Historia

Europe and America in the Mirror: Culture, Economy, and History Arnold Maik, Łukasik Przemysław (eds.)

Europe and America in the Mirror: Culture, Economy, and History

A vivid and more or less stable partnership between European and American countries is generally regarded as a key issue and particularly serious challenge in terms of cultural, economic, historical, ...

39.00

Historia religii. Religie niechrześcijańskie Banek Kazimierz

Historia religii. Religie niechrześcijańskie

Książka niniejsza stanowi prezentację 19 najważniejszych (poza chrześcijaństwem) tradycji religijnych, zarówno żywych jak i martwych. Tradycje te zgrupowane zostały w pewne całości na podstawie ...

57.75

Antysemityzm. Bardzo krótkie wprowadzenie Beller Steven

Antysemityzm. Bardzo krótkie wprowadzenie

Antysemityzm był natarczywie i złowrogo obecny w ostatnim tysiącleciu. Stanowił centralny problem zachodniej cywilizacji, który ostatecznie doprowadził do mrocznego apogeum w postaci Holocaustu. To ...

29.00

Kataryzm. Spór o dualizm średniowieczny Borkowska Joanna

Kataryzm. Spór o dualizm średniowieczny

Książka jest próbą kompleksowego spojrzenia na kataryzm jako na fenomen społeczny epoki średniowiecza w kontekście kulturowym, religijnym i politycznym. Autorka, starając się dotrzeć do korzeni ...

31.50

Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność. Geje i lesbijki w Europie Zachodniej od początku ery chrześcijańskiej do końca XIV wieku Boswell John

Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność. Geje i lesbijki w Europie Zachodniej od początku ery chrześcijańskiej do końca XIV wieku

Książka Johna Boswella ukazała się w USA w roku 1980 i wzbudziła ogromne zainteresowanie oraz uznanie w świecie ze względu na podjęty temat, analizę bogatych źródeł faktograficznych i postawienie ...

47.25

Kataryzm włoski. Historia i doktryna Czarnecki Piotr

Kataryzm włoski. Historia i doktryna

Do istotnych zalet pracy zaliczam jej logiczną i uzasadnioną konstrukcję, umożliwiającą czytelnikowi wniknięcie w niełatwą problematykę doktryny i wierzeń religijnych katarów włoskich. Tytułowe ...

56.00

Chrześcijaństwo i Europa (wyd. II) Flis Andrzej

Chrześcijaństwo i Europa (wyd. II)

Książka Andrzeja Flisa, filozofa, socjologa i antropologa kultury, dotyczy kultury i cywilizacji europejskiej, ujętej historycznie, analizowanej w perspektywie porównawczej kultur pozaeuropejskich, ...

46.20

Między Lozanną, Fryburgiem i Vevey. Z dziejów polskich organizacji w Szwajcarii w latach 1914-1917 Florkowska-Frančić Halina

Między Lozanną, Fryburgiem i Vevey. Z dziejów polskich organizacji w Szwajcarii w latach 1914-1917

W czasie I wojny światowej środowiska polskie nad Lemanem odegrały szczególną rolę w narodowych wysyłkach wiodących do odzyskania niepodległości.

W poświęconej im monografii autorka ...

15.75

Unio Mystica. Średniowieczne malowidła nad emporą dawnego kościoła cysterek w Chełmnie Herniczek Ewa

Unio Mystica. Średniowieczne malowidła nad emporą dawnego kościoła cysterek w Chełmnie

Pieśń nad Pieśniami należy do najpiękniejszych ksiąg Starego Testamentu. Z czasem księga ta miała odegrać ogromną rolę w życiu zakonnym, zwłaszcza w życiu zakonów żeńskich, które poszukiwały ...

39.90

Starożytny Historyk Izraelski Isaac Kalimi

Starożytny Historyk Izraelski

Isaac Kalimi uzyskał doktorat na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i obecnie jest profesorem  Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji w Niemczech, gdzie zajmuje się badaniami nad Biblią ...

49.00

Świątynia Opatrzności Bożej. Dzieje idei i budowy Karaskiewicz Katarzyna

Świątynia Opatrzności Bożej. Dzieje idei i budowy

Od pierwszych słów oraz pierwszych pytań tej rozprawy byłem przekonany, że mamy do czynienia z rzeczą wyjątkową – niepowtarzalną i w samym zamyśle, i w jej realizacji. [...] Mamy tu do czynienia ...

38.00

Goście ze wschodu Kilias Jarosław

Goście ze wschodu

Jarosław Kilias podjął próbę ukazania statusu socjologii polskiej w nauce światowej, co jest przedsięwzięciem ze wszech miar potrzebnym i godnym uznania. Pierwsza to próba w naszej ...

45.00

Studia z dziejów i kultury starożytnego Bliskiego Wschodu Lipiński Edward

Studia z dziejów i kultury starożytnego Bliskiego Wschodu

Przedmiotem książki jest starożytny Bliski Wschód, w węższym znaczeniu ograniczony do regionu zwanego czasem Lewantem, to jest dzisiejszych terytoriów Syrii, Libanu, Palestyny i Jordanii. ...

59.00

Polacy i ich pamięć przeszłości. Studium socjologiczne pamięci zbiorowej na przykładzie regionu podkarpackiego Malicki Krzysztof

Polacy i ich pamięć przeszłości. Studium socjologiczne pamięci zbiorowej na przykładzie regionu podkarpackiego

Szeroko zakrojone i fachowo przeprowadzone badania przyniosły interesujący i wartościowy materiał empiryczny, zwłaszcza w części dotyczącej pamięci zbiorowej studentów, którą trzeba uznać ...

45.00

Berserkir i Ulfhednar w historii, mitach i legendach Malinowski Łukasz

Berserkir i Ulfhednar w historii, mitach i legendach

Praca traktuje o niezwykle ciekawej grupie skandynawskich wojowników epoki Wikingów, którzy posiadali umiejętność wpadania w toku bitwy w amok - szał bitewny. We wczesnośredniowiecznych ...

31.50

Mysteria Mysticorum. Szkice z duchowości i historii Mariawitów Mames Tomasz

Mysteria Mysticorum. Szkice z duchowości i historii Mariawitów

Autor przedstawił rozwój myśli teologicznej i duchowości mariawitów od przełomu XIX i XX wieku do czasów współczesnych. Prezentowana praca wypełnia lukę istniejącą w najnowszej ...

39.90

Źródła nacjonalizmu bengalskiego i bangladeskiego Moroń Marek

Źródła nacjonalizmu bengalskiego i bangladeskiego

Umiejętności syntezy wydarzeń i zjawisk kulturowo-społecznych idą u autora w parze z praktycznym doświadczeniem cywilizacji subkontynentu i to w wielu – by tak rzec – osobistych inkarnacjach: ...

49.00

Architektura monastyczna na terenie Egiptu Muc Agnieszka

Architektura monastyczna na terenie Egiptu

Przedmiotem niniejszego opracowania są ośrodki monastyczne powstałe w Dolinie Nilu. Niezwykle istotne jest skrupulatne zestawienie egipskich ośrodków monastycznych w układzie topograficznym: Dolny ...

36.75

Śmierć i pogrzeb w chrześcijańskim Egipcie (IV-VIII w.) Muc Agnieszka

Śmierć i pogrzeb w chrześcijańskim Egipcie (IV-VIII w.)

Książka dotyczy staroegipskich i wczesnochrześcijańskich praktyk grobowych oraz zwyczajów towarzyszących śmierci. Autorka nie zatrzymuje się na przedstawieniu wczesnochrześcijańskich zwyczajów ...

49.00

Rytuały oczyszczenia na starożytnym Bliskim Wschodzie. Studium mezopotamskich, anatolijskich i ugaryckich technik magicznych Nowicki Stefan

Rytuały oczyszczenia na starożytnym Bliskim Wschodzie. Studium mezopotamskich, anatolijskich i ugaryckich technik magicznych

Autor zapoznał się z rozmaitymi technikami magicznymi, występującymi w starożytności na zasygnalizowanym w tytule obszarze i opisuje je bardzo precyzyjnie a nawet szczegółowo. W ten sposób ...

41.00

Kościół katolicki wobec Żydów w Polsce międzywojennej Pałka Damian

Kościół katolicki wobec Żydów w Polsce międzywojennej

Książka Damiana Pałki jest pierwszą tak poważną monografią dotyczącą stosunku Kościoła katolickiego w Polsce międzywojennej do społeczności żydowskiej. Książka jest niezwykle solidnie udokumentowana, końcowe ...

40.95

Trzecia Świątynia Jerozolimska w koncepcjach chrześcijańskiego syjonizmu w Stanach Zjednoczonych Peck Anna

Trzecia Świątynia Jerozolimska w koncepcjach chrześcijańskiego syjonizmu w Stanach Zjednoczonych

Czy współczesna odbudowa starożytnej Świątyni jerozolimskiej stanowi konieczność historyczną i teologiczną? Czy nowa świątynia, o której mówi Apokalipsa świętego Jana powinna być rozumiana ...

40.95

W cieniu Antychrysta. Idee staroobrzędowców w XVII w. Przybył Elżbieta

W cieniu Antychrysta. Idee staroobrzędowców w XVII w.

Wiek XVII, a więc okres reformy Nikona, to okres w historii prawosławia bardzo ważny. Konsekwencje rozłamu spowodowanego reformą trwają po dziś dzień, a Polska jest jednym z krajów, które ...

17.85

Religia wobec historii, historia wobec religii Przybył Elżbieta (red.)

Religia wobec historii, historia wobec religii

Wpływ historii na kształt religii, jak i religii na kształt historii jest oczywisty. Zadaniem tej książki nie jest próba udowadniania tego, co po wielokroć było już dowiedzione. Autorzy zamieszczonych ...

49.35

Piętno wojny. Polonia kanadyjska wobec polskich problemów lat 1939-1945 Reczyńska Anna

Piętno wojny. Polonia kanadyjska wobec polskich problemów lat 1939-1945

W swej książce autorka omawia stosunek polskich emigrantów w Kanadzie do dramatycznych wydarzeń okresu II Wojny Światowej w Starym Kraju.

W okresie tym wyraźnie wzrosła aktywność ...

15.75

Wschodnie korzenie kultu Apollona.Studium lingwistyczno-historyczne Rosół Rafał

Wschodnie korzenie kultu Apollona.Studium lingwistyczno-historyczne

Autor podejmuje trudne i do dziś dyskutowane zagadnienie związane z pochodzeniem kultu Apollona. Jest to problem sytuowany w obszarze zainteresowań przede wszystkim historyków religii oraz – ...

33.60

Wróżby i wyrocznie pogańskich Skandynawów Słupecki Leszek

Wróżby i wyrocznie pogańskich Skandynawów

Wśród form życia duchowego ludów pogańskich wróżbiarstwo zajmuje miejsce szczególne i odrębne. Nie jest częścią mitologii, choć często odwołuje się do mitów, nie ...

45.00

Miscellanea Islamica. Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych Stawiński Piotr (red.)

Miscellanea Islamica. Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych

Złożoność sytuacji społeczno-politycznej współczesnego świata sprawia, że pisanie o islamie jest dziś trudniejsze i obarczone większym ciężarem odpowiedzialności. Intelektualna rzetelność wymaga ...

44.00

Dzieje polityczne Obodrzyców od IX wieku aż do utraty niepodległości w latach 1160 - 1164 Turasiewicz Adam

Dzieje polityczne Obodrzyców od IX wieku aż do utraty niepodległości w latach 1160 - 1164

Książka Adama Turasiewicza czekała na publikację 40 lat, jednak upływający czas nie umniejszył jej wartości. Jest to jedna z nielicznych w polskiej historiografii próba ukazania historii Słowian ...

44.10

Ks. Stefan Biegun. Zapis jednego życia Urban Kazimierz

Ks. Stefan Biegun. Zapis jednego życia

Biografia ks. Stefana Bieguna, w której jak w kropli wody odbijają się historyczne losy prawosławia w Polsce międzywojennej i po II Wojnie Światowej. Prawosławie nie zawsze, ale w dużym jednak stopniu ...

29.40

Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966 Urban Kazimierz

Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966

Książka została poświęcona sprawom sukcesji prawnej i majątkowej przedwojennych Gmin Wyznaniowych Żydowskich w powojennym dwudziestoleciu. Stanowi bardzo interesujący przyczynek do problematyki związanej ...

94.50

Państwo i zmiana społeczna w koncepcjach amerykańskiej socjologii historycznej Wojakowski Łukasz Piotr

Państwo i zmiana społeczna w koncepcjach amerykańskiej socjologii historycznej

[Książka ta] powinna stać się obowiązkową lekturą na studiach historycznych, gdzie nie przedstawia się ani autorów, których twórczość jest analizowana w książce, ani reprezentowanego ...

38.00

Pismo linearne A na tle egejskich pism epoki brązu Zadka Małgorzata

Pismo linearne A na tle egejskich pism epoki brązu

Monografia tego typu nie ma precedensu w polskiej literaturze starożytniczej i językoznawczej. Książka ta może być bardzo przydatna nie tylko dla starożytników (filologów, archeologów ...

39.00

Ludwik Zamenhof. Życie i dzieło. Recepcja i reminiscencje. Wybór pism i listów Żelazny Walter

Ludwik Zamenhof. Życie i dzieło. Recepcja i reminiscencje. Wybór pism i listów

Mamy oto przed sobą książkę pod każdym względem niezwykłą! Polska humanistyka nie grzeszy, niestety, oryginalnością stawianych pytań badawczych, które dość często pochodzą z importu. […] ...

45.00


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2018 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt