Religioznawstwo

Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci Anna E. Kubiak, Małgorzata Zawiła (red.)

Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci

Niniejszy wybór pokazuje różne oblicza śmierci, wyłaniające się w wyniku badań empirycznych i analiz teoretycznych autorek i autorów. Różnorodność tematyki, podejść ...

74.00

Ewolucyjny krajobraz religii Atran Scott

Ewolucyjny krajobraz religii

Praca Scotta Atrana jest znakomitym wykładem ewolucyjnej interpretacji religii, a także prawdziwą kopalnią wiedzy dla każdego kto planuje empiryczne badania religii.

Pascal Boyer
63.00

Teoria religii (wyd. II) Bainbridge William Sims, Stark Rodney

Teoria religii (wyd. II)

Teorię religii R. Starka I W. S. Bainbridge'a można uznać za pionierską w ramach wyłaniającego się nowego paradygmatu w socjologii religii, określanego mianem rynkowego lub ekonomicznego, gdyż swoje ...

54.60

Dao bohatera. Idea samorealizacji w chińskich wewnętrznych sztukach walki Baka Edmund

Dao bohatera. Idea samorealizacji w chińskich wewnętrznych sztukach walki

Biorąc pod uwagę bogatą i rzetelną faktografię, spoistą do granic możliwości siatkę kategorialną i wielki wysiłek interpretacyjny, mając na względzie całokształt pracy stwierdzam, że książka Edmunda Baki ...

28.35

Historia religii. Religie niechrześcijańskie Banek Kazimierz

Historia religii. Religie niechrześcijańskie

Książka niniejsza stanowi prezentację 19 najważniejszych (poza chrześcijaństwem) tradycji religijnych, zarówno żywych jak i martwych. Tradycje te zgrupowane zostały w pewne całości na podstawie ...

57.75

Religia w świecie człowieka Banek Kazimierz

Religia w świecie człowieka

Na niniejszą książkę składają się cztery zupełnie odmienne pod względem tematyki teksty, mające jednak wspólnie tworzyć pewien logiczny i koherentny obraz. Chodzi tu o wizerunek religii, oglądanej ...

43.00

Dynamika powołań kapłańskich i zakonnych w Kościele rzymskokatolickim w Polsce w latach 1900-1994 Baniak Józef

Dynamika powołań kapłańskich i zakonnych w Kościele rzymskokatolickim w Polsce w latach 1900-1994

Socjograficzna analiza powołań kapłańskich oparta na drobiazgowych badaniach, zawierająca prócz rozważań autora również tabele i dane statystyczne. Autor od dawna specjalizuje się w socjologicznych ...

14.70

Rezygnacja z kapłaństwa i wybór życia małżeńsko-rodzinnego przez księży rzymskokatolickich w Polsce. Studium socjologiczne. Baniak Józef

Rezygnacja z kapłaństwa i wybór życia małżeńsko-rodzinnego przez księży rzymskokatolickich w Polsce. Studium socjologiczne.

Książka socjologa Józefa Baniaka jest pozycją unikatową w literaturze polskiej. Autor poddał wnikliwej analizie sytuację eksksięży i ich rodzin: ich życie intymne, wyznawane wartości, sytuację społeczną, ...

30.45

Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce Baniak Józef

Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce

Recenzowana praca wynikami badań, bogatymi zestawieniami tabelarycznymi dokumentuje dokonujące się współcześnie zmiany i przewartościowania w życiu religijnym Polaków. Polscy katolicy ...

50.40

Religia katolicka i Kościół rzymskokatolicki w opiniach polskiej młodzieży. Od akceptacji do kontestacji Baniak Józef

Religia katolicka i Kościół rzymskokatolicki w opiniach polskiej młodzieży. Od akceptacji do kontestacji

W książce tej ukazane są krytyczne postawy i negatywne oceny młodzieży polskiej dotyczące religii katolickiej i Kościoła rzymskokatolickiego jako instytucji, na podstawie badań socjologicznych zrealizowanych ...

49.00

Bezżennośc i czystość seksualna księży rzymskokatolickich... Baniak Józef

Bezżennośc i czystość seksualna księży rzymskokatolickich...

Profesor Józef Baniak od prawie czterdziestu lat wszechstronnie bada wszystkie aspekty celibatu. Przedstawione w książce wyniki badań socjologicznych realizowanych przez niego, ale też przez innych ...

49.00

W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie Baniak Józef (red.)

W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie

Artykuły zebrane w pracy układają się w dość spójną całość, pokazującą uniwersalizm procesów modernizacyjno-globalizujących dokonujących się w sferze religijno-moralnej w obszarze kultury ...

61.95

Nowe ruchy religijne (wyd. II) Barker Eileen

Nowe ruchy religijne (wyd. II)

Często czyniono generalizujące uwagi odnośnie do nieuniknionego procesu stopniowej transformacji sekt w denominacje lub kościoły. Jest niewątpliwie prawdą, iż wiele nowych ruchów religijnych (NRR) ...

56.00

Zaprzeczanie śmierci Becker Ernest

Zaprzeczanie śmierci

Mimo wielu odczytań najważniejszego przesłania książki Beckera warto podkreślić, że jakakolwiek jest jej główna konkluzja, każdy czytelnik znajdzie w niej odpowiedź na własne pytanie egzystencjalne ...

69.00

Teoria społeczna a religia Beckford James A.

Teoria społeczna a religia

Moim zdaniem myślenie o religii jako o obiekcie czy przedmiocie, który mógłby istnieć niezależnie od ludzkich działań i instytucji społecznych, nie ma większego sensu. Religia nie "robi" ...

54.60

Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii (wyd. II) Berger Peter

Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii (wyd. II)

Peter Berger jest jednym z najwybitniejszych współczesnych socjologów religii. Już od czasu wydania wspólnie z Thomasem Luckmannem książki Społeczne tworzenie rzeczywistości, ...

33.60

Religia i globalizacja Beyer Peter

Religia i globalizacja

Autor jest profesorem religioznawstwa na Uniwersytecie Ottawa, w Kanadzie, specjalizujący się w socjologii religii. Autor licznych publikacji w renomowanych czasopismach. Rozwija oryginalną teorie religii ...

44.10

Tatry huczą Gnozą! O gnozie w twórczości prozatorskiej Tadeusza Micińskiego Bezubik Krystyna

Tatry huczą Gnozą! O gnozie w twórczości prozatorskiej Tadeusza Micińskiego

Należy stwierdzić, że książka daje przekonujący obraz gnostyckich cech światopoglądu i pisarstwa Micińskiego. Bez wątpienia wysuwającą się na pierwszy plan cechą „gnozy” autora Xiędza Fausta ...

36.00

Filozoficzna myśl buddyjska w Tybecie Białek Joanna

Filozoficzna myśl buddyjska w Tybecie

Monografia Joanny Białek nie ma precedensu w rodzimym piśmiennictwie. Jest pierwszą, w pełni profesjonalną, udaną pod względem merytorycznym i formalnym, napisaną w języku polskim pracą dotyczącą ...

31.50

Socjologia wiedzy w Biblii Bińczyk Ewa

Socjologia wiedzy w Biblii

Przedmiotem badań Autorki jest język, którym przemawia do nas Biblia. Rozważa teksty biblijne i ich rozumienie w kontekście kulturowych i społecznych uwarunkowań. Książka zajmuje się analizą takich ...

23.10

Umysł człowieka pierwotnego Boas Franz

Umysł człowieka pierwotnego

Umysł człowieka pierwotnego, spisany cykl wykładów z Bostonu i Meksyku z lat 1910-1911, jest próbą rozstrzygnięcia kwestii relacji dotyczących rasy i kultury. Zawarte w nim tezy ...

50.40

Kataryzm. Spór o dualizm średniowieczny Borkowska Joanna

Kataryzm. Spór o dualizm średniowieczny

Książka jest próbą kompleksowego spojrzenia na kataryzm jako na fenomen społeczny epoki średniowiecza w kontekście kulturowym, religijnym i politycznym. Autorka, starając się dotrzeć do korzeni ...

31.50

Odbudowywanie pamięci. Przemiany religijne w Środkowowschodniej Europie po upadku komunizmu. Borowik Irena

Odbudowywanie pamięci. Przemiany religijne w Środkowowschodniej Europie po upadku komunizmu.

Autorka Kompleksowo analizuje zmiany i przemiany religijności dokonujące się w ostatnich dziesięciu latach aż w pięciu krajach Europy Środkowowschodniej: Polsce, Białorusi, Ukrainie, Federacji Rosyjskiej ...

26.25

Church-State Relations in Central and Eastern Europe Borowik Irena (ed.)

Church-State Relations in Central and Eastern Europe

W książce zostało zebranych 27 referatów wygłoszonych na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Religioznawstwa UJ w Krakowie w 1998r. Poszczególne artykuły poruszają zagadnienia ...

36.75

Religions, Churches and the Scientific Studies of Religion: Poland and Ukraine. Borowik Irena (ed.)

Religions, Churches and the Scientific Studies of Religion: Poland and Ukraine.

Szczególnym obszarem i przedmiotem zainteresowania autorów tego opracowania są przemiany na płaszczyźnie religijnej w Polsce i na Ukrainie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Przedstawiona ...

33.60

Religions, Churches and Religiosity in Post-Communist Europe Borowik Irena (ed.)

Religions, Churches and Religiosity in Post-Communist Europe

Książka jest zbiorem oryginalnych prac, stanowiących dobrą podstawę do studiów porównawczych nad religiami, kościołami i religijnością w społeczeństwach środkowo-europejskich na przełomie ...

79.80

W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w perspektywie socjologicznej Borowik Irena (red.)

W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w perspektywie socjologicznej

Socjologia religii jako nauka rodziła się w kontekście chrześcijańskiego świata. Pierwsze próby zatem rozumienia religii w sposób nieunikniony, jak się wydaje, były uwięzione w tym kontekście ...

49.00

New Religious Phenomena in Central and Eastern Europe Borowik Irena, Babiński Grzegorz (eds.)

New Religious Phenomena in Central and Eastern Europe

Książka jest zbiorem artykułów, zainspirowanych obradami międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Religioznawstwa UJ, poświęconej zjawisku nowych ruchów religijnych w krajach ...

31.50

Pluralizm religijny i moralny w Polsce. Raport z badań Borowik Irena, Doktór Tadeusz

Pluralizm religijny i moralny w Polsce. Raport z badań

Powstanie tej książki poprzedziły rzetelne badania socjologiczne przeprowadzone przez autorów w ramach grantu KBN. Całość opracowania składa się z pięciu części: pierwszą stanowi rozdział o pluralizmie, ...

31.50

Razem i osobno. Religia a dobrostan w warunkach zróżnicowania etniczno-wyznaniowego na przykładzie Przemyśla Borowik Irena, Dyczewska Agnieszka, Litak Eliza

Razem i osobno. Religia a dobrostan w warunkach zróżnicowania etniczno-wyznaniowego na przykładzie Przemyśla

Praca ta jest w dobrym sensie wielowątkowa, autorki starają się dotrzeć do licznych składników i cech złożonej społecznej rzeczywistości […]. Jednocześnie umiejętnie precyzują i wyodrębniają ...

52.00

Globalny i lokalny wymiar religii Borowik Irena, Górny Andrzej, Świątkiewicz Wojciech (red.)

Globalny i lokalny wymiar religii

Książka ukazuje przemiany religijne w Polsce w kontekście szerszych zmian następujących w Europie Środkowo-Wschodniej w ostatnich dekadach, w szczególności w krajach sąsiednich: Białorusi - z dominującym ...

49.00

Światopogląd: między transcendencją, a codziennością Borowik Irena, Hoffmann Henryk (red.)

Światopogląd: między transcendencją, a codziennością

Księga pamiątkowa przedstawia nie tylko dorobek szanownego Jubilata, lecz także liczne inspiracje płynące z jego obszernej i wielowątkowej twórczości. Prace zawarte w tomie podejmują szeroką i zróżnicowaną ...

43.05

Oblicza religii i religijności Borowik Irena, Libiszowska-Żółtkowska Maria, Doktór Jan (red.)

Oblicza religii i religijności

Księga pamiątkowa poświęcona niedawno zmarłemu znanemu socjologowi religii Tadeuszowi Doktórowi. Autorzy tomu podejmują niezwykle istotną i aktualna problematykę pluralizmu religijnego i różnych ...

58.80

Religion and Social Change in Post-communist Europe Borowik Irena, Tomka Miklos (eds.)

Religion and Social Change in Post-communist Europe

Irena Borowik z Instytutu Religioznawstwa UJ od kilku lat jest inicjatorką międzynarodowych spotkań socjologów podejmujących problematykę przemian zachodzących w krajach Europu Centralnej i Wschodniej. ...

33.60

Religions and Identities in Transition Borowik Irena, Zawiła Małgorzata (eds.)

Religions and Identities in Transition

There are a lot of questions concerning the relationship between identity and religion. How does religion influence social identity? Has it a formative role for the structures ...

51.45

Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność. Geje i lesbijki w Europie Zachodniej od początku ery chrześcijańskiej do końca XIV wieku Boswell John

Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność. Geje i lesbijki w Europie Zachodniej od początku ery chrześcijańskiej do końca XIV wieku

Książka Johna Boswella ukazała się w USA w roku 1980 i wzbudziła ogromne zainteresowanie oraz uznanie w świecie ze względu na podjęty temat, analizę bogatych źródeł faktograficznych i postawienie ...

47.25

W drodze do Santiago de Compostela Burdziej Stanisław

W drodze do Santiago de Compostela

Autora zafascynował renesans najsłynniejszej ze średniowiecznych dróg pielgrzymkowych, który miał miejsce w drugiej połowie XX wieku. W swojej pracy skupia się on głównie na zmianach ...

23.10

Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych Burdziej Stanisław

Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych

Stanisław Burdziej podjął ważny temat dotyczący „ducha” ustroju i działania największego dziś mocarstwa światowego, wpływającego na bieg spraw tego świata, w tym również naszego ...

33.60

Bohater o tysiącu twarzy Campbell Joseph

Bohater o tysiącu twarzy

Przez trzy dekady, od kiedy odkryłem Bohatera o tysiącu twarzy, książka ta nie przestaje mnie fascynować i inspirować. Joseph Campbell przygląda się badawczo kolejnym wiekom i pokazuje, że wszystkich ...

59.00

Religie publiczne w nowoczesnym świecie Casanova Jose

Religie publiczne w nowoczesnym świecie

Książka natychmiast po wydaniu zyskała niegasnącą po dziś dzień popularność. W 1995 roku Jose Casanova otrzymał prestiżową nagrodę Society for the Scientific Study of Religion Distinguished Book Award, ...

36.75

Prawa i wolności religijne we współczesnej Polsce. Ustawodawstwo a realia społeczno-kulturowe Cebula Sławomir

Prawa i wolności religijne we współczesnej Polsce. Ustawodawstwo a realia społeczno-kulturowe

Książka stanowi wieloaspektową analizę praw i wolności religijnych w Polsce po transformacji ustrojowej 1989 roku. Jej wieloaspektowość polega na prezentacji stanu prawnego rozszerzonego o szereg uwarunkowań ...

36.00

Kataryzm włoski. Historia i doktryna Czarnecki Piotr

Kataryzm włoski. Historia i doktryna

Do istotnych zalet pracy zaliczam jej logiczną i uzasadnioną konstrukcję, umożliwiającą czytelnikowi wniknięcie w niełatwą problematykę doktryny i wierzeń religijnych katarów włoskich. Tytułowe ...

56.00

Struktura mitów. W stronę metonimii Czeremski Maciej

Struktura mitów. W stronę metonimii

Struktura mitów należy pod wieloma względami do wyjątkowych. Imponuje nie tylko rozmiarami, olbrzymim i wartościowym zapleczem bibliograficznym, w tym w dużym zakresie obcojęzycznym, licznymi ...

49.35

Droga do doskonałości w tradycji Ćaitanji. Wybrane aspekty praktyki religijnej w wisznuizmie bengalskim Czyżykowski Robert

Droga do doskonałości w tradycji Ćaitanji. Wybrane aspekty praktyki religijnej w wisznuizmie bengalskim

Autor zajmuje się analizą doktryny i praktyki religijnej wisznuizmu bengalskiego (tradycji Ćajtanji) popularyzowanej w Polsce przez hinduistyczne ruchy religijne. Mamy do czynienia próbą rekonstrukcji ...

30.45

Ciało mistyczne i fizyczne w tradycji wisznuizmu sahadźija Czyżykowski Robert

Ciało mistyczne i fizyczne w tradycji wisznuizmu sahadźija

Książka imponuje szerokim zakresem badawczym, przy jednoczesnym wnikliwym potraktowaniu szczegółowych zagadnień. Problematyka jakiej podjął się autor jest niezwykle trudna, a pole badawcze konieczne ...

49.00

Socjologia religii Davie Grace

Socjologia religii

Socjologia religii jest książką na dzień dzisiejszy wieńczącą rozmaite nurty zainteresowań Grace Davie. Stanowi swoistą sumę jej refleksji nad teoretycznymi, empirycznymi i porównawczymi aspektami ...

57.75

Świat magiczny. Prolegomena do historii magizmu de Martino Ernesto

Świat magiczny. Prolegomena do historii magizmu

De Martino postawił sobie za cel przedyskutowanie obiektywności zjawisk paranormalnych dokonywanych zarówno przez prymitywnych szamanów, jak i przez media oraz podmioty badań ...

49.00

Apostazja w Adversus Haereses Ireneusza z Lyonu Dekert Tomasz

Apostazja w Adversus Haereses Ireneusza z Lyonu

Rozdział trzeci traktuje o apostatycznym rozumieniu grzechu pierwszych rodziców. Rozważania Autora na ten temat są bardzo ciekawe i odważę się powiedzieć, że choć powołuje się na fundamentalne ...

39.00

Mowa olimpijska o religii i pięknie Dion z Prusy

Mowa olimpijska o religii i pięknie

Dion z Prusy to jeden z najsławniejszych mówców antycznych. Poglądy zawarte w jego mowach dotyczą kwestii filozoficznych, literackich, politycznych, historycznych i religijnych. Stanowią ...

14.70

Sekularyzacja: Trzy poziomy analizy Dobbelaere Karel

Sekularyzacja: Trzy poziomy analizy

Sekularyzacja: trzy poziomy analizy jest jedną z niewielu publikacji systematycznie prezentujących zagadnienia dotyczące zjawiska sekularyzacji. Na podstawie istniejących opracowań teoretycznych autor ...

54.60


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2018 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt