Katalog alfabetyczny

Słowo magiczne poddane technologii Grębecka Zuzanna

Słowo magiczne poddane technologii

Polska historia idei potrzebowała takiej syntezy. Nareszcie mamy pracę, w której współczesna mistyka wschodniej Słowiańszczyzny poddawana jest głębokiej kulturoznawczej egzegezie, nie ...

51.45

Pałac Kultury i Nauki. Między ideologią a masową wyobraźnią Grębecka Zuzanna, Sadowski Jakub (red.)

Pałac Kultury i Nauki. Między ideologią a masową wyobraźnią

Pałac Kultury i Nauki drażni i fascynuje. Zawarte w niniejszym tomie teksty tworzą „chronologię semiotyczną" fenomenu, pozostającego na styku ideologii i wyobraźni masowej. Pierwsze prace prezentują ...

31.50

Religijność subiektywna Grotowska Stella

Religijność subiektywna

Książka Stelli Grotowskiej porusza niezwykle ciekawy problem, analizowany wcześniej m.in. przez T. Luckmanna, P. Bergera i D. Batsona - religijność subiektywną. Większość analiz skłania się ku teorii zanikania ...

14.70

Seniorzy w przestrzeni publicznej. Kapitał społeczny uczestników wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich Grotowska Stella

Seniorzy w przestrzeni publicznej. Kapitał społeczny uczestników wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich

Książka porusza bardzo istotny, a przy tym mało zbadany, problem obecności seniorów w przestrzeni publicznej. Punktem wyjścia analiz są obserwowane we współczesnym zachodnim świecie dwie ...

46.00

Doświadczenia zmian społecznych Grotowska Stella (red.)

Doświadczenia zmian społecznych

Pomysł badania zjawisk społecznych przez doświadczenie łączy rozdzielane często aspekty społecznej rzeczywistości, wskazuje na wielowymiarowość procesów społecznych, a także sugeruje próbę ...

36.75

Religia, cywilizacja, rozwój - wokół idei Jana Stachniuka Grott Bogumił

Religia, cywilizacja, rozwój - wokół idei Jana Stachniuka

Praca Bogumiła Grotta dotyczy ciekawego i kontrowersyjnego tematu jakim była osobowość i działalność Jana Stachniuka, twórcy grupy Zadrugi i prekursora kulturalizmu. Stachniuk krytykował wpływ wielkich ...

33.60

Religia, Kościół, etyka w ideach i koncepcjach prawicy polskiej Grott Bogumił

Religia, Kościół, etyka w ideach i koncepcjach prawicy polskiej

Książka stanowi wybór tekstów komentowanych przez autora. Jest to bardzo cenne omówienie koncepcji polskiej prawicy, odnoszących się do religii, Kościoła i niektórych zagadnień ...

7.46

Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka - Religia - Etos Grott Bogumił (red.)

Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka - Religia - Etos

Artykuły zamieszczone w zbiorze pod redakcją prof. Bogumiła Grotta [...] stanowią zharmonizowaną całość, ukazującą plastycznie i przekonywująco zróżnicowaną problematykę nurtów nacjonalistycznych, ...

65.10

Nacjonalizm czy nacjonalizmy? Grott Bogumił (red.)

Nacjonalizm czy nacjonalizmy?

Nacjonalizm jako problem badawczy został wplątany w spory ideologiczne XX wieku, które w dalszym ciągu rzutują na dyskusję naukową. Wiedza, a raczej wyobrażenia o nacjonalizmie stają się częścią ...

47.25

Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce Grott Olgierd

Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce

Tematem książki są występujące w Polsce partie i grupy, określające się jako faszystowskie oraz narodowosocjalistyczne. Autor przedstawiając ich dzieje i zasady ideologiczne stara się również odpowiedzieć ...

40.95

Katolicy II Rzeczypospolitej o ustroju społeczo-politycznym Gruszecki Adam

Katolicy II Rzeczypospolitej o ustroju społeczo-politycznym

W niniejszej książce autor przedstawił stanowiska części niezaangażowanych bezpośrednio w życie polityczne polskich katolików II Rzeczypospolitej na węzłowe zagadnienia epoki. W okresie międzywojennym ...

37.80

Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami. Grzymała-Moszczyńska Halina

Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami.

Książka jest skierowana do osób odpowiadających za integrację uchodźców w Polsce, a także do tych wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej mają kontakt z imigrantami. Autorka jest ...

26.25

Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna Grzymała-Moszczyńska Halina, Kwiatkowska Anna, Roszak Joanna (red.)

Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna

Zjawisko migracji, które objęły Polskę po 2004 roku, stanowi warty eksploracji teren nie tylko dla demografów, ekonomistów i socjologów, jak dzieje się to najczęściej, ...

51.45

Alewizm i bektaszyzm. Historia i rytuał Guliński Stanisław

Alewizm i bektaszyzm. Historia i rytuał

W 661 roku Ali ibn Talib, kuzyn Proroka islamu Muhammada został zamordowany w Iraku. W 681 roku jego syn Husajn ginie w nierównej walce z oddziałami sannickiego kalifa Koło obecnego miasta Kerbela, ...

16.80

Neopoganizm w Niemczech Haack Friedrich Wilhelm

Neopoganizm w Niemczech

Książka omawia ruchy neopogańskie w Niemczech od momentu ich pojawienia się aż po lata 80-te XX wieku. Autor sądzi, że idee neopogańskie przyczyniły się do wykrystalizowania się w tym kraju nowego etosu ...

23.10

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia Haber Lesław H. (red.)

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia

Nowością książki jest prezentacja problematyki komunikowania i zarządzania na tle nowych relacji społecznych i organizacyjnych, związanych z ewolucją struktury od systemu industrialnego do systemu społeczeństwa ...

62.00

Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości Hałas Elżbieta (red.)

Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości

Ogólna kategoria pamięci obejmuje bardzo wiele fenomenów mnemonicznych, włącznie z zapominaniem tak spontanicznym, jak i intencjonalnym. Przywrócenie i uwypuklenie perspektywy kulturowej ...

39.00

Z dziejów religii i filozofii w Niemczech Heine Heinrich

Z dziejów religii i filozofii w Niemczech

Uważany za zaginiony, lub apokryficzny tekst Heinricha Heine Z dziejów religii i filozofii w Niemczech pozwala nam spojrzeć na osobę autora z niezwykłej perspektywy. Zawarte w tomie rozważania rzucają ...

18.90

Unio Mystica. Średniowieczne malowidła nad emporą dawnego kościoła cysterek w Chełmnie Herniczek Ewa

Unio Mystica. Średniowieczne malowidła nad emporą dawnego kościoła cysterek w Chełmnie

Pieśń nad Pieśniami należy do najpiękniejszych ksiąg Starego Testamentu. Z czasem księga ta miała odegrać ogromną rolę w życiu zakonnym, zwłaszcza w życiu zakonów żeńskich, które poszukiwały ...

39.90

Kara śmierci. Studium socjologiczne Hernik-Pikulska Beata

Kara śmierci. Studium socjologiczne

Młodociani sprawcy przestępstw, bestialskie mordy, brak zaufania do instytucji odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo publiczne to częste tematy społecznych debat. Opinia publiczna demonstruje ...

45.15

Religia jako pamięć (wyd. II) Hervieu-Léger Danièle

Religia jako pamięć (wyd. II)

Religia jako pamięć jest jednym z najważniejszych głosów w dyskusji toczącej się na temat przemian religii w warunkach nowoczesności. Autorka pokazuje, jak zmienia się społeczny świat i człowiek ...

44.10

Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych Honneth Axel

Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych

Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze ...

57.00

Esej o naturze i funkcji ofiary Hubert Henri, Mauss Marcel

Esej o naturze i funkcji ofiary

Autorami książki są uczniowie i najbliżsi współpracownicy twórcy francuskiej szkoły socjologicznej Emile´a Durkheima. W swoim eseju Mauss i Hubert zamierzali stworzyć ogólną ...

26.25

Kabała. Nowe Perspektywy Idel Moshe

Kabała. Nowe Perspektywy

W pracy tej za podstawową metodę przyjęto podejście fenomenologiczne. Zakładam, że mistycyzm kabały skupiał się wokół dwóch głównych nurtów: ekstatyczno-zjednoczeniowego i teozoficzno-teurgicznego. ...

57.75

Wiara człowieka radzieckiego Imos Rafał

Wiara człowieka radzieckiego

Nie znam innej pracy, ani w literaturze polskiej, ani w światowej, która w sposób tak zdecydowany, konsekwentny i z tak dużym rozmachem analizowałaby komunizm jako zjawisko religijne, stawiając ...

45.15

Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie Inglehart Ron, Norris Pippa

Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie

Autorzy książki są wybitnymi specjalistami w dziedzinie badań ilościowych nad procesami zmian społecznych i kulturowych. Praca stanowi swoistą syntezę ich dorobku ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ...

54.60

Starożytny Historyk Izraelski Isaac Kalimi

Starożytny Historyk Izraelski

Isaac Kalimi uzyskał doktorat na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i obecnie jest profesorem  Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji w Niemczech, gdzie zajmuje się badaniami nad Biblią ...

49.00

Być i działać w społeczeństwie. Dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa Iwińska Katarzyna

Być i działać w społeczeństwie. Dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa

Moim zdaniem omawiana propozycja wydawnicza podejmuje bardzo ważny problem teorii społecznej, wykazuje bardzo dobrą orientację Autorki we współczesnej socjologii (a także w niektórych, potrzebnych ...

45.00

Poznanie wyzwalające. Filozofia jogi klasycznej Jakubczak Marzena

Poznanie wyzwalające. Filozofia jogi klasycznej

Klasyczna joga indyjska jest jedną z sześciu podstawowych szkół filozofii bramińskiej i stanowi systematyczne podsumowanie doświadczeń wielu pokoleń joginów. W przypisywanych Patańdżalemu ...

21.00

Doświadczenia religijne. Studium natury ludzkiej (wyd. II) James William

Doświadczenia religijne. Studium natury ludzkiej (wyd. II)

Próbując zrozumieć procesy biorące udział w pojawieniu się stanu mistycznego, James stanął przed złożonym problemem. Z jednej strony zdawał sobie sprawę, że istnieje „fizjologiczna strona” ...

49.00

Transcendencja jako ocalenie Jaranowski Marcin

Transcendencja jako ocalenie

Transcendencja jako ocalenie to książka o specyficznym rodzaju myślenia religijnego. Autor śledzi w niej rodzaj refleksji „opartej na idei profanacji”, która charakteryzuje się swoistym ...

29.40

Konflikty etniczne i wyznaniowe - zestaw dwóch pozycji Jarząbek Jarosław, Szyszlak Elżbieta, Szyszlak Tomasz (red.)

Konflikty etniczne i wyznaniowe - zestaw dwóch pozycji

Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Wybrane aspekty
Jarząbek Jarosław, Szyszlak Tomasz (red.)

58.00

Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Wybrane aspekty Jarząbek Jarosław, Szyszlak Tomasz (red.)

Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Wybrane aspekty

W książce ukazano różne oblicza współczesnych konfliktów, wskazując ich źródła i przewidywane następstwa. Nie ulega wątpliwości, że konflikty zagrażają bezpieczeństwu w jego ...

35.00

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny (ISKCON) w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1970-1998 Jaźwiński Przemysław

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny (ISKCON) w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1970-1998

Bez wątpienia zainteresowanie praktykami religijnymi wywodzącymi się z obszaru orientu przeżywa we współczesnych czasach swoisty renesans. Kraje Starego Świata i Ameryki ...

27.30

Od obcości do symulakrum. Obraz Żyda w Polsce w XX wieku Jeziorski Ireneusz

Od obcości do symulakrum. Obraz Żyda w Polsce w XX wieku

Tytuł dzieła mówi, że dotyczy ono wizerunku Żyda [...] w Polsce. Nie jest to jednak cała prawda, gdyż autor potraktował kwestię obrazu Żydów znacznie szerzej, w kontekście rozwoju zachodniej ...

44.10

Krawędzie doświadczenia - studium z antropologii wizualnej i sensorycznej Jeziorski Ireneusz

Krawędzie doświadczenia - studium z antropologii wizualnej i sensorycznej

Książka oparta jest na ryzykownym, ale interesującym założeniu teoretyczno-badawczym. W skrócie mówiąc, chodzi o wykorzystanie ...

42.00

Pishtaco. Fenomen symbolizacji traumy kulturowej w społecznościach andyjskich Jodłowska Elżbieta, Mąka Mirosław

Pishtaco. Fenomen symbolizacji traumy kulturowej w społecznościach andyjskich

Pishtaco w dialekcie hiszpańskiego używanym w Peru to osobnik wyjątkowo antypatyczny. Zazwyczaj jest Białym lub Metysem a zajmuje się mordowaniem Indian, z których wytapia tłuszcz. Tłuszcz sprzedaje ...

39.00

Teatr codzienności Kluzowicz Julia

Teatr codzienności

Książka Julii Kluzowicz, chociaż podzielona na dziewięć rozdziałów, w rzeczywistości składa się z dwóch części. Pierwsza – teoretyczna – stanowi konieczne wprowadzenie ...

42.00

Granice władzy prawniczej Jabłoński Paweł, Kaczmarek Przemysław

Granice władzy prawniczej

Przedłożona do recenzji książka jest pierwszym znanym mi opracowaniem, które ujmuje temat granic władzy prawniczej z perspektywy polskiej tradycji socjologicznej. W dzisiejszej dobie ...

42.00

Suburbanizacja po polsku Kajdanek Katarzyna

Suburbanizacja po polsku

Polska suburbanizacja ma swoje cechy specyficzne, warte analizy. Książka Katarzyny Kajdanek została przejrzyście skonstruowana, napisana ciekawie, dobrym językiem, czyta się ja z przyjemnością. Autorka ...

43.00

Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia Kajdanek Katarzyna

Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia

Największym walorem [książki] jest fakt bycia pierwszym na gruncie polskiej socjologii opracowaniem poświęconym interesującej, dotąd nieeksplorowanej [...] tematyce. Zawarty w tym opracowaniu obraz współczesnych ...

37.00

Nowe wspaniałe światy. Współczesne projekty doskonałego społeczeństwa Kamińska Joanna

Nowe wspaniałe światy. Współczesne projekty doskonałego społeczeństwa

Centralnym problemem analizowanym w całej pracy jest geneza, struktura i funkcje utopii powstałych w europejskim kręgu cywilizacyjnym. Ciekawość poznawczą autorki budzą zarówno utopie niespełnione, ...

36.00

Pluralizm kulturowy i etniczny a odrębność regionalna Kresów południowo-wschodnich w latach 1918-1939 Kapralska Łucja

Pluralizm kulturowy i etniczny a odrębność regionalna Kresów południowo-wschodnich w latach 1918-1939

Kresy to nie tylko Polacy, Rusini, Żydzi, to także Niemcy, Ormianie, Karaimowie, to w końcu ludzie o bliżej niesprecyzowanej przynależności etnicznej. Każda z tych grup w toku swego historycznego bytowania ...

25.20

Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych Kapralska Łucja, Pactwa Bożena (red.)

Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych

Zapraszając badaczy życia społecznego do udziału w prezentowanej publikacji zaproponowałyśmy debatę nad rolą, jaką odgrywa Internet w aktywności grup mniejszościowych – czy jest platformą do artykulacji ...

50.40

Historia filozofii - meandry kultury. Teksty i studia ofiarowane Jackowi Widomskiemu z okazji 65. urodzin Karas Marcin (red.)

Historia filozofii - meandry kultury. Teksty i studia ofiarowane Jackowi Widomskiemu z okazji 65. urodzin

Zainteresowania Profesora Jacka Widomskiego od lat koncentrują się na problematyce historii i zagadnieniach filozoficznych, zwłaszcza dotyczących filozofii starożytnej, średniowiecznej i fenomenologii. ...

59.00

Świątynia Opatrzności Bożej. Dzieje idei i budowy Karaskiewicz Katarzyna

Świątynia Opatrzności Bożej. Dzieje idei i budowy

Od pierwszych słów oraz pierwszych pytań tej rozprawy byłem przekonany, że mamy do czynienia z rzeczą wyjątkową – niepowtarzalną i w samym zamyśle, i w jej realizacji. [...] Mamy tu do czynienia ...

38.00

Pomiędzy ukraińskością a sowieckością. Ukraińcy, Rosjanie i Bułgarzy na Zaporożu Karnaukh Alla

Pomiędzy ukraińskością a sowieckością. Ukraińcy, Rosjanie i Bułgarzy na Zaporożu

Recenzowana książka jest przykładem wartościowej analizy rekonstrukcji tożsamościowych i świadomości narodowej w warunkach zmiany społecznej. Przy tym stanowi interesujące studium przypadku wielokulturowej ...

39.00

Teologia muzyki w dialogach filozoficznych św. Augustyna Karpowicz-Zbińkowska Antonina

Teologia muzyki w dialogach filozoficznych św. Augustyna

To narracyjny, nieomal „blogowy” sposób przestawania z tekstem św. Augustyna, syntetyzujący znaczące teksty interpretacyjne i egzegetyczne. Przebija z nich biegłość autorki w kwestiach ...

35.00

Siła współpracy.  Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu Karwacka Marta

Siła współpracy. Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu

Praca ze względu na zakres tematyczny i przyjętą konwencję prezentacji problemów wyróżnia się i prezentuje bardzo korzystnie na tle dotychczas wydanych publikacji z tego zakresu na ...

45.00

Wolność spod znaku undergroundu. Duchowość (po)nowoczesna w perspektywie hermeneutyki kultury i socjologii religii Kasperek Andrzej

Wolność spod znaku undergroundu. Duchowość (po)nowoczesna w perspektywie hermeneutyki kultury i socjologii religii

W książce Autor przedstawia problematykę dewiacyjnych systemów wierzeń i praktyk, do których zalicza heterodoksalne nurty religijne, duchowe i magiczne. Te „podziemne” (underground) ...

36.00


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2018 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt