Katalog alfabetyczny

Granice symboliczne. Studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych Niesporek Andrzej, Trembaczowski Łukasz, Warczok Tomasz

Granice symboliczne. Studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych

W zamyśle autorów pracy wyjaśnianie nieformalnych kategorii postrzegania i oceny klientów stwarza szansę na rozpoznanie ukrytych kryteriów udzielania pomocy. […] Autorzy stawiają ...

39.00

Antychrześcijanin Nietzsche Fryderyk

Antychrześcijanin

Obecne tłumaczenie opiera się na krytycznie ustalonym tekście niemieckim. Tytuł książki uzyskał nowe polskie brzmienie Antychrześcijanin. Jest wskazówką tego, że intencją Nietzschego nie była krytyka ...

21.00

Com.unikowanie w zmieniającym sie społeczeństwie Niezgoda Marian, Świątkiewicz-Mośny Maria, Wagner Aleksandra (red.)

Com.unikowanie w zmieniającym sie społeczeństwie

Tematyka komunikowania i mediów społecznych zaczęła w coraz większym stopniu skupiać uwagę socjologów. Nic dziwnego, we współczesnym świecie należy do najbardziej dynamicznych i fascynujących ...

61.95

Ukraińcy Podlasia. Dylematy tożsamościowe Nikitorowicz Andrzej

Ukraińcy Podlasia. Dylematy tożsamościowe

Zasadniczą kwestią publikacji są pytania: jak na przestrzeni między Narwią a Bugiem pojawiła się w latach 90. ubiegłego stulecia potrzeba deklaracji ukraińskiej tożsamości, jakie były tego powody, jak ...

42.00

Uwięzione w KL Auschwitz-Birkenau. Traumatyczne doświadczenia kobiet odzwierciedlone w dokumentach osobistych Nikliborc Agnieszka

Uwięzione w KL Auschwitz-Birkenau. Traumatyczne doświadczenia kobiet odzwierciedlone w dokumentach osobistych

Egzemplifikacyjna część pracy daje świadectwo ważności kobiecego punktu widzenia oraz roli epistemologii genderowej odkrywającej świat dramatyczny, okrutny, poniżający godność kobiet w opisywanym obozie. ...

39.90

Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej Nowak Jacek

Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej

Książka […] jest bogata teoretycznie i faktograficznie, ukazuje różne postacie i przejawy pamięci zbiorowej, także różne strategie budowy i przebudowy tej pamięci. Uzasadniona jest ...

45.00

Korzenie ałtargany sięgają głęboko. Buriaci między Rosją, Mongolią i Chinami Nowicka Ewa

Korzenie ałtargany sięgają głęboko. Buriaci między Rosją, Mongolią i Chinami

Badania terenowe stanowiące podstawę zawartych w książce rozważań dowodzą znakomitego warsztatu metodologicznego autorki. Książka jest efektem wysokich kompetencji badaczki, jej szerokiej wiedzy ...

44.00

Hermes, Odyseusz i greckie powroty do ojczyzny Nowicka Ewa

Hermes, Odyseusz i greckie powroty do ojczyzny

Książka ta poświęcona jest greckim uchodźcom politycznym, ludziom ewakuowanym w latach 1946-1949 z obszarów objętych wojną domową w Grecji i przesiedlonym do Polski oraz innych krajów Europy ...

40.95

Nasz język rozumieją aniołowie. Arumuni we współczesnym świecie Nowicka Ewa

Nasz język rozumieją aniołowie. Arumuni we współczesnym świecie

Arumuni są dziś narodem znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji politycznej i kulturowej – nie znaczy to jednak, że poprzestają na tym, co im jest dane i że nie starają się osiągnąć więcej. ...

39.00

Kulturowa odmienność w działaniu. Kultury i narody bez państwa Nowicka Ewa (red.)

Kulturowa odmienność w działaniu. Kultury i narody bez państwa

Książka składa się z trzech działów i trzech rodzajów artykułów. Pierwszy, obejmujący wprowadzenie, artykuł Łukasza Ostrowskiego, poszukujący specyficznych cech sytuacji narodu bez ...

33.60

Wędrowcy i migranci. Pomiędzy marginalizacją a integracją Nowicka Ewa, Cieślińska Barbara (red.)

Wędrowcy i migranci. Pomiędzy marginalizacją a integracją

Książka jest zbiorem artykułów dotyczących przemieszczania się jednostek i grup społecznych pomiędzy poszczególnymi krajami. Opisane zostały różne strategie życiowe grup imigranckich ...

31.50

Homecoming. An Anthropology of Return Migrations Nowicka Ewa, Firouzbakhch Homa (eds.)

Homecoming. An Anthropology of Return Migrations

Contrary to often stated opinions, we can observe ubiquitous manifestation of relations between groups and their territories of origin. These relations range from emotional ties to practical connections. ...

33.60

Antropolog i jego Magia. Współczesne inspiracje twórczością Claude’a Lévi-Straussa Nowicka Ewa, Głowacka-Grajper Małgorzata (red.)

Antropolog i jego Magia. Współczesne inspiracje twórczością Claude’a Lévi-Straussa

Claude’a Lévi-Straussa interesowały dwa zjawiska, do dziś pociągające antropologów: olbrzymia wielość kultur, ich różnorodność widziana jako, jak sam pisał, wręcz niewyczerpany ...

38.00

Wierszyna z bliska i z oddali. Obrazy polskiej wsi na Syberii Nowicka Ewa, Głowacka-Grajper Małgorzata (red.)

Wierszyna z bliska i z oddali. Obrazy polskiej wsi na Syberii

Wyjątkowa książka dotyczy funkcjonowania polskiej zbiorowości wiejskiej, żyjącej od początków wieku XX, na północ od Irkucka we wsi Wierszyna. Wątkiem przewodnim w zamieszczonych materiałach ...

31.50

Problemy etniczne współczesnej Europy Nowicka Ewa, Kowalski Michał (red.)

Problemy etniczne współczesnej Europy

Książka prezentuje ważną część dorobku badawczego Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie prowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat badań nad problematyką ...

36.00

U progu otwartego świata Nowicka Ewa, Łodziński Sławomir (red.)

U progu otwartego świata

Przedmiotem książki są zarówno problemy związane z postawami wobec cudzoziemców w społeczeństwie polskim, jak i "druga strona" zjawiska - kwestia swojskości: "co to znaczy ...

25.20

Regionalizm czy nowa etniczność? Wieś podhalańska w XXI wieku Nowicka Ewa, Wrona Anna

Regionalizm czy nowa etniczność? Wieś podhalańska w XXI wieku

Moje całościowe wrażenia związane z lekturą recenzowanej książki są bardzo pozytywne. Autorki przeprowadziły rzetelną, opartą na szerokim spektrum danych empirycznych oraz intelektualnie bogatą analizę ...

33.00

Rytuały oczyszczenia na starożytnym Bliskim Wschodzie. Studium mezopotamskich, anatolijskich i ugaryckich technik magicznych Nowicki Stefan

Rytuały oczyszczenia na starożytnym Bliskim Wschodzie. Studium mezopotamskich, anatolijskich i ugaryckich technik magicznych

Autor zapoznał się z rozmaitymi technikami magicznymi, występującymi w starożytności na zasygnalizowanym w tytule obszarze i opisuje je bardzo precyzyjnie a nawet szczegółowo. W ten sposób ...

41.00

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 01

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Kurt Rudolph, Istota i struktura gnozy

 

Frijof Capra, Jedność wszystkich rzeczy 

 

Eileen Baker, Królestwo ...

6.09

Nr 02

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Kurt Rudolph - Gnostycka kosmologia i kosmogonia

 

Frijof Capra - Poza światem przeciwieństw

 

Wiesław Bator - Egipska ...

6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 03-04

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Kurt Rudolph, Nauka o zbawieniu i Zbawcy

 

Fritjof Capra, Czasoprzestrzeń

 

Marylin Ferguson, Sprzysiężenie Wodnika. Na ...

6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 05-06

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Paweł Socha, Doświadczenie religijne - emocje czy intelekt?

 

Michael Carroll, Dziewica Maria z LaSalette i Lourdes - kogo widziały dzieci? 

 

Jarosław ...

6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 07-08

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy


Jerzy Turowicz, Chrześciaństwo i idea narodowa


Stanisław Bodnar, Religia i życie narodowe Ukrainy


Grzegorz Babiński, Religia i konflikty etniczne 


6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Wolfgang Jagodziński, Pluralizm religijny w Europie Zachodniej

 

Christie Davies, Religia w Wielkiej Brytanii z perspektywy XXI wieku

 

Horst ...

6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 10

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Andrzej Wierciński, 666 liczba imienia Bestii

 

Mario Satz, Szkoła kabalistyczna z Gerony

 

Oskar Goldberg, Ontologiczne ...

6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 11

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Zbigniew Pasek, Charakterystyka Kościołów i związków wyznaniowych zarejestrowanych w Polsce w latach 1988-95

 

Paweł Załęcki, Nawrócenie ...

6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 12-13

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Rudolf Bultmann, Jezus Chrystus i mitologia

 

Hans Albert, Wiara i wiedza. Teologia i idea podwójnej prawdy

 

Eugen ...

6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 14

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Anna Czapnik, Życie a religia w perspektywie autobiografii wyznawców buddyzmu tybetańskiego

 

Beata Lenart, Transcendentalna medytacja

 

Sszymon ...

6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 15

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Andrzej Szyjewski, Po co religioznawstwu etnologia religii?

 

Adam Szafrański, Zagadnienia religii i magii w Afryce w świetle badań E. Evans-Pritcharda ...

6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 16

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Artur Paszko, Społeczno-polityczne położenie Cerkwi prawosławnej na ziemiach białoruskich i ukraińskich państwa polsko-litewskiego przed rokiem 1956

 

Marek ...

6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 17

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Łukasz Trzciński, Przestrzeń i podmiot - uwagi metodologiczne

 

Jerzy Ochman, Filozofia religii jako przekaźnik idei i wartości religijnych

 

Krzysztof ...

6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 18-19

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

Edward Conze, Buddyzm a gnoza

 

Jan M. de Jong, Absolut w myśli buddyjskiej

 

Giuseppe Tucci, Umysł a Światło

 

Miranda ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 20-21

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Mirosław Piróg, Poza hermeneutyką - od metamorfozy do symbolu

 

Piotr Grzonka, Wiosło i wiejadło: szkic o metasymbolizacji

 

Tomasz ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 22-23

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Janusz Mariański, Postawy młodzieży szkolnej wobec śmierci

 

Irena Borowik Barbara Kwiatosz, Polaków rozmowy ze zmarłymi

 

Maria ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 24-25

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Wojciech Kaute, Doktryna społeczna Kościoła Katolickiego a idee polityczne czasów nowożytnych

 

Bogdan Szlachta, Konserwatyści wobec religii ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 26-27

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Jurij A. Babinow, Bogowie i herosi starożytnej Taurydy

 

Kazimierz Banek, Problem amfiktionii izraelskiej

 

Wiesław Bator, ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 28-29

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Sewastopol/Chersonez - Krym 7.07.1999)

 

H. Hoffman

W. Pawluczuk

I.A. Antonowa

K. ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 30-31

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

T. Paleczny, Sekta jako rodzaj grupy kontestacyjno-subkulturowej

 

Z. Pasek, Problemy definicji a nowe ruchy religijne. Uwagi na podstawie sytuacji ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 32-33

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

H. Newton Malony, B. Spilka, P.W. Pruyser, Psychologia religii Paula W. Pruysera,

 

K. Ostrowska, W. Chaim, M. Tatala, M. Sekerdej, S. Lipki, T. Doktór, ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 34-36

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

K. Banek, Główne problemy politologii religii

 

I. Borowik, Socjologia religii wobec wyzwań współczesności: klasycy i dzisiejsze perspektywy

 

A. ...

18.27

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 37-38

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

K. Banek, Państwo i prawo jako strażnik ortodoksji religijnej (na przykładzie Aten)

 

R. Łętocha, Korporacjonizm w świetle publicystyki katolickiej ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 39-40

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

M. Libiszowska-Żółtkowska, Metodologia badań nad nowymi ruchami religijnymi

 

T. Doktór, Typologia nowych ruchów religijnych i ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 41-42

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

K. Banek, Kobiety w kulcie Dionizosa

 

S. Lippki, Pochodzenie kiultu Dionizosa

 

S. A. Wargacki, Dionizos i Śiwa - bogowie ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 43-44

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

P. M. Socha, Na tropach duchowości - czym jest i czym moze być duchowość?

 

Krystyna Sylwestrow, Życie z Reiki. Duchowość uzdrowicieli

 

Aleksandra ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 45-46

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

S. Jakobschy, Osiem pomyślnych symboli w tradycji buddyjskiej

 

A. Prychowska, Młot Thora. Krzyż Chrystusa. Recepcja symbolu krzyża przez ludy germańskie ...

19.95

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 47-48

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Krzysztof Kosiork, Podstawy właściwej moralności w Kanonie Palijskim 

 

Marek Szymański, Buddyjskie pojęcie drahmy jako pryncypium ontycznego 

 

Jacek ...

19.95

Nr 49-50

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

Mariusz Dobkowski, Dualizm, dualność i dwójka jako zasada

 

Jowita Guja, Chybotliwa realność zła. Koncepcja F.W.J. Schellinga

 

Artur ...

19.95

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 51-52

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy


Scott Simpson, Immanencja i polityka: dlaczego polscy i amerykańscy neopoganie są tak podobni, a zarazem tak różni? (opis zjawiska)

 

Bogumił Grott, Jan ...

19.95

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 53-54

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy


Jerzy Ochmann, Wstęp. Czy religia zmierza ku mistyce?

 

Monika Świątek-Ochmann, Pragnienia - istotą człowieka. Koncepcja człowieka Andrć Nehera

 

Ewa ...

19.95

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 55-56

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Anna Banach, Androgyn w mitach i obrzędach religijnych.

 

Michał Wojciechowski, Religia i jej krytyka w greckich bajkach Ezopowych.

 

Andrzej ...

19.95


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2018 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt