Katalog alfabetyczny

Nurt filmu autorskiego w kinie brytyjskim w latach 1945-1951 Kazana Bartosz

Nurt filmu autorskiego w kinie brytyjskim w latach 1945-1951

Rekomendując książkę chciałam podkreślić jej oryginalność, a także do pewnego stopnia pionierski charakter. Autor stawia i przekonująco udowadnia nową tezę na gruncie badań nad historią kinematografii ...

49.00

Biografia i pamięć na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady Kaźmierska Kaja

Biografia i pamięć na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady

Autorka stanęła przed nie lada zadaniem sprostania z jednej strony wymogom, i zarazem ich pogodzenia, wielu różnych perspektyw właściwych socjologii, psychologii/psychologii społecznej, antropologii, ...

49.35

Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów Kaźmierska Kaja (red.)

Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów

Mimo wzrastającego w ostatnich latach zainteresowania metodą biograficzną w naukach społecznych, brak jest na polskim rynku wydawniczym publikacji prezentującej teksty socjologiczne związane z podejściem ...

79.20

Wprowadzenie do socjologii religii Kehrer Günter

Wprowadzenie do socjologii religii

Pierwsza pozycja wydana w języku polskim systematycznie prezentująca przedmiot, narzędzia i szkoły w socjologii religii. Autor kolejno skupia się na wszystkich aspektach tej dyscypliny naukowej. Książka ...

26.25

Szkoła czy parafia? Nauka w szkole w świetle badań socjologicznych Kiciński Krzysztof, Koseła Kzysztof, Pawlik Wojciech (red.)

Szkoła czy parafia? Nauka w szkole w świetle badań socjologicznych

Wprowadzenie nauki religii do programu szkolnego wywołało wiele kontrowersji. Autorzy proponowanego wyboru podjęli próbę naukowego opracowania tego zagadnienia. Książka stanowi ważną przesłankę ...

9.97

Muzułmanie w laickiej Francji (1974-2004). W kierunku integracji czy separatyzmu? Kielan-Glińska Ilona

Muzułmanie w laickiej Francji (1974-2004). W kierunku integracji czy separatyzmu?

Autorka podjęła interesujący, ważny i bardzo aktualny problem, zwłaszcza w świetle trwającego wciąż konfliktu na styku: świat muzułmański–świat zachodni. Problem zaprezentowany został jasno i rzetelnie. ...

38.85

Goście ze wschodu Kilias Jarosław

Goście ze wschodu

Jarosław Kilias podjął próbę ukazania statusu socjologii polskiej w nauce światowej, co jest przedsięwzięciem ze wszech miar potrzebnym i godnym uznania. Pierwsza to próba w naszej ...

45.00

Metoda i pasja. Antropologia kulturowa Franza Boasa. Z wyborem pism Kopczyńska Ewa

Metoda i pasja. Antropologia kulturowa Franza Boasa. Z wyborem pism

Autorka w szerokim kontekście historycznym i kulturowym rekonstruuje strategie badawcze Franza Boasa oraz jego wpływ na rozwój poznania antropologicznego. Był on nie tylko „ojcem założycielem” ...

38.00

Religijność pokoleń. Studium przypadku rejonu kędzierzyńsko-kozielskiego Korzeniowski Marek

Religijność pokoleń. Studium przypadku rejonu kędzierzyńsko-kozielskiego

Autor, prezentuje rezultaty własnych badań socjologicznych nad dynamiką religijności trzech pokoleń katolików w rejonie kędzierzyńsko-kozielskim: dziadków, rodziców i dzieci, które ...

32.55

O tolerancji w społeczeństwie i prawie holenderskim Korzewski Marcin

O tolerancji w społeczeństwie i prawie holenderskim

Zainteresowania badawcze autora koncentrują się wokół zagadnień pluralizmu kulturowego, aksjonormatywnej teorii kultury oraz społeczno-kulturowych aspektów prawa i moralności. Kisiążka jest ...

30.45

Diamentowa droga. Wspólnota religijna w świecie duchowości refleksyjnej Kossakowski Radosław

Diamentowa droga. Wspólnota religijna w świecie duchowości refleksyjnej

Podstawowe pytanie, jakie stawia sobie autor brzmi: czym jest zachodni (a zatem również polski) buddyzm? Czy jest to rodzaj „denominacji” – nowoczesnej formy dobrowolnego, ...

37.80

Funkcjonalna teoria moralności Niklasa Luhmanna Kostro Cezary

Funkcjonalna teoria moralności Niklasa Luhmanna

Autor książki, opierając się na twórczości wybitnego socjologa Niklasa Luhmanna - twórcy teorii systemów społecznych - omawia funkcje moralności w nowoczesnym społeczeństwie. Funkcjonalna ...

25.20

Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast Kowalewski Maciej

Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast

Książka dotyczy problematyki ważnej z teoretycznego i empirycznego punktu widzenia - ostatnie lata obfitują w wydarzenia społeczno-polityczne o znamionach protestu, a których jednoczesnym kontekstem ...

45.00

Miasto i sacrum Kowalewski Maciej, Królikowska Anna Małgorzata

Miasto i sacrum

Budowle i przestrzenie o wyraźnie symbolicznym charakterze powstają powoli, nadają miastu stabilność, są punktami odniesienia. Chroni się je z pieczołowitością, a jeżeli w jakiejś zawierusze dziejowej ...

45.00

Kosmologia dawnych Słowian. Prolegomena do teologii politycznej dawnych Słowian Kowalik Artur

Kosmologia dawnych Słowian. Prolegomena do teologii politycznej dawnych Słowian

Autor poddaje naukowej analizie obraz świata dawnych Słowian, posługując się współczesnymi metodami lingwistycznymi i religioznawczymi, nie zaniedbując jednak warsztatu historycznego i archeologicznego. ...

48.30

Średniowieczna symbolika wirydarzy klasztornych Krenz Marianna

Średniowieczna symbolika wirydarzy klasztornych

Autorka, interesuje się symboliką średniowiecza, obrzędami z pogranicza cywilizacji przedchrześcijańskiej i chrześcijaństwa, przejawami życia świeckiego i zakonnego. W swojej książce prowadzi dociekliwe ...

21.00

Religia w procesie kształtowania tożsamości wśród polskich migrantów w Wielkiej Brytanii Krotofil Joanna

Religia w procesie kształtowania tożsamości wśród polskich migrantów w Wielkiej Brytanii

Książka jest klasyczną pracą interdyscyplinarną. Znajdujemy w niej zarówno psychologię, jak i socjologię, a nawet antropologię społeczną, szczególnie w jej teoretycznym wyrazie. W tym ...

41.00

Prawo jako mit Krysińska Kałużna Magdalena

Prawo jako mit

Rozważania Autorki stanowią ciekawy przyczynek do budowy teorii względnej autonomii prawa w kulturze, które dotąd było budowane przez myślicieli liberalnych. Czytelnik podziwia optymizm Autorki ...

39.00

Między gminą Radgoszcz a resztą Europy. Ku antropologii transmigracji Krzyżowski Łukasz

Między gminą Radgoszcz a resztą Europy. Ku antropologii transmigracji

Autor podjął bardzo interesujący wątek transmigracji na przykładzie gminy Radgoszcz. (...) Sięgnął do różnorodnych metod i technik badawczych, od analizy historycznych źródeł poczynając, ...

29.40

Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie - metody - zjawiska Krzyżowski Łukasz, Urbańska Sylwia (red.)

Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie - metody - zjawiska

Dynamicznie rozwijający się nurt badań nad transnarodowością pozwala pokazać i wyjaśniać subtelności współczesnej (ale i dawnej) mobilności oraz różnego typu paradoksy, pęknięcia strukturalne ...

43.05

Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania Kubicki Paweł

Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania

Europa to cywilizacja miast. Miejskość zatem można traktować jako znacznik procesu europeizacji. Polska przez całe stulecia cierpiała na wyraźny deficyt miejskości. Kiedy na przełomie XX i XXI wieku ponownie ...

48.00

Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury 2016 zmienił polskie miasta - E-book Kubicki Paweł , Gierat-Bieroń Bożena , Orzechowska-Wacławska Joanna

Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury 2016 zmienił polskie miasta - E-book

Książka jest bardzo udaną próbą podsumowania całej sumy różnorodnych doświadczeń siedmiu wybranych ośrodków miejskich, które potraktowały Program Europejskiej Stolicy ...

0.00

Południowosłowiańska Kubik Damian

Południowosłowiańska "kultura wyobrażona". Projekt Mickiewiczowski a dziewiętnastowieczne dyskursy kulturowe w Serbii i Chorwacji

Lektura obszernej monografii Damiana Kubika dostarcza niezwykle obfitego materiału porównawczego z obszaru dwóch południowosłowiańskich literatur i kultur narodowych, utrwalonego – ...

49.00

Narodziny podmiotu wirtualnego. Narracja. Dyskurs. Deixis Kubiński Grzegorz

Narodziny podmiotu wirtualnego. Narracja. Dyskurs. Deixis

Książka jest wielowątkowa, i wiele jej fragmentów skłania do dalszych pytań i przemyśleń, [...] Obraca się ona w kręgu idei dotyczących cywilizacyjnych uwarunkowań różnych form bycia człowieka ...

36.75

Religiopodobny komunizm Kula Marcin

Religiopodobny komunizm

Praca Marcina Kuli ukazuje „drugie oblicze” komunizmu. Przy zastosowaniu metody historycznej i socjologicznej Autor wykazuje podobieństwa pomiędzy komunizmem, a różnymi systemami religijnymi. ...

25.20

Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku Kurasz Irena

Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku

"O wielkiej wartości pracy świadczy bogaty warsztat. Autorka zapoznała się z dokumentami siedmiu stowarzyszeń na Dolnym Śląsku. Na ich podstawie zrekonstruowała historię i działalność tych ...

45.00

Socjologia pojednania Kurczewski Jacek (red.)

Socjologia pojednania

Socjologii pojednania w konwencjonalnych podręcznikach nie odnajdziemy, ale praca nad pojednaniem zwaśnionych stron jest jednym z głównych zadań przywódców politycznych i duchowych ...

43.00

Pieniądz i system. O diable w gospodarce Kuźniarz Bartosz

Pieniądz i system. O diable w gospodarce

Ambicją autora jest próba wypełnienia luki, jaką stanowi filozoficzna i socjologiczna refleksja na temat pieniądza i jego roli w życiu społecznym. Kuźniarz sądzi, że gospodarka i jej medium – ...

29.40

Stopa bosa, stopa obuta Lebeuf Arnold

Stopa bosa, stopa obuta

Autor zajmuje się w swojej pracy pewnego rodzaju zjawiskiem. Chodzi mianowicie o monosandalizm. Okazuje się, że symbolika ta jako temat ikonograficzny obecna jest w wielu kulturach i epokach. Stanowi ona ...

29.40

Kształtowanie poczucia sukcesu nauczycieli Lebuda Izabela

Kształtowanie poczucia sukcesu nauczycieli

W związku z rosnącym zainteresowaniem w obrębie nauk pedagogicznych zarówno kategorią sukcesu nauczyciela, rolą nauczyciela i jej osobliwościami, i jednocześnie niewielką ilością dociekań badawczych ...

39.00

O podmiotowości istot żywych Lelek Romualda

O podmiotowości istot żywych

Jak zmienił się w świat wraz z pojawieniem się istot żywych?
Czy zwierzęta są podmiotami? 
Jakie formy przybiera ich aktywność i o czym świadczy?
Jak ...

34.00

Późne macierzyństwo. Studium socjomedyczne Lesińska-Sawicka Małgorzata

Późne macierzyństwo. Studium socjomedyczne

Z dużym zainteresowaniem przeczytałam pracę Pani Małgorzaty Lesińskiej-Sawickiej poświęconą analizie fenomenu późnego macierzyństwa analizowanego, co jest walorem tej pracy, wielowymiarowo. Tak ...

36.75

Imprimatur dla Unii? Kościół rzymskokatolicki w Polsce i Czechach wobec Europy i procesów zjednoczeniowych Leszczyńska Katarzyna

Imprimatur dla Unii? Kościół rzymskokatolicki w Polsce i Czechach wobec Europy i procesów zjednoczeniowych

Książka dotyczy niezwykle aktualnego i ważkiego problemu nastrojów społecznych wobec perspektywy zjednoczenia z UE. Postawa Kościoła katolickiego wobec tych trendów jest treścią książki. ...

24.15

Cztery wizje Europy. Analiza wypowiedzi Jana Pawła II i duchownych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce Leszczyńska Katarzyna

Cztery wizje Europy. Analiza wypowiedzi Jana Pawła II i duchownych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce

Przedmiotem publikacji jest analiza porównawcza stanowiska Jana Pawła II z poglądami duchownych Kościoła katolickiego w Polsce wobec procesów integracji europejskiej oraz wyobrażeń na temat ...

46.20

Kobiety i religie Leszczyńska Katarzyna, Kościańska Agnieszka (red.)

Kobiety i religie

Role kobiet i mężczyzn, praktyki i symbole wyznaczające kobiecość i męskość są konstruowane społecznie oraz kulturowo, co wcale nie znaczy, że są łatwo podatne na zmianę ani że jednostka może w prosty ...

43.00

Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych Leszczyńska Katarzyna, Pasek Zbigniew (red.)

Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych

Współczesne nauki humanistyczne, dążąc do wiernego opisu zmieniającej się rzeczywistości społecznej, także w zakresie przeżyć duchowych zbiorowości nowoczesnych i ponowoczesnych, szukają adekwatnych ...

33.60

Wiara uczonych Libiszowska-Żółtkowska Maria

Wiara uczonych

Maria Libiszowska-Żółtkowska należy do czołówki polskich socjologów religii i jest znaną badaczką zjawisk religijnych. Książka jest efektem badań przeprowadzonych przez nią wśród ...

28.35

Religia i religijność w warunkach globalizacji Libiszowska-Żółtkowska Maria (red.)

Religia i religijność w warunkach globalizacji

Książka jest dziełem 31 teoretyków i badaczy życia religijnego z wielu ośrodków akademickich. Debata na temat globalizacji jest wielowątkowa i prowadzona na różnych poziomach narracyjnego ...

44.10

Religijność i duchowość - dawne i nowe formy Libiszowska-Żółtkowska Maria, Grotowska Stella (red.)

Religijność i duchowość - dawne i nowe formy

Współczesne postawy wobec religii ulegają istotnym zmianom – od religijności pogłębionej, mistycznej, podbudowanej duchowym przeżyciem wiary, przez religijność tradycyjną, mało refleksyjną, ...

54.60

Studia z dziejów i kultury starożytnego Bliskiego Wschodu Lipiński Edward

Studia z dziejów i kultury starożytnego Bliskiego Wschodu

Przedmiotem książki jest starożytny Bliski Wschód, w węższym znaczeniu ograniczony do regionu zwanego czasem Lewantem, to jest dzisiejszych terytoriów Syrii, Libanu, Palestyny i Jordanii. ...

59.00

Kiedy wieś staje się miastem Lisowski Krzysztof

Kiedy wieś staje się miastem

Socjologiczna analiza procesów łączenia miasta i gminy wiejskiej Zielona Góra

 

42.00

Pamięć a tożsamość. Rzymskokatolickie, greckokatolickie i prawosławne wspólnoty w południowo wschodniej Polsce Litak Eliza

Pamięć a tożsamość. Rzymskokatolickie, greckokatolickie i prawosławne wspólnoty w południowo wschodniej Polsce

Publikację należy zaliczyć do studiów sytuujących się w obszarze pogranicza łączącego socjologię grup etnicznych, antropologię kultury i socjologię religii. Nie brak w niej także istotnych odniesień ...

49.00

Rozum i etnografia. Przyczynek do krytyki antropologii postmodernistycznej Lubaś Marcin

Rozum i etnografia. Przyczynek do krytyki antropologii postmodernistycznej

Książka stanowi omówienie i krytykę tzw. "antropologii postmodernistycznej" - wpływowego ruchu umysłowego we współczesnej antropologii społecznej i kulturowej. Opisuje strukturę ...

29.40

Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi. Studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej Lubaś Marcin

Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi. Studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej

Recenzowana książka to tekst, na który się rzadko trafia, szczególnie w polskich naukach społecznych. Jest sprawozdaniem z badań terenowych zrealizowanych przez Autora we wsi zamieszkałej ...

45.00

Niewidzialna religia. Problem religii w nowoczesnym społeczeństwie (wyd. III) Luckmann Thomas

Niewidzialna religia. Problem religii w nowoczesnym społeczeństwie (wyd. III)

Ani nowa społeczna forma religii, ani nowa forma moralności nie ograniczają się wyłącznie do wyizolowanej jednostki. Sprywatyzowana religia dąży do odnalezienia rozproszonej podstawy społecznej w grupach ...

39.00

Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii (wyd. II) Luhmann Niklas

Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii (wyd. II)

Przymus sensu, wywierany na wszystkie procesy systemów psychicznych i społecznych, posiada także konsekwencje dla stosunku między systemem a środowiskiem. Nie wszystkie systemy przetwarzają złożoność ...

61.00

Funkcja religii (wyd. II) Luhmann Niklas

Funkcja religii (wyd. II)

Intrygującą kwestią jest to, iż Niklas Luhmann, inaczej niż wielu innych socjologów, w odniesieniu do funkcji religii używa liczby pojedynczej. Co zatem jest ową najważniejszą, tytułową funkcją? ...

54.60

Oportet vos nasci denuo. Myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna Łętocha Rafał

Oportet vos nasci denuo. Myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna

Jerzy Braun był postacią w kulturze polskiej i w polskim życiu narodowym XX wieku wyjątkową, w pewien sposób nie mającą odpowiedników. Autor nie poszedł po najmniejszej i wygodnej linii oporu, ...

36.75

Religia - Polityka - Naród. Studia nad współczesną myślą polityczną Łętocha Rafał (red.)

Religia - Polityka - Naród. Studia nad współczesną myślą polityczną

Problematyka podejmująca różne aspekty historycznego i współczesnego nacjonalizmu – w tym przede wszystkim relacji polityka, naród, religia – to wciąż mało znany obszar ...

60.90

Współczesna polska reklama prasowa. Co mówią reklamy, ich twórcy i odbiorcy? Łuczaj Kamil

Współczesna polska reklama prasowa. Co mówią reklamy, ich twórcy i odbiorcy?

Praca pana Kamila Łuczaja jest oryginalnym i ważnym wkładem w rozwój badań nad reklamą w naszym kraju (...). Zapoznanie czytelników i zaprezentowanie na polskim rynku najnowszych opracowań ...

45.00


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2018 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt