Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej Alexander Jeffrey C.

Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej

Sadzę, że mocny program socjologii, którego podwaliny położone zostały w tej książce, jest jedyną systematyczną teoretyczną próba, by uczynić znaczenia czymś centralnym dla makrosocjologii nowoczesności. ...

69.00

Człowieczeństwo. Problem sprawstwa Archer Margaret S.

Człowieczeństwo. Problem sprawstwa

Kartezjańska jasność wywodu Archer, nawiązująca do najlepszych dokonań brytyjskiej filozofii analitycznej, stawia czytelnika w intrygującej, choć wciągającej roli asystenta przyglądającego się z bliska ...

69.00

Teoria religii (wyd. II) Bainbridge William Sims, Stark Rodney

Teoria religii (wyd. II)

Teorię religii R. Starka I W. S. Bainbridge'a można uznać za pionierską w ramach wyłaniającego się nowego paradygmatu w socjologii religii, określanego mianem rynkowego lub ekonomicznego, gdyż swoje ...

54.60

Historia religii. Religie niechrześcijańskie Banek Kazimierz

Historia religii. Religie niechrześcijańskie

Książka niniejsza stanowi prezentację 19 najważniejszych (poza chrześcijaństwem) tradycji religijnych, zarówno żywych jak i martwych. Tradycje te zgrupowane zostały w pewne całości na podstawie ...

57.75

Religia w świecie człowieka Banek Kazimierz

Religia w świecie człowieka

Na niniejszą książkę składają się cztery zupełnie odmienne pod względem tematyki teksty, mające jednak wspólnie tworzyć pewien logiczny i koherentny obraz. Chodzi tu o wizerunek religii, oglądanej ...

43.00

Portret księdza w wyobrażeniach i ocenach polskiej młodzieży. Studium socjologiczne Baniak Józef

Portret księdza w wyobrażeniach i ocenach polskiej młodzieży. Studium socjologiczne

Praca socjologiczna Józefa Baniaka należy do rzadkich w naukach społecznych przykładów badań longitudinalnych, czyli konsekwentnego powtarzania tych samych pytań na przestrzeni wielu lat. ...

43.00

Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży gimnazjalnej na tle kryzysu jej tożsamości osobowej. Baniak Józef

Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży gimnazjalnej na tle kryzysu jej tożsamości osobowej.

Prezentowana praca jest szeroką i głęboką analizą przemian w moralności współczesnej młodzieży polskiej, opartą na wynikach badań socjologicznych, przeprowadzonych przez autora w regionie Kalisza ...

40.95

W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie Baniak Józef (red.)

W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie

Artykuły zebrane w pracy układają się w dość spójną całość, pokazującą uniwersalizm procesów modernizacyjno-globalizujących dokonujących się w sferze religijno-moralnej w obszarze kultury ...

61.95

Nowe ruchy religijne (wyd. II) Barker Eileen

Nowe ruchy religijne (wyd. II)

Często czyniono generalizujące uwagi odnośnie do nieuniknionego procesu stopniowej transformacji sekt w denominacje lub kościoły. Jest niewątpliwie prawdą, iż wiele nowych ruchów religijnych (NRR) ...

56.00

Teoria społeczna a religia Beckford James A.

Teoria społeczna a religia

Moim zdaniem myślenie o religii jako o obiekcie czy przedmiocie, który mógłby istnieć niezależnie od ludzkich działań i instytucji społecznych, nie ma większego sensu. Religia nie "robi" ...

54.60

Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii (wyd. II) Berger Peter

Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii (wyd. II)

Peter Berger jest jednym z najwybitniejszych współczesnych socjologów religii. Już od czasu wydania wspólnie z Thomasem Luckmannem książki Społeczne tworzenie rzeczywistości, ...

33.60

Religia i globalizacja Beyer Peter

Religia i globalizacja

Autor jest profesorem religioznawstwa na Uniwersytecie Ottawa, w Kanadzie, specjalizujący się w socjologii religii. Autor licznych publikacji w renomowanych czasopismach. Rozwija oryginalną teorie religii ...

44.10

Filozoficzna myśl buddyjska w Tybecie Białek Joanna

Filozoficzna myśl buddyjska w Tybecie

Monografia Joanny Białek nie ma precedensu w rodzimym piśmiennictwie. Jest pierwszą, w pełni profesjonalną, udaną pod względem merytorycznym i formalnym, napisaną w języku polskim pracą dotyczącą ...

31.50

Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym Bierwiaczonek Krzysztof, Lewicka Barbara, Nawrocki Tomasz

Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym

Czego można dowiedzieć się o funkcjonowaniu przestrzeni publicznej z tekstów trojga autorów? Nie sposób kwitować wszystkich wątków, ale kilka z nich wydaje się szczególnie ...

47.00

Wymiana i władza w życiu społecznym Blau Peter M.

Wymiana i władza w życiu społecznym

Moim zamiarem nie jest przedstawienie systematycznej teorii struktury społecznej; zamiar jest o wiele skromniejszy. Rdzeń teorii społeczeństwa powinien wyjaśniać złożoną współzależność pomiędzy ...

57.75

Umysł człowieka pierwotnego Boas Franz

Umysł człowieka pierwotnego

Umysł człowieka pierwotnego, spisany cykl wykładów z Bostonu i Meksyku z lat 1910-1911, jest próbą rozstrzygnięcia kwestii relacji dotyczących rasy i kultury. Zawarte w nim tezy ...

50.40

Akira Kurosawa. Artysta pogranicza Bobrowski Michał

Akira Kurosawa. Artysta pogranicza

Cechą szczególnie wyróżniającą książkę Michała Bobrowskiego jest jej indywidualny charakter. Autor nie idzie tropem swoich poprzedników, nie „lepi” sto pierwszej pracy ...

39.00

W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w perspektywie socjologicznej Borowik Irena (red.)

W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w perspektywie socjologicznej

Socjologia religii jako nauka rodziła się w kontekście chrześcijańskiego świata. Pierwsze próby zatem rozumienia religii w sposób nieunikniony, jak się wydaje, były uwięzione w tym kontekście ...

49.00

Razem i osobno. Religia a dobrostan w warunkach zróżnicowania etniczno-wyznaniowego na przykładzie Przemyśla Borowik Irena, Dyczewska Agnieszka, Litak Eliza

Razem i osobno. Religia a dobrostan w warunkach zróżnicowania etniczno-wyznaniowego na przykładzie Przemyśla

Praca ta jest w dobrym sensie wielowątkowa, autorki starają się dotrzeć do licznych składników i cech złożonej społecznej rzeczywistości […]. Jednocześnie umiejętnie precyzują i wyodrębniają ...

52.00

Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje Borowik Irena, Leszczyńska Katarzyna (red.)

Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje

W dzisiejszym świecie nic nie jest dane w sposób pewny. Także tożsamość staje się zadaniem, wyzwaniem, wyborem, konstrukcją. Nic więc dziwnego, że mówimy już nie tylko o tożsamości, ale o ...

42.00

Logika działania społecznego. Wstęp do analizy socjologicznej Boudon Raymond

Logika działania społecznego. Wstęp do analizy socjologicznej

Choć w niektórych domenach badania socjologiczne wydają się mieć kumulatywny charakter, to jednak rozległe jej obszary wciąż pogrążone są w mroku. W tym sensie tak ważne zjawisko, jak ideologia, ...

47.25

Oblicza socjologii krakowskiej Bryda Grzegorz, Pawnik Wojciech (red.)

Oblicza socjologii krakowskiej

Odeszły już do przeszłości czasy, w których silny ośrodek uniwersytecki dominuje nad niewielkimi placówkami socjologicznymi, prowadzącymi dydaktyczną działalność usługową w innych uczelniach. ...

34.65

Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych Burdziej Stanisław

Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych

Stanisław Burdziej podjął ważny temat dotyczący „ducha” ustroju i działania największego dziś mocarstwa światowego, wpływającego na bieg spraw tego świata, w tym również naszego ...

33.60

Religijna melancholia (przeł. Anna Zasuń) Burton Robert

Religijna melancholia (przeł. Anna Zasuń)

[…] przedłożę w skrócie ów zdumiewający, olbrzymi, nieskończony ocean nieprawdopodobnego obłędu i szaleństwa: morze pełne mielizn i skał, piasków, zatok, przesmyków i ...

49.35

Bohater o tysiącu twarzy Campbell Joseph

Bohater o tysiącu twarzy

Przez trzy dekady, od kiedy odkryłem Bohatera o tysiącu twarzy, książka ta nie przestaje mnie fascynować i inspirować. Joseph Campbell przygląda się badawczo kolejnym wiekom i pokazuje, że wszystkich ...

59.00

Religie publiczne w nowoczesnym świecie Casanova Jose

Religie publiczne w nowoczesnym świecie

Książka natychmiast po wydaniu zyskała niegasnącą po dziś dzień popularność. W 1995 roku Jose Casanova otrzymał prestiżową nagrodę Society for the Scientific Study of Religion Distinguished Book Award, ...

36.75

Łańcuchy rytuałów interakcyjnych Collins Randall

Łańcuchy rytuałów interakcyjnych

Teoria rytuałów interakcyjnych jest zagadnieniem kluczowym dla mikrosocjologii, z kolei mikrosocjologia stanowi punkt wyjścia dla wielu koncepcji o szerszym zasięgu. Interakcja twarzą-w-twarz, o ...

69.00

Funkcje konfliktu społecznego Coser Lewis A.

Funkcje konfliktu społecznego

Wielką popularność meczów bokserskich i wrestlingu w telewizji można częściowo tłumaczyć zastępczym uczestnictwem w konflikcie, jakiego dostarcza się widzowi, który utożsamia się ze swoim ...

54.60

Samobójstwa altruistyczne. Formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska Czabański Adam

Samobójstwa altruistyczne. Formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska

Całość opracowania składa się z pięciu rozdziałów, logicznie z sobą powiązanych, ukazujących z rozmaitych perspektyw teoretycznych i empirycznych problem samobójstw altruistycznych. ...

58.80

Dom drewniany w Polsce. Tysiąc lat historii Czajkowski Jerzy

Dom drewniany w Polsce. Tysiąc lat historii

W badaniach nad życiem ludzi w przeszłości wiele uwagi poświęcano budownictwu. W nim widziano przejaw dawnych stosunków etnicznych i osadniczych, nie mówiąc już o kulturowych. Do badań etnogenetycznych ...

49.00

Kataryzm włoski. Historia i doktryna Czarnecki Piotr

Kataryzm włoski. Historia i doktryna

Do istotnych zalet pracy zaliczam jej logiczną i uzasadnioną konstrukcję, umożliwiającą czytelnikowi wniknięcie w niełatwą problematykę doktryny i wierzeń religijnych katarów włoskich. Tytułowe ...

56.00

Struktura mitów. W stronę metonimii Czeremski Maciej

Struktura mitów. W stronę metonimii

Struktura mitów należy pod wieloma względami do wyjątkowych. Imponuje nie tylko rozmiarami, olbrzymim i wartościowym zapleczem bibliograficznym, w tym w dużym zakresie obcojęzycznym, licznymi ...

49.35

Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym (wyd. II) Dahrendorf Ralf

Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym (wyd. II)

Pojęcie klasy nigdy nie pozostawało neutralne przez dłuższy czas. Szczególnie w odniesieniu do istot ludzkich i ich sytuacji społecznej zawsze stanowiło ono swoisty punkt zapalny. Logik niczego ...

56.00

Świat magiczny. Prolegomena do historii magizmu de Martino Ernesto

Świat magiczny. Prolegomena do historii magizmu

De Martino postawił sobie za cel przedyskutowanie obiektywności zjawisk paranormalnych dokonywanych zarówno przez prymitywnych szamanów, jak i przez media oraz podmioty badań ...

49.00

Sekularyzacja: Trzy poziomy analizy Dobbelaere Karel

Sekularyzacja: Trzy poziomy analizy

Sekularyzacja: trzy poziomy analizy jest jedną z niewielu publikacji systematycznie prezentujących zagadnienia dotyczące zjawiska sekularyzacji. Na podstawie istniejących opracowań teoretycznych autor ...

54.60

Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii Dobroczyński Bartłomiej

Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii

Coraz częściej ludzie zwracają się do psychologów z problemami, które trudno nazwać inaczej, niż „kłopoty z duchowością”. Wśród nich na czoło wysuwają się takie kwestie, ...

44.10

Ethos pracy w doktrynie i praktyce Opus Dei

Ethos pracy w doktrynie i praktyce Opus Dei

Praca Jana Domaradzkiego doskonale wypełnia lukę w socjologicznych badaniach nad Opus Dei, ruchami religijnymi i ich rolą dla zmiany społecznej. Koncentrując się na socjologicznej interpretacji Autor umiejętnie ...

51.45

Prywatność w perspektywie zmiany społecznej Dopierała Renata

Prywatność w perspektywie zmiany społecznej

Książka stanowi oryginalny i świeży materiał, dający wiele do myślenia. O erudycji, odwadze myśli i przyjaznym dla czytelnika języku pisarstwa Autorki przekona się każdy, kto sięgnie po tę książkę. Jasność ...

39.00

Tożsamość, nowoczesność, stereotypy Dopierała Renata, Kaźmierska Kaja (red.)

Tożsamość, nowoczesność, stereotypy

Wyznaczające obszar dociekań poznawczych pojęcia „tożsamości”, „stereotypów”, „nowoczesności” różnią status ontologiczny i zakresy semantyczne. Najszersza ...

59.00

Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej Dudra Stefan, Nitschke Bernadetta (red.)

Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej

Z uznaniem należy odnieść się do przedstawionego opracowania. Nośny jest sam problem ukazany w tytule. Rozpoznawanie mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce w dużej mierze generowane ...

53.00

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane elementy polityki państwa Dudra Stefan, Nitschke Bernadetta (red.)

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane elementy polityki państwa

W rekomendowanej pracy czytelnik znajduje nie tylko wiele ciekawych informacji dotyczących poszczególnych mniejszości, ale także istotę sporów i kontrowersji dotyczących kryteriów ...

51.45

Homo hierarchicus. System kastowy i jego implikacje Dumont Louis

Homo hierarchicus. System kastowy i jego implikacje

System kastowy i nasz system społeczny są tak odmienne w swoich ideologicznych podstawach, że z pewnością rzadko kiedy się zdarza, by człowiek współczesny był w stanie spokojnie czytać o kastach. ...

56.70

Światopogląd na talerzu. Wegetarianizm jako przejaw współczesnej religijności Dyczewska Agnieszka

Światopogląd na talerzu. Wegetarianizm jako przejaw współczesnej religijności

Chodzi przede wszystkim o pytanie: czy wegetarianizm jest tylko rodzajem diety, stylem życia czy też światopoglądem? Autorka daje zdecydowaną odpowiedź - wegetarianizm jest światopoglądem w pełnym tego ...

26.25

Aktywne społeczeństwo. Teoria procesów społecznych i politycznych Etzioni Amitai

Aktywne społeczeństwo. Teoria procesów społecznych i politycznych

Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze ...

84.00

Chrześcijaństwo i Europa (wyd. II) Flis Andrzej

Chrześcijaństwo i Europa (wyd. II)

Książka Andrzeja Flisa, filozofa, socjologa i antropologa kultury, dotyczy kultury i cywilizacji europejskiej, ujętej historycznie, analizowanej w perspektywie porównawczej kultur pozaeuropejskich, ...

46.20

Między Ameryką a Polską. Opolskie spotkania socjologiczne Frysztacki Krzysztof, Śliz Anna (red.)

Między Ameryką a Polską. Opolskie spotkania socjologiczne

Socjologiczne poszukiwania, analizy i interpretacje zjawisk społecznych podejmowane w kontekście amerykańsko-polskiej współpracy badawczej mają u nas długą i bogatą tradycję. Opolskie spotkania ...

36.00

Prochy i diamenty. Kremacja ciała zmarłego człowieka jako zjawisko społeczne i kulturowe Gajewska Magdalena

Prochy i diamenty. Kremacja ciała zmarłego człowieka jako zjawisko społeczne i kulturowe

Klarowny i kompetentny język, jakim posługuje się autorka, dodaje jeszcze większego znaczenia tej książce, a czyta się ją bez najmniejszego trudu i z nieustannym zainteresowaniem. Temat w niej poruszony ...

40.95

Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego Garpiel Rafał, Leszczyńska Katarzyna (red.)

Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego

Profesor Hieronim Kubiak pisze o tej książce tak: „praktyka dowodzi, że językoznawca, psycholog i socjolog rzadko siadają przy jednym stole, by przyjrzeć się perswazji jako zjawisku należącemu jednocześnie ...

40.95

Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych (wyd. II) Giddens Anthony

Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych (wyd. II)

Konkludując, poniżej w skrótowej formie przedstawię parę nowych „zasad metody socjologicznej”. Pewna ironia w brzmieniu tego sformułowania jest, oczywiście, zamierzona. Nie twierdzę, ...

43.05

Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego Glaser Barney G., Strauss Anselm L.

Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego

Od początku do końca tej książki nawołujemy o więcej teorii, ale nie byle jakiej teorii. Ogólna metoda porównawcza służąca generowaniu teorii, która będzie przedmiotem rozważań w Części ...

56.70


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2018 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt