Szocik Konrad

Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna

Oprawa miękka

Data wydania: Kraków 2014

Format: B-5

Stron:  436

ISBN: 978-83-7688-179-954.00 37.80(rabat: 30.00 %)

  |  
  dostępny


Ilość:
do koszyka do schowka

O książce

W niniejszej książce stawiamy przed sobą dwa podstawowe cele. Pierwszym jest wskazanie genezy europejskiej myśli ateistycznej, agnostycznej i krytycznej wobec filozofii kształtowanej w duchu tradycji judeochrześcijańskiej. Oprócz przedstawienia poglądów myślicieli explicite ateistycznych, którzy pojawili się dopiero w okresie oświecenia, analizujemy rozwój idei ateistycznych inspirowanych systemami Kartezjusza i Spinozy oraz anglojęzycznego wczesnego oświecenia. Przekonanie o decydującym, krytycznym znaczeniu filozofii Kartezjusza i Spinozy dla powstania i rozwoju ateizmu filozoficznego oraz sekularyzacji myśli europejskiej jest naszą podstawową tezą. Sposób filozoficznej analizy rzeczywistości zaprezentowany przez tych myślicieli zainspirował i zdeterminował czołowych myślicieli nowożytnych, stanowiąc punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń filozofów, w tym także współczesnych. Kartezjańska propozycja rozwiązania problemów teoriopoznawczych i Spinozjańska koncepcja jedności substancjalnej stanowiły ideowe fundamenty ateizmu filozoficznego.

Drugim celem jest podkreślenie wartości i użyteczności metafizyki realistycznej dzięki porównaniu jej z teoriami ateistycznymi i agnostycznymi, szczególnie w odniesieniu do idealizmu i zasady immanentyzmu. Rozwój tych nurtów skłonił Kościół rzymskokatolicki (w encyklice Aeterni Patris Leona xiii) do wskazania na tomizm jako na adekwatny system metafizyczny i do uznania go za teorię filozoficzną zdolną do polemiki z idealizmem, sceptycyzmem, empiryzmem i materializmem.

Fragment książki, s. 23-24

Autor w sposób dogłębny i wszechstronny prezentuje swe analizy mające na celu ukazanie filozoficznych podstaw współczesnego ateizmu oraz jego reperkusji moralnych i społecznych, będących konsekwencjami założeń metafizycznych i epistemologicznych głównych nurtów filozoficznych nowożytności.

Książka jawi się jako całość dobrze przemyślana i konsekwentnie realizowana z perspektywy sformułowanych na wstępie założeń. Stanowi istotny wkład w badanie filozoficznych źródeł współczesnego ateizmu i jego współczesnych postaci, poparty głębokimi studiami i znajomością obszernej, wielojęzycznej literatury z tego zakresu. Dzięki temu lektura książki staje się cenna i zajmująca, a sama publikacja jawi się jako znacząca pozycja w piśmiennictwie filozoficznym.

Z recenzji prof. dr hab. Czesławy Piecuch

O autorze(ce)

KONRAD SZOCIK, ur. 1985, uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z Centrum Badań nad Historią Idei UJ. W swej refleksji naukowej zajmuje się zwłaszcza filozofią religii, historią idei, ateizmem filozoficznym, kwestią wolnej woli oraz zagadnieniami z zakresu moralności i etyki.

Zobacz również

Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii
Dobroczyński Bartłomiej

Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii

44.10 30.87 zł(rabat: 30.00 %)

O powinności Boga. Pelagiusz, Pascal i fenomenologia donacji
Nawrocki Andrzej

O powinności Boga. Pelagiusz, Pascal i fenomenologia donacji

29.40 20.58 zł(rabat: 30.00 %)

Zakryta przez ciało. O refleksjach platońskiej idei pamięci w kulturze współczesnej
Burek Aleksandra

Zakryta przez ciało. O refleksjach platońskiej idei pamięci w kulturze współczesnej

29.40 20.58 zł(rabat: 30.00 %)

Apologia nadziei w filozofii i pedagogice Józefa Tischnera
Strapko Igor

Apologia nadziei w filozofii i pedagogice Józefa Tischnera

26.25 18.38 zł(rabat: 30.00 %)

Autobiografia. Z dziejów mojego myślenia
Collingwood Robin G.

Autobiografia. Z dziejów mojego myślenia

39.00 27.30 zł(rabat: 30.00 %)

Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie
DeGrazia David

Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie

34.90 24.43 zł(rabat: 30.00 %)

Teologia muzyki w dialogach filozoficznych św. Augustyna
Karpowicz-Zbińkowska Antonina

Teologia muzyki w dialogach filozoficznych św. Augustyna

35.00 24.50 zł(rabat: 30.00 %)

Historia filozofii - meandry kultury. Teksty i studia ofiarowane Jackowi Widomskiemu z okazji 65. urodzin
Karas Marcin (red.)

Historia filozofii - meandry kultury. Teksty i studia ofiarowane Jackowi Widomskiemu z okazji 65. urodzin

59.00 41.30 zł(rabat: 30.00 %)

Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary
Tyrała Radosław

Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary

56.00 39.20 zł(rabat: 30.00 %)

O obiektywności poznania socjologicznego raz jeszcze
Badura Grażyna

O obiektywności poznania socjologicznego raz jeszcze

39.00 27.30 zł(rabat: 30.00 %)

Nowy Ateizm. Analiza krytyczna
Starzyński Mikołaj

Nowy Ateizm. Analiza krytyczna

35.00 24.50 zł(rabat: 30.00 %)

Rozstaje samotności. Studium filozoficzne
Domeracki Piotr

Rozstaje samotności. Studium filozoficzne

46.00 32.20 zł(rabat: 30.00 %)

Teoria Arystotelesa na temat źródła ludzkiego ducha
Brentano Franz

Teoria Arystotelesa na temat źródła ludzkiego ducha

49.00 34.30 zł(rabat: 30.00 %)

O podmiotowości istot żywych
Lelek Romualda

O podmiotowości istot żywych

34.00 zł


Dobroczyński Bartłomiej

Kłopoty z duchowością

44.10 zł


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2017 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt