Zakład Wydawniczy Nomos Sp. z o.o.
ul. Kluczborska 25/3u
31-271 Kraków


NIP: 677-005-26-68
REGON: 005707678
KRS: 0000059394


Zarejestrowane przez: Sąd Rejownowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.