Katalog alfabetyczny

Próba dialogu. Polacy i Żydzi w międzywojennym Białymstoku Sztop-Rutkowska Katarzyna

Próba dialogu. Polacy i Żydzi w międzywojennym Białymstoku

Książka będzie czytana nie tylko przez badaczy i studentów stosunków etnicznych. Może ona dostarczyć materiału do przemyśleń bardzo wielu osobom, o różnych orientacjach badawczych ...

38.85

Ta druga. Obraz kobiety w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego i w świadomości księży Szwed Anna

Ta druga. Obraz kobiety w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego i w świadomości księży

Książka Anny Szwed odkrywa ważne pokłady świadomości religij nej i społecznej księży diecezjalnych, a to przecież oni na co dzień i „od święta” oddziałują na świadomość kobiet, przynajmniej ...

49.00

Etnologia religii Szyjewski Andrzej

Etnologia religii

Etnologia religii jest pierwszym polskim podręcznikiem systematyzującym wiedzę o religiach kultur tradycyjnych, pozostających zwykle poza polem zainteresowania historii religii. Opierając się na adaptacyjnych ...

58.00

Religie Australii Szyjewski Andrzej

Religie Australii

W polu zainteresowań Andrzeja Szyjewskiego religie społeczeństw prymarnych zajmują poczesne miejsce. Religie Australii to pierwsza na polskim rynku wydawniczym analiza religii Aborygenów prowadzona ...

28.35

Mitologia australijska jako nośnik tożsamości Szyjewski Andrzej

Mitologia australijska jako nośnik tożsamości

Andrzej Szyjewski nie zawodzi i tym razem. Jego najnowsza książka poświęcona mitologii i tożsamości rdzennych mieszkańców Australii zachwyca subtelną narracją, znakomitym językiem (a to wcale nie ...

52.00

Tradycje i legendy ludów Afryki Północnej Szymański Edward

Tradycje i legendy ludów Afryki Północnej

Brak opisu.                                            ...

7.56

Edukacja a problemy ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II Szymczak Wioletta

Edukacja a problemy ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II

Książka jest pierwszą na rynku polskim tak dogłębną analizą podejścia papieża Jana Pawła II - w kontekście oficjalnego nauczania kościoła katolickiego- do problemu ubóstwa i edukacji. Wykazana zależność ...

28.35

Autobiografia i filozofia Szyroka Izabela

Autobiografia i filozofia

Autobiografia w pewien sposób założona jest już w samej strukturze człowieka. Towarzyszy ludzkiemu istnieniu nieomal "od początku" - obecna nawet wówczas, kiedy słowo ...

39.00

Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego Szyszlak Elżbieta, Szyszlak Tomasz (red.)

Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego

Autorom udało się uniknąć czarno-białego dyskursu w kategoriach konfliktu cywilizacji. Praca stanowi owoc wspólnego przedsięwzięcia, w którym z różnych perspektyw badawczych ...

38.00

Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym Szyszlak Elżbieta, Szyszlak Tomasz (red.)

Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym

Wybór tematu kolektywnej monografii należy uznać za trafny, na co wskazuje aktualność analizowanych treści poszczególnych rozdziałów. Dekompozycja westfalskiego ładu ...

49.00

Tożsamość napiętnowana. Socjologiczne studium mechanizmów stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z zespołem Turnera Świątkiewicz-Mośny Maria

Tożsamość napiętnowana. Socjologiczne studium mechanizmów stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z zespołem Turnera

Autorka podjęła w swojej pracy słabo zbadane w polskiej rzeczywistości kwestie ról społecznych kobiet naznaczonych stygmatem niskiego wzrostu, ich stylu życia, a także sposobów przezwyciężania ...

35.70

Narodowa Demokracja na Śląsku w czasach II Rzeczpospolitej Świercz Piotr

Narodowa Demokracja na Śląsku w czasach II Rzeczpospolitej

Śląsk to region o skomplikowanej strukturze etnicznej i kulturowej oraz trudnej historii. Na zagadnienia Górnego Śląska w 20-leciu międzywojennym patrzymy głównie przez pryzmat powstań i ...

16.80

Guru - między tradycja a współczesnością Świerzowska Agata

Guru - między tradycja a współczesnością

Jest to unikalne, nie tylko w polskiej literaturze przedmiotu, studium postaci, czy wręcz instytucji guru. Choć z pojęciem guru i jego rolą w kulturze indyjskiej zetknęli się właściwie wszyscy zainteresowani ...

41.00

Bursztyn, koral gagat. Symbolika religijna i magiczna Świerzowska Agata

Bursztyn, koral gagat. Symbolika religijna i magiczna

Pasjonująca książka o tematyce mało spotykanej w literaturze. Okazuje się, że kamienie szlachetne oprócz widocznych elementów estetycznych posiadają znaczenie dla życia ludzi w kontekście ...

30.45

Samotworzenie się społeczeństwa Touraine Alain

Samotworzenie się społeczeństwa

Społeczeństwo nie sprowadza się do praw swojego funkcjonowania, a tym bardziej nie jest kierowane przez idee, czyli przez znaczenie nadane z zewnątrz praktyki społecznej, a dotyczące prawa boskiego lub ...

68.25

Religia - System - Ewolucja Trzcińska Izabela (red.)

Religia - System - Ewolucja

Osnową, o ważkim tu znaczeniu, jest zarówno osoba jak i dzieło niedawno zmarłego koryfeusza polskiego religioznawstwa prof. Andrzeja Wiercińskiego, która to obecność zaznacza się w wielu ...

30.45

Mit Wolności w cyberkulturze Trzciński Łukasz

Mit Wolności w cyberkulturze

Motywem przewodnim, który autor systematycznie i logicznie rozwija, jest pytanie o kondycję ludzkiej wolności w rozwijającej się cyberkulturze, jej specyfikę oraz wpływ wzorów transmitowanych ...

37.00

Mity współczesnej duchowości Trzciński Łukasz (red.)

Mity współczesnej duchowości

W prezentowanej książce przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych zastanawiają się nad obecnością mitu w świadomości i nieświadomości współczesnych społeczeństw. Rewolucja w sposobach komunikacji ...

33.60

Dzieje polityczne Obodrzyców od IX wieku aż do utraty niepodległości w latach 1160 - 1164 Turasiewicz Adam

Dzieje polityczne Obodrzyców od IX wieku aż do utraty niepodległości w latach 1160 - 1164

Książka Adama Turasiewicza czekała na publikację 40 lat, jednak upływający czas nie umniejszył jej wartości. Jest to jedna z nielicznych w polskiej historiografii próba ukazania historii Słowian ...

44.10

Las symboli. Aspekty rytuałów u ludu Ndembu Turner Victor

Las symboli. Aspekty rytuałów u ludu Ndembu

Trudno, może poza Lévi-Straussem, znaleźć antropologa, który bardziej niż Victor Turner (1920-1983) wpłynął na kształt współczesnej humanistyki w tak wielu dziedzinach. Zrewolucjonizował ...

50.40

Dwa bieguny ewolucjonizmu. Nauka i religia w poznawczym wyścigu zbrojeń Tyrała Radosław

Dwa bieguny ewolucjonizmu. Nauka i religia w poznawczym wyścigu zbrojeń

Podstawowym czynnikiem różnicującym teologię i nauki szczegółowe, najistotniejszym z mojego punktu widzenia, jest zakres przedmiotowy tych dyscyplin. Nauka jest przedsięwzięciem naturalistycznym, ...

25.20

Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary Tyrała Radosław

Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary

Podjęcie tematu dotyczącego kondycji niereligijnej polskich ateistów zasługuje na szczególną aprobatę. Autor bardzo umiejętnie łączy w swoich badaniach socjologicznych podejście teoretyczne ...

56.00

Ks. Stefan Biegun. Zapis jednego życia Urban Kazimierz

Ks. Stefan Biegun. Zapis jednego życia

Biografia ks. Stefana Bieguna, w której jak w kropli wody odbijają się historyczne losy prawosławia w Polsce międzywojennej i po II Wojnie Światowej. Prawosławie nie zawsze, ale w dużym jednak stopniu ...

29.40

Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966 Urban Kazimierz

Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966

Książka została poświęcona sprawom sukcesji prawnej i majątkowej przedwojennych Gmin Wyznaniowych Żydowskich w powojennym dwudziestoleciu. Stanowi bardzo interesujący przyczynek do problematyki związanej ...

94.50

Zbory Niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948-1970. Wybór materiałów Urban Kazimierz

Zbory Niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948-1970. Wybór materiałów

Zbory Niemieckie Kościoła E-A w Polsce powojennej powstały na przełomie lat 40. i 50. jako twór tymczasowy. Mimo tego, że funkcjonowały w systemie komunistycznym przetrwały w tej postaci aż do lat ...

44.10

Kościół prawosławny w Polsce 1944-56. Studia i materiały Urban Kazimierz

Kościół prawosławny w Polsce 1944-56. Studia i materiały

Kolejna książka Kazimierza Urbana poświęcona Kościołowi prawosławnemu w Polsce obejmuje swym zakresem trudne lata powojenne. Jak słusznie zauważa autor, polityka państwa polskiego wobec mniejszości religijnych ...

17.85

Luteranie i metodyści na mazurach 1945-56. Wybór materiałów. Urban Kazimierz

Luteranie i metodyści na mazurach 1945-56. Wybór materiałów.

Kazimierz Urban w prezentowanej książce szeroko zarysowuje sytuację wyznaniową na Mazurach po II wojnie światowej, na tle stosunków między Kościołem Ewnagelicko-Augsburskim oraz ...

39.90

Typy doświadczenia religijnego. Buddyzm, islam, chrześcijaństwo Wach Joachim

Typy doświadczenia religijnego. Buddyzm, islam, chrześcijaństwo

Konstatacje Wacha nadal mają walor ważnego tropu teoretycznego przy rozróżnieniu tego, co rzeczywiście religijne od tego, co takim nie jest, chociaż jest do niego czasem bardzo podobne. Dotyczy ...

44.00

Zaufać mediom? Analiza mechanizmów samoopisu prasy w sytuacjach kryzysowych Wagner Aleksandra

Zaufać mediom? Analiza mechanizmów samoopisu prasy w sytuacjach kryzysowych

Praca Autorki stanowi cenny wkład w rozwój nie tylko polskich badań nad rozwijającym się społeczeństwem medialnym oraz jego związkami z całym systemem medialnym, ale również może być interesującym ...

40.95

Buntownik neonowego boga. O kinowej i telewizyjne twórczości Tsai Ming-lianga Wasiński Sławomir

Buntownik neonowego boga. O kinowej i telewizyjne twórczości Tsai Ming-lianga

Buntownik neonowego boga to propozycja oryginalna i w dużej mierze nowatorska z tej racji, że o twórczości filmowej Tsai Ming-lianga pisano w Polsce niewiele […] a o telewizyjnej, ...

46.00

Kompetencja językowa uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną Wątorek Agnieszka

Kompetencja językowa uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Autorka podjęła się trudnego i pracochłonnego zadania analizowania języka dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną, uwzględniając umiejętności leksykalne, gramatyczne i narracyjne w tej grupie ...

43.00

Etyka gospodarcza religii światowych. Tom I: taoizm i konfucjanizm Weber Max

Etyka gospodarcza religii światowych. Tom I: taoizm i konfucjanizm

Weber badał religię ze specyficznego punktu widzenia. Nie interesował się – jak sam twierdził – „istotą” religii, lecz warunkami i skutkami religii jako pewnego rodzaju działania ...

31.50

Etyka gospodarcza religii światowych. Tom II: hinduizm i buddyzm Weber Max

Etyka gospodarcza religii światowych. Tom II: hinduizm i buddyzm

Weber badał religię ze specyficznego punktu widzenia. Nie interesował się – jak sam twierdził – „istotą” religii, lecz warunkami i skutkami religii jako pewnego rodzaju działania ...

31.50

Etyka gospodarcza religii światowych. Tom III: starożytny judaizm Weber Max

Etyka gospodarcza religii światowych. Tom III: starożytny judaizm

Weber badał religię ze specyficznego punktu widzenia. Nie interesował się – jak sam twierdził – „istotą” religii, lecz warunkami i skutkami religii jako pewnego rodzaju działania ...

31.50

Socjologia religii. Dzieła zebrane. Etyka gospodarcza religii światowych Weber Max

Socjologia religii. Dzieła zebrane. Etyka gospodarcza religii światowych

Jest to drugie wydanie monumentalnego dzieła Maxa Webera Socjologia religii. Etyka gospodarcza religii światowych. Poprzednie trzy tomy zostały zebrane w jednym dużym zbiorze. W dziele tym Weber analizuje ...

105.00

Tożsamość i kontrola. Jak wyłaniają się formacje społeczne White Harrison C.

Tożsamość i kontrola. Jak wyłaniają się formacje społeczne

Moim celem jest teoria umożliwiająca obserwację – obserwację wyspecjalizowaną, której uwaga obejmuje wszystkie zakresy i poziomy. Organizacja społeczna jest nieuporządkowana i oporna, bardziej ...

67.00

Pomiędzy życiem a śmiercią. Opowieść o tożsamości i umieraniu Wiatr Anna

Pomiędzy życiem a śmiercią. Opowieść o tożsamości i umieraniu

Jest to prawdziwa opowieść socjologiczna, wykorzystująca narracje i pokazująca jednocześnie rolę i dylematy badacza w procesie poznania. Badacza, który odkrywa świat znaczeń i jednocześnie w tych ...

38.00

Historie Intymne. Odnajdując i tracąc siebie Wiatr Anna

Historie Intymne. Odnajdując i tracąc siebie

Książka jest przenikliwym, świetnie napisanym studium w gatunku pisarstwa antropologicznego z zakresu socjologii intymności. Autorka dokonuje połączenia jednego z najtrudniejszych tematów z ...

33.60

Fenomenologia religii Widengren Geo

Fenomenologia religii

Celem fenomenologii religii jest klasyfikacja rozmaitych przejawów religii; nauka ta pragnie przedstawiać religię w taki sposób, w jaki jawi się ona w swoich zmiennych przejawach życia. (...) ...

59.85

Przez wodę i ogień. Biblia i Kabała Wierciński Andrzej

Przez wodę i ogień. Biblia i Kabała

6: Gdy ogarnęły wszystko wielkie wody,
Niosąc zarodek i stwarzając ogień,
Bogów się wtedy wytworzyło życie -
Jakiemuż bogu złożymy ofiarę?
7: On w swej potędze patrzył ...

21.00

Magia i religia. Szkice z antropologii religii. Wierciński Andrzej

Magia i religia. Szkice z antropologii religii.

Książka przygotowana na bazie wieloletnich wykładów prowadzonych na Uniwersytetach Warszawskim i Jagiellońskim. Jest to pierwsze zwarte wydanie w języku polskim tekstów, które prezentowane ...

31.50

Magia i religia. Szkice z antropologii religii (wyd. III) Wierciński Andrzej

Magia i religia. Szkice z antropologii religii (wyd. III)

Objaśnij mi, jakim (jesteś) człowiekiem?
Po dziewiętnaste, również powiedz, znający prawdę!
W jakiej Świątyni znajduje się to, co nazywa się świadomością?
Po dwudzieste, powiedz, ...

58.80

Dziewięć wykładów z socjologii Wieviorka Michel

Dziewięć wykładów z socjologii

Jestem uczniem Alaina Touraine’a i zostałem ukształtowany zgodnie z idea głoszącą, że sercem życia społecznego, tym co jest w nim decydujące i centralne, są ruchy społeczne. A więc tym, co dobre, ...

56.00

Sytuacja społeczna muzułmanów w Wielkiej Brytanii Wilk-Jakubowski Grzegorz

Sytuacja społeczna muzułmanów w Wielkiej Brytanii

Autor do zagadnienia podchodzi bardzo systematycznie i problematykę prezentuje wielostronnie: książka nie dotyczy jedynie wybranych zagadnień życia społeczności muzułmańskiej Wielkiej Brytanii, ale stanowi ...

41.00

Dzieci z Auschwitz-Birkenau. Socjalizacja w obozie koncentracyjnym na przykładzie Dzieci Oświęcimia Witek-Malicka Wanda

Dzieci z Auschwitz-Birkenau. Socjalizacja w obozie koncentracyjnym na przykładzie Dzieci Oświęcimia

Niejednokrotnie wydaje się nam, że wiele przeczytaliśmy już na ten temat, oglądaliśmy filmy, nauczyliśmy się na lekcji historii, a jednak za każdym razem książka poświęcona tej tematyce porusza nas do ...

46.00

Polityka i antropologia. Praktyka integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce Witkowski Maciej

Polityka i antropologia. Praktyka integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce

Autor uchronił się od naiwności kryjącej się za postawami, prowadzącymi do niewrażliwości na kwestie zaangażowania badacza w badaną rzeczywistość. Bardzo starannie ujawnił zawiłości relacji i sytuacji ...

48.00

Polacy i Ukraińcy. Rzecz o pluralizmie i tożsamości na pograniczu Wojakowski Dariusz

Polacy i Ukraińcy. Rzecz o pluralizmie i tożsamości na pograniczu

Książka jest raportem z badań prowadzonych przez Autora na pograniczu polsko-ukraińskim. Część pierwsza to analiza pojęcia grupy etnicznej, etniczności i narodu. Centralnym zagadnieniem jest koncepcja ...

29.40

Borders and Fields, Cultures and Places: Cases from Poland Wojakowski Dariusz (ed.)

Borders and Fields, Cultures and Places: Cases from Poland

The item considered by all of us to be particularly significant in interpreting social realities, but also ourness-otherness, is space and especially its corresponding social concepts of territoriality. ...

33.60

Państwo i zmiana społeczna w koncepcjach amerykańskiej socjologii historycznej Wojakowski Łukasz Piotr

Państwo i zmiana społeczna w koncepcjach amerykańskiej socjologii historycznej

[Książka ta] powinna stać się obowiązkową lekturą na studiach historycznych, gdzie nie przedstawia się ani autorów, których twórczość jest analizowana w książce, ani reprezentowanego ...

38.00

Agencja towarzyska. (Nie)zwykłe miejsce pracy Wojciechowska Magdalena

Agencja towarzyska. (Nie)zwykłe miejsce pracy

W książce zrekonstruowany został mechanizm budowania tożsamości przez kobiety zatrudnione w agencjach towarzyskich. Autorka opowiedziała się za teorią ugruntowaną i wywiadem pogłębionym. […] „Praca” ...

36.00


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2018 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt