Wyszukaj

Katalog

Aktualności

Nagroda im. S. Ossowskiego

2015-05-26

Radosław Tyrała, Autor wydanej przez nas książki "Bez Boga na co dzień" laureatem nagrody im. Stanisława Ossowskiego! Gratulujemy!  

Dołącz do grona naszych Autorek i Autorów

2014-06-27

Zapraszamy do składania propozycji wydawniczych.
 

Plany wydawnicze

2014-04-02

Zaktualizowaliśmy dział Zapowiedzi. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi planami wydawniczymi na najbliższe miesiące  

Nowa seria wydawnicza

2014-02-24

Do sprzedaży trafił właśnie Antysemityzm Stevena Bellera i tym samym zainaugurowaliśmy nową popularnonaukową serię wydawniczą.  zobacz wszystkie
Storna www.nomos.pl korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się wiecej.

Zapowiedzi

Państwo w praktyce: style działania


Ambicją autorów opracowania jest analiza i ocena stylów działania państwa polskiego. To ważne zadanie, pozwalające spojrzeć na szereg istotnych w debacie publicznej problemów z perspektywy rzetelnie przeprowadzonych badań empirycznych. W pracy zamieszczono wiele starannie dobranych i umiejętnie przeprowadzonych studiów, które diagnozują kluczowe obszary aktywności państwa polskiego, np. system opieki zdrowotnej, edukacji i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. Autorzy z powodzeniem stosują podejście interdyscyplinarne, np. wykorzystują ustalenia i wątki rozwijane w ostatnich dwóch dekadach przez przedstawicieli nauk prawnych i zarządzania publicznego, stosunkowo niedawno ukonstytuowanej dyscypliny akademickiej. Efekty spojrzenia na tradycyjne kwestie przez pryzmat aktualnych dyskusji ocenić należy jako znakomite, tym bardziej, że autorzy nie unikają pytań szczególnie ambitnych. 
                                    Fragment recenzji dra hab. Jerzego Szczupaczyńskiego

Obszerna praca zbiorowa, którą mi przedstawiono, jawi się pod wieloma względami jako studium unikatowe. Z jednej strony trudno byłoby wyliczyć te wszystkie prace w ramach szeroko rozumianych nauk społecznych, w których kategoria „państwo” odgrywa główną, czy co najmniej znaczącą rolę. Z drugiej strony, przebiegając myślami przez owe rozmaite wymiary „państwowej” problematyki, nie potrafię osobiście podać książki, która byłaby w porównywalny sposób tak złożona z szeregu linii analizy, interpretacji, dążeń do podsumowania. Mamy do czynienia z wyróżniającym się bogactwem podejmowanych zagadnień oraz punktów widzenia. Zdecydowanie pozytywnie oceniam ten wyjątkowy, zgoła monumentalny projekt publikacyjny.
 
Fragment recenzji prof. dra hab. Krzysztofa Frysztackiego

  czytaj więcej

Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci. Antologia tekstów | Seria wydawnicza Tanatos

Anna E. Kubiak, Małgorzata Zawiła (red.)

Celem przygotowywanej antologii p.t. „Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci. Koncepcje, badania i konteksty”  jest wypełnienie znacznej luki na rynku wydawniczym w Polsce dotyczącym studiów tanatologicznych. Dziedzina ta, określana w krajach anglosaskich jako Death Studies jest stosunkowo młodą dyscypliną z gatunku cultural studies, transdyscyplinarną, łączącą podejścia socjologiczne, antropologiczne, historyczne, filozoficzne i psychologiczne. [...] Proponowana antologia - jak mamy nadzieję -pozwoli na całościowe spojrzenie na rozwijającą się, ważną dyscyplinę, i umożliwi także dokonanie porównań podejść tanatologii francuskiej, kontynentalnej i brytyjskiej, co do tej pory dla polskiego czytelnika nie było łatwe.
Książka została podzielona na siedem części poprzedzonych obszernym autorskim wstępem redaktorek, w którym scharakteryzują one historyczny rozwój dyscypliny, jej przedmiot badań i główne nurty dyskusji w jej obrębie. W ramach każdego z siedmiu rozdziałów poruszane są zagadnienia, które wspólnie tworzą obszar zainteresowań społecznych studiów nad śmiercią. Rozdziały podzielono ze względu na problematykę artykułów w nich umieszczonych, a obejmują one zarówno rozprawy o charakterze teoretycznym i analitycznym, jak i przykłady prac empirycznych prezentujących badania prowadzone w danym obszarze tematycznym.


Opór i dominacja. Antologia tekstów

Agnieszka Pasieka, Katarzyna Zielińska (red.)

Antologia ma na celu przybliżenie polskim czytelnikom problematyki oporu – jego różnorodnych, indywidualnych i zbiorowych, strategii i form – w perspektywie nauk społecznych, w szczególności antropologii społecznej. Choć tematyka ta od kilku dekad cieszy się bardzo dużą popularnością wśród badaczy społecznych na całym świecie, w Polsce znanych i dostępnych jest stosunkowo niewiele prac na ten temat. Dzięki starannemu doborowi tekstów antologia nie tylko przybliża polskim czytelnikom prace wybitnych badaczy, ale i wskazuje możliwości porównań i otwiera perspektywę dialogu pomiędzy różnymi stanowiskami teoretycznymi, metodologicznymi i odmiennymi kontekstami społeczno-politycznymi. Tym, co czyni zebrane w antologii prace szczególnie ważnymi, jest wartość i użyteczność proponowanych przez nich narzędzi analitycznych i koncepcji teoretycznych dla zrozumienia zachodzących w Polsce przemian oraz dla samej refleksji na temat – obarczonego wieloma (niefortunnymi) konotacjami – pojęcia „oporu”.

 

Książka zawiera piętnaście tekstów, podzielonych na trzy części i poprzedzonych wstępem. Adresatami antologii są pracownicy naukowcy, wykładowcy akademiccy i studenci antropologii kulturowej, socjologii, historii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa. Antologia będzie stanowić doskonały podręcznik podczas kursów poświęconych, między innymi, zagadnieniom: ruchów społecznych, stosunków etnicznych i narodowych, konfliktów, tożsamości klasowej, kwestii gender, a także samej metodologii badań, konstrukcji problemów i kategorii badawczych.

 

"Antologia jest wysoce pożądana i na czasie. Jak słusznie zauważają redaktorki tomu, rozumienie oporu w polskiej tradycji nie tylko politycznej, lecz także i naukowej jest jednoznacznie kojarzone z oporem czynnym, zorganizowanym czy wręcz z ruchem oporu. Tymczasem w literaturze światowej, w szczególności antropologicznej, pojmowanie oporu jest wiele bardziej złożone, konceptualnie wysublimowane (…) Warta podkreślenia jest także zasada doboru tekstów. Temat oporu ilustrowany jest przykładami pochodzącymi z różnych kontekstów kulturowych; owe studia przypadku analizowane są w kontekście historycznym i społecznym. Daje im to cenny walor bycia badanami konkretu przy zachowaniu cechy ogólności. Studia przypadku stają się podstawą do formułowania wniosków teoretycznych".

Z recenzji prof. dr. hab. Michała Buchowskiego

 

"Redaktorki podjęły się bardzo trudnego zadania, nie unikając kontrowersyjnych tematów i nie wahając się podjąć polemiki z dominującymi w humanistyce i naukach społecznych trendami. Proponowana antologia nie tylko oferuje wgląd w najważniejsze dyskusje teoretyczne i ilustruje je różnorodnymi, bardzo ciekawymi, przykładami, ale i podejmuje kwestie etyczne i filozoficzne, pytając o role nauki, relacje między badaczami a badanymi, uniwersalność norm kulturowych. Książka ta z jednej strony porusza uniwersalne problemy, z drugiej zaś – pozwala spojrzeć na nie z różnych, partykularnych perspektyw".

 

Z recenzji prof. dr. hab. Anny Malewskiej-Szałygin

 


 


Newsletter

Praca w NomosiePolecamy

Recenzje

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2017 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt