Filozofia

Europa i okiełznanie władzy Albert Hans

Europa i okiełznanie władzy

W obszernym eseju Europa i okiełznanie władzy, Hans Albert, uczeń i kontynuator myśli Karla Rajmunda Poppera -- racjonalizmu krytycznego -- a jednocześnie wnikliwy badacz tradycji chrześcijańskiej poddaje ...

11.55

O obiektywności poznania socjologicznego raz jeszcze Badura Grażyna

O obiektywności poznania socjologicznego raz jeszcze

Autorka podejmuje w książce dialog z wybranymi klasykami socjologii, aby udzielić odpowiedzi na fundamentalne pytanie: Jak koncepcje rozumienia–racjonalności–języka łączą się z ideą odkrywania ...

39.00

Światopogląd: między transcendencją, a codziennością Borowik Irena, Hoffmann Henryk (red.)

Światopogląd: między transcendencją, a codziennością

Księga pamiątkowa przedstawia nie tylko dorobek szanownego Jubilata, lecz także liczne inspiracje płynące z jego obszernej i wielowątkowej twórczości. Prace zawarte w tomie podejmują szeroką i zróżnicowaną ...

43.05

Tożsamość a wirtualność Branicki Wacław

Tożsamość a wirtualność

Co jest tedy gwarantem tożsamości człowieka, który jest raz zanurzony w ową niską realność, innym razem zaś w efektowną, acz nierzeczywistą wirtualność? Tożsamość osobową […] sytuuje Autor ...

39.90

Autentyczność osobowa a medialność Branicki Wacław

Autentyczność osobowa a medialność

Książka zwiera z pewnością istotne treści naukowe, gdyż podnosi problem istnienia człowieka w stosunku do różnych mediów, w tym historycznych, aż do czasów mediów elektronicznych. ...

45.00

Teoria Arystotelesa na temat źródła ludzkiego ducha Brentano Franz

Teoria Arystotelesa na temat źródła ludzkiego ducha

Niniejsza książka oraz dodany do niej przez Tłumaczkę list Franza Brentana do Eduarda Zellera stanowią próbę udowodnienia tezy, że Arystoteles był kreacjonistą, zwłaszcza w odniesieniu do tzw. duszy ...

49.00

Zakryta przez ciało. O refleksjach platońskiej idei pamięci w kulturze współczesnej Burek Aleksandra

Zakryta przez ciało. O refleksjach platońskiej idei pamięci w kulturze współczesnej

Próby rozwiązania zagadki pamięci podejmowane są od tysiącleci. Badamy pamięć narzędziami psychologii, psychiatrii, antropologii, socjologii, informatyki, biochemii, filozofii, religii. Jednak pewnych ...

29.40

Autobiografia. Z dziejów mojego myślenia Collingwood Robin G.

Autobiografia. Z dziejów mojego myślenia

Logika humanistyki jest logiką pytania. […] Niemal jedynym, do kogo mogę tu nawiązać, jest R.G. Collingwood. W głębokiej i trafnej krytyce „realistycznej” szkoły oksfordzkiej rozwinął ...

39.00

Fenomen doświadczenia mistycznego. Analiza filozoficzno-psychologiczna Czapla Paweł

Fenomen doświadczenia mistycznego. Analiza filozoficzno-psychologiczna

Jako istota rozumna, poszukująca, obdarzona zdolnością refleksji, człowiek nieustannie pozostaje we władzy tego, co ukryte, tajemne – czyli właśnie mistyczne. Będąc w stanie ciągłego „uwiedzenia”, ...

38.00

Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie DeGrazia David

Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie

Czy zwierzęta posiadają prawa osobiste? Jeżeli tak, to jakie następstwa niesie za sobą ten fakt? Jak wygląda życie psychiczne zwierząt i jak należy rozumieć ich dobro? David DeGrazia udziela odpowiedzi ...

34.90

Rozstaje samotności. Studium filozoficzne Domeracki Piotr

Rozstaje samotności. Studium filozoficzne

Książka Piotra Domerackiego poświęcona zagadnieniu samotności wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie filozoficznym, w którym dotąd nie zajmowało ono zbyt wiele miejsca. Samotność, która ...

46.00

Fotografia. Bardzo krótkie wprowadzenie Edwards Steve

Fotografia. Bardzo krótkie wprowadzenie

Nowoczesne społeczeństwa są nasycone fotografiami. Od wakacyjnych fotek po gazety, reklamy, nieskazitelne ściany galerii sztuki – fotografia jest wszędzie i pełni nadzwyczaj różnorodne funkcje.
36.90

Antropologia społeczna Radcliffe'a-Browna (wyd. II) Flis Mariola

Antropologia społeczna Radcliffe'a-Browna (wyd. II)

Autorka jest najlepszym w Polsce specjalistą w zakresie twórczości Radcliffe'a-Browna. W prezentowanej książce omawia biografię tego twórcy, intelektualne korzenie jego dzieła (w tzw. ...

29.40

Z dziejów religii i filozofii w Niemczech Heine Heinrich

Z dziejów religii i filozofii w Niemczech

Uważany za zaginiony, lub apokryficzny tekst Heinricha Heine Z dziejów religii i filozofii w Niemczech pozwala nam spojrzeć na osobę autora z niezwykłej perspektywy. Zawarte w tomie rozważania rzucają ...

18.90

Poznanie wyzwalające. Filozofia jogi klasycznej Jakubczak Marzena

Poznanie wyzwalające. Filozofia jogi klasycznej

Klasyczna joga indyjska jest jedną z sześciu podstawowych szkół filozofii bramińskiej i stanowi systematyczne podsumowanie doświadczeń wielu pokoleń joginów. W przypisywanych Patańdżalemu ...

21.00

Transcendencja jako ocalenie Jaranowski Marcin

Transcendencja jako ocalenie

Transcendencja jako ocalenie to książka o specyficznym rodzaju myślenia religijnego. Autor śledzi w niej rodzaj refleksji „opartej na idei profanacji”, która charakteryzuje się swoistym ...

29.40

Historia filozofii - meandry kultury. Teksty i studia ofiarowane Jackowi Widomskiemu z okazji 65. urodzin Karas Marcin (red.)

Historia filozofii - meandry kultury. Teksty i studia ofiarowane Jackowi Widomskiemu z okazji 65. urodzin

Zainteresowania Profesora Jacka Widomskiego od lat koncentrują się na problematyce historii i zagadnieniach filozoficznych, zwłaszcza dotyczących filozofii starożytnej, średniowiecznej i fenomenologii. ...

59.00

Teologia muzyki w dialogach filozoficznych św. Augustyna Karpowicz-Zbińkowska Antonina

Teologia muzyki w dialogach filozoficznych św. Augustyna

To narracyjny, nieomal „blogowy” sposób przestawania z tekstem św. Augustyna, syntetyzujący znaczące teksty interpretacyjne i egzegetyczne. Przebija z nich biegłość autorki w kwestiach ...

35.00

Narodziny podmiotu wirtualnego. Narracja. Dyskurs. Deixis Kubiński Grzegorz

Narodziny podmiotu wirtualnego. Narracja. Dyskurs. Deixis

Książka jest wielowątkowa, i wiele jej fragmentów skłania do dalszych pytań i przemyśleń, [...] Obraca się ona w kręgu idei dotyczących cywilizacyjnych uwarunkowań różnych form bycia człowieka ...

36.75

Pieniądz i system. O diable w gospodarce Kuźniarz Bartosz

Pieniądz i system. O diable w gospodarce

Ambicją autora jest próba wypełnienia luki, jaką stanowi filozoficzna i socjologiczna refleksja na temat pieniądza i jego roli w życiu społecznym. Kuźniarz sądzi, że gospodarka i jej medium – ...

29.40

O podmiotowości istot żywych Lelek Romualda

O podmiotowości istot żywych

Jak zmienił się w świat wraz z pojawieniem się istot żywych?
Czy zwierzęta są podmiotami? 
Jakie formy przybiera ich aktywność i o czym świadczy?
Jak ...

34.00

Wezwanie mowy. Myślenie mowy, liturgia i piękno w filozofii Franza Rosenzweiga Maj Janusz

Wezwanie mowy. Myślenie mowy, liturgia i piękno w filozofii Franza Rosenzweiga

Dopiero w ostatnich latach zwrócono uwagę na estetyczny wymiar filozofii Rosenzweiga doszukując się w nim oryginalności. Janusz Maj pokazuje w swojej interpretacji, że sztuka i piękno wyrażają to, ...

40.95

Leksykon socjologii moralności Mariański Janusz (red.)

Leksykon socjologii moralności

Leksykon jest adresowany nie tylko do socjologów, ale i do reprezentantów pokrewnych dziedzin naukowych, także do tych wszystkich, którzy interesują się problematyką moralną ...

119.00

Filozofia i głos Michalik Joanna

Filozofia i głos

W codziennym doświadczeniu głosy są wciąż obecne, dobiegają zewsząd. Głos to zaledwie ulotna wibracja wydychanego powietrza. A zarazem – dzięki niesionym znaczeniom, niepowtarzalnej barwie i zróżnicowanym ...

45.15

O powinności Boga. Pelagiusz, Pascal i fenomenologia donacji Nawrocki Andrzej

O powinności Boga. Pelagiusz, Pascal i fenomenologia donacji

Autor ukazuje istotną i dotąd nie analizowaną ciągłość między starożytną myślą pelagiańską a dzisiejszą fenomenologią chrześcijańską. Fenomenologia donacji jest trwałym rysem myśli religijnej i filozoficznej ...

29.40

Antychrześcijanin Nietzsche Fryderyk

Antychrześcijanin

Obecne tłumaczenie opiera się na krytycznie ustalonym tekście niemieckim. Tytuł książki uzyskał nowe polskie brzmienie Antychrześcijanin. Jest wskazówką tego, że intencją Nietzschego nie była krytyka ...

21.00

Tożsamość osobowa. Paradoksy antropologii filozoficznej Teilharda de Chardin Pasamonik Barbara

Tożsamość osobowa. Paradoksy antropologii filozoficznej Teilharda de Chardin

Tytułowa Tożsamość osobowa stanowi nowy klucz do odczytywania kontrowersyjnego dzieła Teilharda de Chardin. Ewolucja człowieka – w języku Teilharda personalizacja – to nic innego jak ...

22.05

Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność w 1981 roku Rojek Paweł

Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność w 1981 roku

Analiza materiału empirycznego, jakim jest dyskurs Solidarności w 1981 roku, przeprowadzona jest w sposób systematyczny, spójny i rzetelny, a wywody autora prowadzone są w sposób klarowny ...

43.05

Ramakriszna. Filozof - mistyk - święty Ruchel Małgorzata

Ramakriszna. Filozof - mistyk - święty

Na osobę i dokonania Ramakriszny można spojrzeć z różnych punktów widzenia (…). Indyjski mędrzec jest zarówno autorytetem religijnym, które określa co dobre, a co złe, ...

21.00

Absurd - rozum - egzystencjalizm w filozofii Lwa Szestowa Sawicki Adam

Absurd - rozum - egzystencjalizm w filozofii Lwa Szestowa

Filozofia absurdu zajmuje się tym, co niezrozumiałe, znajdujące się poza zasięgiem rozumowego ujęcia. Lew Szestow, któremu poświęcona jest książka, to rosyjski myśliciel uważany za czołowego przedstawiciela ...

25.20

Katolicyzm a liberalizm - szkic z filozofii społecznej Sepczyńska Dorota

Katolicyzm a liberalizm - szkic z filozofii społecznej

Dzieło to ukazuje problem szeroko i wielowątkowo, choć zarazem kompetentnie, rzeczowo i obiektywnie. Z powodu tych i wielu innych zalet praca zasługuje na udostępnienie licznym czytelnikom, zwłaszcza filozofom, ...

37.80

Gnoza, gnostycyzm, literatura Sienkiewicz Barbara, Dobkowski Mariusz, Jocz Artur (red.)

Gnoza, gnostycyzm, literatura

Książka jest pracą zbiorową o charakterze interdyscyplinarnym: jej autorami są literaturoznawcy, religioznawcy i filozofowie. Powzięli oni zamiar zbadania w jaki sposób tradycja gnozy lub jej kategorie ...

46.00

Apologia nadziei w filozofii i pedagogice Józefa Tischnera Strapko Igor

Apologia nadziei w filozofii i pedagogice Józefa Tischnera

Apologia nadziei stanowi próbę rekonstrukcji owej drogi, na której Józef Tischner szukał odpowiedzi na kryzys kondycji współczesnego człowieka. Z tej perspektywy książka niniejsza ...

26.25

Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna Szocik Konrad

Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna

W niniejszej książce stawiamy przed sobą dwa podstawowe cele. Pierwszym jest wskazanie genezy europejskiej myśli ateistycznej, agnostycznej i krytycznej wobec filozofii kształtowanej w duchu tradycji judeochrześcijańskiej. ...

54.00

Autobiografia i filozofia Szyroka Izabela

Autobiografia i filozofia

Autobiografia w pewien sposób założona jest już w samej strukturze człowieka. Towarzyszy ludzkiemu istnieniu nieomal "od początku" - obecna nawet wówczas, kiedy słowo ...

39.00


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2018 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt