Aktywne filtry

  • Waga: 0kg - 0,26kg
  • Cena: 29,00 zł - 39,00 zł

Autobiografia

39,00 zł -30% 27,30 zł

Robert G. Collingwood

Diamentowa droga

37,80 zł -30% 26,46 zł

Radosław Kossakowski

Poza granicami. Płeć...

56,00 zł -30% 39,20 zł

Katarzyna Leszczyńska, Sylwia Urbańska, Katarzyna Zielińska 

Tematyka publikacji: płeć społeczno-kulturowa, struktury władzy i podział pracy w PMK, PMK w Belgii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, wyobrażenia kobiecość i męskości w PMK, metody jakościowe - wywiad grupowy, IDI, obserwacje

Sąsiedztwa III RP. Niemcy....

49,00 zł -30% 34,30 zł

Marcin Dębicki i Julita Makaro 

Tematyka publikacji: sąsiedztwo, mniejszość niemiecka w Polsce, Górnoślązacy w Niemczech, transgraniczność, realcje polsko-niemieckie