Socjologia

Uwięzione w KL Auschwitz-Birkenau. Traumatyczne doświadczenia kobiet odzwierciedlone w dokumentach osobistych Nikliborc Agnieszka

Uwięzione w KL Auschwitz-Birkenau. Traumatyczne doświadczenia kobiet odzwierciedlone w dokumentach osobistych

Egzemplifikacyjna część pracy daje świadectwo ważności kobiecego punktu widzenia oraz roli epistemologii genderowej odkrywającej świat dramatyczny, okrutny, poniżający godność kobiet w opisywanym obozie. ...

39.90

Hermes, Odyseusz i greckie powroty do ojczyzny Nowicka Ewa

Hermes, Odyseusz i greckie powroty do ojczyzny

Książka ta poświęcona jest greckim uchodźcom politycznym, ludziom ewakuowanym w latach 1946-1949 z obszarów objętych wojną domową w Grecji i przesiedlonym do Polski oraz innych krajów Europy ...

40.95

Nasz język rozumieją aniołowie. Arumuni we współczesnym świecie Nowicka Ewa

Nasz język rozumieją aniołowie. Arumuni we współczesnym świecie

Arumuni są dziś narodem znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji politycznej i kulturowej – nie znaczy to jednak, że poprzestają na tym, co im jest dane i że nie starają się osiągnąć więcej. ...

39.00

Korzenie ałtargany sięgają głęboko. Buriaci między Rosją, Mongolią i Chinami Nowicka Ewa

Korzenie ałtargany sięgają głęboko. Buriaci między Rosją, Mongolią i Chinami

Badania terenowe stanowiące podstawę zawartych w książce rozważań dowodzą znakomitego warsztatu metodologicznego autorki. Książka jest efektem wysokich kompetencji badaczki, jej szerokiej wiedzy ...

44.00

Kulturowa odmienność w działaniu. Kultury i narody bez państwa Nowicka Ewa (red.)

Kulturowa odmienność w działaniu. Kultury i narody bez państwa

Książka składa się z trzech działów i trzech rodzajów artykułów. Pierwszy, obejmujący wprowadzenie, artykuł Łukasza Ostrowskiego, poszukujący specyficznych cech sytuacji narodu bez ...

33.60

Wędrowcy i migranci. Pomiędzy marginalizacją a integracją Nowicka Ewa, Cieślińska Barbara (red.)

Wędrowcy i migranci. Pomiędzy marginalizacją a integracją

Książka jest zbiorem artykułów dotyczących przemieszczania się jednostek i grup społecznych pomiędzy poszczególnymi krajami. Opisane zostały różne strategie życiowe grup imigranckich ...

31.50

Homecoming. An Anthropology of Return Migrations Nowicka Ewa, Firouzbakhch Homa (eds.)

Homecoming. An Anthropology of Return Migrations

Contrary to often stated opinions, we can observe ubiquitous manifestation of relations between groups and their territories of origin. These relations range from emotional ties to practical connections. ...

33.60

Wierszyna z bliska i z oddali. Obrazy polskiej wsi na Syberii Nowicka Ewa, Głowacka-Grajper Małgorzata (red.)

Wierszyna z bliska i z oddali. Obrazy polskiej wsi na Syberii

Wyjątkowa książka dotyczy funkcjonowania polskiej zbiorowości wiejskiej, żyjącej od początków wieku XX, na północ od Irkucka we wsi Wierszyna. Wątkiem przewodnim w zamieszczonych materiałach ...

31.50

Antropolog i jego Magia. Współczesne inspiracje twórczością Claude’a Lévi-Straussa Nowicka Ewa, Głowacka-Grajper Małgorzata (red.)

Antropolog i jego Magia. Współczesne inspiracje twórczością Claude’a Lévi-Straussa

Claude’a Lévi-Straussa interesowały dwa zjawiska, do dziś pociągające antropologów: olbrzymia wielość kultur, ich różnorodność widziana jako, jak sam pisał, wręcz niewyczerpany ...

38.00

Problemy etniczne współczesnej Europy Nowicka Ewa, Kowalski Michał (red.)

Problemy etniczne współczesnej Europy

Książka prezentuje ważną część dorobku badawczego Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie prowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat badań nad problematyką ...

36.00

U progu otwartego świata Nowicka Ewa, Łodziński Sławomir (red.)

U progu otwartego świata

Przedmiotem książki są zarówno problemy związane z postawami wobec cudzoziemców w społeczeństwie polskim, jak i "druga strona" zjawiska - kwestia swojskości: "co to znaczy ...

25.20

Regionalizm czy nowa etniczność? Wieś podhalańska w XXI wieku Nowicka Ewa, Wrona Anna

Regionalizm czy nowa etniczność? Wieś podhalańska w XXI wieku

Moje całościowe wrażenia związane z lekturą recenzowanej książki są bardzo pozytywne. Autorki przeprowadziły rzetelną, opartą na szerokim spektrum danych empirycznych oraz intelektualnie bogatą analizę ...

33.00

System Społeczny Parsons Talcott

System Społeczny

Świadome i systematyczne traktowanie społeczeństwa jako „systemu społecznego” (...) zmusza nas do uznania luk w naszej wiedzy, umiejscawiania nierozwiązanych problemów i podejmowania ...

67.20

Rola płci w integracji europejskiej muzułmanów Pasamonik Barbara

Rola płci w integracji europejskiej muzułmanów

Islam europejski doczekał się wielu opracowań. Również w Polsce powstają liczne publikacje na ten temat. Książka Barbary Pasamonik wpisuje się w ten mający znaczny dorobek polski nurt badań nad ...

49.00

Protestancka kulltura słowa Pasek Zbigniew (red.)

Protestancka kulltura słowa

Łacińska etymologia słowa kultura (łac. colere) odsyła do uprawy i pielęgnowania. Zatem zaproponowany w tytule tomu zwrot „protestancka kultura słowa” oznacza pielęgnowanie tak Słowa pisanego ...

37.80

Grzech. Studium z socjologii moralności Pawlik Wojciech

Grzech. Studium z socjologii moralności

Książka ujawnia stopniowe wycofywanie się mentalności normatywnej ze świadomości zbiorowej, i to w obszarze, w którym funkcjonowała ona najgłębiej; ufundowana na pojęciu transcendencji i przenikająca ...

38.85

Organizacja konwersji Ruchu Focolari Pawliszak Piotr

Organizacja konwersji Ruchu Focolari

Nowatorska książka przedstawiająca mało znany z perspektywy naukowej Ruch Focolari. Autor posługując się wyśmienitym warsztatem naukowym przybliża czytelnikowi arkana zjawiska. Ruch Focolari to grupa mało ...

32.55

Oblicza wiary Pawluczuk Włodzimierz

Oblicza wiary

Istnieje wiele typów wiary. Wiara w Pismo Święte i w Kościół będący depozytariu¬szem tajemnicy objawienia nie jest rezultatem kognitywnych deliberacji rozsądku, ale stanem ufności w Kościół ...

44.00

Kapitalizm w Europie czyli raz jeszcze o sile sprawczej religii Pawnik Wojciech

Kapitalizm w Europie czyli raz jeszcze o sile sprawczej religii

W pracy podjęto problemy dyskutowane wielokrotnie w poważnej literaturze naukowej. Związki między rozwojem kapitalizmu i dziedzictwem etyki protestanckiej podejmowane były, wśród wielu innych, ...

28.35

Od islamu imigrantów do islamu obywateli. muzułmanie w krajach Europy Zachodniej Pędziwiatr Konrad

Od islamu imigrantów do islamu obywateli. muzułmanie w krajach Europy Zachodniej

W wyniku nasilenia się po drugiej wojnie światowej procesów migracyjnych w krajach Europy Zachodniej mieszka dzisiaj około 14 milionów muzułmanów. To, iż islam stał się drugą pod względem ...

36.75

Jazz w Polsce. Wolność improwizowana Pietraszewski Igor

Jazz w Polsce. Wolność improwizowana

Na podstawie bogatej literatury przedmiotu, dostępnych źródeł, a przede wszystkim własnych badań empirycznych, autor wykazał wielowymiarowość zdarzeń, wzajemne wzmacnianie działających uwarunkowań ...

37.00

Wygnanie z raju. Społeczne konsekwencje zmian na rynku pracy Piróg Tomasz

Wygnanie z raju. Społeczne konsekwencje zmian na rynku pracy

Wybór problemu badawczego uważam za niezmiernie istotny. Problematyka pracy pozwala na integrację podstawowych dla socjologii zagadnień dotyczących relacji między wymiarem, w którym ...

29.00

Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej. Mity i realia dobrego rządzenia Piróg Tomasz

Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej. Mity i realia dobrego rządzenia

Praca dra Tomasza Piroga to studium problemowe jednego z kluczowych zagadnień demokracji lokalnej — dialogu obywatelskiego. Jego przedmiotem jest możliwość współpracy między ...

46.00

Socjologia religii. Antologia tekstów (wyd. III) Piwowarski Władysław

Socjologia religii. Antologia tekstów (wyd. III)

Proponowany przez Władysława Piwowarskiego wybór tłumaczeń jest obszernym wprowadzeniem w teoretyczną przestrzeń socjologii religii. Obejmuje zarówno klasyczne teksty socjologii religii, ...

55.00

Nowe formy korupcji. Analiza socjologiczna sektora farmaceutycznego w Polsce Polak Paulina

Nowe formy korupcji. Analiza socjologiczna sektora farmaceutycznego w Polsce

Książka Paulina Polak jest bardzo dobrą i nowatorską monografią korupcji przemysłowej. O ile dotychczas zwracano uwagą na indywidualne interakcje korupcyjne, o tyle tym razem korumpujące lekarzy jednostki ...

45.00

Powołania kapłańskie w Towarzystwie Salezjańskim w Polsce Postawa Andrzej SDB

Powołania kapłańskie w Towarzystwie Salezjańskim w Polsce

Książka ta jest starannie opracowaną analizą wyników autorskich badań empirycznych, które Autor sam zaplanował i wykonał wśród kleryków seminariów duchownych należących ...

33.60

Wyobraźnia, terapia, społeczeństwo. Analiza socjologiczno-etyczna Prüfer Paweł

Wyobraźnia, terapia, społeczeństwo. Analiza socjologiczno-etyczna

Trudno zaprzeczyć, że społeczeństwo jest słabe moralnie, można by nawet stwierdzić, że chore aksjologicznie. Tak więc uzasadnione wydaje się także stosowanie w naukowym dyskursie i w odniesieniu do społeczeństwa ...

37.00

Negocjacje pragmatyczne i taktyki perswazji w społeczeństwie informacyjnym Pulit Michał

Negocjacje pragmatyczne i taktyki perswazji w społeczeństwie informacyjnym

Książka Michała Pulita jest odważną próbą sformułowania nowego paradygmatu w badaniach nad negocjacjami i taktykami perswazji poprzez umieszczenie tych zagadnień w kontekstach teoretycznych prac ...

39.00

Państwo w praktyce. Style działania. Raciborski Jacek

Państwo w praktyce. Style działania.

Ambicją autorów opracowania jest analiza i ocena stylów działania państwa polskiego. To ważne zadanie, pozwalające spojrzeć na szereg istotnych w debacie publicznej problemów ...

59.00

Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność w 1981 roku Rojek Paweł

Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność w 1981 roku

Analiza materiału empirycznego, jakim jest dyskurs Solidarności w 1981 roku, przeprowadzona jest w sposób systematyczny, spójny i rzetelny, a wywody autora prowadzone są w sposób klarowny ...

43.05

Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna Romaniszyn Krystyna

Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna

Przeprowadzona w książce krytyczna analiza rzeczywistości pracy i konsumpcji nie jest pomyślana jako krytyka kapitalizmu i społeczeństw konsumpcyjnych. Przeciwnie, staram się nazwać i przedstawić wewnętrzne ...

36.75

Culture and Migration. The Cultural Implications of International Migrations in the Light of Fieldwork Evidence Romaniszyn Krystyna (ed.)

Culture and Migration. The Cultural Implications of International Migrations in the Light of Fieldwork Evidence

The broadest framework for this work is provided by one of the leading anthropological themes - cultural change - yet here it is elaborated with reference to the phenomenon of international migration. ...

36.75

Portrety i autoportret. Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej. Romaniszyn Krystyna (red.)

Portrety i autoportret. Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej.

Praca ta jest rezultatem trzyletnich badań w ramach projektu EURONAT, a badania w niej przedstawione lokują się w długim szeregu opracowań, które powstały w latach dziewięćdziesiątych, a które ...

27.30

Religia i polskość na Zaolziu Rusek Halina

Religia i polskość na Zaolziu

W obrazie życia religijnego mieszkańców Czech, w tym czeskiego Śląska, aktywność religijna Polaków zaolziańskich jawi się jako szczególnie intensywna i silniejsza niż Czechów. ...

22.05

Matka Downa. Piętno - Znaczenia - Strategie Sałkowska Marta

Matka Downa. Piętno - Znaczenia - Strategie

Praca ta jest pokłosiem oryginalnych badań empirycznych polsko-norweskich, co ma decydujący wpływ na jej charakter i jest poprawnie, w przekonywający sposób ustrukturalizowana. Autorka w pogłębiony ...

47.00

O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej (wyd. II) Schütz Alfred

O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej (wyd. II)

Oczywiście świat społeczny sześćdziesięcioletniego chińskiego buddysty, żyjącego w czasach dynastii Ming, będzie zorganizowany zupełnie inaczej, niż świat społeczny amerykańskiego, dwudziestoletniego ...

54.00

Źródła nacjonalizmu żydowskiego i arabskiego Sekerdej Kinga

Źródła nacjonalizmu żydowskiego i arabskiego

W pracy przedstawiono oba problemy, tj. nacjonalizm żydowski i nacjonalizm arabski, konsekwentnie podobnie analitycznie. Oba nacjonalizmy miały swoich prekursorów i ideologów - i to ...

44.00

Religia w Brazylii Siuda-Ambroziak Renata

Religia w Brazylii

Książka podnosi ważny problem naukowy i poznawczy z zakresu religioznawstwa, dotyczący religii i religijności w Brazylii, widzianych w kontekście historycznych i współczesnych uwarunkowań społeczno-kulturowych ...

46.00

Jak u siebie. Zamieszkiwanie i komfort Skowrońska Marta

Jak u siebie. Zamieszkiwanie i komfort

"Z najwyższym uznaniem odnoszę się do książki "Jak U siebie. Zamieszkiwanie i komfort" z trzech następujących powodów: [1] ponieważ porusza problematykę cały czas dość słabo ...

43.00

Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie Slany Krystyna

Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie

Celem pracy jest analiza alternatywnych form małżeństwa i rodziny na przykładzie zjawiska kohabitacji. [...] Analiza danych empirycznych przeprowadzona jest w czterech obszernych i niezwykle aktualnych ...

33.60

Homoseksualizm - perspektywa interdyscyplinarna Slany Krystyna, Kowalska Beata, Śmietana Marcin (red.)

Homoseksualizm - perspektywa interdyscyplinarna

Niniejsza praca jest próbą opisu zmieniającego się na naszych oczach świata, w którym następuje przemiana intymnych relacji, powstają nowe formy zażyłości, odbiegające od tego, co przekazuje ...

36.75

Systemy wartości a procesy demograficzne Slany Krystyna, Małek Agnieszka, Szczepaniak-Wiecha Izabela (red.)

Systemy wartości a procesy demograficzne

Książka jest owocem konferencji Systemy wartości a procesy demograficzne, zorganizowanej w ramach I Kongresu Demograficznego. Problematyka ludnościowa w kontekście rozwoju cywilizacji i techniki nabiera ...

36.75

Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii Slany Krystyna, Seręga Zygmunt (red.)

Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii

Prezentowany zbiór powstał jako Księga dedykowana Profesorowi Marianowi Niezgodzie w 40. rocznicę pracy naukowej. W publikacji znajdują się artykuły umieszczone w kilku blokach tematycznych: historia ...

58.80

Gender w społeczeństwie polskim Slany Krystyna, Struzik Justyna, Wojnicka Katarzyna (red.)

Gender w społeczeństwie polskim

Podstawowym celem książki Gender w społeczeństwie polskim jest dostarczenie polskim Czytelniczkom i Czytelnikom złożonej, wielowymiarowej i intersekcjonalnej wiedzy na temat płci kulturowej, osadzonej ...

49.00

Nowy Ateizm. Analiza krytyczna Starzyński Mikołaj

Nowy Ateizm. Analiza krytyczna

To książka wyjątkowa na naszym rynku. Ukazuje ona bowiem Nowy Ateizm nie z perspektywy wyzwań, jakie stawia on wierze, lecz z perspektywy głoszonego przezeń systemu wartości i skrytego za nim projektu ...

35.00

Miscellanea Islamica. Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych Stawiński Piotr (red.)

Miscellanea Islamica. Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych

Złożoność sytuacji społeczno-politycznej współczesnego świata sprawia, że pisanie o islamie jest dziś trudniejsze i obarczone większym ciężarem odpowiedzialności. Intelektualna rzetelność wymaga ...

44.00

Zwierciadła i maski. W poszukiwaniu tożsamości Strauss Anselm L.

Zwierciadła i maski. W poszukiwaniu tożsamości

Kluczowe dla współczesnych przemian socjokulturowych zagadnienie tożsamości Anselm L. Strauss przedstawia jako społeczny proces, w którym tożsamość się wyłania jako struktura mająca podstawy ...

49.00

Kultura a choroba psychiczna. Rola czynników kulturowych w postrzeganiu, przebiegu i leczeniu zaburzeń psychicznych Stypuła Anna

Kultura a choroba psychiczna. Rola czynników kulturowych w postrzeganiu, przebiegu i leczeniu zaburzeń psychicznych

Mamy do czynienia z książką, która powinna wejść do kanonu lektur obowiązkowych nie tylko psychologów, zwłaszcza psychologów klinicznych, ale też (a może przede wszystkim) do kanonu ...

36.00

Antropologia kłamstwa. O sposobach interpretacji kłamstwa na przykładzie katolickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Surmiak Adrianna

Antropologia kłamstwa. O sposobach interpretacji kłamstwa na przykładzie katolickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Wyzwanie, jakie stawia sobie w książce Autorka, polega na zmierzeniu się z tym, co określa się jako kłamstwo. Chce dotrzeć do powodów i funkcji zachowań określanych przez badanych kłamstwem. Koncentruje ...

49.00

Miłość erotyczna w procesie cywilizacji. Próba interpretacji koncepcji Norberta Eliasa Suwada Katarzyna

Miłość erotyczna w procesie cywilizacji. Próba interpretacji koncepcji Norberta Eliasa

W odróżnieniu od wielu innych badaczy, autorka nie podąża za modą, nie ulega egzaltacji okruchami codzienności, lecz – zafascynowana koncepcją Eliasa – szuka regularności określających ...

39.00


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2017 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt