Katalog alfabetyczny

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 57-58

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Marcin Baran, Rola doświadczenia w refleksji etycznej Charlesa Taylora.

 

Krzysztof Kowalik, W kierunku teologii z doświadczenia.

 

Kazimiera ...

19.95

Nomos. Kwartalnik religioznawczy Nr 59-60

Nomos. Kwartalnik religioznawczy

 

Dorota Hall, New Age na świecie i w Polsce. Problematyka badawcza.

 

Tadeusz Doktór, Pluralizm religijny: New Age i fundamentalizm.

 

Piotr ...

19.95

Nomos. Kwartalnik religioznawczy Nr 61-62

Nomos. Kwartalnik religioznawczy


Paweł M. Socha, Klasycy wciąż uczą. Psychologia religii w świetle jej historii.

 

James Bissert Pratt, Religia (Rozdział I książki Świadomość religijna. Studium ...

19.95

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 63-64

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Henryk Zimoń SVD, Geneza śmierci w tradycji mitycznej ludów afrykańskich.


Natalia Zawiejska, Krokodyl płynie między niebem a ziemią. Dualizm w mitach ...

19.95

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 65-66

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy


Anna Radziwiłł, Likantropia – próba wyjaśnienia genezy zjawiska.

 

Kazimiera Mikoś, Likantropia a nagualizm.

 

Kazimiera ...

19.95

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 67-68

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Andrzej Szyjewski, Wstęp. Mit i rytuał w interakcji. 


Maciej Czeremski, Symboliczne formy ekspresji monodziedzinowego światopoglądu społeczności tradycyjnych.


19.95

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 69-70

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

Wiesław Bator, Średniowieczne wyobrażenia religijne i propaganda islamu w Księdze tysiąca i jednej nocy (Alf laila wa laila)

Denis Brilow, Sufizm na Ukrainie: historyczna retrospekcja a ...

20.00

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 71-72

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

Afinogenov Dmitry
The condemnation of Anthony of Syllaion in 814: the procedure and the political context

Jerzy Hatłas
Dwa najważniejsze obiekty prawosławne w rejonie bołgradskim ...

20.00

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 73-74

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

Kazimiera Mikoś
Baskijskie nazwy dni tygodnia; kontrowersje wokół genezy słów astelehen, astearte, asteazken i eguazten

Bożena Gierek
Druidyczna sztuka wróżenia
20.00

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 75-76

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

Wiesław Bator
Fenomenologia religii Geo Widengrena. Blaski i cienie pewnej idei

Andrzej Korczak
Rozważania o metodologii Mircei Eliadego

Anna Książek, Wojciech ...

20.00

Nomos. Czasopismo religioznawcze Nr 77

Nomos. Czasopismo religioznawcze

Kazimierz Banek
Krymczaki, grupa etniczna i religijna

Jakub Bohuszewicz
Między etnografią i religioznawstwem: Åke Hultkrantz jako antropolog ...

20.00

Nomos. Czasopismo religioznawcze Nr 78

Nomos. Czasopismo religioznawcze

Семен Абрамович
Изучение библейской ...

20.00

Nomos. Czasopismo religioznawcze Nr 79

Nomos. Czasopismo religioznawcze

Наталия Бойчук
Типологические ...

20.00

Nomos. Czasopismo religioznawcze Nr 80

Nomos. Czasopismo religioznawcze

Михаил Баканов
О сущности и происхождении ...

20.00

Julian Apostata jako reformator religijny Olszaniec Szymon

Julian Apostata jako reformator religijny

Praca Julian Apostata jako reformator religijny podejmuje tematykę rządów ostatniego cesarza – poganina na rzymskim tronie, którego samodzielne rządy (361-363 n.e.) kojarzą ...

16.80

Kościół katolicki wobec Żydów w Polsce międzywojennej Pałka Damian

Kościół katolicki wobec Żydów w Polsce międzywojennej

Książka Damiana Pałki jest pierwszą tak poważną monografią dotyczącą stosunku Kościoła katolickiego w Polsce międzywojennej do społeczności żydowskiej. Książka jest niezwykle solidnie udokumentowana, końcowe ...

40.95

System Społeczny Parsons Talcott

System Społeczny

Świadome i systematyczne traktowanie społeczeństwa jako „systemu społecznego” (...) zmusza nas do uznania luk w naszej wiedzy, umiejscawiania nierozwiązanych problemów i podejmowania ...

67.20

Rola płci w integracji europejskiej muzułmanów Pasamonik Barbara

Rola płci w integracji europejskiej muzułmanów

Islam europejski doczekał się wielu opracowań. Również w Polsce powstają liczne publikacje na ten temat. Książka Barbary Pasamonik wpisuje się w ten mający znaczny dorobek polski nurt badań nad ...

49.00

Tożsamość osobowa. Paradoksy antropologii filozoficznej Teilharda de Chardin Pasamonik Barbara

Tożsamość osobowa. Paradoksy antropologii filozoficznej Teilharda de Chardin

Tytułowa Tożsamość osobowa stanowi nowy klucz do odczytywania kontrowersyjnego dzieła Teilharda de Chardin. Ewolucja człowieka – w języku Teilharda personalizacja – to nic innego jak ...

22.05

Protestancka kulltura słowa Pasek Zbigniew (red.)

Protestancka kulltura słowa

Łacińska etymologia słowa kultura (łac. colere) odsyła do uprawy i pielęgnowania. Zatem zaproponowany w tytule tomu zwrot „protestancka kultura słowa” oznacza pielęgnowanie tak Słowa pisanego ...

37.80

O katolickie państwo narodu polskiego. Inspiracje katolickie w ideach politycznych grupy Paszko Artur

O katolickie państwo narodu polskiego. Inspiracje katolickie w ideach politycznych grupy

Po raz kolejny Z.W. Nomos podejmuje się przedstawienia pozycji mówiącej o polskiej prawicy. Autor w tej ciekawej pracy porusza takie zagadnienia jak: katolickie uwarunkowania teorii narodu, kwestię ...

44.10

Grzech. Studium z socjologii moralności Pawlik Wojciech

Grzech. Studium z socjologii moralności

Książka ujawnia stopniowe wycofywanie się mentalności normatywnej ze świadomości zbiorowej, i to w obszarze, w którym funkcjonowała ona najgłębiej; ufundowana na pojęciu transcendencji i przenikająca ...

38.85

Organizacja konwersji Ruchu Focolari Pawliszak Piotr

Organizacja konwersji Ruchu Focolari

Nowatorska książka przedstawiająca mało znany z perspektywy naukowej Ruch Focolari. Autor posługując się wyśmienitym warsztatem naukowym przybliża czytelnikowi arkana zjawiska. Ruch Focolari to grupa mało ...

32.55

Ukraina. Polityka i mistyka Pawluczuk Włodzimierz

Ukraina. Polityka i mistyka

Książka o współczesnej Ukrainie, omawiająca zawartość i mistyczne źródła idei narodowych. Rozkład wewnętrzny prawosławia na Ukrainie związany jest z szerzeniem się różnych kultów ...

17.85

Oblicza wiary Pawluczuk Włodzimierz

Oblicza wiary

Istnieje wiele typów wiary. Wiara w Pismo Święte i w Kościół będący depozytariu¬szem tajemnicy objawienia nie jest rezultatem kognitywnych deliberacji rozsądku, ale stanem ufności w Kościół ...

44.00

Kapitalizm w Europie czyli raz jeszcze o sile sprawczej religii Pawnik Wojciech

Kapitalizm w Europie czyli raz jeszcze o sile sprawczej religii

W pracy podjęto problemy dyskutowane wielokrotnie w poważnej literaturze naukowej. Związki między rozwojem kapitalizmu i dziedzictwem etyki protestanckiej podejmowane były, wśród wielu innych, ...

28.35

W poszukiwaniu tożsamości. Rasizm w amerykańskich koncepcjach religijnych Peck Anna

W poszukiwaniu tożsamości. Rasizm w amerykańskich koncepcjach religijnych

Czy słuszne są przedstawienia Jezusa jako blondyna o niebieskich oczach? Czy raczej powinien być przedstawiany jako ciemnoskóry mężczyzna o krótkich kręconych włosach? Czy wizerunki Czarnej ...

32.55

Trzecia Świątynia Jerozolimska w koncepcjach chrześcijańskiego syjonizmu w Stanach Zjednoczonych Peck Anna

Trzecia Świątynia Jerozolimska w koncepcjach chrześcijańskiego syjonizmu w Stanach Zjednoczonych

Czy współczesna odbudowa starożytnej Świątyni jerozolimskiej stanowi konieczność historyczną i teologiczną? Czy nowa świątynia, o której mówi Apokalipsa świętego Jana powinna być rozumiana ...

40.95

Od islamu imigrantów do islamu obywateli. muzułmanie w krajach Europy Zachodniej Pędziwiatr Konrad

Od islamu imigrantów do islamu obywateli. muzułmanie w krajach Europy Zachodniej

W wyniku nasilenia się po drugiej wojnie światowej procesów migracyjnych w krajach Europy Zachodniej mieszka dzisiaj około 14 milionów muzułmanów. To, iż islam stał się drugą pod względem ...

36.75

Jazz w Polsce. Wolność improwizowana Pietraszewski Igor

Jazz w Polsce. Wolność improwizowana

Na podstawie bogatej literatury przedmiotu, dostępnych źródeł, a przede wszystkim własnych badań empirycznych, autor wykazał wielowymiarowość zdarzeń, wzajemne wzmacnianie działających uwarunkowań ...

37.00

Wychowanie we wspólnocie z Qumran Pilarz Krzysztof

Wychowanie we wspólnocie z Qumran

Autor w omawianym tekście wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematu, zarówno w zakresie wiedzy pedagogicznej (historia wychowania), jak też biblijnej (zwłaszcza okresu międzytestamentalnego) ...

44.00

Wygnanie z raju. Społeczne konsekwencje zmian na rynku pracy Piróg Tomasz

Wygnanie z raju. Społeczne konsekwencje zmian na rynku pracy

Wybór problemu badawczego uważam za niezmiernie istotny. Problematyka pracy pozwala na integrację podstawowych dla socjologii zagadnień dotyczących relacji między wymiarem, w którym ...

29.00

Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej. Mity i realia dobrego rządzenia Piróg Tomasz

Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej. Mity i realia dobrego rządzenia

Praca dra Tomasza Piroga to studium problemowe jednego z kluczowych zagadnień demokracji lokalnej — dialogu obywatelskiego. Jego przedmiotem jest możliwość współpracy między ...

46.00

Socjologia religii. Antologia tekstów (wyd. III) Piwowarski Władysław

Socjologia religii. Antologia tekstów (wyd. III)

Proponowany przez Władysława Piwowarskiego wybór tłumaczeń jest obszernym wprowadzeniem w teoretyczną przestrzeń socjologii religii. Obejmuje zarówno klasyczne teksty socjologii religii, ...

55.00

Religijność wiernych Starokatolickiego Kościoła Mariawitów. Studium historyczno-socjologiczne Podgórski Ryszard

Religijność wiernych Starokatolickiego Kościoła Mariawitów. Studium historyczno-socjologiczne

Mariawityzm to wspólnota religijna powstała w drugiej połowie XIX w. na ziemiach polskich z inicjatywy Feliksy M. Kozłowskiej. Powołana przez nią do życia wspólnota stawiała sobie za cel ...

15.23

Nowe formy korupcji. Analiza socjologiczna sektora farmaceutycznego w Polsce Polak Paulina

Nowe formy korupcji. Analiza socjologiczna sektora farmaceutycznego w Polsce

Książka Paulina Polak jest bardzo dobrą i nowatorską monografią korupcji przemysłowej. O ile dotychczas zwracano uwagą na indywidualne interakcje korupcyjne, o tyle tym razem korumpujące lekarzy jednostki ...

45.00

O religii bez namaszczenia Pospieszalski Antoni

O religii bez namaszczenia

Antoni Pospieszalski w felietonach publikowanych w Kulturze pod zbiorczym tytułem O religii bez namaszczenia swobodnie porusza się po szeroko rozumianej problematyce eklezjologicznej i teologicznej. W ...

12.60

Powołania kapłańskie w Towarzystwie Salezjańskim w Polsce Postawa Andrzej SDB

Powołania kapłańskie w Towarzystwie Salezjańskim w Polsce

Książka ta jest starannie opracowaną analizą wyników autorskich badań empirycznych, które Autor sam zaplanował i wykonał wśród kleryków seminariów duchownych należących ...

33.60

O komizmie i śmiechu Propp Władimir

O komizmie i śmiechu

Dopiero w tym, ostatnim ze swoich dzieł, Propp odwołuje się do faktografii i buduje teorie sięgające poza interpretacje folkloru. Niemniej tekst, choć samodzielny, wpisuje się w życiową strategię ...

52.00

Morfologia bajki magicznej Propp Władimir

Morfologia bajki magicznej

Praca Morfologia bajki magicznej jest prekursorskim dziełem w zakresie analizy materiału bajkowego. Propp wprowadził w niej nowe spojrzenie na bajkę oparte na strukturze zjawiska, a nie jego wielokształtnej ...

43.00

Wyobraźnia, terapia, społeczeństwo. Analiza socjologiczno-etyczna Prüfer Paweł

Wyobraźnia, terapia, społeczeństwo. Analiza socjologiczno-etyczna

Trudno zaprzeczyć, że społeczeństwo jest słabe moralnie, można by nawet stwierdzić, że chore aksjologicznie. Tak więc uzasadnione wydaje się także stosowanie w naukowym dyskursie i w odniesieniu do społeczeństwa ...

37.00

W cieniu Antychrysta. Idee staroobrzędowców w XVII w. Przybył Elżbieta

W cieniu Antychrysta. Idee staroobrzędowców w XVII w.

Wiek XVII, a więc okres reformy Nikona, to okres w historii prawosławia bardzo ważny. Konsekwencje rozłamu spowodowanego reformą trwają po dziś dzień, a Polska jest jednym z krajów, które ...

17.85

Oblicza gnozy Przybył Elżbieta (red.)

Oblicza gnozy

Gnoza już od wileu wieków jest źródłem i inspiracją zarówno różnorodnych herezji, jak i płodnych kulturowo nowych idei. Proponowana książka jest dziełem ludzi młodych, studentów ...

33.60

Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język i religia. Przybył Elżbieta (red.)

Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język i religia.

Książka jest owocem konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Religioznawstwa UJ w Krakowie. Autorzy poświęcili swoją uwagę związkom zachodzącym pomiędzy religią a sposobem wypowiadania się na ...

34.65

Nadprzyrodzone Przybył Elżbieta (red.)

Nadprzyrodzone

Dzieło to jest zbiorem artykułów kilkudziesięciu autorów, których celem jest uchwycenie pewnej iskry wieczności, elementu nadprzyrodzonego w człowieku, życiu społecznym i kulturze. ...

37.80

Religia wobec historii, historia wobec religii Przybył Elżbieta (red.)

Religia wobec historii, historia wobec religii

Wpływ historii na kształt religii, jak i religii na kształt historii jest oczywisty. Zadaniem tej książki nie jest próba udowadniania tego, co po wielokroć było już dowiedzione. Autorzy zamieszczonych ...

49.35

Negocjacje pragmatyczne i taktyki perswazji w społeczeństwie informacyjnym Pulit Michał

Negocjacje pragmatyczne i taktyki perswazji w społeczeństwie informacyjnym

Książka Michała Pulita jest odważną próbą sformułowania nowego paradygmatu w badaniach nad negocjacjami i taktykami perswazji poprzez umieszczenie tych zagadnień w kontekstach teoretycznych prac ...

39.00

A Minority Vote. Participation of the German and Belarusian Minorities within the Polish Political System 1989-1999 Rabagliati Alastair

A Minority Vote. Participation of the German and Belarusian Minorities within the Polish Political System 1989-1999

A vivid and more or less stable partnership between European and American countries is generally regarded as a key issue and particularly serious challenge in terms of cultural, economic, historical, ...

63.00

Państwo w praktyce. Style działania. Raciborski Jacek

Państwo w praktyce. Style działania.

Ambicją autorów opracowania jest analiza i ocena stylów działania państwa polskiego. To ważne zadanie, pozwalające spojrzeć na szereg istotnych w debacie publicznej problemów ...

59.00

Rytuał i religia w rozwoju ludzkości Rappaport Roy Abraham

Rytuał i religia w rozwoju ludzkości

Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, książka wydana pośmiertnie jako kompendium przemyśleń Rappaporta nad naturą sacrum, jest prawdziwym traktatem dotyczącym roli religii w powstaniu i podtrzymywaniu ...

47.25


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2018 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt