Socjologia

Światy i konteksty społeczne Bryda Grzegorz (red.)

Światy i konteksty społeczne

Tematyka publikacji ogniskuje się wokół zagadnień paradygmatów socjologicznych oraz kwestii tożsamości społecznej. […] Teksty w swej różnorodności tematycznej i temperamencie ...

36.00

Oblicza socjologii krakowskiej Bryda Grzegorz, Pawnik Wojciech (red.)

Oblicza socjologii krakowskiej

Odeszły już do przeszłości czasy, w których silny ośrodek uniwersytecki dominuje nad niewielkimi placówkami socjologicznymi, prowadzącymi dydaktyczną działalność usługową w innych uczelniach. ...

34.65

Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych Burdziej Stanisław

Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych

Stanisław Burdziej podjął ważny temat dotyczący „ducha” ustroju i działania największego dziś mocarstwa światowego, wpływającego na bieg spraw tego świata, w tym również naszego ...

33.60

Religie publiczne w nowoczesnym świecie Casanova Jose

Religie publiczne w nowoczesnym świecie

Książka natychmiast po wydaniu zyskała niegasnącą po dziś dzień popularność. W 1995 roku Jose Casanova otrzymał prestiżową nagrodę Society for the Scientific Study of Religion Distinguished Book Award, ...

36.75

O pułapkach emigracyjnej lekkości. Doświadczenie tymczasowości w narracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych Cekiera Rafał

O pułapkach emigracyjnej lekkości. Doświadczenie tymczasowości w narracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych

Praca jest znakomitym przykładem analizy ważnego problemu badawczego, opartej na danych jakościowych uzyskanych w trakcie badań terenowych. Autor podejmuje temat ważny socjologicznie, a właściwie istotny ...

49.00

Łańcuchy rytuałów interakcyjnych Collins Randall

Łańcuchy rytuałów interakcyjnych

Teoria rytuałów interakcyjnych jest zagadnieniem kluczowym dla mikrosocjologii, z kolei mikrosocjologia stanowi punkt wyjścia dla wielu koncepcji o szerszym zasięgu. Interakcja twarzą-w-twarz, o ...

69.00

Funkcje konfliktu społecznego Coser Lewis A.

Funkcje konfliktu społecznego

Wielką popularność meczów bokserskich i wrestlingu w telewizji można częściowo tłumaczyć zastępczym uczestnictwem w konflikcie, jakiego dostarcza się widzowi, który utożsamia się ze swoim ...

54.60

Samobójstwa altruistyczne. Formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska Czabański Adam

Samobójstwa altruistyczne. Formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska

Całość opracowania składa się z pięciu rozdziałów, logicznie z sobą powiązanych, ukazujących z rozmaitych perspektyw teoretycznych i empirycznych problem samobójstw altruistycznych. ...

58.80

Spiskowe narracje i metanarracje Czech Franciszek

Spiskowe narracje i metanarracje

Po przeczytaniu książki uważam, że jest to praca bardzo interesująca i ważna co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dotyczy zagadnienia, które coraz częściej nurtuje nie tylko polityków, ...

44.00

Struktura teorii spiskowych Czech Franciszek (red.)

Struktura teorii spiskowych

Trudno znaleźć doniosłe współczesne wydarzenie społeczne, którego nie próbowano wyjaśnić przez odwołanie się do teorii spiskowych. Od zabójstwa prezydenta Kennedy’ego ...

49.00

Doktryna wobec codzienności. Studium fenomenograficzne o wychowaniu religijnym w rodzinie Czekaj Małgorzata

Doktryna wobec codzienności. Studium fenomenograficzne o wychowaniu religijnym w rodzinie

Autorka (…) podejmuje bardzo ważny problem społeczny i wychowawczy rodzicielskiego pojmowania wychowania religijnego, czyli przede wszystkim jego aspektu świadomościowego. Wykazując się rozległą, ...

39.00

Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym (wyd. II) Dahrendorf Ralf

Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym (wyd. II)

Pojęcie klasy nigdy nie pozostawało neutralne przez dłuższy czas. Szczególnie w odniesieniu do istot ludzkich i ich sytuacji społecznej zawsze stanowiło ono swoisty punkt zapalny. Logik niczego ...

56.00

Socjologia religii Davie Grace

Socjologia religii

Socjologia religii jest książką na dzień dzisiejszy wieńczącą rozmaite nurty zainteresowań Grace Davie. Stanowi swoistą sumę jej refleksji nad teoretycznymi, empirycznymi i porównawczymi aspektami ...

57.75

Zygmunt Balicki (1858-1916). Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu Dawidowicz Aneta

Zygmunt Balicki (1858-1916). Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu

Zygmunt Balicki należał do grona współtwórców założeń ideowo-politycznych oraz struktur Narodowej Demokracji. Był czynnie zaangażowany w praktykę na polu polityki, zajmował się też ...

33.60

Praskie przemiany. Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi Derdowska Joanna

Praskie przemiany. Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi

Książka zainteresować może nie tylko socjologów religii i miasta, miłośników podróży, turystów zwiedzających zabytki z profesjonalnym przewodnikiem w ręku, ale także tych, którzy ...

23.10

Postawy wobec Litwy i Litwinów na przykładzie wrocławian Dębicki Marcin, Makaro Julita

Postawy wobec Litwy i Litwinów na przykładzie wrocławian

Praca napisana jest „wysmakowanym” stylem co powoduje, że czyta się ją z zainteresowaniem. Interesującym zabiegiem są liczne cytaty z przeprowadzonych wywiadów. ...

49.00

Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu Długosz Piotr

Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu

Praca podejmuje problem ogromnej wagi: autor pyta jak to się dzieje, że historyczny sukces „rewolucji 1989 roku” prowadzi wkrótce potem do pogłębiającej się depresji społecznej, ...

37.80

Młodzież Podkarpacia w III Rzeczypospolitej Długosz Piotr

Młodzież Podkarpacia w III Rzeczypospolitej

Opracowanie Piotra Długosza ma imponujący charakter - zarówno jeśli chodzi o ważne przemyślenia Autora, dotyczące roli młodzieży w społecznościach lokalnych, jej aspiracji edukacyjno-zawodowych, ...

26.25

Strategie życiowe młodzieży na pograniczy polsko-ukraińskim Długosz Piotr

Strategie życiowe młodzieży na pograniczy polsko-ukraińskim

W monografii zostały podjęte ważne i aktualne problemy, które zajmują również ukraińskich naukowców, w tym socjologów, politologów, pedagogów oraz wszystkich ...

45.00

Sekularyzacja: Trzy poziomy analizy Dobbelaere Karel

Sekularyzacja: Trzy poziomy analizy

Sekularyzacja: trzy poziomy analizy jest jedną z niewielu publikacji systematycznie prezentujących zagadnienia dotyczące zjawiska sekularyzacji. Na podstawie istniejących opracowań teoretycznych autor ...

54.60

Nowe ślady - stare drogi. Europa w pamiętnikach Polaków Doliński Wojciech

Nowe ślady - stare drogi. Europa w pamiętnikach Polaków

O praktycznych walorach podjętego problemu nie trzeba specjalnie nikogo przekonywać. Chodzi przede wszystkim o uwikłania polityczne, widoczne w polskim dyskursie, dotyczącym zarówno relacji do Europy, ...

45.00

Ethos pracy w doktrynie i praktyce Opus Dei

Ethos pracy w doktrynie i praktyce Opus Dei

Praca Jana Domaradzkiego doskonale wypełnia lukę w socjologicznych badaniach nad Opus Dei, ruchami religijnymi i ich rolą dla zmiany społecznej. Koncentrując się na socjologicznej interpretacji Autor umiejętnie ...

51.45

Partycypacja i dyskurs. Mentalność pierwotna w badaniach Luciena Lévy-Bruhla Dominiak Łukasz M.

Partycypacja i dyskurs. Mentalność pierwotna w badaniach Luciena Lévy-Bruhla

Nakreślone przez Łukasza M. Dominiaka cele badawcze programu nowej historii socjologii, jak i następnie ich realizacja w pracy budzą moje uznanie. Praca umiejętnie łączy perspektywę historyczną rozumianą ...

42.00

Prywatność w perspektywie zmiany społecznej Dopierała Renata

Prywatność w perspektywie zmiany społecznej

Książka stanowi oryginalny i świeży materiał, dający wiele do myślenia. O erudycji, odwadze myśli i przyjaznym dla czytelnika języku pisarstwa Autorki przekona się każdy, kto sięgnie po tę książkę. Jasność ...

39.00

Tożsamość, nowoczesność, stereotypy Dopierała Renata, Kaźmierska Kaja (red.)

Tożsamość, nowoczesność, stereotypy

Wyznaczające obszar dociekań poznawczych pojęcia „tożsamości”, „stereotypów”, „nowoczesności” różnią status ontologiczny i zakresy semantyczne. Najszersza ...

59.00

Komunikowanie prawa w dobie pluralizmu kulturowego Dudek Michał

Komunikowanie prawa w dobie pluralizmu kulturowego

W jaki sposób ludzie mogą zorientować się w obowiązującym ich prawie? Jakie szanse na to mają osoby znajdujące się na terytorium obcego dla siebie państwa (np. turyści i migranci)? Czy teorie opisujące ...

49.00

Świadomościowy wymiar prawa Dudek Michał, Struzińska Katarzyna (red.)

Świadomościowy wymiar prawa

Od lat sześćdziesiątych do początku lat dziewięćdziesiątych xx wieku świadomość prawna była jednym z najpopularniejszych tematów badawczych w polskiej socjologii prawa. Z czasem znacząco ...

39.00

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane elementy polityki państwa Dudra Stefan, Nitschke Bernadetta (red.)

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane elementy polityki państwa

W rekomendowanej pracy czytelnik znajduje nie tylko wiele ciekawych informacji dotyczących poszczególnych mniejszości, ale także istotę sporów i kontrowersji dotyczących kryteriów ...

51.45

Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej Dudra Stefan, Nitschke Bernadetta (red.)

Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej

Z uznaniem należy odnieść się do przedstawionego opracowania. Nośny jest sam problem ukazany w tytule. Rozpoznawanie mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce w dużej mierze generowane ...

53.00

Światopogląd na talerzu. Wegetarianizm jako przejaw współczesnej religijności Dyczewska Agnieszka

Światopogląd na talerzu. Wegetarianizm jako przejaw współczesnej religijności

Chodzi przede wszystkim o pytanie: czy wegetarianizm jest tylko rodzajem diety, stylem życia czy też światopoglądem? Autorka daje zdecydowaną odpowiedź - wegetarianizm jest światopoglądem w pełnym tego ...

26.25

Na tropach sensów życia. Światopogląd i religia w biograficznych narracjach grekokatolików, rzymskich katolików i zielonoświątkowców Dyczewska Agnieszka

Na tropach sensów życia. Światopogląd i religia w biograficznych narracjach grekokatolików, rzymskich katolików i zielonoświątkowców

Przedmiotem książki jest analiza wywiadów biograficznych przeprowadzonych z mieszkańcami Przemyśla, deklarującymi się jako osoby wierzące, zaangażowane w struktury kościelne trzech wspólnot ...

42.00

Fotografia. Bardzo krótkie wprowadzenie Edwards Steve

Fotografia. Bardzo krótkie wprowadzenie

Nowoczesne społeczeństwa są nasycone fotografiami. Od wakacyjnych fotek po gazety, reklamy, nieskazitelne ściany galerii sztuki – fotografia jest wszędzie i pełni nadzwyczaj różnorodne funkcje.
36.90

Aktywne społeczeństwo. Teoria procesów społecznych i politycznych Etzioni Amitai

Aktywne społeczeństwo. Teoria procesów społecznych i politycznych

Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze ...

84.00

Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci zbiorowej Fiń Anna, Kapralska Łucja

Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci zbiorowej

Jesteśmy świadkami nowego zjawiska, jakim jest lokowanie pamięci społecznej w Sieci, gdzie najnowocześniejsza z technologii komunikacyjnych jest nośnikiem tworu tak dawnego, ...

44.00

Chrześcijaństwo i Europa (wyd. II) Flis Andrzej

Chrześcijaństwo i Europa (wyd. II)

Książka Andrzeja Flisa, filozofa, socjologa i antropologa kultury, dotyczy kultury i cywilizacji europejskiej, ujętej historycznie, analizowanej w perspektywie porównawczej kultur pozaeuropejskich, ...

46.20

Antropologia społeczna Radcliffe'a-Browna (wyd. II) Flis Mariola

Antropologia społeczna Radcliffe'a-Browna (wyd. II)

Autorka jest najlepszym w Polsce specjalistą w zakresie twórczości Radcliffe'a-Browna. W prezentowanej książce omawia biografię tego twórcy, intelektualne korzenie jego dzieła (w tzw. ...

29.40

Etyczny wymiar tożsamości kulturowej Flis Mariola (red.)

Etyczny wymiar tożsamości kulturowej

Książka przygotowana przez badaczy związanych z krakowskim ośrodkiem antropologii społecznej na uniwersytecie Jagiellońskim przedstawia niezwykle ważny problem tożsamości kulturowej rozumianej jako powinność ...

26.25

Homo nudus. Naturyzm w społecznej perspektywie Florkowski Robert Witold

Homo nudus. Naturyzm w społecznej perspektywie

Z dostępnych na naszym rynku pozycji, poruszających problem nagości i związanych z nią obyczajów nudystycznych, opracowanie Florkowskiego wyróżnia się korzystnie poziomem, znajomością obszernej ...

45.00

Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych Frysztacki Krzysztof

Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych

"Socjalna Ameryka” to próba uchwycenia oraz zinterpretowania problematyki socjalno-pomocowej w Stanach Zjednoczonych. Zagadnienia te oznaczają, z jednej strony, bardzo bogatą i skomplikowaną ...

52.50

Między Ameryką a Polską. Opolskie spotkania socjologiczne Frysztacki Krzysztof, Śliz Anna (red.)

Między Ameryką a Polską. Opolskie spotkania socjologiczne

Socjologiczne poszukiwania, analizy i interpretacje zjawisk społecznych podejmowane w kontekście amerykańsko-polskiej współpracy badawczej mają u nas długą i bogatą tradycję. Opolskie spotkania ...

36.00

Wicca i wiccanie. Od tradycji do wirtualnej wspólnoty Furman Renata

Wicca i wiccanie. Od tradycji do wirtualnej wspólnoty

Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że wicca - szacunkowo licząca 800 tysięcy wyznawców - jest zjawiskiem stosunkowo młodym na rynku religijnym. Jej początki sięgają w Wielkiej Brytanii lat pięćdziesiątych ...

31.50

Prochy i diamenty. Kremacja ciała zmarłego człowieka jako zjawisko społeczne i kulturowe Gajewska Magdalena

Prochy i diamenty. Kremacja ciała zmarłego człowieka jako zjawisko społeczne i kulturowe

Klarowny i kompetentny język, jakim posługuje się autorka, dodaje jeszcze większego znaczenia tej książce, a czyta się ją bez najmniejszego trudu i z nieustannym zainteresowaniem. Temat w niej poruszony ...

40.95

Migration and Europeanisation. Changing Identities and Values among Polish Pendulum Migrants and Their Belgian Employers Galent Marcin, Goddeeris Idesbald, Niedźwiedzki Dariusz

Migration and Europeanisation. Changing Identities and Values among Polish Pendulum Migrants and Their Belgian Employers

This book delves deeply into the current processes of migration in Europe, analysing the changes in the values of economic migrants from Poland and – in what is an absolutely new aspect – in ...

40.95

Perswazja w przekazach kaznodziejskich na przykładzie homilii Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku Garpiel Rafał

Perswazja w przekazach kaznodziejskich na przykładzie homilii Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku

Niniejsze studium jest przykładem rzadko spotykanego świeckiego i interdyscyplinarnego spojrzenia na problematykę kaznodziejstwa w Kościele katolickim. Wygłaszanie homilii i kazańzostało potraktowane jako ...

27.30

Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego Garpiel Rafał, Leszczyńska Katarzyna (red.)

Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego

Profesor Hieronim Kubiak pisze o tej książce tak: „praktyka dowodzi, że językoznawca, psycholog i socjolog rzadko siadają przy jednym stole, by przyjrzeć się perswazji jako zjawisku należącemu jednocześnie ...

40.95

Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych (wyd. II) Giddens Anthony

Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych (wyd. II)

Konkludując, poniżej w skrótowej formie przedstawię parę nowych „zasad metody socjologicznej”. Pewna ironia w brzmieniu tego sformułowania jest, oczywiście, zamierzona. Nie twierdzę, ...

43.05

Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego Glaser Barney G., Strauss Anselm L.

Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego

Od początku do końca tej książki nawołujemy o więcej teorii, ale nie byle jakiej teorii. Ogólna metoda porównawcza służąca generowaniu teorii, która będzie przedmiotem rozważań w Części ...

56.70

Świadomość umierania Glaser Barney G., Strauss Anselm L.

Świadomość umierania

Umieranie jest zorganizowanym społecznie procesem, nie zawsze uwzględniającym punkt widzenia umierającego. Można umrzeć społecznie będąc żywym biologicznie. Socjologia ...

59.00

Jak się dzielimy i co nas łączy? Głowacka-Grajper Małgorzata, Nowicka Ewa (red.)

Jak się dzielimy i co nas łączy?

Współcześnie dużo mówi się o „kryzysie” czy „rozpadzie” więzi społecznych. Czy: istotnie ginie oparta na więzi? Czy istotnie więź traci na znaczeniu? Gdzie, w ...

36.75

Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia Goffman Erving

Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia

Moim celem jest próba wyizolowania niektórych podstawowych ram rozumienia dostępnych w naszym społeczeństwie, umożliwiających nadawanie sensu wydarzeniom, oraz przeanalizowanie szczególnych ...

68.25


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2017 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt