Religioznawstwo

Symbolizm na nowo przemyślany Sperber Dan

Symbolizm na nowo przemyślany

Sperber wpisuje się w tendencje rozwojowe antropologii w ostatnich dziesięcioleciach. Tak jak wielu badaczy reprezentujących odmienne od niego orientacje teoretyczne, stara się pokazać interakcyjny, ...

33.60

Nowy Ateizm. Analiza krytyczna Starzyński Mikołaj

Nowy Ateizm. Analiza krytyczna

To książka wyjątkowa na naszym rynku. Ukazuje ona bowiem Nowy Ateizm nie z perspektywy wyzwań, jakie stawia on wierze, lecz z perspektywy głoszonego przezeń systemu wartości i skrytego za nim projektu ...

35.00

Miscellanea Islamica. Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych Stawiński Piotr (red.)

Miscellanea Islamica. Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych

Złożoność sytuacji społeczno-politycznej współczesnego świata sprawia, że pisanie o islamie jest dziś trudniejsze i obarczone większym ciężarem odpowiedzialności. Intelektualna rzetelność wymaga ...

44.00

Religia i naród. Inspiracje katolickie w myśli ruchu narodowego w Polsce współczesnej (1989-2001) Strutyński Maciej

Religia i naród. Inspiracje katolickie w myśli ruchu narodowego w Polsce współczesnej (1989-2001)

Od przeszło stu lat idea narodowa znajduje swoje miejsce w polskiej myśli politycznej. Okresem jej największego rozkwitu były lata II RP. Po upadku w Polsce reżimu komunistycznego, który w każdy ...

35.70

Szafrański Adam

"Nowa antropologia" wobec dawniejszych koncepcji religii i magii

Książka stanowi próbę polemiki z podejściami do religii i magii takich szkół antropologicznych jak funkcjonalizm klasyczny i strukturalny. Poglądy przedstawicieli tych kierunków autor ...

15.75

Etnologia religii Szyjewski Andrzej

Etnologia religii

Etnologia religii jest pierwszym polskim podręcznikiem systematyzującym wiedzę o religiach kultur tradycyjnych, pozostających zwykle poza polem zainteresowania historii religii. Opierając się na adaptacyjnych ...

58.00

Religie Australii Szyjewski Andrzej

Religie Australii

W polu zainteresowań Andrzeja Szyjewskiego religie społeczeństw prymarnych zajmują poczesne miejsce. Religie Australii to pierwsza na polskim rynku wydawniczym analiza religii Aborygenów prowadzona ...

28.35

Mitologia australijska jako nośnik tożsamości Szyjewski Andrzej

Mitologia australijska jako nośnik tożsamości

Andrzej Szyjewski nie zawodzi i tym razem. Jego najnowsza książka poświęcona mitologii i tożsamości rdzennych mieszkańców Australii zachwyca subtelną narracją, znakomitym językiem (a to wcale nie ...

52.00

Tradycje i legendy ludów Afryki Północnej Szymański Edward

Tradycje i legendy ludów Afryki Północnej

Brak opisu.                                            ...

7.56

Edukacja a problemy ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II Szymczak Wioletta

Edukacja a problemy ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II

Książka jest pierwszą na rynku polskim tak dogłębną analizą podejścia papieża Jana Pawła II - w kontekście oficjalnego nauczania kościoła katolickiego- do problemu ubóstwa i edukacji. Wykazana zależność ...

28.35

Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego Szyszlak Elżbieta, Szyszlak Tomasz (red.)

Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego

Autorom udało się uniknąć czarno-białego dyskursu w kategoriach konfliktu cywilizacji. Praca stanowi owoc wspólnego przedsięwzięcia, w którym z różnych perspektyw badawczych ...

38.00

Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym Szyszlak Elżbieta, Szyszlak Tomasz (red.)

Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym

Wybór tematu kolektywnej monografii należy uznać za trafny, na co wskazuje aktualność analizowanych treści poszczególnych rozdziałów. Dekompozycja westfalskiego ładu ...

49.00

Guru - między tradycja a współczesnością Świerzowska Agata

Guru - między tradycja a współczesnością

Jest to unikalne, nie tylko w polskiej literaturze przedmiotu, studium postaci, czy wręcz instytucji guru. Choć z pojęciem guru i jego rolą w kulturze indyjskiej zetknęli się właściwie wszyscy zainteresowani ...

41.00

Religia - System - Ewolucja Trzcińska Izabela (red.)

Religia - System - Ewolucja

Osnową, o ważkim tu znaczeniu, jest zarówno osoba jak i dzieło niedawno zmarłego koryfeusza polskiego religioznawstwa prof. Andrzeja Wiercińskiego, która to obecność zaznacza się w wielu ...

30.45

Mit Wolności w cyberkulturze Trzciński Łukasz

Mit Wolności w cyberkulturze

Motywem przewodnim, który autor systematycznie i logicznie rozwija, jest pytanie o kondycję ludzkiej wolności w rozwijającej się cyberkulturze, jej specyfikę oraz wpływ wzorów transmitowanych ...

37.00

Mity współczesnej duchowości Trzciński Łukasz (red.)

Mity współczesnej duchowości

W prezentowanej książce przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych zastanawiają się nad obecnością mitu w świadomości i nieświadomości współczesnych społeczeństw. Rewolucja w sposobach komunikacji ...

33.60

Las symboli. Aspekty rytuałów u ludu Ndembu Turner Victor

Las symboli. Aspekty rytuałów u ludu Ndembu

Trudno, może poza Lévi-Straussem, znaleźć antropologa, który bardziej niż Victor Turner (1920-1983) wpłynął na kształt współczesnej humanistyki w tak wielu dziedzinach. Zrewolucjonizował ...

50.40

Dwa bieguny ewolucjonizmu. Nauka i religia w poznawczym wyścigu zbrojeń Tyrała Radosław

Dwa bieguny ewolucjonizmu. Nauka i religia w poznawczym wyścigu zbrojeń

Podstawowym czynnikiem różnicującym teologię i nauki szczegółowe, najistotniejszym z mojego punktu widzenia, jest zakres przedmiotowy tych dyscyplin. Nauka jest przedsięwzięciem naturalistycznym, ...

25.20

Zbory Niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948-1970. Wybór materiałów Urban Kazimierz

Zbory Niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948-1970. Wybór materiałów

Zbory Niemieckie Kościoła E-A w Polsce powojennej powstały na przełomie lat 40. i 50. jako twór tymczasowy. Mimo tego, że funkcjonowały w systemie komunistycznym przetrwały w tej postaci aż do lat ...

44.10

Kościół prawosławny w Polsce 1944-56. Studia i materiały Urban Kazimierz

Kościół prawosławny w Polsce 1944-56. Studia i materiały

Kolejna książka Kazimierza Urbana poświęcona Kościołowi prawosławnemu w Polsce obejmuje swym zakresem trudne lata powojenne. Jak słusznie zauważa autor, polityka państwa polskiego wobec mniejszości religijnych ...

17.85

Luteranie i metodyści na mazurach 1945-56. Wybór materiałów. Urban Kazimierz

Luteranie i metodyści na mazurach 1945-56. Wybór materiałów.

Kazimierz Urban w prezentowanej książce szeroko zarysowuje sytuację wyznaniową na Mazurach po II wojnie światowej, na tle stosunków między Kościołem Ewnagelicko-Augsburskim oraz ...

39.90

Typy doświadczenia religijnego. Buddyzm, islam, chrześcijaństwo Wach Joachim

Typy doświadczenia religijnego. Buddyzm, islam, chrześcijaństwo

Konstatacje Wacha nadal mają walor ważnego tropu teoretycznego przy rozróżnieniu tego, co rzeczywiście religijne od tego, co takim nie jest, chociaż jest do niego czasem bardzo podobne. Dotyczy ...

44.00

Socjologia religii. Dzieła zebrane. Etyka gospodarcza religii światowych Weber Max

Socjologia religii. Dzieła zebrane. Etyka gospodarcza religii światowych

Jest to drugie wydanie monumentalnego dzieła Maxa Webera Socjologia religii. Etyka gospodarcza religii światowych. Poprzednie trzy tomy zostały zebrane w jednym dużym zbiorze. W dziele tym Weber analizuje ...

105.00

Etyka gospodarcza religii światowych. Tom I: taoizm i konfucjanizm Weber Max

Etyka gospodarcza religii światowych. Tom I: taoizm i konfucjanizm

Weber badał religię ze specyficznego punktu widzenia. Nie interesował się – jak sam twierdził – „istotą” religii, lecz warunkami i skutkami religii jako pewnego rodzaju działania ...

31.50

Etyka gospodarcza religii światowych. Tom II: hinduizm i buddyzm Weber Max

Etyka gospodarcza religii światowych. Tom II: hinduizm i buddyzm

Weber badał religię ze specyficznego punktu widzenia. Nie interesował się – jak sam twierdził – „istotą” religii, lecz warunkami i skutkami religii jako pewnego rodzaju działania ...

31.50

Etyka gospodarcza religii światowych. Tom III: starożytny judaizm Weber Max

Etyka gospodarcza religii światowych. Tom III: starożytny judaizm

Weber badał religię ze specyficznego punktu widzenia. Nie interesował się – jak sam twierdził – „istotą” religii, lecz warunkami i skutkami religii jako pewnego rodzaju działania ...

31.50

Fenomenologia religii Widengren Geo

Fenomenologia religii

Celem fenomenologii religii jest klasyfikacja rozmaitych przejawów religii; nauka ta pragnie przedstawiać religię w taki sposób, w jaki jawi się ona w swoich zmiennych przejawach życia. (...) ...

59.85

Magia i religia. Szkice z antropologii religii. Wierciński Andrzej

Magia i religia. Szkice z antropologii religii.

Książka przygotowana na bazie wieloletnich wykładów prowadzonych na Uniwersytetach Warszawskim i Jagiellońskim. Jest to pierwsze zwarte wydanie w języku polskim tekstów, które prezentowane ...

31.50

Magia i religia. Szkice z antropologii religii (wyd. III) Wierciński Andrzej

Magia i religia. Szkice z antropologii religii (wyd. III)

Objaśnij mi, jakim (jesteś) człowiekiem?
Po dziewiętnaste, również powiedz, znający prawdę!
W jakiej Świątyni znajduje się to, co nazywa się świadomością?
Po dwudzieste, powiedz, ...

58.80

Przez wodę i ogień. Biblia i Kabała Wierciński Andrzej

Przez wodę i ogień. Biblia i Kabała

6: Gdy ogarnęły wszystko wielkie wody,
Niosąc zarodek i stwarzając ogień,
Bogów się wtedy wytworzyło życie -
Jakiemuż bogu złożymy ofiarę?
7: On w swej potędze patrzył ...

21.00

Religijność a tolerancja. Obszary zależności Wysocka Ewa

Religijność a tolerancja. Obszary zależności

Proponowana książka ma interdyscyplinarny charakter. Autorka porusza się po obszarach psychologii, socjologii religii, pedagogiki i religioznawstwa. Naczelnym tematem jest omówienie charakteru zależności ...

27.30

O zaświatach niedalekich i cudach nienadzwyczajnych. Zając Paweł

O zaświatach niedalekich i cudach nienadzwyczajnych.

Prezentowana książka przynosi całkiem nowe spojrzenie na kwestię ludowego obrazu świata. Zaproponowana przez Autora i swoiście przez niego interpretowana kategoria „nieoswojonego” może być ...

31.50

Między triumfalizmem a poczuciem zagrożenia. Kościół rzymskokatolicki w Polsce współczesnej w oczach swych przedstawicieli Załęcki Paweł

Między triumfalizmem a poczuciem zagrożenia. Kościół rzymskokatolicki w Polsce współczesnej w oczach swych przedstawicieli

Praca Pawła Załęckiego jest unikalnym na gruncie socjologii w Polsce studium poświęconym publicznemu wizerunkowi Kościoła rzymskokatolickiego. O wspomnianej unikalności decyduje przede wszystkim zamiar ...

25.20

New Age. Filozofia, religia i paranauka Zamojski Adam

New Age. Filozofia, religia i paranauka

Koncepcje Nowej Ery maja swoja wartość, ale też występuje tu większe niż gdzie indziej ryzyko komercyjnej eksploatacji i uczynienia z nich swojego rodzaju "opium dla ludu". New Age, majac pretensje ...

35.70

Mit Junga Zasuń Anna

Mit Junga

Struktura książki pomaga odkryć Jungowskie doświadczenie metanoiczno-psychotyczne. To doświadczenie chce zrozumieć sam Jung, a także autorka pracy. Podąża ona zatem w swoim procesie rozumienie drogą, którą ...

52.00

Religia i śmierć. Trajektoria umierania i jej religijne elementy na przykładzie środowisk hospicyjnych w Polsce Zawiła Małgorzata

Religia i śmierć. Trajektoria umierania i jej religijne elementy na przykładzie środowisk hospicyjnych w Polsce

Teoretyczną stronę rozprawy należy uznać za wzorcową i ocenić na bardzo wysokim poziomie. M. Zawiła posłużyła się we własnym projekcie badawczym ankietą wywiadu pogłębionego. Ten sposób kontaktu ...

30.45

Franza-Xavera Kaufmanna koncepcja socjologii religii Zduniak Agnieszka

Franza-Xavera Kaufmanna koncepcja socjologii religii

Autorka zebrała ogromny materiał ze wszystkich książek i artykułów F.-X. Kaufmanna dotyczących socjologii religii i dziedzin pokrewnych. Rekonstrukcja tych poglądów nie była rzeczą łatwą, ...

33.60

Spory wokół teorii sekularyzacji Zielińska Katarzyna

Spory wokół teorii sekularyzacji

Autorka szczegółowo analizuje tytułowe spory wokół teorii sekularyzacji. Warto podkreślić trzy najogólniejsze konstatacje, jakie wyłaniają z prowadzonych rozważań: teorie sekularyzacji ...

37.80

Na straży wiary prawdziwej. Zjawiska cudowne w polskim katolicyzmie ludowym Zieliński Ariel

Na straży wiary prawdziwej. Zjawiska cudowne w polskim katolicyzmie ludowym

Zjawiska cudowne należą do "naturalnego" pejzażu katolicyzmu ludowego czy też religii w ogóle. (...) Istnieją jednak w Polsce ośrodki, w których zachodzi dość mocne napięcie między ...

23.10

Tożsamość i religia. Ormianie w krakowskiej i lwowskiej diasporze Ziętek Dorota

Tożsamość i religia. Ormianie w krakowskiej i lwowskiej diasporze

Na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań socjologicznych i religioznawczych książka prezentuje specyfikę narodu ormiańskiego, którego losy, pomimo wielowiekowej obecności w Polsce, ...

38.85

Gdzie jest religia? Pięć dychotomii Thomasa Luckmanna Zwierżdżyński Marcin K.

Gdzie jest religia? Pięć dychotomii Thomasa Luckmanna

Nie jest wykluczone, że w naszym kraju nasilą się procesy sekularyzacji i prywatyzacji religii podobne do tych, jakie zachodzą w wysoko rozwiniętych społeczeństwach pluralistycznych […]. Opracowanie ...

36.75

Konstruowanie znaczeń religii w szkole. Analiza rzymskokatolickich, prawosławnych i zielonoświątkowych podręczników do katechezy w Polsce Zwierżdżyński Marcin K.

Konstruowanie znaczeń religii w szkole. Analiza rzymskokatolickich, prawosławnych i zielonoświątkowych podręczników do katechezy w Polsce

Praca dotyczy bardzo ważnej problematyki, analizowanej w sposób innowacyjny, niebanalny i bardzo rzetelny. Innowacyjnością i rzetelnością charakteryzuje się zarówno jej część teoretyczna, ...

49.00


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2017 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt