Socjologia

Etniczność - o przemianach społeczeństw narodowych Szmeja Maria (red.)

Etniczność - o przemianach społeczeństw narodowych

Prezentowany zbór powstał, jako Księga dedykowana Profesorowi Grzegorzowi Babińskiemu – znanemu badaczowi etniczności i wielokulturowości. W pierwszej części znalazły się teksty, w których ...

55.65

Próba dialogu. Polacy i Żydzi w międzywojennym Białymstoku Sztop-Rutkowska Katarzyna

Próba dialogu. Polacy i Żydzi w międzywojennym Białymstoku

Książka będzie czytana nie tylko przez badaczy i studentów stosunków etnicznych. Może ona dostarczyć materiału do przemyśleń bardzo wielu osobom, o różnych orientacjach badawczych ...

38.85

Ta druga. Obraz kobiety w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego i w świadomości księży Szwed Anna

Ta druga. Obraz kobiety w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego i w świadomości księży

Książka Anny Szwed odkrywa ważne pokłady świadomości religij nej i społecznej księży diecezjalnych, a to przecież oni na co dzień i „od święta” oddziałują na świadomość kobiet, przynajmniej ...

49.00

Edukacja a problemy ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II Szymczak Wioletta

Edukacja a problemy ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II

Książka jest pierwszą na rynku polskim tak dogłębną analizą podejścia papieża Jana Pawła II - w kontekście oficjalnego nauczania kościoła katolickiego- do problemu ubóstwa i edukacji. Wykazana zależność ...

28.35

Autobiografia i filozofia Szyroka Izabela

Autobiografia i filozofia

Autobiografia w pewien sposób założona jest już w samej strukturze człowieka. Towarzyszy ludzkiemu istnieniu nieomal "od początku" - obecna nawet wówczas, kiedy słowo ...

39.00

Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego Szyszlak Elżbieta, Szyszlak Tomasz (red.)

Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego

Autorom udało się uniknąć czarno-białego dyskursu w kategoriach konfliktu cywilizacji. Praca stanowi owoc wspólnego przedsięwzięcia, w którym z różnych perspektyw badawczych ...

38.00

Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym Szyszlak Elżbieta, Szyszlak Tomasz (red.)

Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym

Wybór tematu kolektywnej monografii należy uznać za trafny, na co wskazuje aktualność analizowanych treści poszczególnych rozdziałów. Dekompozycja westfalskiego ładu ...

49.00

Tożsamość napiętnowana. Socjologiczne studium mechanizmów stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z zespołem Turnera Świątkiewicz-Mośny Maria

Tożsamość napiętnowana. Socjologiczne studium mechanizmów stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z zespołem Turnera

Autorka podjęła w swojej pracy słabo zbadane w polskiej rzeczywistości kwestie ról społecznych kobiet naznaczonych stygmatem niskiego wzrostu, ich stylu życia, a także sposobów przezwyciężania ...

35.70

Samotworzenie się społeczeństwa Touraine Alain

Samotworzenie się społeczeństwa

Społeczeństwo nie sprowadza się do praw swojego funkcjonowania, a tym bardziej nie jest kierowane przez idee, czyli przez znaczenie nadane z zewnątrz praktyki społecznej, a dotyczące prawa boskiego lub ...

68.25 34.12(rabat: 50.00 %)

Mit Wolności w cyberkulturze Trzciński Łukasz

Mit Wolności w cyberkulturze

Motywem przewodnim, który autor systematycznie i logicznie rozwija, jest pytanie o kondycję ludzkiej wolności w rozwijającej się cyberkulturze, jej specyfikę oraz wpływ wzorów transmitowanych ...

37.00

Mity współczesnej duchowości Trzciński Łukasz (red.)

Mity współczesnej duchowości

W prezentowanej książce przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych zastanawiają się nad obecnością mitu w świadomości i nieświadomości współczesnych społeczeństw. Rewolucja w sposobach komunikacji ...

33.60

Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary Tyrała Radosław

Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary

Podjęcie tematu dotyczącego kondycji niereligijnej polskich ateistów zasługuje na szczególną aprobatę. Autor bardzo umiejętnie łączy w swoich badaniach socjologicznych podejście teoretyczne ...

56.00

Zaufać mediom? Analiza mechanizmów samoopisu prasy w sytuacjach kryzysowych Wagner Aleksandra

Zaufać mediom? Analiza mechanizmów samoopisu prasy w sytuacjach kryzysowych

Praca Autorki stanowi cenny wkład w rozwój nie tylko polskich badań nad rozwijającym się społeczeństwem medialnym oraz jego związkami z całym systemem medialnym, ale również może być interesującym ...

40.95

Socjologia religii. Dzieła zebrane. Etyka gospodarcza religii światowych Weber Max

Socjologia religii. Dzieła zebrane. Etyka gospodarcza religii światowych

Jest to drugie wydanie monumentalnego dzieła Maxa Webera Socjologia religii. Etyka gospodarcza religii światowych. Poprzednie trzy tomy zostały zebrane w jednym dużym zbiorze. W dziele tym Weber analizuje ...

105.00

Etyka gospodarcza religii światowych. Tom I: taoizm i konfucjanizm Weber Max

Etyka gospodarcza religii światowych. Tom I: taoizm i konfucjanizm

Weber badał religię ze specyficznego punktu widzenia. Nie interesował się – jak sam twierdził – „istotą” religii, lecz warunkami i skutkami religii jako pewnego rodzaju działania ...

31.50

Etyka gospodarcza religii światowych. Tom II: hinduizm i buddyzm Weber Max

Etyka gospodarcza religii światowych. Tom II: hinduizm i buddyzm

Weber badał religię ze specyficznego punktu widzenia. Nie interesował się – jak sam twierdził – „istotą” religii, lecz warunkami i skutkami religii jako pewnego rodzaju działania ...

31.50

Etyka gospodarcza religii światowych. Tom III: starożytny judaizm Weber Max

Etyka gospodarcza religii światowych. Tom III: starożytny judaizm

Weber badał religię ze specyficznego punktu widzenia. Nie interesował się – jak sam twierdził – „istotą” religii, lecz warunkami i skutkami religii jako pewnego rodzaju działania ...

31.50

Tożsamość i kontrola. Jak wyłaniają się formacje społeczne White Harrison C.

Tożsamość i kontrola. Jak wyłaniają się formacje społeczne

Moim celem jest teoria umożliwiająca obserwację – obserwację wyspecjalizowaną, której uwaga obejmuje wszystkie zakresy i poziomy. Organizacja społeczna jest nieuporządkowana i oporna, bardziej ...

67.00 33.50(rabat: 50.00 %)

Historie Intymne. Odnajdując i tracąc siebie Wiatr Anna

Historie Intymne. Odnajdując i tracąc siebie

Książka jest przenikliwym, świetnie napisanym studium w gatunku pisarstwa antropologicznego z zakresu socjologii intymności. Autorka dokonuje połączenia jednego z najtrudniejszych tematów z ...

33.60

Pomiędzy życiem a śmiercią. Opowieść o tożsamości i umieraniu Wiatr Anna

Pomiędzy życiem a śmiercią. Opowieść o tożsamości i umieraniu

Jest to prawdziwa opowieść socjologiczna, wykorzystująca narracje i pokazująca jednocześnie rolę i dylematy badacza w procesie poznania. Badacza, który odkrywa świat znaczeń i jednocześnie w tych ...

38.00

Dziewięć wykładów z socjologii Wieviorka Michel

Dziewięć wykładów z socjologii

Jestem uczniem Alaina Touraine’a i zostałem ukształtowany zgodnie z idea głoszącą, że sercem życia społecznego, tym co jest w nim decydujące i centralne, są ruchy społeczne. A więc tym, co dobre, ...

56.00 28.00(rabat: 50.00 %)

Sytuacja społeczna muzułmanów w Wielkiej Brytanii Wilk-Jakubowski Grzegorz

Sytuacja społeczna muzułmanów w Wielkiej Brytanii

Autor do zagadnienia podchodzi bardzo systematycznie i problematykę prezentuje wielostronnie: książka nie dotyczy jedynie wybranych zagadnień życia społeczności muzułmańskiej Wielkiej Brytanii, ale stanowi ...

41.00

Dzieci z Auschwitz-Birkenau. Socjalizacja w obozie koncentracyjnym na przykładzie Dzieci Oświęcimia Witek-Malicka Wanda

Dzieci z Auschwitz-Birkenau. Socjalizacja w obozie koncentracyjnym na przykładzie Dzieci Oświęcimia

Niejednokrotnie wydaje się nam, że wiele przeczytaliśmy już na ten temat, oglądaliśmy filmy, nauczyliśmy się na lekcji historii, a jednak za każdym razem książka poświęcona tej tematyce porusza nas do ...

46.00

Polacy i Ukraińcy. Rzecz o pluralizmie i tożsamości na pograniczu Wojakowski Dariusz

Polacy i Ukraińcy. Rzecz o pluralizmie i tożsamości na pograniczu

Książka jest raportem z badań prowadzonych przez Autora na pograniczu polsko-ukraińskim. Część pierwsza to analiza pojęcia grupy etnicznej, etniczności i narodu. Centralnym zagadnieniem jest koncepcja ...

29.40

Borders and Fields, Cultures and Places: Cases from Poland Wojakowski Dariusz (ed.)

Borders and Fields, Cultures and Places: Cases from Poland

The item considered by all of us to be particularly significant in interpreting social realities, but also ourness-otherness, is space and especially its corresponding social concepts of territoriality. ...

33.60

Państwo i zmiana społeczna w koncepcjach amerykańskiej socjologii historycznej Wojakowski Łukasz Piotr

Państwo i zmiana społeczna w koncepcjach amerykańskiej socjologii historycznej

[Książka ta] powinna stać się obowiązkową lekturą na studiach historycznych, gdzie nie przedstawia się ani autorów, których twórczość jest analizowana w książce, ani reprezentowanego ...

38.00

Agencja towarzyska. (Nie)zwykłe miejsce pracy Wojciechowska Magdalena

Agencja towarzyska. (Nie)zwykłe miejsce pracy

W książce zrekonstruowany został mechanizm budowania tożsamości przez kobiety zatrudnione w agencjach towarzyskich. Autorka opowiedziała się za teorią ugruntowaną i wywiadem pogłębionym. […] „Praca” ...

36.00

Restructuring Class and Gender: Six Case Studies Wódz Kazimiera, Gnieciak Monika (eds.)

Restructuring Class and Gender: Six Case Studies

The presented book was created as the result of cooperation between researchers from centers in six countries who were investigating the transformations occurring in European postindustrial regions. […] ...

39.00

Między triumfalizmem a poczuciem zagrożenia. Kościół rzymskokatolicki w Polsce współczesnej w oczach swych przedstawicieli Załęcki Paweł

Między triumfalizmem a poczuciem zagrożenia. Kościół rzymskokatolicki w Polsce współczesnej w oczach swych przedstawicieli

Praca Pawła Załęckiego jest unikalnym na gruncie socjologii w Polsce studium poświęconym publicznemu wizerunkowi Kościoła rzymskokatolickiego. O wspomnianej unikalności decyduje przede wszystkim zamiar ...

25.20

Franza-Xavera Kaufmanna koncepcja socjologii religii Zduniak Agnieszka

Franza-Xavera Kaufmanna koncepcja socjologii religii

Autorka zebrała ogromny materiał ze wszystkich książek i artykułów F.-X. Kaufmanna dotyczących socjologii religii i dziedzin pokrewnych. Rekonstrukcja tych poglądów nie była rzeczą łatwą, ...

33.60

Ronalda Ingleharta teoria rozwoju ludzkiego Zdziech Paweł

Ronalda Ingleharta teoria rozwoju ludzkiego

Paweł Zdziech stawia sobie zadanie rekonstrukcji, interpretacji i krytycznej analizy prac wybitnego politologa amerykańskiego Ronalda Ingleharta. Autor książki odkrywa tworzenie swoistej, całościowej i ...

40.95

Panika moralna. Homoseksualność w dyskursach medialnych Zielińska Iwona

Panika moralna. Homoseksualność w dyskursach medialnych

Badania empiryczne przeprowadzone przez p. Zielińską stanowią bardzo dobry przykład bogatych badań jakościowych, o mocnej podstawie teoretycznej, pedantycznie skonceptualizowanych i zoperacjonalizowanych, ...

44.00

Spory wokół teorii sekularyzacji Zielińska Katarzyna

Spory wokół teorii sekularyzacji

Autorka szczegółowo analizuje tytułowe spory wokół teorii sekularyzacji. Warto podkreślić trzy najogólniejsze konstatacje, jakie wyłaniają z prowadzonych rozważań: teorie sekularyzacji ...

37.80

W okolice schizmy. Społeczności ewangelikalne wywodzące się z katolickiego ruchu charyzmatycznego Zieliński Ariel

W okolice schizmy. Społeczności ewangelikalne wywodzące się z katolickiego ruchu charyzmatycznego

Praca Ariela Zielińskiego podejmuje temat niezwykle interesujący. Autor pragnie wyjaśnić przyczyny, znanego szerzej tylko na gruncie polskim, zjawiska odchodzenia wspólnot odnowy charyzmatycznej ...

40.95

Tożsamość i religia. Ormianie w krakowskiej i lwowskiej diasporze Ziętek Dorota

Tożsamość i religia. Ormianie w krakowskiej i lwowskiej diasporze

Na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań socjologicznych i religioznawczych książka prezentuje specyfikę narodu ormiańskiego, którego losy, pomimo wielowiekowej obecności w Polsce, ...

38.85

Krzyże w Auschwitz. Tożsamość narodowa, nacjonalizm i religia w postkomunistycznej Polsce Zubrzycki Geneviève

Krzyże w Auschwitz. Tożsamość narodowa, nacjonalizm i religia w postkomunistycznej Polsce

Publikacja podejmuje kwestię relacji między polską tożsamością narodową a katolicyzmem po upadku komunizmu. Autorka analizuje wypadki rozgrywające się po roku 1989 wokół terenu byłego obozu koncentracyjnego ...

59.00

Gdzie jest religia? Pięć dychotomii Thomasa Luckmanna Zwierżdżyński Marcin K.

Gdzie jest religia? Pięć dychotomii Thomasa Luckmanna

Nie jest wykluczone, że w naszym kraju nasilą się procesy sekularyzacji i prywatyzacji religii podobne do tych, jakie zachodzą w wysoko rozwiniętych społeczeństwach pluralistycznych […]. Opracowanie ...

36.75

Konstruowanie znaczeń religii w szkole. Analiza rzymskokatolickich, prawosławnych i zielonoświątkowych podręczników do katechezy w Polsce Zwierżdżyński Marcin K.

Konstruowanie znaczeń religii w szkole. Analiza rzymskokatolickich, prawosławnych i zielonoświątkowych podręczników do katechezy w Polsce

Praca dotyczy bardzo ważnej problematyki, analizowanej w sposób innowacyjny, niebanalny i bardzo rzetelny. Innowacyjnością i rzetelnością charakteryzuje się zarówno jej część teoretyczna, ...

49.00

Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście Zysiak Agata

Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście

Punkty za pochodzenie to książka o projekcie socjalistycznego uniwersytetu. Ujmując powojenną odbudowę Polski jako modernizację, śledzi próby otwarcia szkolnictwa wyższego dla klas pracujących. ...

44.00

Ludwik Zamenhof. Życie i dzieło. Recepcja i reminiscencje. Wybór pism i listów Żelazny Walter

Ludwik Zamenhof. Życie i dzieło. Recepcja i reminiscencje. Wybór pism i listów

Mamy oto przed sobą książkę pod każdym względem niezwykłą! Polska humanistyka nie grzeszy, niestety, oryginalnością stawianych pytań badawczych, które dość często pochodzą z importu. […] ...

45.00


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2017 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt