Katalog alfabetyczny

Zrozumieć własną kulturę. Antropologia współczesności w Polsce Łuczenko Paweł

Zrozumieć własną kulturę. Antropologia współczesności w Polsce

Antropologia współczesności jest dyscypliną czasu transformacji. Była, po pierwsze, odpowiedzią na niezwykle silną potrzebę interpretacji i oswajania nowej rzeczywistości oraz, po drugie, na potrzebę ...

29.40

Bronisława Wajs – Papusza. Między biografią a legendą Machowska Magdalena

Bronisława Wajs – Papusza. Między biografią a legendą

Rozprawa Magdaleny Machowskiej jest z pewnością kompetentnym i erudycyjnym, dobrze napisanym studium życia i twórczości Papuszy, jakiego dotąd u nas nie było. Na podstawie źródeł bezpośrednich, ...

49.00

Rytm życia. Wariacje na temat świata wyobraźni ponowoczesnej Maffesoli Michel

Rytm życia. Wariacje na temat świata wyobraźni ponowoczesnej

Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze ...

54.00

Wezwanie mowy. Myślenie mowy, liturgia i piękno w filozofii Franza Rosenzweiga Maj Janusz

Wezwanie mowy. Myślenie mowy, liturgia i piękno w filozofii Franza Rosenzweiga

Dopiero w ostatnich latach zwrócono uwagę na estetyczny wymiar filozofii Rosenzweiga doszukując się w nim oryginalności. Janusz Maj pokazuje w swojej interpretacji, że sztuka i piękno wyrażają to, ...

40.95

Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności Maksymowicz Agata (red.)

Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności

Niezależnie od czasów i epok oraz typów społeczeństwa, z jakimi mamy do czynienia na przestrzeni dziejów ludzkich, moralność jest regulatorem i stabilizatorem porządku społecznego, ...

51.45

Polacy i ich pamięć przeszłości. Studium socjologiczne pamięci zbiorowej na przykładzie regionu podkarpackiego Malicki Krzysztof

Polacy i ich pamięć przeszłości. Studium socjologiczne pamięci zbiorowej na przykładzie regionu podkarpackiego

Szeroko zakrojone i fachowo przeprowadzone badania przyniosły interesujący i wartościowy materiał empiryczny, zwłaszcza w części dotyczącej pamięci zbiorowej studentów, którą trzeba uznać ...

45.00

Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej Malikowski Marian, Solecki Sławomir (red.)

Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej

Podstawowe założenie leżące u podstaw tej książki sprowadzić można do stwierdzenia, że przestrzeń miejska jest zarówno zasobem, o który toczy się swoista gra między różnymi uczestnikami ...

49.35

Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań regionalnych i lokalnych Malikowski Marian, Wojakowski Dariusz (red.)

Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań regionalnych i lokalnych

Malikowski Marian, Wojakowski Dariusz (red.) Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań regionalnych etnicznych i lokalnych Praca zawiera artykuły poruszające najważniejsze problemy, jakie powstają ...

31.50

Franciszka Mirka koncepcja socjologii humanistycznej Malinowski Dariusz Stanisław

Franciszka Mirka koncepcja socjologii humanistycznej

Franciszek Mirek w historii socjologii polskiej znany jest jako pionier socjologii parafii, natomiast jego prace z pola teorii socjologicznych znają tylko zainteresowani nią socjologowie. Całej socjologii ...

23.10

Berserkir i Ulfhednar w historii, mitach i legendach Malinowski Łukasz

Berserkir i Ulfhednar w historii, mitach i legendach

Praca traktuje o niezwykle ciekawej grupie skandynawskich wojowników epoki Wikingów, którzy posiadali umiejętność wpadania w toku bitwy w amok - szał bitewny. We wczesnośredniowiecznych ...

31.50

Imigranci a komunikacja międzykulturowa w sferze usług publicznych w Polsce Malinowski Rubio María Paula

Imigranci a komunikacja międzykulturowa w sferze usług publicznych w Polsce

María Paula Malinowski Rubio podejmuje ważną aplikację dużej już wiedzy z zakresu komunikacji międzykulturowej w konkretnej sferze życia społecznego, jaką jest sfera nie tylko usług ale i spraw ...

41.00

Człowiek - istota niedoskonała. Klucz do zrozumienia nieszczęść i sukcesów naszego gatunku Malinowski Tadeusz

Człowiek - istota niedoskonała. Klucz do zrozumienia nieszczęść i sukcesów naszego gatunku

Rozprawa ta ma charakter uniwersalny, nie jest osadzona w żadnym kontekście typowym wyłącznie dla kultury hiszpańskiej (lub jakiejkolwiek innej partykularnej), zatem może być zrozumiana i przyswojona ...

36.00

Z padłych wstawanie. O melancholii w pisarstwie Edwarda Stachury Małczyńska Anna

Z padłych wstawanie. O melancholii w pisarstwie Edwarda Stachury

Edward Stachura należy do rodziny wybrańców, natchnionych, ale też pokaranych, którzy dokonywali anagnorezy, czyli potrafili rozpoznawać objawienia w powszednich, najbardziej wydawałoby się ...

39.00

Mysteria Mysticorum. Szkice z duchowości i historii Mariawitów Mames Tomasz

Mysteria Mysticorum. Szkice z duchowości i historii Mariawitów

Autor przedstawił rozwój myśli teologicznej i duchowości mariawitów od przełomu XIX i XX wieku do czasów współczesnych. Prezentowana praca wypełnia lukę istniejącą w najnowszej ...

39.90

Sytuacje Społeczne Manterys Aleksander

Sytuacje Społeczne

Książka Aleksandra Manterysa jest ważną propozycją wydawniczą. Autor jest jednym z nielicznych w Polsce doskonałych znawców nurtu antropologicznego w socjologii, biorącego za punkt wyjścia problem ...

46.20

Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów Manterys Aleksander, Mucha Janusz (red.)

Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów

Naszym zdaniem nie było ważniejszych tekstów w pierwszej dekadzie XXI wieku od tych, które publikujemy w tym wyborze. To one zainicjowały i współtworzyły nowe, bardzo żywe debaty, ...

81.90

Sekularyzacja - desekularyzacja - nowa duchowość. Studium socjologiczne Mariański Janusz

Sekularyzacja - desekularyzacja - nowa duchowość. Studium socjologiczne

Obecnie socjologowie religii są o wiele bardziej ostrożni w wydawaniu jednoznacznych ocen dotyczących religijności współczesnych społeczeństw niż ich koledzy sprzed kilku dekad XX wieku. W warunkach ...

55.00

Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej Mariański Janusz

Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej

Janusz Mariański od wielu lat prowadzi badania w zakresie socjologii religii i moralności. Wiele jego książek stanowi kanon wśród podręczników akademickich. Praca jest refleksją nad kondycją ...

35.70

Moralność w kontekście społecznym Mariański Janusz

Moralność w kontekście społecznym

Obecnie socjologowie religii są o wiele bardziej ostrożni w wydawaniu jednoznacznych ocen dotyczących religijności współczesnych społeczeństw niż ich koledzy sprzed kilku dekad XX wieku. W warunkach ...

56.00

Leksykon socjologii moralności Mariański Janusz (red.)

Leksykon socjologii moralności

Leksykon jest adresowany nie tylko do socjologów, ale i do reprezentantów pokrewnych dziedzin naukowych, także do tych wszystkich, którzy interesują się problematyką moralną ...

119.00

Obywatel w społeczeństwie informacyjnym. Teoria i praktyka Masłyk Tomasz

Obywatel w społeczeństwie informacyjnym. Teoria i praktyka

Książka Tomasza Masłyka podejmuje niezwykle ważny i aktualny temat funkcjonowania jednostki w społeczeństwie informacyjnym, łącząc rozważania teoretyczne z wynikami badań w Europie i w Polsce. Dla ...

48.30

Religia w kontekście społecznym McGuire Meredith B.

Religia w kontekście społecznym

Skoro społeczeństwo nowoczesne faktycznie zmierza w kierunku coraz większej racjonalności funkcjonalnej, proces ten wiąże się z problemami na dwóch poziomach: ulokowaniem indywidualnego poczucia ...

59.00

Filozofia i głos Michalik Joanna

Filozofia i głos

W codziennym doświadczeniu głosy są wciąż obecne, dobiegają zewsząd. Głos to zaledwie ulotna wibracja wydychanego powietrza. A zarazem – dzięki niesionym znaczeniom, niepowtarzalnej barwie i zróżnicowanym ...

45.15

Wiedźmy, święte i boginie. Postać kobiety w wierzeniach Indian z gór Zongolica w Meksyku Michalik Piotr Grzegorz

Wiedźmy, święte i boginie. Postać kobiety w wierzeniach Indian z gór Zongolica w Meksyku

Autor nie ufa ani stereotypom, ani archetypom, stawia na szczegółową i dyskursywną analizę solidnie osadzoną w bogatym materiale źródłowym. […] Książka opiera się przede wszystkim ...

39.00

Aksjologiczny wymiar prawa Michał Dudek, Mateusz Stępień (red.)

Aksjologiczny wymiar prawa

Relacja wartości i prawa to jeden z klasycznych tematów szeroko rozumianej nauki prawa. Z wielu powodów wymaga ona jednak nowego opracowania. Nie tylko „stare” konceptualizacje ...

39.00

Polityka i religia. Wielka przemiana Michel Patrick

Polityka i religia. Wielka przemiana

Najnowsza książka Patricka Michela stanowi podsumowanie procesu przemian - przechodzenia społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej od systemu noszącego wszystkie cechy totalizmu do współczesnej demokracji. ...

18.90

Pochodzenie eposu bohaterskiego. Wczesne formy i archaiczne zabytki Mieletinski Eleazar

Pochodzenie eposu bohaterskiego. Wczesne formy i archaiczne zabytki

Pochodzenie eposu bohaterskiego jest próbą uchwycenia procesu wyodrębniania się literatury z pierwotnej dziedziny mitu. Opierając się na ogromnym materiale faktograficznym, obejmującym najstarsze ...

57.75

Duchowość ponowoczesna Mielicka-Pawłowska Halina

Duchowość ponowoczesna

Duchowość ponowoczesna. Studium z zakresu socjologii jakościowej jest opisem ponowoczesnej religijności określanej jako prywatna, indywidualna, ale i pozainstytucjonalna forma wiary w istnienie ...

58.00

Mistycyzm pentekostalny w Polsce Migda Andrzej

Mistycyzm pentekostalny w Polsce

Podjęty przez Autora temat jest niezmiernie aktualny, gdyż mistyczny aspekt religijności cieszy się żywym zainteresowaniem naukowym w całym świecie. […] W książce można zauważyć godną podziwu dbałość ...

47.00

Społeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec AIDS (na przykładzie szkół średnich Płocka) Milewski Mirosław

Społeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec AIDS (na przykładzie szkół średnich Płocka)

Książka jest ważnym i znaczącym poznawczo dziełem naukowym, opartym na bogatej literaturze przedmiotu i dobrze zrealizowanych badaniach o profilu socjologicznym (...). Wnosi wiele nowych i cennych poznawczo ...

34.65

Pytanie o cud. Problemy społeczne i praca socjalna Miś Lucjan

Pytanie o cud. Problemy społeczne i praca socjalna

Spis treści

CZĘŚĆ I - WYBRANE PROBLEMY SPOŁECZNE

Rozdział 1. Edukacja na listach problemów społecznych w wybranych krajach
Rozdział 2. Konstrukcjonistyczne badanie ...

24.00

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce jako Kościół wyboru Modnicka Noemi

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce jako Kościół wyboru

Ewangeliczni chrześcijanie nie byli do tej pory przedmiotem żadnych poważniejszych prac naukowych pomimo tego, że istnieją na terenach polskich już ponad 90 lat. Działo się tak, być może, dlatego, że nawet ...

29.40

Rola obrazu Boga w nerwicy eklezjogennej Molenda Andrzej

Rola obrazu Boga w nerwicy eklezjogennej

Autor przeprowadził badania nad obrazem Boga w grupie terapeutycznej, prowadzonej przez siebie przez dwanaście lat. Uzyskane wyniki pozwoliły nie tylko na wskazanie dynamiki zmiany obrazu Boga w życiu ...

28.35

Źródła nacjonalizmu bengalskiego i bangladeskiego Moroń Marek

Źródła nacjonalizmu bengalskiego i bangladeskiego

Umiejętności syntezy wydarzeń i zjawisk kulturowo-społecznych idą u autora w parze z praktycznym doświadczeniem cywilizacji subkontynentu i to w wielu – by tak rzec – osobistych inkarnacjach: ...

49.00

Nowoczesność i fundamentalizm. Ruchy antymodernistyczne w chrześcijaństwie Motak Dominika

Nowoczesność i fundamentalizm. Ruchy antymodernistyczne w chrześcijaństwie

W Polsce na temat fundamentalizmu religijnego prawie nie ma naukowych opracowań. Do tej pory potrzeba było sięgać do literatury zachodniej. Współczesny fundamentalizm – zdaniem Autorki - to ...

27.30

Duchowość ponowoczesna. Ruch Reiki w Polsce Możdżyński Paweł

Duchowość ponowoczesna. Ruch Reiki w Polsce

Głównym zagadnieniem w pracy Pawła Możdżyńskiego jest światopogląd, mentalność, oraz różne sposoby doświadczania i praktykowania Reiki w Polsce. Autor bada zjawisko Reiki jako jedną z reakcji ...

32.55

Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych Mrozowicki Adam, Nowaczyk Olga, Szlachcicowa Irena (red.)

Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych

Oddajemy do rąk Czytelników tom zawierający socjologiczne rozważania w zakresie problematyki sprawstwa. Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy współczesna socjologia dysponuje ...

53.00

Nowe wspólnoty - socjologiczne hybrydy. Analiza zjawiska na przykładzie wspólnoty Le Verbe de Vie Mrozowska Jolanta

Nowe wspólnoty - socjologiczne hybrydy. Analiza zjawiska na przykładzie wspólnoty Le Verbe de Vie

Pracę tę przestudiowałem dokładnie i z wielkim zainteresowaniem jako socjolog religii. Szczególnie doceniam w niej rozpoznanie oraz analizę specyfiki i stylu życia tej nowej wspólnoty ...

30.45

Architektura monastyczna na terenie Egiptu Muc Agnieszka

Architektura monastyczna na terenie Egiptu

Przedmiotem niniejszego opracowania są ośrodki monastyczne powstałe w Dolinie Nilu. Niezwykle istotne jest skrupulatne zestawienie egipskich ośrodków monastycznych w układzie topograficznym: Dolny ...

36.75

Śmierć i pogrzeb w chrześcijańskim Egipcie (IV-VIII w.) Muc Agnieszka

Śmierć i pogrzeb w chrześcijańskim Egipcie (IV-VIII w.)

Książka dotyczy staroegipskich i wczesnochrześcijańskich praktyk grobowych oraz zwyczajów towarzyszących śmierci. Autorka nie zatrzymuje się na przedstawieniu wczesnochrześcijańskich zwyczajów ...

49.00

Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne Mucha Janusz

Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne

Książka ta omawia w sposób wieloaspektowy kwestię studiów etnicznych, zarówno od strony teoretycznej i empirycznej będącej efektem badań. autora, które prowadzi od wielu lat. ...

35.70

Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i technologie społeczne a praktyki kulturowe Mucha Janusz (red.)

Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i technologie społeczne a praktyki kulturowe

Związki między strukturą społeczną (jakkolwiek rozumianą), kulturą symboliczną i techniką pozostają od bardzo dawna przedmiotem systematycznych analiz. Bardzo zróżnicowane (socjologiczne, antropologiczne, ...

57.75

Przedsiębiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii Nawojczyk Maria

Przedsiębiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii

Zamierzenie autorki jest bardzo ambitne. Oddaje je bardzo czytelna struktura książki. W pierwszych dwóch rozdziałach ukazana została istota przedsiębiorczości gospodarczej oraz miejsce tej problematyki ...

44.10

O powinności Boga. Pelagiusz, Pascal i fenomenologia donacji Nawrocki Andrzej

O powinności Boga. Pelagiusz, Pascal i fenomenologia donacji

Autor ukazuje istotną i dotąd nie analizowaną ciągłość między starożytną myślą pelagiańską a dzisiejszą fenomenologią chrześcijańską. Fenomenologia donacji jest trwałym rysem myśli religijnej i filozoficznej ...

29.40

Miasto (post)socjalistyczne. Przestrzeń władzy - tom I Nędza-Sikoniowska Kinga, Pirveli Marika (red.)

Miasto (post)socjalistyczne. Przestrzeń władzy - tom I

Celem dwutomowej zbiorowej monografii Miasto (post)socjalistyczne. Przestrzeń władzy jest interdyscyplinarna refleksja nad fenomenem socjalistycznego miasta – jego genezą i specyfiką oraz ...

43.00

Mniejszość zaratusztriańska we współczesnym Teheranie. O tożsamości zbiorowej w kontekście dominacji szyickiej Niechciał Paulina

Mniejszość zaratusztriańska we współczesnym Teheranie. O tożsamości zbiorowej w kontekście dominacji szyickiej

Książkę uważam za bardzo wartościową, wypełnia ona istotną lukę w naszej wiedzy o społeczeństwie współczesnego Iranu. Teoria konstruowania tożsamości zbiorowej, twórczo i krytycznie zastosowana ...

49.00

Etniczny aspekt tożsamości Łużyczan Niedźwiecka-Iwańczak Natalia

Etniczny aspekt tożsamości Łużyczan

Książka stanowi przykład bardzo dobrej monografii antropologicznej, posiadającej solidne podstawy teoretyczne, metodologiczne i bogatą warstwę empiryczną. Autorka dokonuje w niej analizy etnicznych aspektów ...

49.00

Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku Niedźwiedzki Dariusz

Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku

Książka jest solidnym, bogatym teoretycznie oraz empirycznie opracowaniem socjologicznym dotyczącym migracji wahadłowych (autor określa je także mianem „migracji niepełnych wahadłowych”). Publikacja ...

45.15

Kultura, tożsamość i integracja europejska Niedźwiedzki Dariusz (red.)

Kultura, tożsamość i integracja europejska

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zdzisławowi Machowi na 60-lecie urodzin.

Spis treści

Dariusz Niedźwiedzki, Profesor, czyli zamiast wstępu

ROZWAŻANIA ...

59.00

Pamięć i integracja społeczna na pograniczach. Przypadek pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-ukraińskiego Niedźwiedzki Dariusz (red.)

Pamięć i integracja społeczna na pograniczach. Przypadek pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-ukraińskiego

Projekt tej monografii jest bardzo ambitny, gdyż stara się zestawić dwa do tej pory niezależnie od siebie badane obszary: pogranicze polsko-niemieckie i polsko-ukraińskie (z niewielkim odwołaniem do transgranicza ...

36.00


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2018 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt