Nomos. Czasopismo religioznawcze

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 01

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Kurt Rudolph, Istota i struktura gnozy

 

Frijof Capra, Jedność wszystkich rzeczy 

 

Eileen Baker, Królestwo ...

6.09

Nr 02

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Kurt Rudolph - Gnostycka kosmologia i kosmogonia

 

Frijof Capra - Poza światem przeciwieństw

 

Wiesław Bator - Egipska ...

6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 03-04

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Kurt Rudolph, Nauka o zbawieniu i Zbawcy

 

Fritjof Capra, Czasoprzestrzeń

 

Marylin Ferguson, Sprzysiężenie Wodnika. Na ...

6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 05-06

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Paweł Socha, Doświadczenie religijne - emocje czy intelekt?

 

Michael Carroll, Dziewica Maria z LaSalette i Lourdes - kogo widziały dzieci? 

 

Jarosław ...

6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 07-08

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy


Jerzy Turowicz, Chrześciaństwo i idea narodowa


Stanisław Bodnar, Religia i życie narodowe Ukrainy


Grzegorz Babiński, Religia i konflikty etniczne 


6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Wolfgang Jagodziński, Pluralizm religijny w Europie Zachodniej

 

Christie Davies, Religia w Wielkiej Brytanii z perspektywy XXI wieku

 

Horst ...

6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 10

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Andrzej Wierciński, 666 liczba imienia Bestii

 

Mario Satz, Szkoła kabalistyczna z Gerony

 

Oskar Goldberg, Ontologiczne ...

6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 11

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Zbigniew Pasek, Charakterystyka Kościołów i związków wyznaniowych zarejestrowanych w Polsce w latach 1988-95

 

Paweł Załęcki, Nawrócenie ...

6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 12-13

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Rudolf Bultmann, Jezus Chrystus i mitologia

 

Hans Albert, Wiara i wiedza. Teologia i idea podwójnej prawdy

 

Eugen ...

6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 14

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Anna Czapnik, Życie a religia w perspektywie autobiografii wyznawców buddyzmu tybetańskiego

 

Beata Lenart, Transcendentalna medytacja

 

Sszymon ...

6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 15

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Andrzej Szyjewski, Po co religioznawstwu etnologia religii?

 

Adam Szafrański, Zagadnienia religii i magii w Afryce w świetle badań E. Evans-Pritcharda ...

6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 16

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Artur Paszko, Społeczno-polityczne położenie Cerkwi prawosławnej na ziemiach białoruskich i ukraińskich państwa polsko-litewskiego przed rokiem 1956

 

Marek ...

6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 17

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Łukasz Trzciński, Przestrzeń i podmiot - uwagi metodologiczne

 

Jerzy Ochman, Filozofia religii jako przekaźnik idei i wartości religijnych

 

Krzysztof ...

6.09

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 18-19

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

Edward Conze, Buddyzm a gnoza

 

Jan M. de Jong, Absolut w myśli buddyjskiej

 

Giuseppe Tucci, Umysł a Światło

 

Miranda ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 20-21

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Mirosław Piróg, Poza hermeneutyką - od metamorfozy do symbolu

 

Piotr Grzonka, Wiosło i wiejadło: szkic o metasymbolizacji

 

Tomasz ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 22-23

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Janusz Mariański, Postawy młodzieży szkolnej wobec śmierci

 

Irena Borowik Barbara Kwiatosz, Polaków rozmowy ze zmarłymi

 

Maria ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 24-25

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Wojciech Kaute, Doktryna społeczna Kościoła Katolickiego a idee polityczne czasów nowożytnych

 

Bogdan Szlachta, Konserwatyści wobec religii ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 26-27

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Jurij A. Babinow, Bogowie i herosi starożytnej Taurydy

 

Kazimierz Banek, Problem amfiktionii izraelskiej

 

Wiesław Bator, ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 28-29

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Sewastopol/Chersonez - Krym 7.07.1999)

 

H. Hoffman

W. Pawluczuk

I.A. Antonowa

K. ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 30-31

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

T. Paleczny, Sekta jako rodzaj grupy kontestacyjno-subkulturowej

 

Z. Pasek, Problemy definicji a nowe ruchy religijne. Uwagi na podstawie sytuacji ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 32-33

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

H. Newton Malony, B. Spilka, P.W. Pruyser, Psychologia religii Paula W. Pruysera,

 

K. Ostrowska, W. Chaim, M. Tatala, M. Sekerdej, S. Lipki, T. Doktór, ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 34-36

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

K. Banek, Główne problemy politologii religii

 

I. Borowik, Socjologia religii wobec wyzwań współczesności: klasycy i dzisiejsze perspektywy

 

A. ...

18.27

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 37-38

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

K. Banek, Państwo i prawo jako strażnik ortodoksji religijnej (na przykładzie Aten)

 

R. Łętocha, Korporacjonizm w świetle publicystyki katolickiej ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 39-40

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

M. Libiszowska-Żółtkowska, Metodologia badań nad nowymi ruchami religijnymi

 

T. Doktór, Typologia nowych ruchów religijnych i ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 41-42

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

K. Banek, Kobiety w kulcie Dionizosa

 

S. Lippki, Pochodzenie kiultu Dionizosa

 

S. A. Wargacki, Dionizos i Śiwa - bogowie ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 43-44

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

P. M. Socha, Na tropach duchowości - czym jest i czym moze być duchowość?

 

Krystyna Sylwestrow, Życie z Reiki. Duchowość uzdrowicieli

 

Aleksandra ...

12.18

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 45-46

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

S. Jakobschy, Osiem pomyślnych symboli w tradycji buddyjskiej

 

A. Prychowska, Młot Thora. Krzyż Chrystusa. Recepcja symbolu krzyża przez ludy germańskie ...

19.95

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 47-48

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Krzysztof Kosiork, Podstawy właściwej moralności w Kanonie Palijskim 

 

Marek Szymański, Buddyjskie pojęcie drahmy jako pryncypium ontycznego 

 

Jacek ...

19.95

Nr 49-50

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

Mariusz Dobkowski, Dualizm, dualność i dwójka jako zasada

 

Jowita Guja, Chybotliwa realność zła. Koncepcja F.W.J. Schellinga

 

Artur ...

19.95

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 51-52

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy


Scott Simpson, Immanencja i polityka: dlaczego polscy i amerykańscy neopoganie są tak podobni, a zarazem tak różni? (opis zjawiska)

 

Bogumił Grott, Jan ...

19.95

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 53-54

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy


Jerzy Ochmann, Wstęp. Czy religia zmierza ku mistyce?

 

Monika Świątek-Ochmann, Pragnienia - istotą człowieka. Koncepcja człowieka Andrć Nehera

 

Ewa ...

19.95

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 55-56

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Anna Banach, Androgyn w mitach i obrzędach religijnych.

 

Michał Wojciechowski, Religia i jej krytyka w greckich bajkach Ezopowych.

 

Andrzej ...

19.95

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 57-58

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Marcin Baran, Rola doświadczenia w refleksji etycznej Charlesa Taylora.

 

Krzysztof Kowalik, W kierunku teologii z doświadczenia.

 

Kazimiera ...

19.95

Nomos. Kwartalnik religioznawczy Nr 59-60

Nomos. Kwartalnik religioznawczy

 

Dorota Hall, New Age na świecie i w Polsce. Problematyka badawcza.

 

Tadeusz Doktór, Pluralizm religijny: New Age i fundamentalizm.

 

Piotr ...

19.95

Nomos. Kwartalnik religioznawczy Nr 61-62

Nomos. Kwartalnik religioznawczy


Paweł M. Socha, Klasycy wciąż uczą. Psychologia religii w świetle jej historii.

 

James Bissert Pratt, Religia (Rozdział I książki Świadomość religijna. Studium ...

19.95

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 63-64

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Henryk Zimoń SVD, Geneza śmierci w tradycji mitycznej ludów afrykańskich.


Natalia Zawiejska, Krokodyl płynie między niebem a ziemią. Dualizm w mitach ...

19.95

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 65-66

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy


Anna Radziwiłł, Likantropia – próba wyjaśnienia genezy zjawiska.

 

Kazimiera Mikoś, Likantropia a nagualizm.

 

Kazimiera ...

19.95

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 67-68

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

 

Andrzej Szyjewski, Wstęp. Mit i rytuał w interakcji. 


Maciej Czeremski, Symboliczne formy ekspresji monodziedzinowego światopoglądu społeczności tradycyjnych.


19.95

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 69-70

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

Wiesław Bator, Średniowieczne wyobrażenia religijne i propaganda islamu w Księdze tysiąca i jednej nocy (Alf laila wa laila)

Denis Brilow, Sufizm na Ukrainie: historyczna retrospekcja a ...

20.00

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 71-72

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

Afinogenov Dmitry
The condemnation of Anthony of Syllaion in 814: the procedure and the political context

Jerzy Hatłas
Dwa najważniejsze obiekty prawosławne w rejonie bołgradskim ...

20.00

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 73-74

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

Kazimiera Mikoś
Baskijskie nazwy dni tygodnia; kontrowersje wokół genezy słów astelehen, astearte, asteazken i eguazten

Bożena Gierek
Druidyczna sztuka wróżenia
20.00

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy Nr 75-76

Nomos. Kwartalnik Religioznawczy

Wiesław Bator
Fenomenologia religii Geo Widengrena. Blaski i cienie pewnej idei

Andrzej Korczak
Rozważania o metodologii Mircei Eliadego

Anna Książek, Wojciech ...

20.00

Nomos. Czasopismo religioznawcze Nr 77

Nomos. Czasopismo religioznawcze

Kazimierz Banek
Krymczaki, grupa etniczna i religijna

Jakub Bohuszewicz
Między etnografią i religioznawstwem: Åke Hultkrantz jako antropolog ...

20.00

Nomos. Czasopismo religioznawcze Nr 78

Nomos. Czasopismo religioznawcze

Семен Абрамович
Изучение библейской ...

20.00

Nomos. Czasopismo religioznawcze Nr 79

Nomos. Czasopismo religioznawcze

Наталия Бойчук
Типологические ...

20.00

Nomos. Czasopismo religioznawcze Nr 80

Nomos. Czasopismo religioznawcze

Михаил Баканов
О сущности и происхождении ...

20.00


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2017 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt