Katalog alfabetyczny

New Religious Phenomena in Central and Eastern Europe Borowik Irena, Babiński Grzegorz (eds.)

New Religious Phenomena in Central and Eastern Europe

Książka jest zbiorem artykułów, zainspirowanych obradami międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Religioznawstwa UJ, poświęconej zjawisku nowych ruchów religijnych w krajach ...

31.50

Pluralizm religijny i moralny w Polsce. Raport z badań Borowik Irena, Doktór Tadeusz

Pluralizm religijny i moralny w Polsce. Raport z badań

Powstanie tej książki poprzedziły rzetelne badania socjologiczne przeprowadzone przez autorów w ramach grantu KBN. Całość opracowania składa się z pięciu części: pierwszą stanowi rozdział o pluralizmie, ...

31.50

Razem i osobno. Religia a dobrostan w warunkach zróżnicowania etniczno-wyznaniowego na przykładzie Przemyśla Borowik Irena, Dyczewska Agnieszka, Litak Eliza

Razem i osobno. Religia a dobrostan w warunkach zróżnicowania etniczno-wyznaniowego na przykładzie Przemyśla

Praca ta jest w dobrym sensie wielowątkowa, autorki starają się dotrzeć do licznych składników i cech złożonej społecznej rzeczywistości […]. Jednocześnie umiejętnie precyzują i wyodrębniają ...

52.00

Globalny i lokalny wymiar religii Borowik Irena, Górny Andrzej, Świątkiewicz Wojciech (red.)

Globalny i lokalny wymiar religii

Książka ukazuje przemiany religijne w Polsce w kontekście szerszych zmian następujących w Europie Środkowo-Wschodniej w ostatnich dekadach, w szczególności w krajach sąsiednich: Białorusi - z dominującym ...

49.00

Światopogląd: między transcendencją, a codziennością Borowik Irena, Hoffmann Henryk (red.)

Światopogląd: między transcendencją, a codziennością

Księga pamiątkowa przedstawia nie tylko dorobek szanownego Jubilata, lecz także liczne inspiracje płynące z jego obszernej i wielowątkowej twórczości. Prace zawarte w tomie podejmują szeroką i zróżnicowaną ...

43.05

Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje Borowik Irena, Leszczyńska Katarzyna (red.)

Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje

W dzisiejszym świecie nic nie jest dane w sposób pewny. Także tożsamość staje się zadaniem, wyzwaniem, wyborem, konstrukcją. Nic więc dziwnego, że mówimy już nie tylko o tożsamości, ale o ...

42.00

Oblicza religii i religijności Borowik Irena, Libiszowska-Żółtkowska Maria, Doktór Jan (red.)

Oblicza religii i religijności

Księga pamiątkowa poświęcona niedawno zmarłemu znanemu socjologowi religii Tadeuszowi Doktórowi. Autorzy tomu podejmują niezwykle istotną i aktualna problematykę pluralizmu religijnego i różnych ...

58.80

Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów. Tom I Borowik Irena, Mucha Janusz (red.)

Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów. Tom I

W antologii WTS udostępniamy „w pigułce” całą serię, wramach której opublikowaliśmy dotychczas 24 książki autorskie. Na dwa tomy składają się rozdziały najistotniejsze z punktu widzenia proponowanych ...

89.00

Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów. Tom II Borowik Irena, Mucha Janusz (red.)

Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów. Tom II

W antologii WTS udostępniamy „w pigułce” całą serię, wramach której opublikowaliśmy dotychczas 24 książki autorskie. Na dwa tomy składają się rozdziały najistotniejsze z punktu widzenia proponowanych ...

89.00

Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów. Tom I i II Borowik Irena, Mucha Janusz (red.)

Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów. Tom I i II

W antologii WTS udostępniamy „w pigułce” całą serię, wramach której opublikowaliśmy dotychczas 24 książki autorskie. Na dwa tomy składają się rozdziały najistotniejsze z punktu widzenia proponowanych ...

160.00

Religion and Social Change in Post-communist Europe Borowik Irena, Tomka Miklos (eds.)

Religion and Social Change in Post-communist Europe

Irena Borowik z Instytutu Religioznawstwa UJ od kilku lat jest inicjatorką międzynarodowych spotkań socjologów podejmujących problematykę przemian zachodzących w krajach Europu Centralnej i Wschodniej. ...

33.60

Religions and Identities in Transition Borowik Irena, Zawiła Małgorzata (eds.)

Religions and Identities in Transition

There are a lot of questions concerning the relationship between identity and religion. How does religion influence social identity? Has it a formative role for the structures ...

51.45

Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność. Geje i lesbijki w Europie Zachodniej od początku ery chrześcijańskiej do końca XIV wieku Boswell John

Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność. Geje i lesbijki w Europie Zachodniej od początku ery chrześcijańskiej do końca XIV wieku

Książka Johna Boswella ukazała się w USA w roku 1980 i wzbudziła ogromne zainteresowanie oraz uznanie w świecie ze względu na podjęty temat, analizę bogatych źródeł faktograficznych i postawienie ...

47.25

Logika działania społecznego. Wstęp do analizy socjologicznej Boudon Raymond

Logika działania społecznego. Wstęp do analizy socjologicznej

Choć w niektórych domenach badania socjologiczne wydają się mieć kumulatywny charakter, to jednak rozległe jej obszary wciąż pogrążone są w mroku. W tym sensie tak ważne zjawisko, jak ideologia, ...

47.25

Autentyczność osobowa a medialność Branicki Wacław

Autentyczność osobowa a medialność

Książka zwiera z pewnością istotne treści naukowe, gdyż podnosi problem istnienia człowieka w stosunku do różnych mediów, w tym historycznych, aż do czasów mediów elektronicznych. ...

45.00

Tożsamość a wirtualność Branicki Wacław

Tożsamość a wirtualność

Co jest tedy gwarantem tożsamości człowieka, który jest raz zanurzony w ową niską realność, innym razem zaś w efektowną, acz nierzeczywistą wirtualność? Tożsamość osobową […] sytuuje Autor ...

39.90

Polityzacja ciała. Między dyskursem publicznym a teorią socjologiczną Breczko Sylwia

Polityzacja ciała. Między dyskursem publicznym a teorią socjologiczną

Książka jest interesującą próbą pokazania jak w dyskursie publicznym kulturowe znaczenia ciała są obciążone politycznymi znaczeniami, jak wyznacza się granice tego, co w cielesności jest traktowane ...

42.00

Teoria Arystotelesa na temat źródła ludzkiego ducha Brentano Franz

Teoria Arystotelesa na temat źródła ludzkiego ducha

Niniejsza książka oraz dodany do niej przez Tłumaczkę list Franza Brentana do Eduarda Zellera stanowią próbę udowodnienia tezy, że Arystoteles był kreacjonistą, zwłaszcza w odniesieniu do tzw. duszy ...

49.00

Światy i konteksty społeczne Bryda Grzegorz (red.)

Światy i konteksty społeczne

Tematyka publikacji ogniskuje się wokół zagadnień paradygmatów socjologicznych oraz kwestii tożsamości społecznej. […] Teksty w swej różnorodności tematycznej i temperamencie ...

36.00

Oblicza socjologii krakowskiej Bryda Grzegorz, Pawnik Wojciech (red.)

Oblicza socjologii krakowskiej

Odeszły już do przeszłości czasy, w których silny ośrodek uniwersytecki dominuje nad niewielkimi placówkami socjologicznymi, prowadzącymi dydaktyczną działalność usługową w innych uczelniach. ...

34.65

W drodze do Santiago de Compostela Burdziej Stanisław

W drodze do Santiago de Compostela

Autora zafascynował renesans najsłynniejszej ze średniowiecznych dróg pielgrzymkowych, który miał miejsce w drugiej połowie XX wieku. W swojej pracy skupia się on głównie na zmianach ...

23.10

Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych Burdziej Stanisław

Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych

Stanisław Burdziej podjął ważny temat dotyczący „ducha” ustroju i działania największego dziś mocarstwa światowego, wpływającego na bieg spraw tego świata, w tym również naszego ...

33.60

Zakryta przez ciało. O refleksjach platońskiej idei pamięci w kulturze współczesnej Burek Aleksandra

Zakryta przez ciało. O refleksjach platońskiej idei pamięci w kulturze współczesnej

Próby rozwiązania zagadki pamięci podejmowane są od tysiącleci. Badamy pamięć narzędziami psychologii, psychiatrii, antropologii, socjologii, informatyki, biochemii, filozofii, religii. Jednak pewnych ...

29.40

Religijna melancholia (przeł. Anna Zasuń) Burton Robert

Religijna melancholia (przeł. Anna Zasuń)

[…] przedłożę w skrócie ów zdumiewający, olbrzymi, nieskończony ocean nieprawdopodobnego obłędu i szaleństwa: morze pełne mielizn i skał, piasków, zatok, przesmyków i ...

49.35

Bohater o tysiącu twarzy Campbell Joseph

Bohater o tysiącu twarzy

Przez trzy dekady, od kiedy odkryłem Bohatera o tysiącu twarzy, książka ta nie przestaje mnie fascynować i inspirować. Joseph Campbell przygląda się badawczo kolejnym wiekom i pokazuje, że wszystkich ...

59.00

Religie publiczne w nowoczesnym świecie Casanova Jose

Religie publiczne w nowoczesnym świecie

Książka natychmiast po wydaniu zyskała niegasnącą po dziś dzień popularność. W 1995 roku Jose Casanova otrzymał prestiżową nagrodę Society for the Scientific Study of Religion Distinguished Book Award, ...

36.75

Prawa i wolności religijne we współczesnej Polsce. Ustawodawstwo a realia społeczno-kulturowe Cebula Sławomir

Prawa i wolności religijne we współczesnej Polsce. Ustawodawstwo a realia społeczno-kulturowe

Książka stanowi wieloaspektową analizę praw i wolności religijnych w Polsce po transformacji ustrojowej 1989 roku. Jej wieloaspektowość polega na prezentacji stanu prawnego rozszerzonego o szereg uwarunkowań ...

36.00

O pułapkach emigracyjnej lekkości. Doświadczenie tymczasowości w narracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych Cekiera Rafał

O pułapkach emigracyjnej lekkości. Doświadczenie tymczasowości w narracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych

Praca jest znakomitym przykładem analizy ważnego problemu badawczego, opartej na danych jakościowych uzyskanych w trakcie badań terenowych. Autor podejmuje temat ważny socjologicznie, a właściwie istotny ...

49.00

Autobiografia. Z dziejów mojego myślenia Collingwood Robin G.

Autobiografia. Z dziejów mojego myślenia

Logika humanistyki jest logiką pytania. […] Niemal jedynym, do kogo mogę tu nawiązać, jest R.G. Collingwood. W głębokiej i trafnej krytyce „realistycznej” szkoły oksfordzkiej rozwinął ...

39.00

Łańcuchy rytuałów interakcyjnych Collins Randall

Łańcuchy rytuałów interakcyjnych

Teoria rytuałów interakcyjnych jest zagadnieniem kluczowym dla mikrosocjologii, z kolei mikrosocjologia stanowi punkt wyjścia dla wielu koncepcji o szerszym zasięgu. Interakcja twarzą-w-twarz, o ...

69.00

Funkcje konfliktu społecznego Coser Lewis A.

Funkcje konfliktu społecznego

Wielką popularność meczów bokserskich i wrestlingu w telewizji można częściowo tłumaczyć zastępczym uczestnictwem w konflikcie, jakiego dostarcza się widzowi, który utożsamia się ze swoim ...

54.60

Samobójstwa altruistyczne. Formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska Czabański Adam

Samobójstwa altruistyczne. Formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska

Całość opracowania składa się z pięciu rozdziałów, logicznie z sobą powiązanych, ukazujących z rozmaitych perspektyw teoretycznych i empirycznych problem samobójstw altruistycznych. ...

58.80

Dom drewniany w Polsce. Tysiąc lat historii Czajkowski Jerzy

Dom drewniany w Polsce. Tysiąc lat historii

W badaniach nad życiem ludzi w przeszłości wiele uwagi poświęcano budownictwu. W nim widziano przejaw dawnych stosunków etnicznych i osadniczych, nie mówiąc już o kulturowych. Do badań etnogenetycznych ...

49.00

Fenomen doświadczenia mistycznego. Analiza filozoficzno-psychologiczna Czapla Paweł

Fenomen doświadczenia mistycznego. Analiza filozoficzno-psychologiczna

Jako istota rozumna, poszukująca, obdarzona zdolnością refleksji, człowiek nieustannie pozostaje we władzy tego, co ukryte, tajemne – czyli właśnie mistyczne. Będąc w stanie ciągłego „uwiedzenia”, ...

38.00

Kataryzm włoski. Historia i doktryna Czarnecki Piotr

Kataryzm włoski. Historia i doktryna

Do istotnych zalet pracy zaliczam jej logiczną i uzasadnioną konstrukcję, umożliwiającą czytelnikowi wniknięcie w niełatwą problematykę doktryny i wierzeń religijnych katarów włoskich. Tytułowe ...

56.00

Spiskowe narracje i metanarracje Czech Franciszek

Spiskowe narracje i metanarracje

Po przeczytaniu książki uważam, że jest to praca bardzo interesująca i ważna co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dotyczy zagadnienia, które coraz częściej nurtuje nie tylko polityków, ...

44.00

Struktura teorii spiskowych Czech Franciszek (red.)

Struktura teorii spiskowych

Trudno znaleźć doniosłe współczesne wydarzenie społeczne, którego nie próbowano wyjaśnić przez odwołanie się do teorii spiskowych. Od zabójstwa prezydenta Kennedy’ego ...

49.00

Doktryna wobec codzienności. Studium fenomenograficzne o wychowaniu religijnym w rodzinie Czekaj Małgorzata

Doktryna wobec codzienności. Studium fenomenograficzne o wychowaniu religijnym w rodzinie

Autorka (…) podejmuje bardzo ważny problem społeczny i wychowawczy rodzicielskiego pojmowania wychowania religijnego, czyli przede wszystkim jego aspektu świadomościowego. Wykazując się rozległą, ...

39.00

Struktura mitów. W stronę metonimii Czeremski Maciej

Struktura mitów. W stronę metonimii

Struktura mitów należy pod wieloma względami do wyjątkowych. Imponuje nie tylko rozmiarami, olbrzymim i wartościowym zapleczem bibliograficznym, w tym w dużym zakresie obcojęzycznym, licznymi ...

49.35

Droga do doskonałości w tradycji Ćaitanji. Wybrane aspekty praktyki religijnej w wisznuizmie bengalskim Czyżykowski Robert

Droga do doskonałości w tradycji Ćaitanji. Wybrane aspekty praktyki religijnej w wisznuizmie bengalskim

Autor zajmuje się analizą doktryny i praktyki religijnej wisznuizmu bengalskiego (tradycji Ćajtanji) popularyzowanej w Polsce przez hinduistyczne ruchy religijne. Mamy do czynienia próbą rekonstrukcji ...

30.45

Ciało mistyczne i fizyczne w tradycji wisznuizmu sahadźija Czyżykowski Robert

Ciało mistyczne i fizyczne w tradycji wisznuizmu sahadźija

Książka imponuje szerokim zakresem badawczym, przy jednoczesnym wnikliwym potraktowaniu szczegółowych zagadnień. Problematyka jakiej podjął się autor jest niezwykle trudna, a pole badawcze konieczne ...

49.00

Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym (wyd. II) Dahrendorf Ralf

Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym (wyd. II)

Pojęcie klasy nigdy nie pozostawało neutralne przez dłuższy czas. Szczególnie w odniesieniu do istot ludzkich i ich sytuacji społecznej zawsze stanowiło ono swoisty punkt zapalny. Logik niczego ...

56.00

Socjologia religii Davie Grace

Socjologia religii

Socjologia religii jest książką na dzień dzisiejszy wieńczącą rozmaite nurty zainteresowań Grace Davie. Stanowi swoistą sumę jej refleksji nad teoretycznymi, empirycznymi i porównawczymi aspektami ...

57.75

Zygmunt Balicki (1858-1916). Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu Dawidowicz Aneta

Zygmunt Balicki (1858-1916). Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu

Zygmunt Balicki należał do grona współtwórców założeń ideowo-politycznych oraz struktur Narodowej Demokracji. Był czynnie zaangażowany w praktykę na polu polityki, zajmował się też ...

33.60

Świat magiczny. Prolegomena do historii magizmu de Martino Ernesto

Świat magiczny. Prolegomena do historii magizmu

De Martino postawił sobie za cel przedyskutowanie obiektywności zjawisk paranormalnych dokonywanych zarówno przez prymitywnych szamanów, jak i przez media oraz podmioty badań ...

49.00

Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie DeGrazia David

Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie

Czy zwierzęta posiadają prawa osobiste? Jeżeli tak, to jakie następstwa niesie za sobą ten fakt? Jak wygląda życie psychiczne zwierząt i jak należy rozumieć ich dobro? David DeGrazia udziela odpowiedzi ...

34.90

Apostazja w Adversus Haereses Ireneusza z Lyonu Dekert Tomasz

Apostazja w Adversus Haereses Ireneusza z Lyonu

Rozdział trzeci traktuje o apostatycznym rozumieniu grzechu pierwszych rodziców. Rozważania Autora na ten temat są bardzo ciekawe i odważę się powiedzieć, że choć powołuje się na fundamentalne ...

39.00

Praskie przemiany. Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi Derdowska Joanna

Praskie przemiany. Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi

Książka zainteresować może nie tylko socjologów religii i miasta, miłośników podróży, turystów zwiedzających zabytki z profesjonalnym przewodnikiem w ręku, ale także tych, którzy ...

23.10

Postawy wobec Litwy i Litwinów na przykładzie wrocławian Dębicki Marcin, Makaro Julita

Postawy wobec Litwy i Litwinów na przykładzie wrocławian

Praca napisana jest „wysmakowanym” stylem co powoduje, że czyta się ją z zainteresowaniem. Interesującym zabiegiem są liczne cytaty z przeprowadzonych wywiadów. ...

49.00

Mowa olimpijska o religii i pięknie Dion z Prusy

Mowa olimpijska o religii i pięknie

Dion z Prusy to jeden z najsławniejszych mówców antycznych. Poglądy zawarte w jego mowach dotyczą kwestii filozoficznych, literackich, politycznych, historycznych i religijnych. Stanowią ...

14.70


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2018 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt