Biografia i akademia. Doświadczenia młodego pokolenia wrocławskich uczonych i artystów

0,00 zł

Adam Mrozowicki, Justyna Kajta, Magda Dubińska-Magiera, Bartłomiej Skowron

Ilość

 

 

„Wywiady odsłaniają sprawy kluczowe dla funkcjonowania współczesnej nauki: umiejętność stawiania pytań i rozwiązywania problemów badawczych w międzynarodowym środowisku akademickim, mobilność, finansowanie badań, tworzenie zespołów naukowych. […] W warstwie informacyjnej i autorefleksji rozmówców, pozycja będzie interesującą lekturą dla przedstawicieli wielu dziedzin nauki, a jako materiał empiryczny – dla wyspecjalizowanych badaczy zajmujących się socjologią wiedzy, socjologią nauki, socjologią pracy i socjologią biograficzną. Mam nadzieję, że stanie się ona przedmiotem rozmów podczas wielu seminariów naukowych – zawarty w niej materiał zachęca do dyskusji. Należy także sobie życzyć, aby zainteresowali się nią reformatorzy polskiej nauki – znajdą w książce wiele przyczynków do oceny efektów swoich działań”.


Z recenzji dr hab. Joanny Wawrzyniak

Adam Mrozowicki, doktor nauk społecznych (2009, KU Leuven), doktor habilitowany socjologii (2016, UWr), profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii. Zajmuje się badaniami nad społecznymi doświadczeniami pracy, indywidualnym i zbiorowym sprawstwem pracowników oraz zbiorowymi stosunkami pracy z wykorzystaniem metody biograficznej. Członek Akademii Młodych Uczonych i Artystów w latach 2012–2017.

Justyna Kajta, doktorka nauk społecznych (2017, UWr), socjolożka, badaczka, adiunktka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Do jej głównych zainteresowań naukowych należą: nacjonalizm, ruchy społeczne, socjologia pogranicza, przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej oraz badania jakościowe – głównie metoda biograficzna i analiza dyskursu. Autorka książki Młodzi radykalni? O tożsamości polskiego ruchu nacjonalistycznego i jego uczestników.

Magda Dubińska-Magiera, doktorka nauk biologicznych (2009, UWr), biolożka molekularna, adiunktka w Zakładzie Biologii Rozwoju Zwierząt Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej badania naukowe dotyczą m.in. rozwoju mięśni organizmów modelowych i niemodelowych. Jako nauczycielka akademicka kształci studentów kierunków biologicznych i biotechnologicznych. Aktywnie popularyzuje naukę, m.in. prowadząc autorskie projekty edukacyjne. Członkini Akademii Młodych Uczonych i Artystów w latach 2015–2020; od maja 2017 roku do czerwca 2019 przewodnicząca AMUiA.


Bartłomiej Skowron, filozof, platonik. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz członek Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej działającego przy tym Wydziale. Zajmuje się filozofią matematyczną, w szczególności zastosowaniem topologii i teorii kategorii do rozważań filozoficznych (z drugiego wykształcenia jest matematykiem). Autor dynamicznej teorii idei. Interesuje się ontologią, etyką, edukacją filozoficzną oraz filozofią i administracją nauki. Animator działań filozoficznych. Członek Akademii Młodych Uczonych i Artystów w latach 2012–2017, od września 2013 roku do maja 2017
przewodniczący AMUiA. 

Opis

Format
B5
Liczba stron
465
Data i miejsce wydania
Kraków 2020
ISBN
978-83-7688-576-6

Pliki do pobrania

Biografia i akademia

Pliki do pobrania (3.13M)

Related items

16 innych produktów w tej samej kategorii

Historia rozwoju pojęcia...

57,14 zł -20% 45,71 zł

Jan Kiełbasa (red.)

Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 432
Data i miejsce wydania: Kraków 2022
ISBN 978-83-7688-596-4

Wielokulturowość polskich...

53,33 zł -20% 42,67 zł

red. Kamilla Dolińska, Julita Makaro

Jest to publikacja w otwartym dostępie, do pobrania w zakładce "Załączniki".

Słowa kluczowe: wielokulturowość, zróżnicowanie etniczne, mniejszości narodowe i etniczne, migracje

Spór i sądy

44,76 zł -20% 35,81 zł

Jacek Kurczewski 

Przyrodnicy o...

48,98 zł -20% 39,18 zł

Maria Rogińska

Słowa kluczowe: nauka, religia, wywiady pogłębione, sekularyzacja, Polska, Ukraina

Miasto...

40,95 zł -20% 32,76 zł

Kinga Nędza-Sikoniowska, Marika Pirveli (red.)

Reprodukcja a reżimy...

56,19 zł -20% 44,95 zł

Agnieszka Król 

Tematyka publikacji: niepełnosprawność, macierzyństwo, bezdzietność, przemoc wobec kobiet, sprawiedliwość reprodukcyjna, kobiety z niepełnosprawnościami

Poza granicami. Płeć...

53,33 zł -20% 42,67 zł

Katarzyna Leszczyńska, Sylwia Urbańska, Katarzyna Zielińska 

Tematyka publikacji: płeć społeczno-kulturowa, struktury władzy i podział pracy w PMK, PMK w Belgii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, wyobrażenia kobiecość i męskości w PMK, metody jakościowe - wywiad grupowy, IDI, obserwacje

Obrońcy demokracji....

54,29 zł -20% 43,43 zł

Anna Radiukiewicz 

Temat publikacji: Komitet Obrony Demokracji (KOD), ruch społeczny, tożsamość kolektywna, dyskurs

Badania fokusowe jako...

46,67 zł -20% 37,33 zł

Paweł Orzechowski 

Tematyka publikacji: zogniskowany wywiad grupowy, badania terenowe, dynamika grupowa, analiza dyskursu, analiza konwersacji