Religioznawstwo

Ethos pracy w doktrynie i praktyce Opus Dei

Ethos pracy w doktrynie i praktyce Opus Dei

Praca Jana Domaradzkiego doskonale wypełnia lukę w socjologicznych badaniach nad Opus Dei, ruchami religijnymi i ich rolą dla zmiany społecznej. Koncentrując się na socjologicznej interpretacji Autor umiejętnie ...

51.45

Kontakty papiestwa z Polską w latach Schizmy Zachodniej 1378 - 1415 Drabina Jan

Kontakty papiestwa z Polską w latach Schizmy Zachodniej 1378 - 1415

Autor ukazuje kształt kontaktów między papiestwem a Polską na podstawie źródeł zaczerpniętych z archiwum watykańskiego. W ten sposób czytelnik otrzymuje do rąk unikalną rekonstrukcję ...

6.51

Homo hierarchicus. System kastowy i jego implikacje Dumont Louis

Homo hierarchicus. System kastowy i jego implikacje

System kastowy i nasz system społeczny są tak odmienne w swoich ideologicznych podstawach, że z pewnością rzadko kiedy się zdarza, by człowiek współczesny był w stanie spokojnie czytać o kastach. ...

56.70

Na tropach sensów życia. Światopogląd i religia w biograficznych narracjach grekokatolików, rzymskich katolików i zielonoświątkowców Dyczewska Agnieszka

Na tropach sensów życia. Światopogląd i religia w biograficznych narracjach grekokatolików, rzymskich katolików i zielonoświątkowców

Przedmiotem książki jest analiza wywiadów biograficznych przeprowadzonych z mieszkańcami Przemyśla, deklarującymi się jako osoby wierzące, zaangażowane w struktury kościelne trzech wspólnot ...

42.00

Chrześcijaństwo i Europa (wyd. II) Flis Andrzej

Chrześcijaństwo i Europa (wyd. II)

Książka Andrzeja Flisa, filozofa, socjologa i antropologa kultury, dotyczy kultury i cywilizacji europejskiej, ujętej historycznie, analizowanej w perspektywie porównawczej kultur pozaeuropejskich, ...

46.20

Wicca i wiccanie. Od tradycji do wirtualnej wspólnoty Furman Renata

Wicca i wiccanie. Od tradycji do wirtualnej wspólnoty

Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że wicca - szacunkowo licząca 800 tysięcy wyznawców - jest zjawiskiem stosunkowo młodym na rynku religijnym. Jej początki sięgają w Wielkiej Brytanii lat pięćdziesiątych ...

31.50

Tradycja celtycka w życiu religijnym współczesnego społeczeństwa irlandzkiego Gierek Bożena

Tradycja celtycka w życiu religijnym współczesnego społeczeństwa irlandzkiego

Tradycja celtycka w Irlandii to temat od dawna wzbudzający zainteresowanie licznych badaczy. W przypadku Irlandii dwie tradycje – chrześcijańska i przedchrześcijańska- koegzystują w kulturze, religii, ...

34.65

Rzeczywistość Hebrajczyków Goldberg Oskar

Rzeczywistość Hebrajczyków

Goldberg rozumiał, że niekończący się łańcuch wojny, chaosu i zniszczenia, obecny w historii, nie wynika z jakiejś ludzkiej ułomności, lecz z niedoskonałości samego boga. „Konstrukcja świata”, ...

56.00

Słowo magiczne poddane technologii Grębecka Zuzanna

Słowo magiczne poddane technologii

Polska historia idei potrzebowała takiej syntezy. Nareszcie mamy pracę, w której współczesna mistyka wschodniej Słowiańszczyzny poddawana jest głębokiej kulturoznawczej egzegezie, nie ...

51.45

Religijność subiektywna Grotowska Stella

Religijność subiektywna

Książka Stelli Grotowskiej porusza niezwykle ciekawy problem, analizowany wcześniej m.in. przez T. Luckmanna, P. Bergera i D. Batsona - religijność subiektywną. Większość analiz skłania się ku teorii zanikania ...

14.70

Religia, cywilizacja, rozwój - wokół idei Jana Stachniuka Grott Bogumił

Religia, cywilizacja, rozwój - wokół idei Jana Stachniuka

Praca Bogumiła Grotta dotyczy ciekawego i kontrowersyjnego tematu jakim była osobowość i działalność Jana Stachniuka, twórcy grupy Zadrugi i prekursora kulturalizmu. Stachniuk krytykował wpływ wielkich ...

33.60

Religia, Kościół, etyka w ideach i koncepcjach prawicy polskiej Grott Bogumił

Religia, Kościół, etyka w ideach i koncepcjach prawicy polskiej

Książka stanowi wybór tekstów komentowanych przez autora. Jest to bardzo cenne omówienie koncepcji polskiej prawicy, odnoszących się do religii, Kościoła i niektórych zagadnień ...

7.46

Alewizm i bektaszyzm. Historia i rytuał Guliński Stanisław

Alewizm i bektaszyzm. Historia i rytuał

W 661 roku Ali ibn Talib, kuzyn Proroka islamu Muhammada został zamordowany w Iraku. W 681 roku jego syn Husajn ginie w nierównej walce z oddziałami sannickiego kalifa Koło obecnego miasta Kerbela, ...

16.80

Neopoganizm w Niemczech Haack Friedrich Wilhelm

Neopoganizm w Niemczech

Książka omawia ruchy neopogańskie w Niemczech od momentu ich pojawienia się aż po lata 80-te XX wieku. Autor sądzi, że idee neopogańskie przyczyniły się do wykrystalizowania się w tym kraju nowego etosu ...

23.10

Religia jako pamięć (wyd. II) Hervieu-Léger Danièle

Religia jako pamięć (wyd. II)

Religia jako pamięć jest jednym z najważniejszych głosów w dyskusji toczącej się na temat przemian religii w warunkach nowoczesności. Autorka pokazuje, jak zmienia się społeczny świat i człowiek ...

44.10

Esej o naturze i funkcji ofiary Hubert Henri, Mauss Marcel

Esej o naturze i funkcji ofiary

Autorami książki są uczniowie i najbliżsi współpracownicy twórcy francuskiej szkoły socjologicznej Emile´a Durkheima. W swoim eseju Mauss i Hubert zamierzali stworzyć ogólną ...

26.25

Kabała. Nowe Perspektywy Idel Moshe

Kabała. Nowe Perspektywy

W pracy tej za podstawową metodę przyjęto podejście fenomenologiczne. Zakładam, że mistycyzm kabały skupiał się wokół dwóch głównych nurtów: ekstatyczno-zjednoczeniowego i teozoficzno-teurgicznego. ...

57.75

Wiara człowieka radzieckiego Imos Rafał

Wiara człowieka radzieckiego

Nie znam innej pracy, ani w literaturze polskiej, ani w światowej, która w sposób tak zdecydowany, konsekwentny i z tak dużym rozmachem analizowałaby komunizm jako zjawisko religijne, stawiając ...

45.15

Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie Inglehart Ron, Norris Pippa

Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie

Autorzy książki są wybitnymi specjalistami w dziedzinie badań ilościowych nad procesami zmian społecznych i kulturowych. Praca stanowi swoistą syntezę ich dorobku ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ...

54.60

Poznanie wyzwalające. Filozofia jogi klasycznej Jakubczak Marzena

Poznanie wyzwalające. Filozofia jogi klasycznej

Klasyczna joga indyjska jest jedną z sześciu podstawowych szkół filozofii bramińskiej i stanowi systematyczne podsumowanie doświadczeń wielu pokoleń joginów. W przypisywanych Patańdżalemu ...

21.00

Doświadczenia religijne. Studium natury ludzkiej (wyd. II) James William

Doświadczenia religijne. Studium natury ludzkiej (wyd. II)

Próbując zrozumieć procesy biorące udział w pojawieniu się stanu mistycznego, James stanął przed złożonym problemem. Z jednej strony zdawał sobie sprawę, że istnieje „fizjologiczna strona” ...

49.00

Konflikty etniczne i wyznaniowe - zestaw dwóch pozycji Jarząbek Jarosław, Szyszlak Elżbieta, Szyszlak Tomasz (red.)

Konflikty etniczne i wyznaniowe - zestaw dwóch pozycji

Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Wybrane aspekty
Jarząbek Jarosław, Szyszlak Tomasz (red.)

58.00

Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Wybrane aspekty Jarząbek Jarosław, Szyszlak Tomasz (red.)

Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Wybrane aspekty

W książce ukazano różne oblicza współczesnych konfliktów, wskazując ich źródła i przewidywane następstwa. Nie ulega wątpliwości, że konflikty zagrażają bezpieczeństwu w jego ...

35.00

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny (ISKCON) w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1970-1998 Jaźwiński Przemysław

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny (ISKCON) w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1970-1998

Bez wątpienia zainteresowanie praktykami religijnymi wywodzącymi się z obszaru orientu przeżywa we współczesnych czasach swoisty renesans. Kraje Starego Świata i Ameryki ...

27.30

Pishtaco. Fenomen symbolizacji traumy kulturowej w społecznościach andyjskich Jodłowska Elżbieta, Mąka Mirosław

Pishtaco. Fenomen symbolizacji traumy kulturowej w społecznościach andyjskich

Pishtaco w dialekcie hiszpańskiego używanym w Peru to osobnik wyjątkowo antypatyczny. Zazwyczaj jest Białym lub Metysem a zajmuje się mordowaniem Indian, z których wytapia tłuszcz. Tłuszcz sprzedaje ...

39.00

Pomiędzy ukraińskością a sowieckością. Ukraińcy, Rosjanie i Bułgarzy na Zaporożu Karnaukh Alla

Pomiędzy ukraińskością a sowieckością. Ukraińcy, Rosjanie i Bułgarzy na Zaporożu

Recenzowana książka jest przykładem wartościowej analizy rekonstrukcji tożsamościowych i świadomości narodowej w warunkach zmiany społecznej. Przy tym stanowi interesujące studium przypadku wielokulturowej ...

39.00

Wolność spod znaku undergroundu. Duchowość (po)nowoczesna w perspektywie hermeneutyki kultury i socjologii religii Kasperek Andrzej

Wolność spod znaku undergroundu. Duchowość (po)nowoczesna w perspektywie hermeneutyki kultury i socjologii religii

W książce Autor przedstawia problematykę dewiacyjnych systemów wierzeń i praktyk, do których zalicza heterodoksalne nurty religijne, duchowe i magiczne. Te „podziemne” (underground) ...

36.00

Wprowadzenie do socjologii religii Kehrer Günter

Wprowadzenie do socjologii religii

Pierwsza pozycja wydana w języku polskim systematycznie prezentująca przedmiot, narzędzia i szkoły w socjologii religii. Autor kolejno skupia się na wszystkich aspektach tej dyscypliny naukowej. Książka ...

26.25

Muzułmanie w laickiej Francji (1974-2004). W kierunku integracji czy separatyzmu? Kielan-Glińska Ilona

Muzułmanie w laickiej Francji (1974-2004). W kierunku integracji czy separatyzmu?

Autorka podjęła interesujący, ważny i bardzo aktualny problem, zwłaszcza w świetle trwającego wciąż konfliktu na styku: świat muzułmański–świat zachodni. Problem zaprezentowany został jasno i rzetelnie. ...

38.85

Religijność pokoleń. Studium przypadku rejonu kędzierzyńsko-kozielskiego Korzeniowski Marek

Religijność pokoleń. Studium przypadku rejonu kędzierzyńsko-kozielskiego

Autor, prezentuje rezultaty własnych badań socjologicznych nad dynamiką religijności trzech pokoleń katolików w rejonie kędzierzyńsko-kozielskim: dziadków, rodziców i dzieci, które ...

32.55

Diamentowa droga. Wspólnota religijna w świecie duchowości refleksyjnej Kossakowski Radosław

Diamentowa droga. Wspólnota religijna w świecie duchowości refleksyjnej

Podstawowe pytanie, jakie stawia sobie autor brzmi: czym jest zachodni (a zatem również polski) buddyzm? Czy jest to rodzaj „denominacji” – nowoczesnej formy dobrowolnego, ...

37.80

Funkcjonalna teoria moralności Niklasa Luhmanna Kostro Cezary

Funkcjonalna teoria moralności Niklasa Luhmanna

Autor książki, opierając się na twórczości wybitnego socjologa Niklasa Luhmanna - twórcy teorii systemów społecznych - omawia funkcje moralności w nowoczesnym społeczeństwie. Funkcjonalna ...

25.20

Miasto i sacrum Kowalewski Maciej, Królikowska Anna Małgorzata

Miasto i sacrum

Budowle i przestrzenie o wyraźnie symbolicznym charakterze powstają powoli, nadają miastu stabilność, są punktami odniesienia. Chroni się je z pieczołowitością, a jeżeli w jakiejś zawierusze dziejowej ...

45.00

Kosmologia dawnych Słowian. Prolegomena do teologii politycznej dawnych Słowian Kowalik Artur

Kosmologia dawnych Słowian. Prolegomena do teologii politycznej dawnych Słowian

Autor poddaje naukowej analizie obraz świata dawnych Słowian, posługując się współczesnymi metodami lingwistycznymi i religioznawczymi, nie zaniedbując jednak warsztatu historycznego i archeologicznego. ...

48.30

Średniowieczna symbolika wirydarzy klasztornych Krenz Marianna

Średniowieczna symbolika wirydarzy klasztornych

Autorka, interesuje się symboliką średniowiecza, obrzędami z pogranicza cywilizacji przedchrześcijańskiej i chrześcijaństwa, przejawami życia świeckiego i zakonnego. W swojej książce prowadzi dociekliwe ...

21.00

Religia w procesie kształtowania tożsamości wśród polskich migrantów w Wielkiej Brytanii Krotofil Joanna

Religia w procesie kształtowania tożsamości wśród polskich migrantów w Wielkiej Brytanii

Książka jest klasyczną pracą interdyscyplinarną. Znajdujemy w niej zarówno psychologię, jak i socjologię, a nawet antropologię społeczną, szczególnie w jej teoretycznym wyrazie. W tym ...

41.00

Stopa bosa, stopa obuta Lebeuf Arnold

Stopa bosa, stopa obuta

Autor zajmuje się w swojej pracy pewnego rodzaju zjawiskiem. Chodzi mianowicie o monosandalizm. Okazuje się, że symbolika ta jako temat ikonograficzny obecna jest w wielu kulturach i epokach. Stanowi ona ...

29.40

Cztery wizje Europy. Analiza wypowiedzi Jana Pawła II i duchownych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce Leszczyńska Katarzyna

Cztery wizje Europy. Analiza wypowiedzi Jana Pawła II i duchownych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce

Przedmiotem publikacji jest analiza porównawcza stanowiska Jana Pawła II z poglądami duchownych Kościoła katolickiego w Polsce wobec procesów integracji europejskiej oraz wyobrażeń na temat ...

46.20

Imprimatur dla Unii? Kościół rzymskokatolicki w Polsce i Czechach wobec Europy i procesów zjednoczeniowych Leszczyńska Katarzyna

Imprimatur dla Unii? Kościół rzymskokatolicki w Polsce i Czechach wobec Europy i procesów zjednoczeniowych

Książka dotyczy niezwykle aktualnego i ważkiego problemu nastrojów społecznych wobec perspektywy zjednoczenia z UE. Postawa Kościoła katolickiego wobec tych trendów jest treścią książki. ...

24.15

Kobiety i religie Leszczyńska Katarzyna, Kościańska Agnieszka (red.)

Kobiety i religie

Role kobiet i mężczyzn, praktyki i symbole wyznaczające kobiecość i męskość są konstruowane społecznie oraz kulturowo, co wcale nie znaczy, że są łatwo podatne na zmianę ani że jednostka może w prosty ...

43.00

Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych Leszczyńska Katarzyna, Pasek Zbigniew (red.)

Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych

Współczesne nauki humanistyczne, dążąc do wiernego opisu zmieniającej się rzeczywistości społecznej, także w zakresie przeżyć duchowych zbiorowości nowoczesnych i ponowoczesnych, szukają adekwatnych ...

33.60

Wiara uczonych Libiszowska-Żółtkowska Maria

Wiara uczonych

Maria Libiszowska-Żółtkowska należy do czołówki polskich socjologów religii i jest znaną badaczką zjawisk religijnych. Książka jest efektem badań przeprowadzonych przez nią wśród ...

28.35

Religia i religijność w warunkach globalizacji Libiszowska-Żółtkowska Maria (red.)

Religia i religijność w warunkach globalizacji

Książka jest dziełem 31 teoretyków i badaczy życia religijnego z wielu ośrodków akademickich. Debata na temat globalizacji jest wielowątkowa i prowadzona na różnych poziomach narracyjnego ...

44.10

Religijność i duchowość - dawne i nowe formy Libiszowska-Żółtkowska Maria, Grotowska Stella (red.)

Religijność i duchowość - dawne i nowe formy

Współczesne postawy wobec religii ulegają istotnym zmianom – od religijności pogłębionej, mistycznej, podbudowanej duchowym przeżyciem wiary, przez religijność tradycyjną, mało refleksyjną, ...

54.60

Studia z dziejów i kultury starożytnego Bliskiego Wschodu Lipiński Edward

Studia z dziejów i kultury starożytnego Bliskiego Wschodu

Przedmiotem książki jest starożytny Bliski Wschód, w węższym znaczeniu ograniczony do regionu zwanego czasem Lewantem, to jest dzisiejszych terytoriów Syrii, Libanu, Palestyny i Jordanii. ...

59.00

Niewidzialna religia. Problem religii w nowoczesnym społeczeństwie (wyd. III) Luckmann Thomas

Niewidzialna religia. Problem religii w nowoczesnym społeczeństwie (wyd. III)

Ani nowa społeczna forma religii, ani nowa forma moralności nie ograniczają się wyłącznie do wyizolowanej jednostki. Sprywatyzowana religia dąży do odnalezienia rozproszonej podstawy społecznej w grupach ...

39.00

Funkcja religii (wyd. II) Luhmann Niklas

Funkcja religii (wyd. II)

Intrygującą kwestią jest to, iż Niklas Luhmann, inaczej niż wielu innych socjologów, w odniesieniu do funkcji religii używa liczby pojedynczej. Co zatem jest ową najważniejszą, tytułową funkcją? ...

54.60

Religia - Polityka - Naród. Studia nad współczesną myślą polityczną Łętocha Rafał (red.)

Religia - Polityka - Naród. Studia nad współczesną myślą polityczną

Problematyka podejmująca różne aspekty historycznego i współczesnego nacjonalizmu – w tym przede wszystkim relacji polityka, naród, religia – to wciąż mało znany obszar ...

60.90

Berserkir i Ulfhednar w historii, mitach i legendach Malinowski Łukasz

Berserkir i Ulfhednar w historii, mitach i legendach

Praca traktuje o niezwykle ciekawej grupie skandynawskich wojowników epoki Wikingów, którzy posiadali umiejętność wpadania w toku bitwy w amok - szał bitewny. We wczesnośredniowiecznych ...

31.50

Mysteria Mysticorum. Szkice z duchowości i historii Mariawitów Mames Tomasz

Mysteria Mysticorum. Szkice z duchowości i historii Mariawitów

Autor przedstawił rozwój myśli teologicznej i duchowości mariawitów od przełomu XIX i XX wieku do czasów współczesnych. Prezentowana praca wypełnia lukę istniejącą w najnowszej ...

39.90


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2018 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt