Piróg Tomasz

Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej. Mity i realia dobrego rządzenia

Oprawa miękka

Data wydania: Kraków 2016

Format: B5

Stron: 305

ISBN: 978-83-7688-414-146.00

  |  
  dostępny


Ilość:
do koszyka do schowka

O książce

Praca dra Tomasza Piroga to studium problemowe jednego z kluczowych zagadnień demokracji lokalnej — dialogu obywatelskiego. Jego przedmiotem jest możliwość współpracy między organizacjami pozarządowymi a samorządem lokalnym. Autor odnosi to zagadnienie do szerszej problematyki — możliwości realizacji normatywnych założeń praktyk dobrego rządzenia, podejmując bardzo ważny temat partycypacji obywatelskiej w lokalnym zarządzaniu. (…) Swoją pracę ulokował w nurcie socjologii zaangażowanej, w dobrym sensie, gdzie oznacza to podejmowanie tematów ważkich społecznie i nieuciekanie od niewygodnych konkluzji, choćby były sprzeczne z obowiązującymi stereotypami. (…) Mimo zasadniczo krytycznego podejścia, jest to jednak krytyka bez odrzucania — pokazywanie pewnych idealistycznych założeń nie po to, by je przekreślać, ale by uświadomić sobie, gdzie i dlaczego się pojawiają i dlaczego taką formę przyjmują. 

Warto podkreślić, że nie jest to praca pisana zza biurka, ale oparta na starannie przeprowadzonych badaniach jakościowych. Autor osiąga szczęśliwą równowagę między aspektem ogólnym i szczegółowym (teoria i empiria). Z jednej strony, część ogólnokrytyczna nie kończy się na samej krytyce. Z drugiej strony czytelnik, który uzyskuje wiedzę o pewnym stanie rzeczy, dostaje zarazem informacje nie tylko o zjawiskach „tu i teraz”. Są one ukazane na tle fundamentalnych problemów funkcjonowania demokracji. (…) Autor ujmuje te zagadnienia nie jako konfrontację jednych mitów z innymi mitami, ale w pragmatycznej perspektywie problematyki dobrego rządzenia”.

Z recenzji dr. hab. prof. UW Jerzego Bartkowskiego

O autorze(ce)

Tomasz Piróg - socjolog, asystent w Katedrze Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym agh w Krakowie. W roku 2015 obronił doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii pan. Były stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD (półroczne stypendium w Halle) oraz Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej GFPS-Polska (semestr w Lipsku). Od roku 2011 pełni funkcję skarbnika krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie talentami w branży technologicznej” na Wydziale Humanistycznym
AGH.

Dr Tomasz Piróg z Wotrzymał główną nagrodę w XVIII edycji prestiżowego konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie pracy i polityki społecznej.

Nagrodzona praca pt. „Instytucjonalizacja dialogu obywatelskiego a jakość polityki społecznej na szczeblu lokalnym w Polsce” została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Gąciarz. Konkurs odbywał się pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Autor zaprezentował zagadnienia związane z komunikacją organizacji pozarządowych z administracją samorządową. Opisuje w niej funkcjonowanie lokalnego dialogu obywatelskiego, który jest kluczowy przy prowadzeniu polityki społecznej w modelu wielosektorowym. W pracy zderzono zapisy formalne i modele teoretyczne dialogu z realiami jego funkcjonowania. 


 


Zobacz również

Przedsiębiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii
Nawojczyk Maria

Przedsiębiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii

44.10 zł

Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna
Romaniszyn Krystyna

Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna

36.75 zł

Kapitalizm w Europie czyli raz jeszcze o sile sprawczej religii
Pawnik Wojciech

Kapitalizm w Europie czyli raz jeszcze o sile sprawczej religii

28.35 zł

Katolicyzm a liberalizm - szkic z filozofii społecznej
Sepczyńska Dorota

Katolicyzm a liberalizm - szkic z filozofii społecznej

37.80 zł

Między Ameryką a Polską. Opolskie spotkania socjologiczne
Frysztacki Krzysztof, Śliz Anna (red.)

Między Ameryką a Polską. Opolskie spotkania socjologiczne

36.00 zł

Jazz w Polsce. Wolność improwizowana
Pietraszewski Igor

Jazz w Polsce. Wolność improwizowana

37.00 zł

Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej
Bieliński Jacek

Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej

48.00 zł

Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie
DeGrazia David

Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie

34.90 zł

Style konsumpcji polskiej klasy wyższej
Goryszewski Łukasz

Style konsumpcji polskiej klasy wyższej

42.00 zł

Siła współpracy.  Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
Karwacka Marta

Siła współpracy. Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu

45.00 zł

Współczesna polska reklama prasowa. Co mówią reklamy, ich twórcy i odbiorcy?
Łuczaj Kamil

Współczesna polska reklama prasowa. Co mówią reklamy, ich twórcy i odbiorcy?

45.00 zł

O podmiotowości istot żywych
Lelek Romualda

O podmiotowości istot żywych

34.00 zł

Antyhumanistyczna teoria polityki w myśli Michela Foucaulta
Błesznowski Bartłomiej

Antyhumanistyczna teoria polityki w myśli Michela Foucaulta

42.00 zł

Spory i ich rozwiązywanie: elementy popularnej kultury prawnej

Spory i ich rozwiązywanie: elementy popularnej kultury prawnej

39.00 zł


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2018 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt