowska Ewa

Na Zachód od Wschodu 9788360490792

Prezentowany tom jest próbą analizy postaw społecznych w Polsce i w Niemczech po zmianach politycznych po roku 1989. Ewa Łepkowska porównuje obraz społeczeństwa polskiego i niemieckiego ...

30.45


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2018 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt