Historia

Europe and America in the Mirror: Culture, Economy, and History Arnold Maik, Łukasik Przemysław (eds.)

Europe and America in the Mirror: Culture, Economy, and History

A vivid and more or less stable partnership between European and American countries is generally regarded as a key issue and particularly serious challenge in terms of cultural, economic, historical, ...

39.00 27.30(rabat: 30.00 %)

Historia religii. Religie niechrześcijańskie Banek Kazimierz

Historia religii. Religie niechrześcijańskie

Książka niniejsza stanowi prezentację 19 najważniejszych (poza chrześcijaństwem) tradycji religijnych, zarówno żywych jak i martwych. Tradycje te zgrupowane zostały w pewne całości na podstawie ...

57.75 40.42(rabat: 30.00 %)

Antysemityzm. Bardzo krótkie wprowadzenie Beller Steven

Antysemityzm. Bardzo krótkie wprowadzenie

Antysemityzm był natarczywie i złowrogo obecny w ostatnim tysiącleciu. Stanowił centralny problem zachodniej cywilizacji, który ostatecznie doprowadził do mrocznego apogeum w postaci Holocaustu. To ...

29.00 20.30(rabat: 30.00 %)

Kataryzm. Spór o dualizm średniowieczny Borkowska Joanna

Kataryzm. Spór o dualizm średniowieczny

Książka jest próbą kompleksowego spojrzenia na kataryzm jako na fenomen społeczny epoki średniowiecza w kontekście kulturowym, religijnym i politycznym. Autorka, starając się dotrzeć do korzeni ...

31.50 22.05(rabat: 30.00 %)

Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność. Geje i lesbijki w Europie Zachodniej od początku ery chrześcijańskiej do końca XIV wieku Boswell John

Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność. Geje i lesbijki w Europie Zachodniej od początku ery chrześcijańskiej do końca XIV wieku

Książka Johna Boswella ukazała się w USA w roku 1980 i wzbudziła ogromne zainteresowanie oraz uznanie w świecie ze względu na podjęty temat, analizę bogatych źródeł faktograficznych i postawienie ...

47.25 33.08(rabat: 30.00 %)

Kataryzm włoski. Historia i doktryna Czarnecki Piotr

Kataryzm włoski. Historia i doktryna

Do istotnych zalet pracy zaliczam jej logiczną i uzasadnioną konstrukcję, umożliwiającą czytelnikowi wniknięcie w niełatwą problematykę doktryny i wierzeń religijnych katarów włoskich. Tytułowe ...

56.00 39.20(rabat: 30.00 %)

Chrześcijaństwo i Europa (wyd. II) Flis Andrzej

Chrześcijaństwo i Europa (wyd. II)

Książka Andrzeja Flisa, filozofa, socjologa i antropologa kultury, dotyczy kultury i cywilizacji europejskiej, ujętej historycznie, analizowanej w perspektywie porównawczej kultur pozaeuropejskich, ...

46.20 32.34(rabat: 30.00 %)

Między Lozanną, Fryburgiem i Vevey. Z dziejów polskich organizacji w Szwajcarii w latach 1914-1917 Florkowska-Frančić Halina

Między Lozanną, Fryburgiem i Vevey. Z dziejów polskich organizacji w Szwajcarii w latach 1914-1917

W czasie I wojny światowej środowiska polskie nad Lemanem odegrały szczególną rolę w narodowych wysyłkach wiodących do odzyskania niepodległości.

W poświęconej im monografii autorka ...

15.75 11.03(rabat: 30.00 %)

Unio Mystica. Średniowieczne malowidła nad emporą dawnego kościoła cysterek w Chełmnie Herniczek Ewa

Unio Mystica. Średniowieczne malowidła nad emporą dawnego kościoła cysterek w Chełmnie

Pieśń nad Pieśniami należy do najpiękniejszych ksiąg Starego Testamentu. Z czasem księga ta miała odegrać ogromną rolę w życiu zakonnym, zwłaszcza w życiu zakonów żeńskich, które poszukiwały ...

39.90 27.93(rabat: 30.00 %)

Starożytny Historyk Izraelski Isaac Kalimi

Starożytny Historyk Izraelski

Isaac Kalimi uzyskał doktorat na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i obecnie jest profesorem  Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji w Niemczech, gdzie zajmuje się badaniami nad Biblią ...

49.00

Świątynia Opatrzności Bożej. Dzieje idei i budowy Karaskiewicz Katarzyna

Świątynia Opatrzności Bożej. Dzieje idei i budowy

Od pierwszych słów oraz pierwszych pytań tej rozprawy byłem przekonany, że mamy do czynienia z rzeczą wyjątkową – niepowtarzalną i w samym zamyśle, i w jej realizacji. [...] Mamy tu do czynienia ...

38.00 26.60(rabat: 30.00 %)

Studia z dziejów i kultury starożytnego Bliskiego Wschodu Lipiński Edward

Studia z dziejów i kultury starożytnego Bliskiego Wschodu

Przedmiotem książki jest starożytny Bliski Wschód, w węższym znaczeniu ograniczony do regionu zwanego czasem Lewantem, to jest dzisiejszych terytoriów Syrii, Libanu, Palestyny i Jordanii. ...

59.00 41.30(rabat: 30.00 %)

Polacy i ich pamięć przeszłości. Studium socjologiczne pamięci zbiorowej na przykładzie regionu podkarpackiego Malicki Krzysztof

Polacy i ich pamięć przeszłości. Studium socjologiczne pamięci zbiorowej na przykładzie regionu podkarpackiego

Szeroko zakrojone i fachowo przeprowadzone badania przyniosły interesujący i wartościowy materiał empiryczny, zwłaszcza w części dotyczącej pamięci zbiorowej studentów, którą trzeba uznać ...

45.00 31.50(rabat: 30.00 %)

Berserkir i Ulfhednar w historii, mitach i legendach Malinowski Łukasz

Berserkir i Ulfhednar w historii, mitach i legendach

Praca traktuje o niezwykle ciekawej grupie skandynawskich wojowników epoki Wikingów, którzy posiadali umiejętność wpadania w toku bitwy w amok - szał bitewny. We wczesnośredniowiecznych ...

31.50

Mysteria Mysticorum. Szkice z duchowości i historii Mariawitów Mames Tomasz

Mysteria Mysticorum. Szkice z duchowości i historii Mariawitów

Autor przedstawił rozwój myśli teologicznej i duchowości mariawitów od przełomu XIX i XX wieku do czasów współczesnych. Prezentowana praca wypełnia lukę istniejącą w najnowszej ...

39.90 27.93(rabat: 30.00 %)

Źródła nacjonalizmu bengalskiego i bangladeskiego Moroń Marek

Źródła nacjonalizmu bengalskiego i bangladeskiego

Umiejętności syntezy wydarzeń i zjawisk kulturowo-społecznych idą u autora w parze z praktycznym doświadczeniem cywilizacji subkontynentu i to w wielu – by tak rzec – osobistych inkarnacjach: ...

49.00 34.30(rabat: 30.00 %)

Architektura monastyczna na terenie Egiptu Muc Agnieszka

Architektura monastyczna na terenie Egiptu

Przedmiotem niniejszego opracowania są ośrodki monastyczne powstałe w Dolinie Nilu. Niezwykle istotne jest skrupulatne zestawienie egipskich ośrodków monastycznych w układzie topograficznym: Dolny ...

36.75 25.73(rabat: 30.00 %)

Śmierć i pogrzeb w chrześcijańskim Egipcie (IV-VIII w.) Muc Agnieszka

Śmierć i pogrzeb w chrześcijańskim Egipcie (IV-VIII w.)

Książka dotyczy staroegipskich i wczesnochrześcijańskich praktyk grobowych oraz zwyczajów towarzyszących śmierci. Autorka nie zatrzymuje się na przedstawieniu wczesnochrześcijańskich zwyczajów ...

49.00 34.30(rabat: 30.00 %)

Rytuały oczyszczenia na starożytnym Bliskim Wschodzie. Studium mezopotamskich, anatolijskich i ugaryckich technik magicznych Nowicki Stefan

Rytuały oczyszczenia na starożytnym Bliskim Wschodzie. Studium mezopotamskich, anatolijskich i ugaryckich technik magicznych

Autor zapoznał się z rozmaitymi technikami magicznymi, występującymi w starożytności na zasygnalizowanym w tytule obszarze i opisuje je bardzo precyzyjnie a nawet szczegółowo. W ten sposób ...

41.00 28.70(rabat: 30.00 %)

Kościół katolicki wobec Żydów w Polsce międzywojennej Pałka Damian

Kościół katolicki wobec Żydów w Polsce międzywojennej

Książka Damiana Pałki jest pierwszą tak poważną monografią dotyczącą stosunku Kościoła katolickiego w Polsce międzywojennej do społeczności żydowskiej. Książka jest niezwykle solidnie udokumentowana, końcowe ...

40.95 28.67(rabat: 30.00 %)

Trzecia Świątynia Jerozolimska w koncepcjach chrześcijańskiego syjonizmu w Stanach Zjednoczonych Peck Anna

Trzecia Świątynia Jerozolimska w koncepcjach chrześcijańskiego syjonizmu w Stanach Zjednoczonych

Czy współczesna odbudowa starożytnej Świątyni jerozolimskiej stanowi konieczność historyczną i teologiczną? Czy nowa świątynia, o której mówi Apokalipsa świętego Jana powinna być rozumiana ...

40.95 28.67(rabat: 30.00 %)

W cieniu Antychrysta. Idee staroobrzędowców w XVII w. Przybył Elżbieta

W cieniu Antychrysta. Idee staroobrzędowców w XVII w.

Wiek XVII, a więc okres reformy Nikona, to okres w historii prawosławia bardzo ważny. Konsekwencje rozłamu spowodowanego reformą trwają po dziś dzień, a Polska jest jednym z krajów, które ...

17.85 12.50(rabat: 30.00 %)

Religia wobec historii, historia wobec religii Przybył Elżbieta (red.)

Religia wobec historii, historia wobec religii

Wpływ historii na kształt religii, jak i religii na kształt historii jest oczywisty. Zadaniem tej książki nie jest próba udowadniania tego, co po wielokroć było już dowiedzione. Autorzy zamieszczonych ...

49.35 34.55(rabat: 30.00 %)

Piętno wojny. Polonia kanadyjska wobec polskich problemów lat 1939-1945 Reczyńska Anna

Piętno wojny. Polonia kanadyjska wobec polskich problemów lat 1939-1945

W swej książce autorka omawia stosunek polskich emigrantów w Kanadzie do dramatycznych wydarzeń okresu II Wojny Światowej w Starym Kraju.

W okresie tym wyraźnie wzrosła aktywność ...

15.75 11.03(rabat: 30.00 %)

Wschodnie korzenie kultu Apollona.Studium lingwistyczno-historyczne Rosół Rafał

Wschodnie korzenie kultu Apollona.Studium lingwistyczno-historyczne

Autor podejmuje trudne i do dziś dyskutowane zagadnienie związane z pochodzeniem kultu Apollona. Jest to problem sytuowany w obszarze zainteresowań przede wszystkim historyków religii oraz – ...

33.60 23.52(rabat: 30.00 %)

Miscellanea Islamica. Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych Stawiński Piotr (red.)

Miscellanea Islamica. Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych

Złożoność sytuacji społeczno-politycznej współczesnego świata sprawia, że pisanie o islamie jest dziś trudniejsze i obarczone większym ciężarem odpowiedzialności. Intelektualna rzetelność wymaga ...

44.00 30.80(rabat: 30.00 %)

Dzieje polityczne Obodrzyców od IX wieku aż do utraty niepodległości w latach 1160 - 1164 Turasiewicz Adam

Dzieje polityczne Obodrzyców od IX wieku aż do utraty niepodległości w latach 1160 - 1164

Książka Adama Turasiewicza czekała na publikację 40 lat, jednak upływający czas nie umniejszył jej wartości. Jest to jedna z nielicznych w polskiej historiografii próba ukazania historii Słowian ...

44.10 30.87(rabat: 30.00 %)

Ks. Stefan Biegun. Zapis jednego życia Urban Kazimierz

Ks. Stefan Biegun. Zapis jednego życia

Biografia ks. Stefana Bieguna, w której jak w kropli wody odbijają się historyczne losy prawosławia w Polsce międzywojennej i po II Wojnie Światowej. Prawosławie nie zawsze, ale w dużym jednak stopniu ...

29.40 20.58(rabat: 30.00 %)

Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966 Urban Kazimierz

Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966

Książka została poświęcona sprawom sukcesji prawnej i majątkowej przedwojennych Gmin Wyznaniowych Żydowskich w powojennym dwudziestoleciu. Stanowi bardzo interesujący przyczynek do problematyki związanej ...

94.50 66.15(rabat: 30.00 %)

Państwo i zmiana społeczna w koncepcjach amerykańskiej socjologii historycznej Wojakowski Łukasz Piotr

Państwo i zmiana społeczna w koncepcjach amerykańskiej socjologii historycznej

[Książka ta] powinna stać się obowiązkową lekturą na studiach historycznych, gdzie nie przedstawia się ani autorów, których twórczość jest analizowana w książce, ani reprezentowanego ...

38.00 26.60(rabat: 30.00 %)

Pismo linearne A na tle egejskich pism epoki brązu Zadka Małgorzata

Pismo linearne A na tle egejskich pism epoki brązu

Monografia tego typu nie ma precedensu w polskiej literaturze starożytniczej i językoznawczej. Książka ta może być bardzo przydatna nie tylko dla starożytników (filologów, archeologów ...

39.00 27.30(rabat: 30.00 %)

Ludwik Zamenhof. Życie i dzieło. Recepcja i reminiscencje. Wybór pism i listów Żelazny Walter

Ludwik Zamenhof. Życie i dzieło. Recepcja i reminiscencje. Wybór pism i listów

Mamy oto przed sobą książkę pod każdym względem niezwykłą! Polska humanistyka nie grzeszy, niestety, oryginalnością stawianych pytań badawczych, które dość często pochodzą z importu. […] ...

45.00 31.50(rabat: 30.00 %)


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2017 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt