Religioznawstwo

Sekularyzacja - desekularyzacja - nowa duchowość. Studium socjologiczne Mariański Janusz

Sekularyzacja - desekularyzacja - nowa duchowość. Studium socjologiczne

Obecnie socjologowie religii są o wiele bardziej ostrożni w wydawaniu jednoznacznych ocen dotyczących religijności współczesnych społeczeństw niż ich koledzy sprzed kilku dekad XX wieku. W warunkach ...

55.00

Religia w kontekście społecznym McGuire Meredith B.

Religia w kontekście społecznym

Skoro społeczeństwo nowoczesne faktycznie zmierza w kierunku coraz większej racjonalności funkcjonalnej, proces ten wiąże się z problemami na dwóch poziomach: ulokowaniem indywidualnego poczucia ...

59.00

Wiedźmy, święte i boginie. Postać kobiety w wierzeniach Indian z gór Zongolica w Meksyku Michalik Piotr Grzegorz

Wiedźmy, święte i boginie. Postać kobiety w wierzeniach Indian z gór Zongolica w Meksyku

Autor nie ufa ani stereotypom, ani archetypom, stawia na szczegółową i dyskursywną analizę solidnie osadzoną w bogatym materiale źródłowym. […] Książka opiera się przede wszystkim ...

39.00

Polityka i religia. Wielka przemiana Michel Patrick

Polityka i religia. Wielka przemiana

Najnowsza książka Patricka Michela stanowi podsumowanie procesu przemian - przechodzenia społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej od systemu noszącego wszystkie cechy totalizmu do współczesnej demokracji. ...

18.90

Pochodzenie eposu bohaterskiego. Wczesne formy i archaiczne zabytki Mieletinski Eleazar

Pochodzenie eposu bohaterskiego. Wczesne formy i archaiczne zabytki

Pochodzenie eposu bohaterskiego jest próbą uchwycenia procesu wyodrębniania się literatury z pierwotnej dziedziny mitu. Opierając się na ogromnym materiale faktograficznym, obejmującym najstarsze ...

57.75

Duchowość ponowoczesna Mielicka-Pawłowska Halina

Duchowość ponowoczesna

Duchowość ponowoczesna. Studium z zakresu socjologii jakościowej jest opisem ponowoczesnej religijności określanej jako prywatna, indywidualna, ale i pozainstytucjonalna forma wiary w istnienie ...

58.00

Mistycyzm pentekostalny w Polsce Migda Andrzej

Mistycyzm pentekostalny w Polsce

Podjęty przez Autora temat jest niezmiernie aktualny, gdyż mistyczny aspekt religijności cieszy się żywym zainteresowaniem naukowym w całym świecie. […] W książce można zauważyć godną podziwu dbałość ...

47.00

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce jako Kościół wyboru Modnicka Noemi

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce jako Kościół wyboru

Ewangeliczni chrześcijanie nie byli do tej pory przedmiotem żadnych poważniejszych prac naukowych pomimo tego, że istnieją na terenach polskich już ponad 90 lat. Działo się tak, być może, dlatego, że nawet ...

29.40

Nowoczesność i fundamentalizm. Ruchy antymodernistyczne w chrześcijaństwie Motak Dominika

Nowoczesność i fundamentalizm. Ruchy antymodernistyczne w chrześcijaństwie

W Polsce na temat fundamentalizmu religijnego prawie nie ma naukowych opracowań. Do tej pory potrzeba było sięgać do literatury zachodniej. Współczesny fundamentalizm – zdaniem Autorki - to ...

27.30

Duchowość ponowoczesna. Ruch Reiki w Polsce Możdżyński Paweł

Duchowość ponowoczesna. Ruch Reiki w Polsce

Głównym zagadnieniem w pracy Pawła Możdżyńskiego jest światopogląd, mentalność, oraz różne sposoby doświadczania i praktykowania Reiki w Polsce. Autor bada zjawisko Reiki jako jedną z reakcji ...

32.55

Nowe wspólnoty - socjologiczne hybrydy. Analiza zjawiska na przykładzie wspólnoty Le Verbe de Vie Mrozowska Jolanta

Nowe wspólnoty - socjologiczne hybrydy. Analiza zjawiska na przykładzie wspólnoty Le Verbe de Vie

Pracę tę przestudiowałem dokładnie i z wielkim zainteresowaniem jako socjolog religii. Szczególnie doceniam w niej rozpoznanie oraz analizę specyfiki i stylu życia tej nowej wspólnoty ...

30.45

O powinności Boga. Pelagiusz, Pascal i fenomenologia donacji Nawrocki Andrzej

O powinności Boga. Pelagiusz, Pascal i fenomenologia donacji

Autor ukazuje istotną i dotąd nie analizowaną ciągłość między starożytną myślą pelagiańską a dzisiejszą fenomenologią chrześcijańską. Fenomenologia donacji jest trwałym rysem myśli religijnej i filozoficznej ...

29.40

Mniejszość zaratusztriańska we współczesnym Teheranie. O tożsamości zbiorowej w kontekście dominacji szyickiej Niechciał Paulina

Mniejszość zaratusztriańska we współczesnym Teheranie. O tożsamości zbiorowej w kontekście dominacji szyickiej

Książkę uważam za bardzo wartościową, wypełnia ona istotną lukę w naszej wiedzy o społeczeństwie współczesnego Iranu. Teoria konstruowania tożsamości zbiorowej, twórczo i krytycznie zastosowana ...

49.00

Rytuały oczyszczenia na starożytnym Bliskim Wschodzie. Studium mezopotamskich, anatolijskich i ugaryckich technik magicznych Nowicki Stefan

Rytuały oczyszczenia na starożytnym Bliskim Wschodzie. Studium mezopotamskich, anatolijskich i ugaryckich technik magicznych

Autor zapoznał się z rozmaitymi technikami magicznymi, występującymi w starożytności na zasygnalizowanym w tytule obszarze i opisuje je bardzo precyzyjnie a nawet szczegółowo. W ten sposób ...

41.00

Julian Apostata jako reformator religijny Olszaniec Szymon

Julian Apostata jako reformator religijny

Praca Julian Apostata jako reformator religijny podejmuje tematykę rządów ostatniego cesarza – poganina na rzymskim tronie, którego samodzielne rządy (361-363 n.e.) kojarzą ...

16.80

Protestancka kulltura słowa Pasek Zbigniew (red.)

Protestancka kulltura słowa

Łacińska etymologia słowa kultura (łac. colere) odsyła do uprawy i pielęgnowania. Zatem zaproponowany w tytule tomu zwrot „protestancka kultura słowa” oznacza pielęgnowanie tak Słowa pisanego ...

37.80

Grzech. Studium z socjologii moralności Pawlik Wojciech

Grzech. Studium z socjologii moralności

Książka ujawnia stopniowe wycofywanie się mentalności normatywnej ze świadomości zbiorowej, i to w obszarze, w którym funkcjonowała ona najgłębiej; ufundowana na pojęciu transcendencji i przenikająca ...

38.85

Organizacja konwersji Ruchu Focolari Pawliszak Piotr

Organizacja konwersji Ruchu Focolari

Nowatorska książka przedstawiająca mało znany z perspektywy naukowej Ruch Focolari. Autor posługując się wyśmienitym warsztatem naukowym przybliża czytelnikowi arkana zjawiska. Ruch Focolari to grupa mało ...

32.55

Ukraina. Polityka i mistyka Pawluczuk Włodzimierz

Ukraina. Polityka i mistyka

Książka o współczesnej Ukrainie, omawiająca zawartość i mistyczne źródła idei narodowych. Rozkład wewnętrzny prawosławia na Ukrainie związany jest z szerzeniem się różnych kultów ...

17.85

Oblicza wiary Pawluczuk Włodzimierz

Oblicza wiary

Istnieje wiele typów wiary. Wiara w Pismo Święte i w Kościół będący depozytariu¬szem tajemnicy objawienia nie jest rezultatem kognitywnych deliberacji rozsądku, ale stanem ufności w Kościół ...

44.00

Kapitalizm w Europie czyli raz jeszcze o sile sprawczej religii Pawnik Wojciech

Kapitalizm w Europie czyli raz jeszcze o sile sprawczej religii

W pracy podjęto problemy dyskutowane wielokrotnie w poważnej literaturze naukowej. Związki między rozwojem kapitalizmu i dziedzictwem etyki protestanckiej podejmowane były, wśród wielu innych, ...

28.35

W poszukiwaniu tożsamości. Rasizm w amerykańskich koncepcjach religijnych Peck Anna

W poszukiwaniu tożsamości. Rasizm w amerykańskich koncepcjach religijnych

Czy słuszne są przedstawienia Jezusa jako blondyna o niebieskich oczach? Czy raczej powinien być przedstawiany jako ciemnoskóry mężczyzna o krótkich kręconych włosach? Czy wizerunki Czarnej ...

32.55

Trzecia Świątynia Jerozolimska w koncepcjach chrześcijańskiego syjonizmu w Stanach Zjednoczonych Peck Anna

Trzecia Świątynia Jerozolimska w koncepcjach chrześcijańskiego syjonizmu w Stanach Zjednoczonych

Czy współczesna odbudowa starożytnej Świątyni jerozolimskiej stanowi konieczność historyczną i teologiczną? Czy nowa świątynia, o której mówi Apokalipsa świętego Jana powinna być rozumiana ...

40.95

Od islamu imigrantów do islamu obywateli. muzułmanie w krajach Europy Zachodniej Pędziwiatr Konrad

Od islamu imigrantów do islamu obywateli. muzułmanie w krajach Europy Zachodniej

W wyniku nasilenia się po drugiej wojnie światowej procesów migracyjnych w krajach Europy Zachodniej mieszka dzisiaj około 14 milionów muzułmanów. To, iż islam stał się drugą pod względem ...

36.75

Wychowanie we wspólnocie z Qumran Pilarz Krzysztof

Wychowanie we wspólnocie z Qumran

Autor w omawianym tekście wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematu, zarówno w zakresie wiedzy pedagogicznej (historia wychowania), jak też biblijnej (zwłaszcza okresu międzytestamentalnego) ...

44.00

Socjologia religii. Antologia tekstów (wyd. III) Piwowarski Władysław

Socjologia religii. Antologia tekstów (wyd. III)

Proponowany przez Władysława Piwowarskiego wybór tłumaczeń jest obszernym wprowadzeniem w teoretyczną przestrzeń socjologii religii. Obejmuje zarówno klasyczne teksty socjologii religii, ...

55.00

Religijność wiernych Starokatolickiego Kościoła Mariawitów. Studium historyczno-socjologiczne Podgórski Ryszard

Religijność wiernych Starokatolickiego Kościoła Mariawitów. Studium historyczno-socjologiczne

Mariawityzm to wspólnota religijna powstała w drugiej połowie XIX w. na ziemiach polskich z inicjatywy Feliksy M. Kozłowskiej. Powołana przez nią do życia wspólnota stawiała sobie za cel ...

15.23

Powołania kapłańskie w Towarzystwie Salezjańskim w Polsce Postawa Andrzej SDB

Powołania kapłańskie w Towarzystwie Salezjańskim w Polsce

Książka ta jest starannie opracowaną analizą wyników autorskich badań empirycznych, które Autor sam zaplanował i wykonał wśród kleryków seminariów duchownych należących ...

33.60

Morfologia bajki magicznej Propp Władimir

Morfologia bajki magicznej

Praca Morfologia bajki magicznej jest prekursorskim dziełem w zakresie analizy materiału bajkowego. Propp wprowadził w niej nowe spojrzenie na bajkę oparte na strukturze zjawiska, a nie jego wielokształtnej ...

43.00

W cieniu Antychrysta. Idee staroobrzędowców w XVII w. Przybył Elżbieta

W cieniu Antychrysta. Idee staroobrzędowców w XVII w.

Wiek XVII, a więc okres reformy Nikona, to okres w historii prawosławia bardzo ważny. Konsekwencje rozłamu spowodowanego reformą trwają po dziś dzień, a Polska jest jednym z krajów, które ...

17.85

Oblicza gnozy Przybył Elżbieta (red.)

Oblicza gnozy

Gnoza już od wileu wieków jest źródłem i inspiracją zarówno różnorodnych herezji, jak i płodnych kulturowo nowych idei. Proponowana książka jest dziełem ludzi młodych, studentów ...

33.60

Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język i religia. Przybył Elżbieta (red.)

Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język i religia.

Książka jest owocem konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Religioznawstwa UJ w Krakowie. Autorzy poświęcili swoją uwagę związkom zachodzącym pomiędzy religią a sposobem wypowiadania się na ...

34.65

Nadprzyrodzone Przybył Elżbieta (red.)

Nadprzyrodzone

Dzieło to jest zbiorem artykułów kilkudziesięciu autorów, których celem jest uchwycenie pewnej iskry wieczności, elementu nadprzyrodzonego w człowieku, życiu społecznym i kulturze. ...

37.80

Religia wobec historii, historia wobec religii Przybył Elżbieta (red.)

Religia wobec historii, historia wobec religii

Wpływ historii na kształt religii, jak i religii na kształt historii jest oczywisty. Zadaniem tej książki nie jest próba udowadniania tego, co po wielokroć było już dowiedzione. Autorzy zamieszczonych ...

49.35

Rytuał i religia w rozwoju ludzkości Rappaport Roy Abraham

Rytuał i religia w rozwoju ludzkości

Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, książka wydana pośmiertnie jako kompendium przemyśleń Rappaporta nad naturą sacrum, jest prawdziwym traktatem dotyczącym roli religii w powstaniu i podtrzymywaniu ...

47.25

Ramakriszna. Filozof - mistyk - święty Ruchel Małgorzata

Ramakriszna. Filozof - mistyk - święty

Na osobę i dokonania Ramakriszny można spojrzeć z różnych punktów widzenia (…). Indyjski mędrzec jest zarówno autorytetem religijnym, które określa co dobre, a co złe, ...

21.00

Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej (wyd. III poprawione) Rudolph Kurt

Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej (wyd. III poprawione)

Gnoza, która jak cień towarzyszy religii, także chrześcijaństwu, dzisiaj znów pociąga wielu ludzi spragnionych duchowych przeżyć, tajemnicy i pewności, uwolnienia od winy, może od odpowiedzialności ...

54.00

Religia i polskość na Zaolziu Rusek Halina

Religia i polskość na Zaolziu

W obrazie życia religijnego mieszkańców Czech, w tym czeskiego Śląska, aktywność religijna Polaków zaolziańskich jawi się jako szczególnie intensywna i silniejsza niż Czechów. ...

22.05

Tam gdzie pustka staje się światłem. Symbol światła w doktrynie i praktykach siddhajogi Sacha-Piekło Małgorzata

Tam gdzie pustka staje się światłem. Symbol światła w doktrynie i praktykach siddhajogi

Małgorzata Sacha-Piekło w swych badaniach koncentruje się na religiach Dalekiego Wschodu. W swej najnowszej pracy skupia się na analizie i interpretacji symboliki światła w siwaizmie a konkretnie w siddha ...

19.95

Gnoza, gnostycyzm, literatura Sienkiewicz Barbara, Dobkowski Mariusz, Jocz Artur (red.)

Gnoza, gnostycyzm, literatura

Książka jest pracą zbiorową o charakterze interdyscyplinarnym: jej autorami są literaturoznawcy, religioznawcy i filozofowie. Powzięli oni zamiar zbadania w jaki sposób tradycja gnozy lub jej kategorie ...

46.00

Jezus Magus. Pierwotne chrześcijaństwo w kręgu magii Sieradzan Jacek

Jezus Magus. Pierwotne chrześcijaństwo w kręgu magii

Książka próbą przedstawienia hipotezy uzanjącej Jezusa za maga. Autor czyni to w ramach szerszego kontekstu społeczno – kulturowego poprzez ukazanie powiązań wczesnego chrześcijaństwa z magicznymi ...

30.45

EUOI. Studia z symbolizmu i metaforyzacji katoptrycznej Sikora Tomasz

EUOI. Studia z symbolizmu i metaforyzacji katoptrycznej

Książka jest szerokim i niezwykle kompetentnym przedstawieniem symbo-liki katoptrycznej - związanej ze zwierciadłami, kamieniami szlachetnymi i wszelkimi odbiciami. Autor ukazuje różnorodne funkcje, ...

35.70

Użycie substancji halucynogennych a religia Sikora Tomasz

Użycie substancji halucynogennych a religia

Jest to dzieło o unikalne wartości poznawczej i dydaktycznej. Powodem tego stwierdzenia jest fakt, że autor dokonał po raz pierwszy w literaturze religioznawczej syntezy w zakresie wszechstronnego przeglądu ...

35.00

Native Faith. Polish Neo-Paganism at the Brink of the 21st Century Simpson Scott

Native Faith. Polish Neo-Paganism at the Brink of the 21st Century

Proponowana książka dotyczy specyficznej kategorii nowych ruchów religijnych, określanych mianem ruchów neopogańskich. Autor przedstawia panoramę neopogaństwa polskiego, tych ruchów, ...

26.25

Religia w Brazylii Siuda-Ambroziak Renata

Religia w Brazylii

Książka podnosi ważny problem naukowy i poznawczy z zakresu religioznawstwa, dotyczący religii i religijności w Brazylii, widzianych w kontekście historycznych i współczesnych uwarunkowań społeczno-kulturowych ...

46.00

Żydowskie ugrupowania religijne w Państwie Izrael. Polityczna rola ortodoksyjnego judaizmu Skorek Artur

Żydowskie ugrupowania religijne w Państwie Izrael. Polityczna rola ortodoksyjnego judaizmu

Książka jest ciekawą i wartościową pozycją wydawniczą na naszym rynku, wypełnia boleśnie odczuwaną lukę w wiedzy o państwie Izrael i jego problemach, które poniekąd są następstwem wcześniejszych, ...

46.00

Homoseksualizm - perspektywa interdyscyplinarna Slany Krystyna, Kowalska Beata, Śmietana Marcin (red.)

Homoseksualizm - perspektywa interdyscyplinarna

Niniejsza praca jest próbą opisu zmieniającego się na naszych oczach świata, w którym następuje przemiana intymnych relacji, powstają nowe formy zażyłości, odbiegające od tego, co przekazuje ...

36.75

Mitologia skandynawska w epoce Wikingów Słupecki Leszek

Mitologia skandynawska w epoce Wikingów

Świat mitycznych istot pogańskich Skandynawii jest szczególnie bogaty. Zaludniają go dwa rody bogów - Asowie i Wanowie oraz liczne zastępy nadnaturalnych istot - Olbrzymów, Karłów, ...

45.00

Przemiana. W stronę teorii duchowości Socha Paweł M.

Przemiana. W stronę teorii duchowości

Kluczowym pojęciem dla duchowości analizowanej w perspektywie psychologicznej jest proces przemiany determinowany zarówno aspektami biograficznymi, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi. Istotą duchowej ...

49.00

Bogowie nocy. Motywy astralne w religiach Mezopotamii. Sołtysiak Arkadiusz

Bogowie nocy. Motywy astralne w religiach Mezopotamii.

Ciekawe rozwiązania problemów religii i mitologii, erudycja, kompetencja i bardzo solidny warsztat naukowy to tylko niektóre zalety tej pracy. Mimo tego, że ma ona charakter stricte religioznawczy ...

29.40


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2017 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt