Współczesne teorie socjologiczne

Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej Alexander Jeffrey C.

Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej

Sadzę, że mocny program socjologii, którego podwaliny położone zostały w tej książce, jest jedyną systematyczną teoretyczną próba, by uczynić znaczenia czymś centralnym dla makrosocjologii nowoczesności. ...

69.00

Człowieczeństwo. Problem sprawstwa Archer Margaret S.

Człowieczeństwo. Problem sprawstwa

Kartezjańska jasność wywodu Archer, nawiązująca do najlepszych dokonań brytyjskiej filozofii analitycznej, stawia czytelnika w intrygującej, choć wciągającej roli asystenta przyglądającego się z bliska ...

69.00

Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj Baert Patrick, Carreira da Silva Filipe

Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj

Książka Patricka Baerta i Filipe’a Carreiry da Silvy, oryginalnie wydana w 2010 roku, ma ambicje „wyjścia do przodu”, a więc zaprezentowania nie tylko tego, co było ważne w XX wieku (i ...

62.00

Wymiana i władza w życiu społecznym Blau Peter M.

Wymiana i władza w życiu społecznym

Moim zamiarem nie jest przedstawienie systematycznej teorii struktury społecznej; zamiar jest o wiele skromniejszy. Rdzeń teorii społeczeństwa powinien wyjaśniać złożoną współzależność pomiędzy ...

57.75

Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda Blumer Herbert

Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda

Interakcjonizm symboliczny opiera się (...) na trzech prostych przesłankach. Przesłanka pierwsza mówi, że istoty ludzkie działają wobec przedmiotów na podstawie znaczeń, jakie te przedmioty ...

53.55

Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów. Tom I Borowik Irena, Mucha Janusz (red.)

Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów. Tom I

W antologii WTS udostępniamy „w pigułce” całą serię, wramach której opublikowaliśmy dotychczas 24 książki autorskie. Na dwa tomy składają się rozdziały najistotniejsze z punktu widzenia proponowanych ...

89.00

Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów. Tom II Borowik Irena, Mucha Janusz (red.)

Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów. Tom II

W antologii WTS udostępniamy „w pigułce” całą serię, wramach której opublikowaliśmy dotychczas 24 książki autorskie. Na dwa tomy składają się rozdziały najistotniejsze z punktu widzenia proponowanych ...

89.00

Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów. Tom I i II Borowik Irena, Mucha Janusz (red.)

Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów. Tom I i II

W antologii WTS udostępniamy „w pigułce” całą serię, wramach której opublikowaliśmy dotychczas 24 książki autorskie. Na dwa tomy składają się rozdziały najistotniejsze z punktu widzenia proponowanych ...

160.00

Logika działania społecznego. Wstęp do analizy socjologicznej Boudon Raymond

Logika działania społecznego. Wstęp do analizy socjologicznej

Choć w niektórych domenach badania socjologiczne wydają się mieć kumulatywny charakter, to jednak rozległe jej obszary wciąż pogrążone są w mroku. W tym sensie tak ważne zjawisko, jak ideologia, ...

47.25

Łańcuchy rytuałów interakcyjnych Collins Randall

Łańcuchy rytuałów interakcyjnych

Teoria rytuałów interakcyjnych jest zagadnieniem kluczowym dla mikrosocjologii, z kolei mikrosocjologia stanowi punkt wyjścia dla wielu koncepcji o szerszym zasięgu. Interakcja twarzą-w-twarz, o ...

69.00

Funkcje konfliktu społecznego Coser Lewis A.

Funkcje konfliktu społecznego

Wielką popularność meczów bokserskich i wrestlingu w telewizji można częściowo tłumaczyć zastępczym uczestnictwem w konflikcie, jakiego dostarcza się widzowi, który utożsamia się ze swoim ...

54.60

Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym (wyd. II) Dahrendorf Ralf

Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym (wyd. II)

Pojęcie klasy nigdy nie pozostawało neutralne przez dłuższy czas. Szczególnie w odniesieniu do istot ludzkich i ich sytuacji społecznej zawsze stanowiło ono swoisty punkt zapalny. Logik niczego ...

56.00

Aktywne społeczeństwo. Teoria procesów społecznych i politycznych Etzioni Amitai

Aktywne społeczeństwo. Teoria procesów społecznych i politycznych

Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze ...

84.00

Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych (wyd. II) Giddens Anthony

Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych (wyd. II)

Konkludując, poniżej w skrótowej formie przedstawię parę nowych „zasad metody socjologicznej”. Pewna ironia w brzmieniu tego sformułowania jest, oczywiście, zamierzona. Nie twierdzę, ...

43.05

Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego Glaser Barney G., Strauss Anselm L.

Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego

Od początku do końca tej książki nawołujemy o więcej teorii, ale nie byle jakiej teorii. Ogólna metoda porównawcza służąca generowaniu teorii, która będzie przedmiotem rozważań w Części ...

56.70

Świadomość umierania Glaser Barney G., Strauss Anselm L.

Świadomość umierania

Umieranie jest zorganizowanym społecznie procesem, nie zawsze uwzględniającym punkt widzenia umierającego. Można umrzeć społecznie będąc żywym biologicznie. Socjologia ...

59.00

Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia Goffman Erving

Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia

Moim celem jest próba wyizolowania niektórych podstawowych ram rozumienia dostępnych w naszym społeczeństwie, umożliwiających nadawanie sensu wydarzeniom, oraz przeanalizowanie szczególnych ...

68.25

Spotkania. Dwa studia z socjologii interakcji Goffman Erving

Spotkania. Dwa studia z socjologii interakcji

W życiu wielu małych grup regularnie zdarzają się okazje, podczas których gromadzą się wszyscy ich członkowie – i nikt poza nimi – i wspólnie podtrzymują system usytuowanych czynności ...

48.30

Kryzys zachodniej socjologii Gouldner Alvin W.

Kryzys zachodniej socjologii

Socjologia refleksyjna jest i powinna być socjologią radykalną. Radykalną, ponieważ uznaje, że wiedzy na temat świata nie można pogłębiać w oderwaniu od wiedzy socjologa o nim samym i o jego pozycji w ...

69.30

Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych Honneth Axel

Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych

Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze ...

57.00

Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii (wyd. II) Luhmann Niklas

Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii (wyd. II)

Przymus sensu, wywierany na wszystkie procesy systemów psychicznych i społecznych, posiada także konsekwencje dla stosunku między systemem a środowiskiem. Nie wszystkie systemy przetwarzają złożoność ...

61.00

Rytm życia. Wariacje na temat świata wyobraźni ponowoczesnej Maffesoli Michel

Rytm życia. Wariacje na temat świata wyobraźni ponowoczesnej

Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze ...

54.00

Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów Manterys Aleksander, Mucha Janusz (red.)

Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów

Naszym zdaniem nie było ważniejszych tekstów w pierwszej dekadzie XXI wieku od tych, które publikujemy w tym wyborze. To one zainicjowały i współtworzyły nowe, bardzo żywe debaty, ...

81.90

System Społeczny Parsons Talcott

System Społeczny

Świadome i systematyczne traktowanie społeczeństwa jako „systemu społecznego” (...) zmusza nas do uznania luk w naszej wiedzy, umiejscawiania nierozwiązanych problemów i podejmowania ...

67.20

O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej (wyd. II) Schütz Alfred

O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej (wyd. II)

Oczywiście świat społeczny sześćdziesięcioletniego chińskiego buddysty, żyjącego w czasach dynastii Ming, będzie zorganizowany zupełnie inaczej, niż świat społeczny amerykańskiego, dwudziestoletniego ...

54.00

Zwierciadła i maski. W poszukiwaniu tożsamości Strauss Anselm L.

Zwierciadła i maski. W poszukiwaniu tożsamości

Kluczowe dla współczesnych przemian socjokulturowych zagadnienie tożsamości Anselm L. Strauss przedstawia jako społeczny proces, w którym tożsamość się wyłania jako struktura mająca podstawy ...

49.00

Samotworzenie się społeczeństwa Touraine Alain

Samotworzenie się społeczeństwa

Społeczeństwo nie sprowadza się do praw swojego funkcjonowania, a tym bardziej nie jest kierowane przez idee, czyli przez znaczenie nadane z zewnątrz praktyki społecznej, a dotyczące prawa boskiego lub ...

68.25

Tożsamość i kontrola. Jak wyłaniają się formacje społeczne White Harrison C.

Tożsamość i kontrola. Jak wyłaniają się formacje społeczne

Moim celem jest teoria umożliwiająca obserwację – obserwację wyspecjalizowaną, której uwaga obejmuje wszystkie zakresy i poziomy. Organizacja społeczna jest nieuporządkowana i oporna, bardziej ...

67.00

Dziewięć wykładów z socjologii Wieviorka Michel

Dziewięć wykładów z socjologii

Jestem uczniem Alaina Touraine’a i zostałem ukształtowany zgodnie z idea głoszącą, że sercem życia społecznego, tym co jest w nim decydujące i centralne, są ruchy społeczne. A więc tym, co dobre, ...

56.00


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2018 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt