Szocik Konrad

Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna

Oprawa miękka

Data wydania: Kraków 2014

Format: B-5

Stron:  436

ISBN: 978-83-7688-179-954.00

  |  
  dostępny


Ilość:
do koszyka do schowka

O książce

W niniejszej książce stawiamy przed sobą dwa podstawowe cele. Pierwszym jest wskazanie genezy europejskiej myśli ateistycznej, agnostycznej i krytycznej wobec filozofii kształtowanej w duchu tradycji judeochrześcijańskiej. Oprócz przedstawienia poglądów myślicieli explicite ateistycznych, którzy pojawili się dopiero w okresie oświecenia, analizujemy rozwój idei ateistycznych inspirowanych systemami Kartezjusza i Spinozy oraz anglojęzycznego wczesnego oświecenia. Przekonanie o decydującym, krytycznym znaczeniu filozofii Kartezjusza i Spinozy dla powstania i rozwoju ateizmu filozoficznego oraz sekularyzacji myśli europejskiej jest naszą podstawową tezą. Sposób filozoficznej analizy rzeczywistości zaprezentowany przez tych myślicieli zainspirował i zdeterminował czołowych myślicieli nowożytnych, stanowiąc punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń filozofów, w tym także współczesnych. Kartezjańska propozycja rozwiązania problemów teoriopoznawczych i Spinozjańska koncepcja jedności substancjalnej stanowiły ideowe fundamenty ateizmu filozoficznego.

Drugim celem jest podkreślenie wartości i użyteczności metafizyki realistycznej dzięki porównaniu jej z teoriami ateistycznymi i agnostycznymi, szczególnie w odniesieniu do idealizmu i zasady immanentyzmu. Rozwój tych nurtów skłonił Kościół rzymskokatolicki (w encyklice Aeterni Patris Leona xiii) do wskazania na tomizm jako na adekwatny system metafizyczny i do uznania go za teorię filozoficzną zdolną do polemiki z idealizmem, sceptycyzmem, empiryzmem i materializmem.

Fragment książki, s. 23-24

Autor w sposób dogłębny i wszechstronny prezentuje swe analizy mające na celu ukazanie filozoficznych podstaw współczesnego ateizmu oraz jego reperkusji moralnych i społecznych, będących konsekwencjami założeń metafizycznych i epistemologicznych głównych nurtów filozoficznych nowożytności.

Książka jawi się jako całość dobrze przemyślana i konsekwentnie realizowana z perspektywy sformułowanych na wstępie założeń. Stanowi istotny wkład w badanie filozoficznych źródeł współczesnego ateizmu i jego współczesnych postaci, poparty głębokimi studiami i znajomością obszernej, wielojęzycznej literatury z tego zakresu. Dzięki temu lektura książki staje się cenna i zajmująca, a sama publikacja jawi się jako znacząca pozycja w piśmiennictwie filozoficznym.

Z recenzji prof. dr hab. Czesławy Piecuch

O autorze(ce)

KONRAD SZOCIK, ur. 1985, uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z Centrum Badań nad Historią Idei UJ. W swej refleksji naukowej zajmuje się zwłaszcza filozofią religii, historią idei, ateizmem filozoficznym, kwestią wolnej woli oraz zagadnieniami z zakresu moralności i etyki.

Zobacz również

O powinności Boga. Pelagiusz, Pascal i fenomenologia donacji
Nawrocki Andrzej

O powinności Boga. Pelagiusz, Pascal i fenomenologia donacji

29.40 zł

Zakryta przez ciało. O refleksjach platońskiej idei pamięci w kulturze współczesnej
Burek Aleksandra

Zakryta przez ciało. O refleksjach platońskiej idei pamięci w kulturze współczesnej

29.40 zł

Apologia nadziei w filozofii i pedagogice Józefa Tischnera
Strapko Igor

Apologia nadziei w filozofii i pedagogice Józefa Tischnera

26.25 zł

Autobiografia. Z dziejów mojego myślenia
Collingwood Robin G.

Autobiografia. Z dziejów mojego myślenia

39.00 zł

Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie
DeGrazia David

Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie

34.90 zł

Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii
Dobroczyński Bartłomiej

Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii

44.10 zł

Teologia muzyki w dialogach filozoficznych św. Augustyna
Karpowicz-Zbińkowska Antonina

Teologia muzyki w dialogach filozoficznych św. Augustyna

35.00 zł

Historia filozofii - meandry kultury. Teksty i studia ofiarowane Jackowi Widomskiemu z okazji 65. urodzin
Karas Marcin (red.)

Historia filozofii - meandry kultury. Teksty i studia ofiarowane Jackowi Widomskiemu z okazji 65. urodzin

59.00 zł

Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary
Tyrała Radosław

Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary

56.00 zł

O obiektywności poznania socjologicznego raz jeszcze
Badura Grażyna

O obiektywności poznania socjologicznego raz jeszcze

39.00 zł

Nowy Ateizm. Analiza krytyczna
Starzyński Mikołaj

Nowy Ateizm. Analiza krytyczna

35.00 zł

Rozstaje samotności. Studium filozoficzne
Domeracki Piotr

Rozstaje samotności. Studium filozoficzne

46.00 zł

Teoria Arystotelesa na temat źródła ludzkiego ducha
Brentano Franz

Teoria Arystotelesa na temat źródła ludzkiego ducha

49.00 zł

O podmiotowości istot żywych
Lelek Romualda

O podmiotowości istot żywych

34.00 zł


Dobroczyński Bartłomiej

Kłopoty z duchowością

44.10 zł


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2017 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt