Psychologia

Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej Arczewska Magdalena

Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej

Praca dr Magdaleny Arczewskiej jest bardzo obszerną monografią naukową, w której po raz pierwszy poruszone zostało tak szeroko i wnikliwie zagadnienie „dobra dziecka” w świadomości przedstawicieli ...

49.00

Zaprzeczanie śmierci Becker Ernest

Zaprzeczanie śmierci

Mimo wielu odczytań najważniejszego przesłania książki Beckera warto podkreślić, że jakakolwiek jest jej główna konkluzja, każdy czytelnik znajdzie w niej odpowiedź na własne pytanie egzystencjalne ...

69.00

Fenomen doświadczenia mistycznego. Analiza filozoficzno-psychologiczna Czapla Paweł

Fenomen doświadczenia mistycznego. Analiza filozoficzno-psychologiczna

Jako istota rozumna, poszukująca, obdarzona zdolnością refleksji, człowiek nieustannie pozostaje we władzy tego, co ukryte, tajemne – czyli właśnie mistyczne. Będąc w stanie ciągłego „uwiedzenia”, ...

38.00

Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii Dobroczyński Bartłomiej

Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii

Coraz częściej ludzie zwracają się do psychologów z problemami, które trudno nazwać inaczej, niż „kłopoty z duchowością”. Wśród nich na czoło wysuwają się takie kwestie, ...

44.10

Dobroczyński Bartłomiej

Kłopoty z duchowością

Coraz częściej ludzie zwracają się do psychologów z problemami, które trudno nazwać inaczej, niż „kłopoty z duchowością”. Wśród nich na czoło wysuwają się takie kwestie, ...

44.10

Perswazja w przekazach kaznodziejskich na przykładzie homilii Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku Garpiel Rafał

Perswazja w przekazach kaznodziejskich na przykładzie homilii Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku

Niniejsze studium jest przykładem rzadko spotykanego świeckiego i interdyscyplinarnego spojrzenia na problematykę kaznodziejstwa w Kościele katolickim. Wygłaszanie homilii i kazańzostało potraktowane jako ...

27.30

Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego Garpiel Rafał, Leszczyńska Katarzyna (red.)

Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego

Profesor Hieronim Kubiak pisze o tej książce tak: „praktyka dowodzi, że językoznawca, psycholog i socjolog rzadko siadają przy jednym stole, by przyjrzeć się perswazji jako zjawisku należącemu jednocześnie ...

40.95

Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna Grzymała-Moszczyńska Halina, Kwiatkowska Anna, Roszak Joanna (red.)

Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna

Zjawisko migracji, które objęły Polskę po 2004 roku, stanowi warty eksploracji teren nie tylko dla demografów, ekonomistów i socjologów, jak dzieje się to najczęściej, ...

51.45

Religia w procesie kształtowania tożsamości wśród polskich migrantów w Wielkiej Brytanii Krotofil Joanna

Religia w procesie kształtowania tożsamości wśród polskich migrantów w Wielkiej Brytanii

Książka jest klasyczną pracą interdyscyplinarną. Znajdujemy w niej zarówno psychologię, jak i socjologię, a nawet antropologię społeczną, szczególnie w jej teoretycznym wyrazie. W tym ...

41.00

Kształtowanie poczucia sukcesu nauczycieli Lebuda Izabela

Kształtowanie poczucia sukcesu nauczycieli

W związku z rosnącym zainteresowaniem w obrębie nauk pedagogicznych zarówno kategorią sukcesu nauczyciela, rolą nauczyciela i jej osobliwościami, i jednocześnie niewielką ilością dociekań badawczych ...

39.00

Rola obrazu Boga w nerwicy eklezjogennej Molenda Andrzej

Rola obrazu Boga w nerwicy eklezjogennej

Autor przeprowadził badania nad obrazem Boga w grupie terapeutycznej, prowadzonej przez siebie przez dwanaście lat. Uzyskane wyniki pozwoliły nie tylko na wskazanie dynamiki zmiany obrazu Boga w życiu ...

28.35

Wychowanie we wspólnocie z Qumran Pilarz Krzysztof

Wychowanie we wspólnocie z Qumran

Autor w omawianym tekście wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematu, zarówno w zakresie wiedzy pedagogicznej (historia wychowania), jak też biblijnej (zwłaszcza okresu międzytestamentalnego) ...

44.00

Matka Downa. Piętno - Znaczenia - Strategie Sałkowska Marta

Matka Downa. Piętno - Znaczenia - Strategie

Praca ta jest pokłosiem oryginalnych badań empirycznych polsko-norweskich, co ma decydujący wpływ na jej charakter i jest poprawnie, w przekonywający sposób ustrukturalizowana. Autorka w pogłębiony ...

47.00

EUOI. Studia z symbolizmu i metaforyzacji katoptrycznej Sikora Tomasz

EUOI. Studia z symbolizmu i metaforyzacji katoptrycznej

Książka jest szerokim i niezwykle kompetentnym przedstawieniem symbo-liki katoptrycznej - związanej ze zwierciadłami, kamieniami szlachetnymi i wszelkimi odbiciami. Autor ukazuje różnorodne funkcje, ...

35.70

Użycie substancji halucynogennych a religia Sikora Tomasz

Użycie substancji halucynogennych a religia

Jest to dzieło o unikalne wartości poznawczej i dydaktycznej. Powodem tego stwierdzenia jest fakt, że autor dokonał po raz pierwszy w literaturze religioznawczej syntezy w zakresie wszechstronnego przeglądu ...

35.00

Homoseksualizm - perspektywa interdyscyplinarna Slany Krystyna, Kowalska Beata, Śmietana Marcin (red.)

Homoseksualizm - perspektywa interdyscyplinarna

Niniejsza praca jest próbą opisu zmieniającego się na naszych oczach świata, w którym następuje przemiana intymnych relacji, powstają nowe formy zażyłości, odbiegające od tego, co przekazuje ...

36.75

Przemiana. W stronę teorii duchowości Socha Paweł M.

Przemiana. W stronę teorii duchowości

Kluczowym pojęciem dla duchowości analizowanej w perspektywie psychologicznej jest proces przemiany determinowany zarówno aspektami biograficznymi, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi. Istotą duchowej ...

49.00

Kultura a choroba psychiczna. Rola czynników kulturowych w postrzeganiu, przebiegu i leczeniu zaburzeń psychicznych Stypuła Anna

Kultura a choroba psychiczna. Rola czynników kulturowych w postrzeganiu, przebiegu i leczeniu zaburzeń psychicznych

Mamy do czynienia z książką, która powinna wejść do kanonu lektur obowiązkowych nie tylko psychologów, zwłaszcza psychologów klinicznych, ale też (a może przede wszystkim) do kanonu ...

36.00

Religijność a tolerancja. Obszary zależności Wysocka Ewa

Religijność a tolerancja. Obszary zależności

Proponowana książka ma interdyscyplinarny charakter. Autorka porusza się po obszarach psychologii, socjologii religii, pedagogiki i religioznawstwa. Naczelnym tematem jest omówienie charakteru zależności ...

27.30

Mit Junga Zasuń Anna

Mit Junga

Struktura książki pomaga odkryć Jungowskie doświadczenie metanoiczno-psychotyczne. To doświadczenie chce zrozumieć sam Jung, a także autorka pracy. Podąża ona zatem w swoim procesie rozumienie drogą, którą ...

52.00

Cóż wiemy o miłości? Żebrowski Michał (red.)

Cóż wiemy o miłości?

Nierozłącznymi towarzyszami romantycznej miłości, prócz cierpienia, są tęsknota (usychanie z tęsknoty, Jasnorzewskiej „żyć bez powietrza”), nieprzespane noce, spojrzenie zawieszone w ...

33.00


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2018 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt