Politologia

Spory i ich rozwiązywanie: elementy popularnej kultury prawnej

Spory i ich rozwiązywanie: elementy popularnej kultury prawnej

Praca ma szczególne walory poznawcze, zarówno ze względu na tematykę, rzadko będącą przedmiotem dociekań naukowych, jak i na sposób uzyskiwania ...

39.00

Europe and America in the Mirror: Culture, Economy, and History Arnold Maik, Łukasik Przemysław (eds.)

Europe and America in the Mirror: Culture, Economy, and History

A vivid and more or less stable partnership between European and American countries is generally regarded as a key issue and particularly serious challenge in terms of cultural, economic, historical, ...

39.00

Antysemityzm. Bardzo krótkie wprowadzenie Beller Steven

Antysemityzm. Bardzo krótkie wprowadzenie

Antysemityzm był natarczywie i złowrogo obecny w ostatnim tysiącleciu. Stanowił centralny problem zachodniej cywilizacji, który ostatecznie doprowadził do mrocznego apogeum w postaci Holocaustu. To ...

29.00

Antyhumanistyczna teoria polityki w myśli Michela Foucaulta Błesznowski Bartłomiej

Antyhumanistyczna teoria polityki w myśli Michela Foucaulta

Opiniowana monografia stanowi bez wątpienia poważny wkład w rozwój polskiej refleksji nad koncepcjami Michela Foucaulta i autorów pozostających w kręgu jego oddziaływania. Jej ...

42.00

Prawa i wolności religijne we współczesnej Polsce. Ustawodawstwo a realia społeczno-kulturowe Cebula Sławomir

Prawa i wolności religijne we współczesnej Polsce. Ustawodawstwo a realia społeczno-kulturowe

Książka stanowi wieloaspektową analizę praw i wolności religijnych w Polsce po transformacji ustrojowej 1989 roku. Jej wieloaspektowość polega na prezentacji stanu prawnego rozszerzonego o szereg uwarunkowań ...

36.00

Spiskowe narracje i metanarracje Czech Franciszek

Spiskowe narracje i metanarracje

Po przeczytaniu książki uważam, że jest to praca bardzo interesująca i ważna co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dotyczy zagadnienia, które coraz częściej nurtuje nie tylko polityków, ...

44.00

Zygmunt Balicki (1858-1916). Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu Dawidowicz Aneta

Zygmunt Balicki (1858-1916). Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu

Zygmunt Balicki należał do grona współtwórców założeń ideowo-politycznych oraz struktur Narodowej Demokracji. Był czynnie zaangażowany w praktykę na polu polityki, zajmował się też ...

33.60

Kontakty papiestwa z Polską w latach Schizmy Zachodniej 1378 - 1415 Drabina Jan

Kontakty papiestwa z Polską w latach Schizmy Zachodniej 1378 - 1415

Autor ukazuje kształt kontaktów między papiestwem a Polską na podstawie źródeł zaczerpniętych z archiwum watykańskiego. W ten sposób czytelnik otrzymuje do rąk unikalną rekonstrukcję ...

6.51

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane elementy polityki państwa Dudra Stefan, Nitschke Bernadetta (red.)

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane elementy polityki państwa

W rekomendowanej pracy czytelnik znajduje nie tylko wiele ciekawych informacji dotyczących poszczególnych mniejszości, ale także istotę sporów i kontrowersji dotyczących kryteriów ...

51.45

Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej Dudra Stefan, Nitschke Bernadetta (red.)

Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej

Z uznaniem należy odnieść się do przedstawionego opracowania. Nośny jest sam problem ukazany w tytule. Rozpoznawanie mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce w dużej mierze generowane ...

53.00

Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych Frysztacki Krzysztof

Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych

"Socjalna Ameryka” to próba uchwycenia oraz zinterpretowania problematyki socjalno-pomocowej w Stanach Zjednoczonych. Zagadnienia te oznaczają, z jednej strony, bardzo bogatą i skomplikowaną ...

52.50

Migration and Europeanisation. Changing Identities and Values among Polish Pendulum Migrants and Their Belgian Employers Galent Marcin, Goddeeris Idesbald, Niedźwiedzki Dariusz

Migration and Europeanisation. Changing Identities and Values among Polish Pendulum Migrants and Their Belgian Employers

This book delves deeply into the current processes of migration in Europe, analysing the changes in the values of economic migrants from Poland and – in what is an absolutely new aspect – in ...

40.95

Religia, cywilizacja, rozwój - wokół idei Jana Stachniuka Grott Bogumił

Religia, cywilizacja, rozwój - wokół idei Jana Stachniuka

Praca Bogumiła Grotta dotyczy ciekawego i kontrowersyjnego tematu jakim była osobowość i działalność Jana Stachniuka, twórcy grupy Zadrugi i prekursora kulturalizmu. Stachniuk krytykował wpływ wielkich ...

33.60

Religia, Kościół, etyka w ideach i koncepcjach prawicy polskiej Grott Bogumił

Religia, Kościół, etyka w ideach i koncepcjach prawicy polskiej

Książka stanowi wybór tekstów komentowanych przez autora. Jest to bardzo cenne omówienie koncepcji polskiej prawicy, odnoszących się do religii, Kościoła i niektórych zagadnień ...

7.46

Nacjonalizm czy nacjonalizmy? Grott Bogumił (red.)

Nacjonalizm czy nacjonalizmy?

Nacjonalizm jako problem badawczy został wplątany w spory ideologiczne XX wieku, które w dalszym ciągu rzutują na dyskusję naukową. Wiedza, a raczej wyobrażenia o nacjonalizmie stają się częścią ...

47.25

Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka - Religia - Etos Grott Bogumił (red.)

Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka - Religia - Etos

Artykuły zamieszczone w zbiorze pod redakcją prof. Bogumiła Grotta [...] stanowią zharmonizowaną całość, ukazującą plastycznie i przekonywująco zróżnicowaną problematykę nurtów nacjonalistycznych, ...

65.10

Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce Grott Olgierd

Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce

Tematem książki są występujące w Polsce partie i grupy, określające się jako faszystowskie oraz narodowosocjalistyczne. Autor przedstawiając ich dzieje i zasady ideologiczne stara się również odpowiedzieć ...

40.95

Katolicy II Rzeczypospolitej o ustroju społeczo-politycznym Gruszecki Adam

Katolicy II Rzeczypospolitej o ustroju społeczo-politycznym

W niniejszej książce autor przedstawił stanowiska części niezaangażowanych bezpośrednio w życie polityczne polskich katolików II Rzeczypospolitej na węzłowe zagadnienia epoki. W okresie międzywojennym ...

37.80

Konflikty etniczne i wyznaniowe - zestaw dwóch pozycji Jarząbek Jarosław, Szyszlak Elżbieta, Szyszlak Tomasz (red.)

Konflikty etniczne i wyznaniowe - zestaw dwóch pozycji

Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Wybrane aspekty
Jarząbek Jarosław, Szyszlak Tomasz (red.)

58.00

Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Wybrane aspekty Jarząbek Jarosław, Szyszlak Tomasz (red.)

Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Wybrane aspekty

W książce ukazano różne oblicza współczesnych konfliktów, wskazując ich źródła i przewidywane następstwa. Nie ulega wątpliwości, że konflikty zagrażają bezpieczeństwu w jego ...

35.00

Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie - metody - zjawiska Krzyżowski Łukasz, Urbańska Sylwia (red.)

Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie - metody - zjawiska

Dynamicznie rozwijający się nurt badań nad transnarodowością pozwala pokazać i wyjaśniać subtelności współczesnej (ale i dawnej) mobilności oraz różnego typu paradoksy, pęknięcia strukturalne ...

43.05

Oportet vos nasci denuo. Myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna Łętocha Rafał

Oportet vos nasci denuo. Myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna

Jerzy Braun był postacią w kulturze polskiej i w polskim życiu narodowym XX wieku wyjątkową, w pewien sposób nie mającą odpowiedników. Autor nie poszedł po najmniejszej i wygodnej linii oporu, ...

36.75

Religia - Polityka - Naród. Studia nad współczesną myślą polityczną Łętocha Rafał (red.)

Religia - Polityka - Naród. Studia nad współczesną myślą polityczną

Problematyka podejmująca różne aspekty historycznego i współczesnego nacjonalizmu – w tym przede wszystkim relacji polityka, naród, religia – to wciąż mało znany obszar ...

60.90

Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań regionalnych i lokalnych Malikowski Marian, Wojakowski Dariusz (red.)

Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań regionalnych i lokalnych

Malikowski Marian, Wojakowski Dariusz (red.) Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań regionalnych etnicznych i lokalnych Praca zawiera artykuły poruszające najważniejsze problemy, jakie powstają ...

31.50

Polityka i religia. Wielka przemiana Michel Patrick

Polityka i religia. Wielka przemiana

Najnowsza książka Patricka Michela stanowi podsumowanie procesu przemian - przechodzenia społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej od systemu noszącego wszystkie cechy totalizmu do współczesnej demokracji. ...

18.90

Źródła nacjonalizmu bengalskiego i bangladeskiego Moroń Marek

Źródła nacjonalizmu bengalskiego i bangladeskiego

Umiejętności syntezy wydarzeń i zjawisk kulturowo-społecznych idą u autora w parze z praktycznym doświadczeniem cywilizacji subkontynentu i to w wielu – by tak rzec – osobistych inkarnacjach: ...

49.00

Kulturowa odmienność w działaniu. Kultury i narody bez państwa Nowicka Ewa (red.)

Kulturowa odmienność w działaniu. Kultury i narody bez państwa

Książka składa się z trzech działów i trzech rodzajów artykułów. Pierwszy, obejmujący wprowadzenie, artykuł Łukasza Ostrowskiego, poszukujący specyficznych cech sytuacji narodu bez ...

33.60

U progu otwartego świata Nowicka Ewa, Łodziński Sławomir (red.)

U progu otwartego świata

Przedmiotem książki są zarówno problemy związane z postawami wobec cudzoziemców w społeczeństwie polskim, jak i "druga strona" zjawiska - kwestia swojskości: "co to znaczy ...

25.20

O katolickie państwo narodu polskiego. Inspiracje katolickie w ideach politycznych grupy Paszko Artur

O katolickie państwo narodu polskiego. Inspiracje katolickie w ideach politycznych grupy

Po raz kolejny Z.W. Nomos podejmuje się przedstawienia pozycji mówiącej o polskiej prawicy. Autor w tej ciekawej pracy porusza takie zagadnienia jak: katolickie uwarunkowania teorii narodu, kwestię ...

44.10

Wygnanie z raju. Społeczne konsekwencje zmian na rynku pracy Piróg Tomasz

Wygnanie z raju. Społeczne konsekwencje zmian na rynku pracy

Wybór problemu badawczego uważam za niezmiernie istotny. Problematyka pracy pozwala na integrację podstawowych dla socjologii zagadnień dotyczących relacji między wymiarem, w którym ...

29.00

Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej. Mity i realia dobrego rządzenia Piróg Tomasz

Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej. Mity i realia dobrego rządzenia

Praca dra Tomasza Piroga to studium problemowe jednego z kluczowych zagadnień demokracji lokalnej — dialogu obywatelskiego. Jego przedmiotem jest możliwość współpracy między ...

46.00

A Minority Vote. Participation of the German and Belarusian Minorities within the Polish Political System 1989-1999 Rabagliati Alastair

A Minority Vote. Participation of the German and Belarusian Minorities within the Polish Political System 1989-1999

A vivid and more or less stable partnership between European and American countries is generally regarded as a key issue and particularly serious challenge in terms of cultural, economic, historical, ...

63.00

Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność w 1981 roku Rojek Paweł

Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność w 1981 roku

Analiza materiału empirycznego, jakim jest dyskurs Solidarności w 1981 roku, przeprowadzona jest w sposób systematyczny, spójny i rzetelny, a wywody autora prowadzone są w sposób klarowny ...

43.05

Portrety i autoportret. Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej. Romaniszyn Krystyna (red.)

Portrety i autoportret. Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej.

Praca ta jest rezultatem trzyletnich badań w ramach projektu EURONAT, a badania w niej przedstawione lokują się w długim szeregu opracowań, które powstały w latach dziewięćdziesiątych, a które ...

27.30

Źródła nacjonalizmu żydowskiego i arabskiego Sekerdej Kinga

Źródła nacjonalizmu żydowskiego i arabskiego

W pracy przedstawiono oba problemy, tj. nacjonalizm żydowski i nacjonalizm arabski, konsekwentnie podobnie analitycznie. Oba nacjonalizmy miały swoich prekursorów i ideologów - i to ...

44.00

Żydowskie ugrupowania religijne w Państwie Izrael. Polityczna rola ortodoksyjnego judaizmu Skorek Artur

Żydowskie ugrupowania religijne w Państwie Izrael. Polityczna rola ortodoksyjnego judaizmu

Książka jest ciekawą i wartościową pozycją wydawniczą na naszym rynku, wypełnia boleśnie odczuwaną lukę w wiedzy o państwie Izrael i jego problemach, które poniekąd są następstwem wcześniejszych, ...

46.00

Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii Slany Krystyna, Seręga Zygmunt (red.)

Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii

Prezentowany zbiór powstał jako Księga dedykowana Profesorowi Marianowi Niezgodzie w 40. rocznicę pracy naukowej. W publikacji znajdują się artykuły umieszczone w kilku blokach tematycznych: historia ...

58.80

Miscellanea Islamica. Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych Stawiński Piotr (red.)

Miscellanea Islamica. Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych

Złożoność sytuacji społeczno-politycznej współczesnego świata sprawia, że pisanie o islamie jest dziś trudniejsze i obarczone większym ciężarem odpowiedzialności. Intelektualna rzetelność wymaga ...

44.00

Religia i naród. Inspiracje katolickie w myśli ruchu narodowego w Polsce współczesnej (1989-2001) Strutyński Maciej

Religia i naród. Inspiracje katolickie w myśli ruchu narodowego w Polsce współczesnej (1989-2001)

Od przeszło stu lat idea narodowa znajduje swoje miejsce w polskiej myśli politycznej. Okresem jej największego rozkwitu były lata II RP. Po upadku w Polsce reżimu komunistycznego, który w każdy ...

35.70

Imperium i prawo Szemrzalska Anna, Szrek Ewelina

Imperium i prawo

Uwaga badawcza autorek koncentruje się w szczególności na rodowodzie, obecności, charakterze i znaczeniu kategorii „mocarstwowości” i „państwa prawa” w rosyjskim myśleniu, ...

27.30

Próba dialogu. Polacy i Żydzi w międzywojennym Białymstoku Sztop-Rutkowska Katarzyna

Próba dialogu. Polacy i Żydzi w międzywojennym Białymstoku

Książka będzie czytana nie tylko przez badaczy i studentów stosunków etnicznych. Może ona dostarczyć materiału do przemyśleń bardzo wielu osobom, o różnych orientacjach badawczych ...

38.85

Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego Szyszlak Elżbieta, Szyszlak Tomasz (red.)

Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego

Autorom udało się uniknąć czarno-białego dyskursu w kategoriach konfliktu cywilizacji. Praca stanowi owoc wspólnego przedsięwzięcia, w którym z różnych perspektyw badawczych ...

38.00

Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym Szyszlak Elżbieta, Szyszlak Tomasz (red.)

Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym

Wybór tematu kolektywnej monografii należy uznać za trafny, na co wskazuje aktualność analizowanych treści poszczególnych rozdziałów. Dekompozycja westfalskiego ładu ...

49.00

Narodowa Demokracja na Śląsku w czasach II Rzeczpospolitej Świercz Piotr

Narodowa Demokracja na Śląsku w czasach II Rzeczpospolitej

Śląsk to region o skomplikowanej strukturze etnicznej i kulturowej oraz trudnej historii. Na zagadnienia Górnego Śląska w 20-leciu międzywojennym patrzymy głównie przez pryzmat powstań i ...

16.80

Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966 Urban Kazimierz

Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966

Książka została poświęcona sprawom sukcesji prawnej i majątkowej przedwojennych Gmin Wyznaniowych Żydowskich w powojennym dwudziestoleciu. Stanowi bardzo interesujący przyczynek do problematyki związanej ...

94.50

Zbory Niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948-1970. Wybór materiałów Urban Kazimierz

Zbory Niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948-1970. Wybór materiałów

Zbory Niemieckie Kościoła E-A w Polsce powojennej powstały na przełomie lat 40. i 50. jako twór tymczasowy. Mimo tego, że funkcjonowały w systemie komunistycznym przetrwały w tej postaci aż do lat ...

44.10

Polityka i antropologia. Praktyka integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce Witkowski Maciej

Polityka i antropologia. Praktyka integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce

Autor uchronił się od naiwności kryjącej się za postawami, prowadzącymi do niewrażliwości na kwestie zaangażowania badacza w badaną rzeczywistość. Bardzo starannie ujawnił zawiłości relacji i sytuacji ...

48.00

Ludwik Zamenhof. Życie i dzieło. Recepcja i reminiscencje. Wybór pism i listów Żelazny Walter

Ludwik Zamenhof. Życie i dzieło. Recepcja i reminiscencje. Wybór pism i listów

Mamy oto przed sobą książkę pod każdym względem niezwykłą! Polska humanistyka nie grzeszy, niestety, oryginalnością stawianych pytań badawczych, które dość często pochodzą z importu. […] ...

45.00


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2018 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt