• Obniżka

Max Weber. Nowoczesność, religia, odczarowanie

41,90 zł
33,52 zł Zniżka 20%

red. Michał Warchala 

Tematyka publikacji: Max Weber, religia, nowoczesność, socjologia religii, sekularyzacja

Ilość

 

 

W plątaninie sprzecznych często intelektualnych i emocjonalnych motywów, które tworzą intelektualną drogę Webera, zagadnienie religii zajmuje szczególne miejsce. Większość tekstów zawartych w niniejszej książce śledzi relację między różnymi aspektami religii a nowoczesnością, jaka wyłania się z jego myśli. To bowiem, co Weber o nowoczesności pisze, zdaje się przenosić nas w czasy całkiem nam współczesne, w to, co nieco przedwcześnie, nazwano ponowoczesnością – z jej poszukiwaniem spełnienia w „nowej”, „refleksyjnej” duchowości poza konfesyjną przynależnością, z tęsknotą za autentycznym przeżyciem własnego ja, które nie sprowadzałoby się tylko do banalnego solipsyzmu, ale zawierało w sobie ślad czegoś wyższego. Pod tym przynajmniej względem wciąż zamieszkujemy razem z Weberem tę samą przestrzeń – odczarowania, rozczarowania odczarowaniem i rozpaczliwych prób nowego zaczarowania.

ze wstępu

In the maze of divergent and often contradictory intellectual and emotional motives which define Weber’s intellectual itinerary the issue of religion occupies a specific place. Most of the papers included in the book takes under scrutiny the relation between various aspects of religion and modernity which emerges in Weber’s thought. What Weber writes about modernity takes us away from the historical context of his own era and back to our own, to what has been called, somewhat prematurely, postmodernity – with its search for fullfilment in the “new” and “reflexive” spirituality beyond confessional belonging and with its yearning for the authentic self-experience which would not be another solipsistic banality but would involve a higher dimension. It is in this respect, at least, that Weber is still our contemporary, inhabitant of the same sphere: that of disenchantment, disappointment with the disenchantment and

from the Introduction

Opis

Oprawa
Miękka
Format
A5
Liczba stron
214
Data i miejsce wydania
Kraków 2021
ISBN
978-83-7688-584-1

Related items

16 innych produktów w tej samej kategorii

Przedmioty protestu....

48,57 zł -20% 38,86 zł

Bartosz Ślosarski

Tematyka publikacji: przedmioty protestu, ruchy społeczne, kultura materialna, kultura wizualna

Migration and...

5,85 zł -20% 4,68 zł

Marcin Galent, Idesbald Goddeeris, Dariusz Niedźwiedzki

Detencja cudzoziemców w...

49,52 zł -20% 39,62 zł

Dariusz Niedźwiedzki, Jacek Schmidt 

Tematyka publikacji: detencja, migracja, teoria, metodologia, interdyscyplinarność