Socjologia

Pieniądz i system. O diable w gospodarce Kuźniarz Bartosz

Pieniądz i system. O diable w gospodarce

Ambicją autora jest próba wypełnienia luki, jaką stanowi filozoficzna i socjologiczna refleksja na temat pieniądza i jego roli w życiu społecznym. Kuźniarz sądzi, że gospodarka i jej medium – ...

29.40

Późne macierzyństwo. Studium socjomedyczne Lesińska-Sawicka Małgorzata

Późne macierzyństwo. Studium socjomedyczne

Z dużym zainteresowaniem przeczytałam pracę Pani Małgorzaty Lesińskiej-Sawickiej poświęconą analizie fenomenu późnego macierzyństwa analizowanego, co jest walorem tej pracy, wielowymiarowo. Tak ...

36.75

Cztery wizje Europy. Analiza wypowiedzi Jana Pawła II i duchownych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce Leszczyńska Katarzyna

Cztery wizje Europy. Analiza wypowiedzi Jana Pawła II i duchownych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce

Przedmiotem publikacji jest analiza porównawcza stanowiska Jana Pawła II z poglądami duchownych Kościoła katolickiego w Polsce wobec procesów integracji europejskiej oraz wyobrażeń na temat ...

46.20

Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych Leszczyńska Katarzyna, Pasek Zbigniew (red.)

Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych

Współczesne nauki humanistyczne, dążąc do wiernego opisu zmieniającej się rzeczywistości społecznej, także w zakresie przeżyć duchowych zbiorowości nowoczesnych i ponowoczesnych, szukają adekwatnych ...

33.60

Wiara uczonych Libiszowska-Żółtkowska Maria

Wiara uczonych

Maria Libiszowska-Żółtkowska należy do czołówki polskich socjologów religii i jest znaną badaczką zjawisk religijnych. Książka jest efektem badań przeprowadzonych przez nią wśród ...

28.35

Religia i religijność w warunkach globalizacji Libiszowska-Żółtkowska Maria (red.)

Religia i religijność w warunkach globalizacji

Książka jest dziełem 31 teoretyków i badaczy życia religijnego z wielu ośrodków akademickich. Debata na temat globalizacji jest wielowątkowa i prowadzona na różnych poziomach narracyjnego ...

44.10

Kiedy wieś staje się miastem Lisowski Krzysztof

Kiedy wieś staje się miastem

Socjologiczna analiza procesów łączenia miasta i gminy wiejskiej Zielona Góra

 

42.00

Pamięć a tożsamość. Rzymskokatolickie, greckokatolickie i prawosławne wspólnoty w południowo wschodniej Polsce Litak Eliza

Pamięć a tożsamość. Rzymskokatolickie, greckokatolickie i prawosławne wspólnoty w południowo wschodniej Polsce

Publikację należy zaliczyć do studiów sytuujących się w obszarze pogranicza łączącego socjologię grup etnicznych, antropologię kultury i socjologię religii. Nie brak w niej także istotnych odniesień ...

49.00

Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi. Studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej Lubaś Marcin

Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi. Studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej

Recenzowana książka to tekst, na który się rzadko trafia, szczególnie w polskich naukach społecznych. Jest sprawozdaniem z badań terenowych zrealizowanych przez Autora we wsi zamieszkałej ...

45.00

Rozum i etnografia. Przyczynek do krytyki antropologii postmodernistycznej Lubaś Marcin

Rozum i etnografia. Przyczynek do krytyki antropologii postmodernistycznej

Książka stanowi omówienie i krytykę tzw. "antropologii postmodernistycznej" - wpływowego ruchu umysłowego we współczesnej antropologii społecznej i kulturowej. Opisuje strukturę ...

29.40

Niewidzialna religia. Problem religii w nowoczesnym społeczeństwie (wyd. III) Luckmann Thomas

Niewidzialna religia. Problem religii w nowoczesnym społeczeństwie (wyd. III)

Ani nowa społeczna forma religii, ani nowa forma moralności nie ograniczają się wyłącznie do wyizolowanej jednostki. Sprywatyzowana religia dąży do odnalezienia rozproszonej podstawy społecznej w grupach ...

39.00

Funkcja religii (wyd. II) Luhmann Niklas

Funkcja religii (wyd. II)

Intrygującą kwestią jest to, iż Niklas Luhmann, inaczej niż wielu innych socjologów, w odniesieniu do funkcji religii używa liczby pojedynczej. Co zatem jest ową najważniejszą, tytułową funkcją? ...

54.60

Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii (wyd. II) Luhmann Niklas

Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii (wyd. II)

Przymus sensu, wywierany na wszystkie procesy systemów psychicznych i społecznych, posiada także konsekwencje dla stosunku między systemem a środowiskiem. Nie wszystkie systemy przetwarzają złożoność ...

61.00

Oportet vos nasci denuo. Myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna Łętocha Rafał

Oportet vos nasci denuo. Myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna

Jerzy Braun był postacią w kulturze polskiej i w polskim życiu narodowym XX wieku wyjątkową, w pewien sposób nie mającą odpowiedników. Autor nie poszedł po najmniejszej i wygodnej linii oporu, ...

36.75

Współczesna polska reklama prasowa. Co mówią reklamy, ich twórcy i odbiorcy? Łuczaj Kamil

Współczesna polska reklama prasowa. Co mówią reklamy, ich twórcy i odbiorcy?

Praca pana Kamila Łuczaja jest oryginalnym i ważnym wkładem w rozwój badań nad reklamą w naszym kraju (...). Zapoznanie czytelników i zaprezentowanie na polskim rynku najnowszych opracowań ...

45.00

Zrozumieć własną kulturę. Antropologia współczesności w Polsce Łuczenko Paweł

Zrozumieć własną kulturę. Antropologia współczesności w Polsce

Antropologia współczesności jest dyscypliną czasu transformacji. Była, po pierwsze, odpowiedzią na niezwykle silną potrzebę interpretacji i oswajania nowej rzeczywistości oraz, po drugie, na potrzebę ...

29.40

Rytm życia. Wariacje na temat świata wyobraźni ponowoczesnej Maffesoli Michel

Rytm życia. Wariacje na temat świata wyobraźni ponowoczesnej

Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze ...

54.00

Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności Maksymowicz Agata (red.)

Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności

Niezależnie od czasów i epok oraz typów społeczeństwa, z jakimi mamy do czynienia na przestrzeni dziejów ludzkich, moralność jest regulatorem i stabilizatorem porządku społecznego, ...

51.45

Polacy i ich pamięć przeszłości. Studium socjologiczne pamięci zbiorowej na przykładzie regionu podkarpackiego Malicki Krzysztof

Polacy i ich pamięć przeszłości. Studium socjologiczne pamięci zbiorowej na przykładzie regionu podkarpackiego

Szeroko zakrojone i fachowo przeprowadzone badania przyniosły interesujący i wartościowy materiał empiryczny, zwłaszcza w części dotyczącej pamięci zbiorowej studentów, którą trzeba uznać ...

45.00

Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań regionalnych i lokalnych Malikowski Marian, Wojakowski Dariusz (red.)

Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań regionalnych i lokalnych

Malikowski Marian, Wojakowski Dariusz (red.) Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań regionalnych etnicznych i lokalnych Praca zawiera artykuły poruszające najważniejsze problemy, jakie powstają ...

31.50

Franciszka Mirka koncepcja socjologii humanistycznej Malinowski Dariusz Stanisław

Franciszka Mirka koncepcja socjologii humanistycznej

Franciszek Mirek w historii socjologii polskiej znany jest jako pionier socjologii parafii, natomiast jego prace z pola teorii socjologicznych znają tylko zainteresowani nią socjologowie. Całej socjologii ...

23.10

Imigranci a komunikacja międzykulturowa w sferze usług publicznych w Polsce Malinowski Rubio María Paula

Imigranci a komunikacja międzykulturowa w sferze usług publicznych w Polsce

María Paula Malinowski Rubio podejmuje ważną aplikację dużej już wiedzy z zakresu komunikacji międzykulturowej w konkretnej sferze życia społecznego, jaką jest sfera nie tylko usług ale i spraw ...

41.00

Sytuacje Społeczne Manterys Aleksander

Sytuacje Społeczne

Książka Aleksandra Manterysa jest ważną propozycją wydawniczą. Autor jest jednym z nielicznych w Polsce doskonałych znawców nurtu antropologicznego w socjologii, biorącego za punkt wyjścia problem ...

46.20

Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów Manterys Aleksander, Mucha Janusz (red.)

Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów

Naszym zdaniem nie było ważniejszych tekstów w pierwszej dekadzie XXI wieku od tych, które publikujemy w tym wyborze. To one zainicjowały i współtworzyły nowe, bardzo żywe debaty, ...

81.90

Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej Mariański Janusz

Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej

Janusz Mariański od wielu lat prowadzi badania w zakresie socjologii religii i moralności. Wiele jego książek stanowi kanon wśród podręczników akademickich. Praca jest refleksją nad kondycją ...

35.70

Sekularyzacja - desekularyzacja - nowa duchowość. Studium socjologiczne Mariański Janusz

Sekularyzacja - desekularyzacja - nowa duchowość. Studium socjologiczne

Obecnie socjologowie religii są o wiele bardziej ostrożni w wydawaniu jednoznacznych ocen dotyczących religijności współczesnych społeczeństw niż ich koledzy sprzed kilku dekad XX wieku. W warunkach ...

55.00

Moralność w kontekście społecznym Mariański Janusz

Moralność w kontekście społecznym

Obecnie socjologowie religii są o wiele bardziej ostrożni w wydawaniu jednoznacznych ocen dotyczących religijności współczesnych społeczeństw niż ich koledzy sprzed kilku dekad XX wieku. W warunkach ...

56.00

Leksykon socjologii moralności Mariański Janusz (red.)

Leksykon socjologii moralności

Leksykon jest adresowany nie tylko do socjologów, ale i do reprezentantów pokrewnych dziedzin naukowych, także do tych wszystkich, którzy interesują się problematyką moralną ...

119.00

Obywatel w społeczeństwie informacyjnym. Teoria i praktyka Masłyk Tomasz

Obywatel w społeczeństwie informacyjnym. Teoria i praktyka

Książka Tomasza Masłyka podejmuje niezwykle ważny i aktualny temat funkcjonowania jednostki w społeczeństwie informacyjnym, łącząc rozważania teoretyczne z wynikami badań w Europie i w Polsce. Dla ...

48.30

Religia w kontekście społecznym McGuire Meredith B.

Religia w kontekście społecznym

Skoro społeczeństwo nowoczesne faktycznie zmierza w kierunku coraz większej racjonalności funkcjonalnej, proces ten wiąże się z problemami na dwóch poziomach: ulokowaniem indywidualnego poczucia ...

59.00

Aksjologiczny wymiar prawa Michał Dudek, Mateusz Stępień (red.)

Aksjologiczny wymiar prawa

Relacja wartości i prawa to jeden z klasycznych tematów szeroko rozumianej nauki prawa. Z wielu powodów wymaga ona jednak nowego opracowania. Nie tylko „stare” konceptualizacje ...

39.00

Duchowość ponowoczesna Mielicka-Pawłowska Halina

Duchowość ponowoczesna

Duchowość ponowoczesna. Studium z zakresu socjologii jakościowej jest opisem ponowoczesnej religijności określanej jako prywatna, indywidualna, ale i pozainstytucjonalna forma wiary w istnienie ...

58.00

Społeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec AIDS (na przykładzie szkół średnich Płocka) Milewski Mirosław

Społeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec AIDS (na przykładzie szkół średnich Płocka)

Książka jest ważnym i znaczącym poznawczo dziełem naukowym, opartym na bogatej literaturze przedmiotu i dobrze zrealizowanych badaniach o profilu socjologicznym (...). Wnosi wiele nowych i cennych poznawczo ...

34.65

Pytanie o cud. Problemy społeczne i praca socjalna Miś Lucjan

Pytanie o cud. Problemy społeczne i praca socjalna

Spis treści

CZĘŚĆ I - WYBRANE PROBLEMY SPOŁECZNE

Rozdział 1. Edukacja na listach problemów społecznych w wybranych krajach
Rozdział 2. Konstrukcjonistyczne badanie ...

24.00

Źródła nacjonalizmu bengalskiego i bangladeskiego Moroń Marek

Źródła nacjonalizmu bengalskiego i bangladeskiego

Umiejętności syntezy wydarzeń i zjawisk kulturowo-społecznych idą u autora w parze z praktycznym doświadczeniem cywilizacji subkontynentu i to w wielu – by tak rzec – osobistych inkarnacjach: ...

49.00

Nowoczesność i fundamentalizm. Ruchy antymodernistyczne w chrześcijaństwie Motak Dominika

Nowoczesność i fundamentalizm. Ruchy antymodernistyczne w chrześcijaństwie

W Polsce na temat fundamentalizmu religijnego prawie nie ma naukowych opracowań. Do tej pory potrzeba było sięgać do literatury zachodniej. Współczesny fundamentalizm – zdaniem Autorki - to ...

27.30

Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych Mrozowicki Adam, Nowaczyk Olga, Szlachcicowa Irena (red.)

Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych

Oddajemy do rąk Czytelników tom zawierający socjologiczne rozważania w zakresie problematyki sprawstwa. Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy współczesna socjologia dysponuje ...

53.00

Nowe wspólnoty - socjologiczne hybrydy. Analiza zjawiska na przykładzie wspólnoty Le Verbe de Vie Mrozowska Jolanta

Nowe wspólnoty - socjologiczne hybrydy. Analiza zjawiska na przykładzie wspólnoty Le Verbe de Vie

Pracę tę przestudiowałem dokładnie i z wielkim zainteresowaniem jako socjolog religii. Szczególnie doceniam w niej rozpoznanie oraz analizę specyfiki i stylu życia tej nowej wspólnoty ...

30.45

Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne Mucha Janusz

Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne

Książka ta omawia w sposób wieloaspektowy kwestię studiów etnicznych, zarówno od strony teoretycznej i empirycznej będącej efektem badań. autora, które prowadzi od wielu lat. ...

35.70

Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i technologie społeczne a praktyki kulturowe Mucha Janusz (red.)

Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i technologie społeczne a praktyki kulturowe

Związki między strukturą społeczną (jakkolwiek rozumianą), kulturą symboliczną i techniką pozostają od bardzo dawna przedmiotem systematycznych analiz. Bardzo zróżnicowane (socjologiczne, antropologiczne, ...

57.75

Przedsiębiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii Nawojczyk Maria

Przedsiębiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii

Zamierzenie autorki jest bardzo ambitne. Oddaje je bardzo czytelna struktura książki. W pierwszych dwóch rozdziałach ukazana została istota przedsiębiorczości gospodarczej oraz miejsce tej problematyki ...

44.10

Miasto (post)socjalistyczne. Przestrzeń władzy - tom I Nędza-Sikoniowska Kinga, Pirveli Marika (red.)

Miasto (post)socjalistyczne. Przestrzeń władzy - tom I

Celem dwutomowej zbiorowej monografii Miasto (post)socjalistyczne. Przestrzeń władzy jest interdyscyplinarna refleksja nad fenomenem socjalistycznego miasta – jego genezą i specyfiką oraz ...

43.00

Mniejszość zaratusztriańska we współczesnym Teheranie. O tożsamości zbiorowej w kontekście dominacji szyickiej Niechciał Paulina

Mniejszość zaratusztriańska we współczesnym Teheranie. O tożsamości zbiorowej w kontekście dominacji szyickiej

Książkę uważam za bardzo wartościową, wypełnia ona istotną lukę w naszej wiedzy o społeczeństwie współczesnego Iranu. Teoria konstruowania tożsamości zbiorowej, twórczo i krytycznie zastosowana ...

49.00

Etniczny aspekt tożsamości Łużyczan Niedźwiecka-Iwańczak Natalia

Etniczny aspekt tożsamości Łużyczan

Książka stanowi przykład bardzo dobrej monografii antropologicznej, posiadającej solidne podstawy teoretyczne, metodologiczne i bogatą warstwę empiryczną. Autorka dokonuje w niej analizy etnicznych aspektów ...

49.00

Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku Niedźwiedzki Dariusz

Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku

Książka jest solidnym, bogatym teoretycznie oraz empirycznie opracowaniem socjologicznym dotyczącym migracji wahadłowych (autor określa je także mianem „migracji niepełnych wahadłowych”). Publikacja ...

45.15

Kultura, tożsamość i integracja europejska Niedźwiedzki Dariusz (red.)

Kultura, tożsamość i integracja europejska

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zdzisławowi Machowi na 60-lecie urodzin.

Spis treści

Dariusz Niedźwiedzki, Profesor, czyli zamiast wstępu

ROZWAŻANIA ...

59.00

Pamięć i integracja społeczna na pograniczach. Przypadek pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-ukraińskiego Niedźwiedzki Dariusz (red.)

Pamięć i integracja społeczna na pograniczach. Przypadek pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-ukraińskiego

Projekt tej monografii jest bardzo ambitny, gdyż stara się zestawić dwa do tej pory niezależnie od siebie badane obszary: pogranicze polsko-niemieckie i polsko-ukraińskie (z niewielkim odwołaniem do transgranicza ...

36.00

Granice symboliczne. Studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych Niesporek Andrzej, Trembaczowski Łukasz, Warczok Tomasz

Granice symboliczne. Studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych

W zamyśle autorów pracy wyjaśnianie nieformalnych kategorii postrzegania i oceny klientów stwarza szansę na rozpoznanie ukrytych kryteriów udzielania pomocy. […] Autorzy stawiają ...

39.00

Com.unikowanie w zmieniającym sie społeczeństwie Niezgoda Marian, Świątkiewicz-Mośny Maria, Wagner Aleksandra (red.)

Com.unikowanie w zmieniającym sie społeczeństwie

Tematyka komunikowania i mediów społecznych zaczęła w coraz większym stopniu skupiać uwagę socjologów. Nic dziwnego, we współczesnym świecie należy do najbardziej dynamicznych i fascynujących ...

61.95

Ukraińcy Podlasia. Dylematy tożsamościowe Nikitorowicz Andrzej

Ukraińcy Podlasia. Dylematy tożsamościowe

Zasadniczą kwestią publikacji są pytania: jak na przestrzeni między Narwią a Bugiem pojawiła się w latach 90. ubiegłego stulecia potrzeba deklaracji ukraińskiej tożsamości, jakie były tego powody, jak ...

42.00


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2017 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt