Varia

W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach klutury Anna Łebkowska, Łukasz Wróblewski, Patrycja Badysiak (red.)

W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach klutury

Uważam tom za bardzo cenny i interesujący ogląd problematyki haptyczności w kulturze – nie tylko europejskiej. Obserwacje obejmują szeroki i zróżnicowany zakres zjawisk artystycznych ...

42.00

Europe and America in the Mirror: Culture, Economy, and History Arnold Maik, Łukasik Przemysław (eds.)

Europe and America in the Mirror: Culture, Economy, and History

A vivid and more or less stable partnership between European and American countries is generally regarded as a key issue and particularly serious challenge in terms of cultural, economic, historical, ...

39.00

Tatry huczą Gnozą! O gnozie w twórczości prozatorskiej Tadeusza Micińskiego Bezubik Krystyna

Tatry huczą Gnozą! O gnozie w twórczości prozatorskiej Tadeusza Micińskiego

Należy stwierdzić, że książka daje przekonujący obraz gnostyckich cech światopoglądu i pisarstwa Micińskiego. Bez wątpienia wysuwającą się na pierwszy plan cechą „gnozy” autora Xiędza Fausta ...

36.00

Zakryta przez ciało. O refleksjach platońskiej idei pamięci w kulturze współczesnej Burek Aleksandra

Zakryta przez ciało. O refleksjach platońskiej idei pamięci w kulturze współczesnej

Próby rozwiązania zagadki pamięci podejmowane są od tysiącleci. Badamy pamięć narzędziami psychologii, psychiatrii, antropologii, socjologii, informatyki, biochemii, filozofii, religii. Jednak pewnych ...

29.40

Religijna melancholia (przeł. Anna Zasuń) Burton Robert

Religijna melancholia (przeł. Anna Zasuń)

[…] przedłożę w skrócie ów zdumiewający, olbrzymi, nieskończony ocean nieprawdopodobnego obłędu i szaleństwa: morze pełne mielizn i skał, piasków, zatok, przesmyków i ...

49.35

Dom drewniany w Polsce. Tysiąc lat historii Czajkowski Jerzy

Dom drewniany w Polsce. Tysiąc lat historii

W badaniach nad życiem ludzi w przeszłości wiele uwagi poświęcano budownictwu. W nim widziano przejaw dawnych stosunków etnicznych i osadniczych, nie mówiąc już o kulturowych. Do badań etnogenetycznych ...

49.00

Spiskowe narracje i metanarracje Czech Franciszek

Spiskowe narracje i metanarracje

Po przeczytaniu książki uważam, że jest to praca bardzo interesująca i ważna co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dotyczy zagadnienia, które coraz częściej nurtuje nie tylko polityków, ...

44.00

Struktura teorii spiskowych Czech Franciszek (red.)

Struktura teorii spiskowych

Trudno znaleźć doniosłe współczesne wydarzenie społeczne, którego nie próbowano wyjaśnić przez odwołanie się do teorii spiskowych. Od zabójstwa prezydenta Kennedy’ego ...

49.00

Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie DeGrazia David

Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie

Czy zwierzęta posiadają prawa osobiste? Jeżeli tak, to jakie następstwa niesie za sobą ten fakt? Jak wygląda życie psychiczne zwierząt i jak należy rozumieć ich dobro? David DeGrazia udziela odpowiedzi ...

34.90

Praskie przemiany. Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi Derdowska Joanna

Praskie przemiany. Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi

Książka zainteresować może nie tylko socjologów religii i miasta, miłośników podróży, turystów zwiedzających zabytki z profesjonalnym przewodnikiem w ręku, ale także tych, którzy ...

23.10

Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii Dobroczyński Bartłomiej

Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii

Coraz częściej ludzie zwracają się do psychologów z problemami, które trudno nazwać inaczej, niż „kłopoty z duchowością”. Wśród nich na czoło wysuwają się takie kwestie, ...

44.10

Dobroczyński Bartłomiej

Kłopoty z duchowością

Coraz częściej ludzie zwracają się do psychologów z problemami, które trudno nazwać inaczej, niż „kłopoty z duchowością”. Wśród nich na czoło wysuwają się takie kwestie, ...

44.10

Komunikowanie prawa w dobie pluralizmu kulturowego Dudek Michał

Komunikowanie prawa w dobie pluralizmu kulturowego

W jaki sposób ludzie mogą zorientować się w obowiązującym ich prawie? Jakie szanse na to mają osoby znajdujące się na terytorium obcego dla siebie państwa (np. turyści i migranci)? Czy teorie opisujące ...

49.00

Świadomościowy wymiar prawa Dudek Michał, Struzińska Katarzyna (red.)

Świadomościowy wymiar prawa

Od lat sześćdziesiątych do początku lat dziewięćdziesiątych xx wieku świadomość prawna była jednym z najpopularniejszych tematów badawczych w polskiej socjologii prawa. Z czasem znacząco ...

39.00

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane elementy polityki państwa Dudra Stefan, Nitschke Bernadetta (red.)

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane elementy polityki państwa

W rekomendowanej pracy czytelnik znajduje nie tylko wiele ciekawych informacji dotyczących poszczególnych mniejszości, ale także istotę sporów i kontrowersji dotyczących kryteriów ...

51.45

Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej Dudra Stefan, Nitschke Bernadetta (red.)

Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej

Z uznaniem należy odnieść się do przedstawionego opracowania. Nośny jest sam problem ukazany w tytule. Rozpoznawanie mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce w dużej mierze generowane ...

53.00

Fotografia. Bardzo krótkie wprowadzenie Edwards Steve

Fotografia. Bardzo krótkie wprowadzenie

Nowoczesne społeczeństwa są nasycone fotografiami. Od wakacyjnych fotek po gazety, reklamy, nieskazitelne ściany galerii sztuki – fotografia jest wszędzie i pełni nadzwyczaj różnorodne funkcje.
36.90

Księga Królewska. Szahname. Tom I Ferdousi Abolqasem

Księga Królewska. Szahname. Tom I

Książka stanowi pierwszy, całościowy przekład na język polski „irańskiego eposu narodowego”. „Księga królów” lub trafniej „Księga królewska” jest ...

46.20

Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci zbiorowej Fiń Anna, Kapralska Łucja

Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci zbiorowej

Jesteśmy świadkami nowego zjawiska, jakim jest lokowanie pamięci społecznej w Sieci, gdzie najnowocześniejsza z technologii komunikacyjnych jest nośnikiem tworu tak dawnego, ...

44.00

Między Lozanną, Fryburgiem i Vevey. Z dziejów polskich organizacji w Szwajcarii w latach 1914-1917 Florkowska-Frančić Halina

Między Lozanną, Fryburgiem i Vevey. Z dziejów polskich organizacji w Szwajcarii w latach 1914-1917

W czasie I wojny światowej środowiska polskie nad Lemanem odegrały szczególną rolę w narodowych wysyłkach wiodących do odzyskania niepodległości.

W poświęconej im monografii autorka ...

15.75

O Krakowie raz jeszcze Frysztacki Krzysztof, Mach Zdzisław (red.)

O Krakowie raz jeszcze

Na czym polega wyjątkowość Krakowa? Jakie znaczenie ma przestrzeń symboliczna tego miasta? Kto i jak ją interpretuje, jaki nadaje jej sens? Jakie przemiany dokonują się w Krakowie współcześnie? ...

30.45

Prochy i diamenty. Kremacja ciała zmarłego człowieka jako zjawisko społeczne i kulturowe Gajewska Magdalena

Prochy i diamenty. Kremacja ciała zmarłego człowieka jako zjawisko społeczne i kulturowe

Klarowny i kompetentny język, jakim posługuje się autorka, dodaje jeszcze większego znaczenia tej książce, a czyta się ją bez najmniejszego trudu i z nieustannym zainteresowaniem. Temat w niej poruszony ...

40.95

Pałac Kultury i Nauki. Między ideologią a masową wyobraźnią Grębecka Zuzanna, Sadowski Jakub (red.)

Pałac Kultury i Nauki. Między ideologią a masową wyobraźnią

Pałac Kultury i Nauki drażni i fascynuje. Zawarte w niniejszym tomie teksty tworzą „chronologię semiotyczną" fenomenu, pozostającego na styku ideologii i wyobraźni masowej. Pierwsze prace prezentują ...

31.50

Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami. Grzymała-Moszczyńska Halina

Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami.

Książka jest skierowana do osób odpowiadających za integrację uchodźców w Polsce, a także do tych wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej mają kontakt z imigrantami. Autorka jest ...

26.25

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia Haber Lesław H. (red.)

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia

Nowością książki jest prezentacja problematyki komunikowania i zarządzania na tle nowych relacji społecznych i organizacyjnych, związanych z ewolucją struktury od systemu industrialnego do systemu społeczeństwa ...

62.00

Unio Mystica. Średniowieczne malowidła nad emporą dawnego kościoła cysterek w Chełmnie Herniczek Ewa

Unio Mystica. Średniowieczne malowidła nad emporą dawnego kościoła cysterek w Chełmnie

Pieśń nad Pieśniami należy do najpiękniejszych ksiąg Starego Testamentu. Z czasem księga ta miała odegrać ogromną rolę w życiu zakonnym, zwłaszcza w życiu zakonów żeńskich, które poszukiwały ...

39.90

Wiara człowieka radzieckiego Imos Rafał

Wiara człowieka radzieckiego

Nie znam innej pracy, ani w literaturze polskiej, ani w światowej, która w sposób tak zdecydowany, konsekwentny i z tak dużym rozmachem analizowałaby komunizm jako zjawisko religijne, stawiając ...

45.15

Granice władzy prawniczej Jabłoński Paweł, Kaczmarek Przemysław

Granice władzy prawniczej

Przedłożona do recenzji książka jest pierwszym znanym mi opracowaniem, które ujmuje temat granic władzy prawniczej z perspektywy polskiej tradycji socjologicznej. W dzisiejszej dobie ...

42.00

Nowe wspaniałe światy. Współczesne projekty doskonałego społeczeństwa Kamińska Joanna

Nowe wspaniałe światy. Współczesne projekty doskonałego społeczeństwa

Centralnym problemem analizowanym w całej pracy jest geneza, struktura i funkcje utopii powstałych w europejskim kręgu cywilizacyjnym. Ciekawość poznawczą autorki budzą zarówno utopie niespełnione, ...

36.00

Świątynia Opatrzności Bożej. Dzieje idei i budowy Karaskiewicz Katarzyna

Świątynia Opatrzności Bożej. Dzieje idei i budowy

Od pierwszych słów oraz pierwszych pytań tej rozprawy byłem przekonany, że mamy do czynienia z rzeczą wyjątkową – niepowtarzalną i w samym zamyśle, i w jej realizacji. [...] Mamy tu do czynienia ...

38.00

Teologia muzyki w dialogach filozoficznych św. Augustyna Karpowicz-Zbińkowska Antonina

Teologia muzyki w dialogach filozoficznych św. Augustyna

To narracyjny, nieomal „blogowy” sposób przestawania z tekstem św. Augustyna, syntetyzujący znaczące teksty interpretacyjne i egzegetyczne. Przebija z nich biegłość autorki w kwestiach ...

35.00

Siła współpracy.  Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu Karwacka Marta

Siła współpracy. Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu

Praca ze względu na zakres tematyczny i przyjętą konwencję prezentacji problemów wyróżnia się i prezentuje bardzo korzystnie na tle dotychczas wydanych publikacji z tego zakresu na ...

45.00

Biografia i pamięć na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady Kaźmierska Kaja

Biografia i pamięć na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady

Autorka stanęła przed nie lada zadaniem sprostania z jednej strony wymogom, i zarazem ich pogodzenia, wielu różnych perspektyw właściwych socjologii, psychologii/psychologii społecznej, antropologii, ...

49.35

Prawo jako mit Krysińska Kałużna Magdalena

Prawo jako mit

Rozważania Autorki stanowią ciekawy przyczynek do budowy teorii względnej autonomii prawa w kulturze, które dotąd było budowane przez myślicieli liberalnych. Czytelnik podziwia optymizm Autorki ...

39.00

Południowosłowiańska Kubik Damian

Południowosłowiańska "kultura wyobrażona". Projekt Mickiewiczowski a dziewiętnastowieczne dyskursy kulturowe w Serbii i Chorwacji

Lektura obszernej monografii Damiana Kubika dostarcza niezwykle obfitego materiału porównawczego z obszaru dwóch południowosłowiańskich literatur i kultur narodowych, utrwalonego – ...

49.00

Religiopodobny komunizm Kula Marcin

Religiopodobny komunizm

Praca Marcina Kuli ukazuje „drugie oblicze” komunizmu. Przy zastosowaniu metody historycznej i socjologicznej Autor wykazuje podobieństwa pomiędzy komunizmem, a różnymi systemami religijnymi. ...

25.20

Stopa bosa, stopa obuta Lebeuf Arnold

Stopa bosa, stopa obuta

Autor zajmuje się w swojej pracy pewnego rodzaju zjawiskiem. Chodzi mianowicie o monosandalizm. Okazuje się, że symbolika ta jako temat ikonograficzny obecna jest w wielu kulturach i epokach. Stanowi ona ...

29.40

O podmiotowości istot żywych Lelek Romualda

O podmiotowości istot żywych

Jak zmienił się w świat wraz z pojawieniem się istot żywych?
Czy zwierzęta są podmiotami? 
Jakie formy przybiera ich aktywność i o czym świadczy?
Jak ...

34.00

Religia - Polityka - Naród. Studia nad współczesną myślą polityczną Łętocha Rafał (red.)

Religia - Polityka - Naród. Studia nad współczesną myślą polityczną

Problematyka podejmująca różne aspekty historycznego i współczesnego nacjonalizmu – w tym przede wszystkim relacji polityka, naród, religia – to wciąż mało znany obszar ...

60.90

Współczesna polska reklama prasowa. Co mówią reklamy, ich twórcy i odbiorcy? Łuczaj Kamil

Współczesna polska reklama prasowa. Co mówią reklamy, ich twórcy i odbiorcy?

Praca pana Kamila Łuczaja jest oryginalnym i ważnym wkładem w rozwój badań nad reklamą w naszym kraju (...). Zapoznanie czytelników i zaprezentowanie na polskim rynku najnowszych opracowań ...

45.00

Berserkir i Ulfhednar w historii, mitach i legendach Malinowski Łukasz

Berserkir i Ulfhednar w historii, mitach i legendach

Praca traktuje o niezwykle ciekawej grupie skandynawskich wojowników epoki Wikingów, którzy posiadali umiejętność wpadania w toku bitwy w amok - szał bitewny. We wczesnośredniowiecznych ...

31.50

Człowiek - istota niedoskonała. Klucz do zrozumienia nieszczęść i sukcesów naszego gatunku Malinowski Tadeusz

Człowiek - istota niedoskonała. Klucz do zrozumienia nieszczęść i sukcesów naszego gatunku

Rozprawa ta ma charakter uniwersalny, nie jest osadzona w żadnym kontekście typowym wyłącznie dla kultury hiszpańskiej (lub jakiejkolwiek innej partykularnej), zatem może być zrozumiana i przyswojona ...

36.00

Aksjologiczny wymiar prawa Michał Dudek, Mateusz Stępień (red.)

Aksjologiczny wymiar prawa

Relacja wartości i prawa to jeden z klasycznych tematów szeroko rozumianej nauki prawa. Z wielu powodów wymaga ona jednak nowego opracowania. Nie tylko „stare” konceptualizacje ...

39.00

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce jako Kościół wyboru Modnicka Noemi

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce jako Kościół wyboru

Ewangeliczni chrześcijanie nie byli do tej pory przedmiotem żadnych poważniejszych prac naukowych pomimo tego, że istnieją na terenach polskich już ponad 90 lat. Działo się tak, być może, dlatego, że nawet ...

29.40

Architektura monastyczna na terenie Egiptu Muc Agnieszka

Architektura monastyczna na terenie Egiptu

Przedmiotem niniejszego opracowania są ośrodki monastyczne powstałe w Dolinie Nilu. Niezwykle istotne jest skrupulatne zestawienie egipskich ośrodków monastycznych w układzie topograficznym: Dolny ...

36.75

Śmierć i pogrzeb w chrześcijańskim Egipcie (IV-VIII w.) Muc Agnieszka

Śmierć i pogrzeb w chrześcijańskim Egipcie (IV-VIII w.)

Książka dotyczy staroegipskich i wczesnochrześcijańskich praktyk grobowych oraz zwyczajów towarzyszących śmierci. Autorka nie zatrzymuje się na przedstawieniu wczesnochrześcijańskich zwyczajów ...

49.00

Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i technologie społeczne a praktyki kulturowe Mucha Janusz (red.)

Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i technologie społeczne a praktyki kulturowe

Związki między strukturą społeczną (jakkolwiek rozumianą), kulturą symboliczną i techniką pozostają od bardzo dawna przedmiotem systematycznych analiz. Bardzo zróżnicowane (socjologiczne, antropologiczne, ...

57.75

Przedsiębiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii Nawojczyk Maria

Przedsiębiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii

Zamierzenie autorki jest bardzo ambitne. Oddaje je bardzo czytelna struktura książki. W pierwszych dwóch rozdziałach ukazana została istota przedsiębiorczości gospodarczej oraz miejsce tej problematyki ...

44.10

O katolickie państwo narodu polskiego. Inspiracje katolickie w ideach politycznych grupy Paszko Artur

O katolickie państwo narodu polskiego. Inspiracje katolickie w ideach politycznych grupy

Po raz kolejny Z.W. Nomos podejmuje się przedstawienia pozycji mówiącej o polskiej prawicy. Autor w tej ciekawej pracy porusza takie zagadnienia jak: katolickie uwarunkowania teorii narodu, kwestię ...

44.10

Jazz w Polsce. Wolność improwizowana Pietraszewski Igor

Jazz w Polsce. Wolność improwizowana

Na podstawie bogatej literatury przedmiotu, dostępnych źródeł, a przede wszystkim własnych badań empirycznych, autor wykazał wielowymiarowość zdarzeń, wzajemne wzmacnianie działających uwarunkowań ...

37.00


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2018 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt